Gandhi (1982)

Beoordeling 6.4
Foto van een scholier
  • Filmverslag door een scholier
  • Klas onbekend | 2897 woorden
  • 13 maart 2001
  • 125 keer beoordeeld
Cijfer 6.4
125 keer beoordeeld

Gandhi
Opdracht 1: Schrijf de volgende algemene informatie over de film op. a. Titel: Gandhi: his triumph changed the world forever
b. Jaar en plaats van productie: 1982, Carolina
c. Regisseur: Richard Attenborough
d. Muziek: Ravi Shankar
e. Belangrijke rollen: Ben Kingsley als Gandhi Candice Bergen Edward Fox John Gielgud Trevor Howard John Mills Martin Sheen
f. Lengte: 180 min

g. Soort film: Dramatische speelfilm
Opdracht 2: Beschrijf kort op 1 A4-tje de inhoud van de film. De film begint met een fragment waarmee de film ook eindigt Gandhi wordt doodgeschoten. Daarna begint het verhaal over hem. Gandhi is een Indiase advocaat, hij reist in Afrika naar een cliënt, onderweg wordt hij uit de trein gesmeten. Hij gaat protesteren tegen het feit dat Indiërs in Zuid-Afrika niet naast een christen kunnen lopen. Hij schrijft een oproep, waarin staat dat de Indiërs hun persoonsbewijzen moeten verbranden die ze van Groot-Brittanie hebben gekregen. Als Gandhi op het plein een niet al te grote groep mensen toespreekt over het verbranden pleit hij voor geweldloosheid. Als de politie ziet dat Gandhi de persoonsbewijzen verbrandt, komen ze in actie, Gandhi wordt neergeslagen met stokken. Ondanks de slagen gaat hij door met het verbranden van de papieren tot hij er bij neervalt. Dan komt er in Zuid-Afrika een nieuwe wet die veel rechten van de Indiërs ontneemt. Gandhi is hier uiteraard weer tegen en verzet zich, en met succes. De wet krijgt geen toestemming en Gandhi heeft met geweldloosheid en het willen incasseren van klappen zijn doel bereikt. Omdat Gandhi het wel heeft gezien in Afrika reist hij naar India. In India wordt hij door iemand die voor de onafhankelijkheid van India strijdt aanbevolen om door India te reizen om het land beter te leren kennen. Gandhi doet dit en hij is al snel populair bij het volk met zijn toespraken. Gandhi wordt gearresteerd omdat hij teveel invloed zou krijgen op het volk en hij wordt opgesloten. In de gevangenis wordt hij opgezocht door een Britse geestelijke, die aan de kant van de Indiërs staat. Gandhi vertelt hem dat het beste wat hij kan doen vertrekken uit India is omdat India alleen door Indiërs onafhankelijk moet worden. Gandhi komt vrij en omdat Gandhi geweldloos onafhankelijkheid wil worden vindt de Britse regering het voorlopig goed wat Gandhi doet. Dan komt er weer een nieuwe wet die het verbied om grote menigte bij elkaar te halen. Als er op een plein door een spreker de geweldloosheid wordt benadrukt, laat een Britse generaal op de menigte in schieten, hierbij vallen 1560 doden. Later werd dit het bloedbad bij Armitsar genoemd. Volgens Gandhi laat dit zien dat de Britten India niet meer aan kunnen. Uiteindelijk zullen de Britten gewoon vertrekken, volgens Gandhi. Als er gebeden wordt komt er eenheid tussen Hindoes en moslims. Ze bieden de Britten het hoofd met wilskracht. Gandhi houdt een toespraak over Brits stof omdat er alleen maar stof uit Engeland wordt gebruikt en niet van Indiërs en er dus geen geld verdiend kan worden. Hij gooit alle Britse stoffen op een hoop en laat ze in vlammen opgaan. Er worden Britse soldaten vermoord en Gandhi wil stoppen met de campagne dus gaat Gandhi vasten tot het geweld tegen de Britten stopt. Het geweld stopt want iedereen wil dat Gandhi blijft leven. Als Gandhi vrij is na 6 jaar gevangenisstraf wil hij zout gaan winnen in de Indische oceaan, omdat er alleen Brits zout gekocht kan worden