De 2e Fase

Beoordeling 5.8
Foto van een scholier
  • Keuzeopdracht door een scholier
  • 5e klas vwo | 512 woorden
  • 20 oktober 2003
  • 8 keer beoordeeld
Cijfer 5.8
8 keer beoordeeld

Kort antwoord op de hoofdvraag en deelvragen Deelvraag 1: Waarom is de 2e fase ingevoerd? De tweede fase is ingevoerd omdat er behoefte was aan een nieuw onderwijssysteem in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. De overstap tussen de middelbare school en een vervolgopleiding aan een hoge school of universiteit was te groot, de leerlingen konden de zelfstandigheid op hun vervolgopleiding niet aan. Er moest dus een nieuw systeem komen waarin hogere eisen aan de leerlingen werden gesteld, en de leerling leert zelfstandig te plannen en te werken. Deelvraag 2: Wat zijn de gevolgen van de 2e fase voor de leraren? Een belangrijk gevolg van de 2e fase voor de leraren is dat de leraren meer werk gekregen hebben. Naast lesgeven en nakijken moeten ze nu namelijk ook werkwijzers en dergelijke maken. Over het geheel bekeken leven de leraren de 2e fase niet op de juiste manier na, ze interpreteren het concept van zelfstandig werken verkeerd, en geven vaak óf teveel, óf te weinig begeleiding aan de leerlingen. Sommige leraren zien het concept van zelfstandig werken als een excuus om de leerling alles zelf uit te laten zoeken, anderen daarentegen blijven nog steeds lange klassikale uitleg geven en bezorgen op deze manier de leerlingen dubbel zoveel huiswerk.
Deelvraag 3: Wat zijn de gevolgen van de 2e fase voor de leerlingen? De besloten studielast voor de leerlingen blijkt teveel te zijn, de leerlingen komen niet uit met hun werk. Dit heeft als hoofdreden de praktische opdrachten, die vaak in grote getale tegelijk ingeleverd moeten worden, en zo de aandacht niet goed meer over alle vakken verdeeld kan worden, wat verwarring veroorzaakt. Bovendien blijken de leerlingen toch vaak slecht in staat zelf te plannen, en zelfstandig te werken. Ze zien hun cijfers allemaal dalen, vergeleken met hun cijfers uit de onderbouw. Het positieve gevolg van de 2e fase is dat het gat tussen middelbare school en vervolgopleiding inderdaad verkleind is, en de slagingspercentages op de examens liggen hoger dan voorheen. Deelvraag 4: Hoe is de 2e fase te verbeteren/ aan te passen? Er zijn meerdere wijzigingen bedacht door het ministerie, die vanaf 2005 in zullen gaan. Deze houden heel kort gezegd in dat de profielen blijven bestaan, maar sommige vakken (niet) verplicht worden gesteld. Er wordt ook naar de hoeveelheid en de spreiding van PO’s, handelingsdelen ed. over het hele jaar gekeken, omdat leerlingen aangeven dat het aanbod te groot en te belastend is. Hoofdvraag: Blijkt de 2e fase effectief te zijn? Naar mijn mening is de 2e fase wel effectief, omdat door het grotere aanbod de leerlingen meer theorie hebben dan de oudestijlers. Wel moet aan dit aanbod het één en ander veranderd worden, zeker de studielast, omdat het te bezwarend is zoals het nu is. Bovendien moet naar mijn mening het gat tussen de onderbouw en bovenbouw kleiner gemaakt worden, door de onderbouw ook te verzwaren. De voorstellen voor de aanpassingen zien er goed uit, en zullen naar mijn mening de 2e fase ook effectiever maken. Het concept van de 2e fase is goed, maar het zal voorlopig nog wel aan alle kanten bijgespijkerd moeten worden.

REACTIES

I.

I.

hee, wat is je echte naam? dan kan ik je gebruiken als bron in m'n beschouwing...als je dat goed vindt

18 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.