The Wicker Man (2006)

Beoordeling 1
Foto van een scholier
  • Filmverslag door een scholier
  • 5e klas havo/vwo | 863 woorden
  • 12 augustus 2008
  • 1 keer beoordeeld
Cijfer 1
1 keer beoordeeld

CKV, Filmverslag
The Wickerman


VORM

1. Op welke locatie(s) speelde het verhaal zich vooral af?

Het verhaal speelde zich vooral af op een afgezonderd eiland genaamd Summersisle, waar de mensen nog op de manier van de middeleeuwen leefden, geen machines, alles ambachtelijk gemaakt.

2. Hoe waren de hoofdpersonen gekleed (en gegrimeerd)?

De hoofdpersoon was Edward (Nicolas Cage), die in het begin van de film netjes gekleed was en durende de film veranderde dat in vieze, slordige kleding, alsof hij zichzelf heeft moeten redden van zijn leven. Vandaar dat hij op het begin van de film een schone, gezonde huid had en aan het eind van de film een vies gegrimeerd gezicht had dat onder het vuil zat, natuurlijk zaten zijn haren ook niet meer in model.

3. In hoeverre bepalen locaties en kleding de sfeer van de film?

De locatie en de kleding bepalen altijd de sfeer van de film. Op het begin (Edward gekleed in politie uniform op een motor) was het voor al een saaie sfeer, maar op het eind was het een schokwekkende sfeer (Edward branden in een nagebootste houten pop).


4. Had de muziek een opvallende rol in de film of diende hij vooral als achtergrond? Geef voorbeelden.

De muziek nam beide rollen in, zowel achtergrond als opvallend. In de opnames waarin er niet veel gebeurde (zoals een landschapopname tijdens de rit naar het eiland) nam de muziek een achtergrond functie in. Maar toen Nicolas Cage werd verbrand, toen nam de muziek een akelig stressvormende melodie aan, stressverwekkend dus.

5. Was er sprake van speciale geluidseffecten? Noem er enkele.

Nee, volgens mij niet. Want de in de film kwamen geen non-realistische aspecten voor, dus dan zijn er ook geen geluidseffecten nodig.

6. Op welke manier werd het verhaal verteld?

Het verhaal werd eigenlijk verteld (of beleefd) door de ogen van Edward, maar af en toe zag je dingen die Edward niet te zien kreeg, wat voor spanning zorgde. Het verhaal was eigenlijk een mysterie dat opgelost moest worden.

7. Welke scenes zijn je het meest bijgebleven? In hoeverre hebben cameravoering en/of montage hierbij een rol gespeeld? Geef enkele voorbeelden. Hoe was dat in de rest van de film?

De scene dat Nicolas Cage erachter kwam dat hij belazerd was door iedereen die hij om zich heen had, zijn ex-vrouw en heel dat eiland.


8. Bij welk genre kun je de film indelen?

De film kun je indelen in het genre: Horror/thriller, omdat de film er spannend was, maar vooral ook schokwekkend.

INHOUD

9. Geef in enkele regels een samenvatting van de film.

Motoragent Edward Malus (Nicolas Cage) ontvangt een brief van een vrouw die hem smeekt haar vermiste dochter terug te vinden. Edward trekt zich de zaak enorm aan en vliegt hierop naar het afgelegen eiland Summersisle. Voor de samenleving die hij hier ontmoet lijkt de tijd stil gestaan te hebben. De bevolking op dit ogenschijnlijk idyllische eiland heeft het niet zo op vreemden en niemand lijkt aan Edward zelfs maar te willen toegeven dat er een meisje verdwenen is. Niets is hier echter wat het lijkt. Als Edward zich steeds meer vastbijt in zijn onderzoek en botst met de eilandbewoners, ontdekt hij beetje bij beetje de verschrikkelijke waarheid over hun ouderwetse geloofssysteem en wat voor gruwelijkheden zich op het eiland afspelen.

10. Om welk(e) conflict(en) gaat het in de film?

Het gaat om het conflict tussen Edward en de bevolking van Summersisle. Edward graaft in de mysteries van de cultuur van de bevolking en dat wekt conflicten op.

11. Wie zijn de belangrijkste personages? Geef en korte karakterisering. Hoe zijn de onderlinge relaties tussen die personages?

De belangrijkste personages zijn Edward en dochter Willow (Kate Beahan). Edward is politieman die in de film net een schokwekkend ongeluk heeft beleeft, hierdoor krijgt hij verlof. Hij heeft in de film twee bevriende collega’s. Edward krijgt in de film te maken met zijn ex-vrouw Willow, die hem dringend verzoekt contact met haar op te nemen omdat haar dochter vermist wordt. Willow is een vrouw die na het vertrek bij Edward terug ging naar haar stam waar ze verder leefde. Ze is opgegroeid en opgetogen op Summersisle.

12. Zijn het gewone mensen of zijn het vooral vertegenwoordigers van een bepaald standpunt? Verklaar je antwoord.

Het zijn rare mensen die een rare cultuur hebben, met rare rituelen. Ze zijn dus eigenlijk vertegenwoordigers van hun cultuur.


13. Met wie heb je het meest meegeleefd? Hoe komt dat?

Met Nicolas Cage omdat je alles door zijn ogen ziet, en hij wordt in de film als slachtoffer afgebeeld en de rest als boosdoener. En dat ondersteunt het meeleven.

FUNTIE

14. Wat is het doel van de film?

Het doel van de film is amuseren, omdat de film geen boodschap bevat. Hoewel ik na deze film gezien te hebben, me wel realiseerde dat er echt van die rare stammen op deze wereld bestaan met van die rare rituelen.

15. Welke middelen heeft de regisseur gebruikt om het publiek te boeien? Welke waren het meest effectief?

De middelen die de regisseur heeft gebruikt is de lezer voor een raadsel neerzetten. Er wordt op het begin van de film een probleem beschreven en die wordt gedurende film opgelost en die oplossing op het eind motiveert om de film te volgen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.