en het dus heel duur is. Gandhi zegt dat de Britten door hun zoutwinning macht hebben over de Indiërs, omdat een mens zout nodig heeft om te overleven. Veel mensen worden gearresteerd op de markt waar het zout verkocht wordt, maar het winnen gaat gewoon door. Als Gandhi een zoutfabriek wil overnemen, wordt hij gearresteerd. Hindoes en Moslims verzamelen zich voor de zout fabriek. De reporter die Gandhi nog kende uit Afrika en die het zout winnen van het begin tot het eind had meegemaakt gaf door:"Daar liepen ze Hindoes en Moslims samen, met opgeheven hoofd, zonder angst voor verwonding of dood. Dit ging door tot in de nacht. Vrouwen haalden de gewonden weg tot dat ze moe werden en nog steeds ging het maar door. Het westen heeft geen moreel overwicht meer. India is vrij! Want zij heeft alles doorstaan en niet toegegeven." Gandhi is in overleg over onafhankelijkheid van India op de ronde tafel conferentie in Londen. De Britten willen als vrienden vertrekken. Gandhi’s vrouw is gestorven en India wordt onafhankelijk. Dit gebeurt echter niet zoals Gandhi dat wil want Gandhi had zich één India voorgesteld met Moslims en Hindoes. Jinnah wil toch een eigen onafhankelijk land, wat hij vervolgens ook krijgt en Pakistan heet. Gandhi zegt hierover dat Hindoes en moslims het linker en rechteroog zijn van India, en dat er geen meester of slaaf bestaat. Er ontstaan rellen bij de grens en ook in de steden van India. Gandhi is niet meer zo geliefd. Opnieuw gaat hij vasten tot de dood als er niet gestopt wordt met vechten. Hij zegt: “Ik ben Hindoe, moslim, jood en christen”. Uiteindelijk stopt het vechten en Gandhi is van plan naar Pakistan te gaan. Dan wordt hij neergeschoten en eindigt het leven van Gandhi. Opdracht 3: Plaats het onderwerp van de film in de historische context van de tijd waarin het zich afspeelt. In de eerste helft van de 20ste eeuw in de tijd van de dekolonisatie, de landen die eerst een kolonie waren wilden toen afhankelijk worden. Zie bijlage. Opdracht 4: Noem 5 juiste historische feiten uit de film. 1. Het bloedbad van Armitsar in april 1919
2. De zoutmars, dit deden ze om de zoutbelasting af te schaffen. Dit gebeurde op 12 maart 1902 de afstand was 322 km en de duur was 24 dagen. 3. Na de zoutmars begon heel India zelf zout te winnen hiervoor zijn 60.000 mensen gearresteerd. 4. De rondetafelconferentie in 1930 in Londen. Hier werd besproken of India eigen zetels moesten hebben of niet. 5. 15 augustus 1947 wordt India onafhankelijk. Opdracht 5: Noem 5 feiten uit de film die historisch onjuist zijn. 1. Gandhi heeft meer gevast dan in de film.In de film wordt meer geweld gebruikt dan in het echt het geval was. 2. Gandhi was niet meteen dood toen er geschoten werd. 3. Gandhi’s vrouw sterft in de film in de gevangenis terwijl dat niet zo is in het echt. 4. In het echt werden er meer toespraken gehouden in de film lieten ze er maar een paar van zien. Opdracht 6: Noem 3 stereotypen die in de film voorkomen. 1. Moslims
2. Britten die een kop thee drinken als ze in beeld zijn. 3. Hindoes met een rode stip op hun voorhoofd. Opdracht 7: Beoordeel de film aan de hand van de onderstaande deelvragen op zijn
