Lamarck en Darwin

Beoordeling 6.7
Foto van een scholier
  • Keuzeopdracht door een scholier
  • Klas onbekend | 398 woorden
  • 25 juni 2001
  • 92 keer beoordeeld
Cijfer 6.7
92 keer beoordeeld

Keuze-opdracht ANW: Lamarck en Darwin
1. Op welk principe is de evolutietheorie van Lamarck gebaseerd?
Een van de bekendste evolutietheorieën in de historie is het lamarckisme van Jean-Baptiste Lamarck, zijn theorie berust voornamelijk op aanpassing. Lamarck veronderstelde dat door het milieu geïnduceerde fenotypische veranderingen die het organisme beter geschikt maken om in dat milieu te leven, erfelijk zouden worden vastgelegd. Dit lijkt vooral aannemelijk bij eigenschappen die ontstaan onder invloed van het milieu en soms erfelijk vastgelegd blijken. Een voorbeeld: onze huid wordt dikker onder de invloed van druk. Maar op sommige plaatsen (bijv. de voetzolen) is de huid reeds verdikt bij de geboorte, dus lang voordat de huid ter plaatse aan druk is blootgesteld. De oorspronkelijke neodarwinistische verklaring was, dat de fenotypische reactie het organisme in staat stelde de veranderde omstandigheden te overleven totdat een mutatie het desbetreffende fenotype erfelijk vastlegde. In deze gedachtegang is het ontstaan van de erfelijk vastgelegde aanpassing onafhankelijk van de oorspronkelijke aanpassingsreactie van het individu. Echter, het vermogen een bepaalde fenotypische reactie uit te voeren is erfelijk bepaald. 2. Principe toegepast op de evolutie van steeds langere nekken bij giraffen Met andere woorden zegt Lamarck dus eigenlijk dat soorten zich aanpassen aan hun omgeving om te kunnen overleven. Deze aanpassing gaat zo ver dat er op een gegeven ogenblik zelfs sprake is van nieuwe soorten. De steeds langere nekken bij giraffen zou je als volgt kunnen verklaren: giraffen eten bladeren van bomen, deze bomen worden groter en groter. Om te kunnen overleven moet de giraffen toch eten en daarom vindt er aanpassing plaats: de nekken van de giraffen worden steeds langer.
3. Vergelijking van de benadering van Lamarck met die van Darwin Wat in de theorie van Lamarck duidelijk naar voren komt is het feit dat volgens hem alles berust op aanpassing. In de theorie van Darwin ligt de nadruk echter op het proces van natuurlijke selectie. In zowel de theorie van Darwin als in de theorie van Lamarck spelen de erfelijke vastgelegde eigenschappen een grote rol. Volgens Darwin passen de nakomelingen van een diersoort zich steeds verder aan aan de omgeving. Hierdoor worden de overlevingskansen van de diersoort groter. In de theorie van Lamarck is geschreven dat de veranderingen die het organisme beter geschikt maken om in dat milieu te leven erfelijk zijn vastgelegd. Voor het maken van deze keuze-opdracht hebben wij gebruik gemaakt van zowel de Encarta Encyclopedie als het Internet.

REACTIES

I.

I.

Hoi Roel

alvast bedankt voor het op het internet zetten van jou keuze-opdracht van ANW.
heet jou boek toevalllig ook solar?
wij hebben er in iedergeval veel eraan gehad.
hartelijke groetjes

jorien en irene Havo 4

20 jaar geleden

S.

S.

dank je Roel

19 jaar geleden

H.

H.

kerel, dankje roel

12 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.