Priest (2011)

Beoordeling 7.8
Foto van een scholier
  • Filmverslag door een scholier
  • 5e klas vwo | 1771 woorden
  • 12 oktober 2003
  • 4 keer beoordeeld
Cijfer 7.8
4 keer beoordeeld

‘Priest’ In mijn verslag ga ik één dilemma uit de film bespreken en daarnaast het thema homoseksualiteit met betrekking tot de film ‘priest’. Voordat ik het dilemma bespreek, zal ik eerst het stukje uit de film in het kort vertellen waardoor het dilemma veroorzaakt wordt. Als een hele groep schoolkinderen, tieners, naar de kerk komt krijgen zij ook de gelegenheid om te biechten. Op een gegeven moment is er een meisje dat aan father Greg vertelt dat ze door haar vader seksueel misbruikt wordt. Natuurlijk is father Greg hierdoor geschokt, maar zegt haar dat ze haar vader duidelijk moet maken dat ze dit niet wil en hem moet zeggen hiermee op te houden. Father Greg kan het verhaal van het meisje toch niet loslaten. Hij blijft er aan denken en is in de war. Heeft hij wel voldoende gedaan voor het meisje? Moest hij niet onmiddellijk naar haar vader toegaan? Of haar moeder inschakelen? Wat als het niet ophoudt? Door bij zijn beslissing te blijven houdt hij zich wel aan zijn belofte aan het meisje, hij mocht aan niemand vertellen wat zij hem verteld had. Hij is er echter niet helemaal gerust over en of het het beste is wat hij kan doen voor het meisje is weer een heel ander verhaal. Zijn taak als priester is natuurlijk niet om alle problemen van iedereen op te lossen en als iemand je iets in vertrouwen vertelt, dat vertrouwen te beschamen en het probleem eigenhandig op te lossen. Toch zou ik als ik Father Greg was naar de ouders van het meisje toe stappen, omdat hij te maken heeft met een heel ernstig probleem. Als hij dat doet weet hij tenminste zeker dat hij er alles aan heeft gedaan om het meisje in bescherming te nemen en kan hem niks verweten worden. Buiten dat is de kans op deze manier groter dat de man met zijn daden geconfronteerd wordt en daarmee dat het seksueel misbruik van het meisje door haar vader stopt. Als hij het aan het meisje overlaat weet hij niet of er wel iets aan de situatie zal veranderen, omdat het meisje misschien te bang is om zich te verweren tegen haar vader en zich schaamt tegenover haar moeder en vrienden en die dus niet om hulp zal vragen. Als father Greg besluit naar de ouders toe te gaan zal hij echter wel het vertrouwen van het meisje beschamen. De paus zal dat niet goedkeuren en vind het waarschijnlijk niet zijn taak om naar de ouders toe te gaan, maar de kerk is het er natuurlijk wel mee eens dat dit niet kan. Als de enige manier dat het ophoudt is dat father Greg naar de ouders toestapt zal de kerk en de paus denk ik achter zijn beslissing staat. Tenminste als het hiermee een einde aan het seksueel misbruik van het meisje komt. Het zou eigenlijk misschien wel het beste zijn om de moeder van het meisje in te schakelen en die met haar man te laten praten, maar je weet natuurlijk niet of die het allang weet en stiekem een oogje dichtknijpt. Father Greg zit in een erg lastige positie en het is daarom ook helemaal niet gek dat hij zo twijfelt over wat hij nu moet doen en of het goed is wat hij heeft gedaan. Gaat hij naar de ouders toe om te vertellen wat hij weet en om hun duidelijk te maken dat daar onmiddellijk een einde aan moet komen dan sta ik volkomen achter hem. Alleen gaat het er natuurlijk om wat father Greg zelf vindt dat er moet gebeuren. Father Greg blijft bij zijn eerste beslissing en dat wordt hem later niet in dank afgenomen. Wanneer de moeder van het meisje haar man heeft betrapt met haar dochter komt ze woedend naar father Greg en beschuldigt hem dat hij haar niet heeft ingelicht. Als hij naar haar was gekomen, dan was er veel eerder een einde aan deze situatie gekomen, verwijt ze hem. Father Greg kan er op dat moment natuurlijk niets meer aan doen en is erg geschrokken van de reactie van de moeder van het meisje, maar je kan toch ook aan hem zien dat hij opgelucht is dat er nu een einde is gekomen aan het misbruiken van het meisje. Father Greg moet zich als priester aan het celibaat houden. Het celibaat houdt onder andere in dat hij als priester niet getrouwd mag zijn, geen seks mag hebben en niet homoseksueel mag zijn. Father Greg heeft in de film wel seks en nog wel met een man. Dit mag dus absoluut niet volgens de leefregels die hij heeft geaccepteerd bij zijn wijding als priester. Hoewel hij zijn homoseksualiteit niet kan negeren, maar ook niet zijn priesterschap wil opgeven moet hij goed nadenken en alles op een rijtje zetten. Father Greg is dus totaal fout bezig wat de paus betreft. De paus keurt iedereen die homseksueel is af, priester of geen priester. Daar ben ik het totaal niet mee eens. Niemand kan er iets aan doen op wie die verliefd wordt, dus ook niet als iemand verliefd wordt op iemand van hetzelfde geslacht. Ik vind dat het doel van het leven is om het geluk te vinden, iedereen moet net zolang naar het geluk zoeken totdat je gelukkig bent en degene die het opgeeft heeft zijn ongeluk aan zichzelf te danken. Alleen