historische betrouwbaarheid. Welke informatie verstrekt de film over: India: India is een arm land. Is een kolonie van Groot-Brittannië. 1/4 deel van de bevolking is Moslims en 3/4 deel is Hindoe. De bevolking koopt allemaal producten van de Engelsen. Groot-Brittannië: Profiteert van India via de zoutwinning en kleding die de Indische bevolking koopt van de Engelsen. Ze willen niet voor gek staan voor Europa. En ze onderdrukken de Indiërs. De verhouding tussen deze 2 landen: India was een kolonie en zo gingen ze ook met elkaar om, Groot-Brittannië was de baas en India moest luisteren. Het leven van Gandhi: Gandhi studeerde in Engeland rechten. In 1893 ging hij als advocaat naar Natal hier kwam hij op voor de rechten van geïmmigreerde Indiërs in Zuid-Afrika. In 1914 ging Gandhi terug naar India. Gandhi was altijd voor de samenwerking met de Engelsen en zelfbestuur van India binnen het British Empire geweest maar toen er drastische maatregelen werden genomen door de Britse overheid in 1919 kwam hij in het verzet. Hij beval een hartal (algemene treurdag: vasten, bidden, sluiten van zaken) aan als uiting van protest: onbedoelde gevolgen hiervan waren onlusten en bloedvergieten. Hij streefde naar non-co-operation onder boycot van buitenlandse goederen en verheffing van de inheemse arbeid. In dit economische sociale streven nam hij propaganda voor het zelfspinnen op: niet alleen om de arme boeren wat geld te laten verdienen, maar ook om een band van sympathie tussen al zijn volgelingen te kweken. Vanwege een lijdelijke ongehoorzaamheidcampagne, die tegen zijn bedoelingen in tot bloedige onlusten aanleiding gaf, werd hij tot gevangenisstraf veroordeeld. Toen hij in 1923 weer vrij kwam, was zijn invloed geslonken: zijn ideaal van samenwerking tussen Hindoes en Moslims bleek niet te verwezenlijken. Gandhi nam deel aan de Londense Rondetafelconferentie in 1931 voor het bespreken van politieke hervormingen. Doordat het Congres ondertussen tegen de Engelse regering bleef tegenstribbelen, werd Gandhi in 1932 alweer gevangengenomen. Nu ging hij over tot hongerstaking om de 2 groeperingen samen te laten leven. Deze hongerstaking herhaalde Gandhi later nog verscheidene malen. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog nam Gandhi geen duidelijke houding aan, maar in 1942 bracht hij het Congres ertoe een resolutie aan te nemen waarbij onmiddellijke beëindiging van het Britse gezag werd gevraagd. Kort na het verkrijgen van de zelfstandigheid 1947 werd Gandhi, die zich bij de verdeling in India en Pakistan had neergelegd en Hindoes en Moslims wilde verzoenen, door een lid van de extremistische hindoe Mahasabha doodgeschoten. De doelen die hij en bij de onafhankelijkheidsstrijd betrokken bevolkingsgroepen nastreefden: 1. Onafhankelijkheid van India. 2. Vrede tussen de Moslims en de Hindoes. 3. Zoutwinning van de Indiase bevolking. 4. Geen kleren dragen die in Groot-Brittannië werden gemaakt. Komt deze informatie overeen met wat jij in een boek gevonden hebt? alles wat ik hierboven heb verteld klopt met de encyclopedie
Geef 2 voorbeelden van de standplaatsgebondenheid van de maker van de film. 1. De film is opgenomen rond Delhi in India, en omdat het onmogelijk is de hele set met licht en decors te verplaatsen moesten ze wel op een plek blijven. 2. Er kwamen vaak mensen massa’s voor in de film, als je in een dorp zit kun je die figuranten nergens vandaan halen. Welke rol speelt de muziek in de film. Het was om de film meer emoties te geven. Er kwam niet echt veel muziek zoor in de film, maar de rol van de muziek die er in zat was om het nog spannender, triester of vrolijker te maken. Wat heeft de maker van de film gedaan om veel publiek te trekken? Hij heeft het echte verhaal van Gandhi een beetje veranderd, want in het echt vastte Gandhi veel meer en zat hij ook vaker in de gevangenis maar dat zou de film saai maken en dus heeft de maker deze elementen weggelaten. En hij heeft ook meer geweld toegevoegd om het spannender te maken. Opdracht 8: Probeert de maker in zijn film feiten of argumenten te geven voor de

historische betrouwbaarheid van zijn beelden? Ja, Als Gandhi bijvoorbeeld naar Zuid Afrika trok lieten ze de datum en de plaats zien waar en wanneer hij daar was. En het spinnewiel had hij ook constant bij zich, dat was op zich best een goed kenmerk. Opdracht 9: Geef je mening over de film. Ik vond het een heel aangrijpende film. Ik vind het goed dat deze film gemaakt is, want het is een voorbeeld voor alle mensen. Gewoon eerst praten en niet meteen gaan slaan enz. Je ziet ook dat als je iets wilt bereiken en je doet dit zonder geweld de ander je wel gelijk moet geven. De maker heeft de film misschien een beetje te veel veranderd, want in alle naslagwerken staat dat Gandhi troepen had toegezegd aan Engeland om te vechten tegen de Duitsers in de tweede wereldoorlog. Het meest gruwelijkste stukje van de film vind ik de demonstratie voor de zoutfabriek, ik vind het ook een beetje stom dat je daar in de rij voor zou gaan staan om inelkaar geslagen te worden. Gebruikte bronnen
Ik heb geen spectaculaire bronnen gebruikt. Ik heb een paar keer op internet gezocht, maar alles was in het Engels en de gewenste informatie was er niet echt. Ik heb het merendeel van mijn informatie van Enkarta ’99 afgehaald, dat is een enceklopedie op cd-rom. Op de cd-rom stond alle informatie netjes op een rijtje over alle personen. Nehru, Jawaharlal (Allahabad 14 nov. 1889 – New Delhi 27 mei 1964), Indiaas staatsman, vader van Indira Gandhi, studeerde aan de beroemde public school van Harrow, daarna natuurwetenschappen aan de universiteit van Cambridge (Trinity College) en rechten te Londen in de Inner Temple. In 1918 werd hij lid van het All-India Congress, waarvan hij in de jaren 1929–1930 en 1936–1937 als voorzitter optrad. Nadat Gandhi op het Nagpur Congres de vreedzame non-coöperatie had verdedigd, verliet Nehru de advocatuur voorgoed (1920). Van de eerste vrije regering van India werd hij premier en minister van Buitenlandse Zaken (tot zijn dood in 1964) Gandhi, Mohandas Karamchand (Porbandar 2 okt. 1869 – New Delhi 30 jan. 1948), bijgenaamd: Mahatma (= Groot van ziel), Indisch volksleider, stamde uit een ambtenarenfamilie, die behoorde tot een koopmanskaste in Kathiawar (West-India). Gandhi studeerde in Engeland rechten. In 1914 naar India teruggekeerd stichtte Gandhi in 1915 bij Ahmadabad (Gujarat) een werkgemeenschap op wereldbeschouwelijke grondslag (Asjram), een oude Indische instelling met gemoderniseerde doelstellingen. Na een nieuwe gevangenneming en vrijlating nam Gandhi deel aan de Londense Rondetafelconferentie (1931) ter bespreking van politieke hervormingen. Doordat het Congres ondertussen tegen de Engelse regering bleef ageren, werd Gandhi in 1932 wederom gevangengenomen. Gandhi's enorme invloed is vooral te verklaren uit zijn idealisme, zijn beroep op oude elementen van het hindoeïsme en zijn gezag als mahatma. Hij onderschatte echter de zwaarte van zijn taak en schoot als politicus (wat hij niet wilde zijn) te kort door een gebrek aan werkelijkheidszin. Naar : Gandhi Recensie
Ik heb gekozen voor de recensie voor de Nederlandse krant. De film over Gandhi