gaat dat laatste niet op als de paus mensen verbiedt homoseksueel te zijn. Zo kan iemand zoals father Greg bijvoorbeeld niet zijn leven delen met de man van wie hij houdt en zijn baan, waar hij ook van houdt, behouden. Zo ontneemt de paus mensen hun geluk (en vrijheid), omdat hij homoseksualiteit niet accepteert. Father Greg weet niet goed wat hij aan moet met zijn homoseksualiteit en het wordt hem nog veel moeilijker gemaakt, doordat de paus en de kerk het hem verbiedt. Als hij de paus volgt behoudt hij zijn baan (als dat tenminste nog mag) en neemt hij afstand van zijn vriend. Maar als ik father Greg was zou ik toch voor het geluk kiezen en ik denk dat hij eerder een andere baan vind waar hij ook gelukkig mee is dan een man waarmee hij de rest van zijn leven wil delen. Dus zal hij dan zijn baan als priester op moeten geven, maar dat betekent natuurlijk niet dat hij ook zijn geloof moet opgeven! Father Greg besluit echter zijn baan te behouden en doet zijn best om weer geaccepteerd te worden door de mensen uit zijn gemeente. Maar volgens mij is hij toch niet van plan zijn vriend te verlaten. Dit is mogelijk, omdat father Matthew, de hoofdpriester van de kerk in zijn gemeente, father Greg nog steeds accepteert en hem nog diensten laat houden. Ik wil het door mij gekozen dilemma, het onderwerp homoseksualiteit en de film ‘priest’ met elkaar in verband brengen door middel van een verhaal wat ik een tijdje geleden gelezen heb. Ik weet dat dit geen onderdeel van de opdracht was, maar ik dacht aan dit verhaal en zag dat het heel goed aan sloot bij de onderwerpen uit mijn werkstuk dus leek mij het een leuk idee om iets van nieuws erbij te betrekken. Het ging over priesters in Amerika die kleine jongetjes misbruikten (een stuk uit de volkskrant) : De persoonlijke ingreep van Johannes Paulus II bewijst, dat het Vaticaan niet langer wil toezien hoe de kerkelijke kas in de VS wordt geplunderd door miljoenenclaims die slachtoffers van seksueel misbruik door de rechter kregen toegewezen. Een van de Amerikaanse kardinalen, Edmund Szoka, is lid van de Romeinse curie en verantwoordelijk voor de economische zaken van het Vaticaan. Minstens zo urgent is het snel afkalven van het moreel gezag van de roomse kerk, met name in het aartsbisdom Boston met zijn twee miljoen gelovigen. Kardinaal Bernard Law, wist al lang dat een van zijn priesters zich vergreep aan kleine jongetjes. Hij ondernam niets en bezorgde de priester zelfs een nieuwe werkplek, waar deze zijn praktijken voortzette. Op bezoek in Rome waren niet alleen kardinaal Law, maar tevens de bisschoppen Gregory en Skylstad, voorzitter en vice-voorzitter van de Amerikaanse bisschoppenconferentie. Skylstad verklaarde na afloop wat hij de paus had proberen duidelijk te maken: 'Het verlies van morele geloofwaardigheid van de kerk, de enorme pijn en schade bij de slachtoffers en de gevolgen voor hun familie, de gevoelens van onze priesters die geweldig en voorbeeldig werk verrichten en die nu geschokt zijn door de hele affaire. ' De paus nam een niet eerder vertoond besluit: iedereen naar Rome, nog deze maand. Het stuk uit de krant is me nog goed bijgebleven, omdat ik er erg door geschokt was. Dat komt vooral, omdat ik zelf heel erg tegen misbruik in het algemeen ben, maar vooral tegen seksueel misbruik van kinderen. Kinderen zijn namelijk zo onschuldig en weerloos. Zo’n ervaring kan een trauma zijn voor de rest van hun leven en daarom vind ik ook echt dat de priesters die dit gedaan hebben gestraft moeten worden en er moet voor gezorgd worden dat deze taferelen onder geen mogelijkheid, nergens in de wereld, weer kunnen plaatsvinden. Als laatste zal ik mijn mening over de film ‘priest’ geven. De film ‘priest’ is een film die ik zelf niet uitgekozen zou hebben, maar nu ik hem gezien heb vond ik hem toch zeer indrukwekkend. Vooral de scène dat father Greg heel erg in de war is en de beelden van zijn wilde nacht met zijn vriend voor zich ziet en van het meisje dat haar verhaal aan hem vertelt, heeft veel indruk op gemaakt. Dat komt omdat ik toen echt met hem meevoelde, omdat ik me goed voor kon stellen dat hij op dat moment niet wist wat hij moest doen. Hij stond op dat moment voor verschillende en allemaal moeilijke keuzes die veel uit zouden maken voor zijn toekomst. De scène van father Greg en father Matthew, dat ze samen de man waar father Greg op dat moment bij woont in de maling gaan nemen, vond ik erg leuk om te zien. Vooral omdat ze het eerst niet goed kunnen vinden en ruzie hebben en dan echt als vrienden samen lol maken vond ik leuk om te zien. Dan blijkt ook dat father Matthew achter father Greg staat en dat doet hem goed. Door father Matthew wordt father Greg ook over gehaald om weer een dienst te houden. En daar is ook het moment dat father Greg door de omhelzing van het meisje, dat misbruikt werd door haar vader, het gevoel krijgt dat hij weer geaccepteerd is door de gemeente en verder kan met zijn leven! (Zo heb ik het einde althans geïnterpreteerd.)

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.