Richard Attenborough heeft een adembenemende film gemaakt over het leven van Mahatma Mohandas Karamchand Gandhi in India en in Afrika. Hoe deze geweldige leider van een groot volk met verschillende religies de kolonie van Groot-Brittannië naar de onafhankelijkheid heeft geleidt. Zijn aanpak van non-coöperatie die wel wat levens heeft gekost en ook wat jaren in de gevangenis maar uiteindelijk toch goed heeft uitgepakt. Hoewel de film historisch niet overal helemaal in orde is, is hij toch de moeite waard. De maker moest wel een paar van de lange vastperiodes en de vele gevangennemingen van Gandhi weg laten omdat de film dan erg saai zou zijn geworden. Als we de geschiedenisboeken er op na lezen, kunnen we zien dat er nogal wat is weggelaten door Richard Attenborough. Maar er is ook wat geweld aan toe gevoegd, zoals bij het bloedbad bij Armitsar, de ratelende mitrailleurs en boze gezichten van de soldaten. Ook stierf zijn vrouw op het einde niet aan een hartaanval zoals in de film, maar stierf ze aan een ziekte in haar bed, thuis en niet in de gevangenis, zoals dat is de film wordt gezegd. Ook leefde Gandhi wat langer toen hij werd doodgeschoten, de schoten uit het pistool hebben Gandhi niet meteen gedood maar hij heeft nog een paar dagen in het ziekenhuis gelegen waarna hij overleed aan zijn verwondingen. Ook de plaats waar Gandhi werd neergeschoten klopt in de film niet, hij wordt daar in een menigte doodgeschoten terwijl ik in een enceklopedie heb gelezen dat hij net wilde beginnen met het bidden. Toen hij zijn handen oprees naar de menigte zou hij zijn neergeschoten door een extreme hidoeist die per Se 1 India wilde, zonder ook nog een onafhankelijk Pakistan daarbij. Ook het huis waarop Gandhi zijn laatste vaste houd vind ik wel wat vreemd. Het huis bevindt zich namelijk in een moslim buurt, waar hevig gevochten wordt tussen de moslims en Hindoes met stokken, stenen en vuur. Er was ook veel haat tussen beide partijen (Moslims en Hindoes), als iemand hem had willen vermoorden was dat wel gebeurd, en aangezien de haat die ook tegen Gandhi bestond omdat hij India wilde scheiden, is het aannemelijk dat zoiets zou gebeuren. De betouwbaarheid van de film laat te wensen over, er zijn nogal wat dingen die de regisseur heeft weggelaten, terwijl hij die dingen er wel gewoon in had kunnen doen, ook het feit dat Engeland om troepen had gevraagd bij Gandhi had Richard Attenborough erin kunnen zetten. Gandhi schijnt ook een Nobelprijs gekregen te hebben voor de vrede, dat laat Richard Attenborough ook niet zien. Een Nobelprijs lijkt me ook niet een erg oninteressant om te vermelden in de film. Gandhi schijnt ook vele staatshoofden te hebben bezocht, ook hiervan vinden we niets terug in de film. Het is gewoon moeilijk om van iemand die echt geleefd heeft een film te maken zonder er dingen uit weg te laten. Maar de film moet aan de andere kant ook interessant zijn voor het bioscoop-publiek om naar toe te gaan of te gaan huren. Als Gandhi de hele tijd in de gevangenis zit en alleen maar vast, is er voor ons ook niets aan. De film is wel erg goed geacteerd en Gandhi is erg goed opgemaakt, daar bedoel ik mee, dat als ik een plaatje van internet naast het hoofd van de de Gandhi-speeler zet, ik geen verschil zie. Wat ook leuk is, is dat Gandhi veel bijnamen had, Bapu : vader en, Mahatma : groot leider, aan de andere kant was het wel verwarrend want soms wist je niet over wie ze het hadden. Wat ook het vermelden waard is, is dat Gandhi bijna altijd aan het spinnen is, maar waar die stof naartoe gaat is ook een raadsel. De film is een echte aanrader voor iedereen, hij is voor alle leeftijden, maar niet echt een film om met de hele familie gezellig heen te gaan. Het is dus niet op het detail precies goed, maar in de hoofdlijnen klopt de film erg met de werkelijkheid.

REACTIES

B.

B.

Ik vroeg me af wat je cijfer was voor dit werkstuk ??

23 jaar geleden

M.

M.

THX

9 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Andere verslagen van "Gandhi (1982)"