Ga jij volgend jaar studeren?

Check dan de speciale sjaars-artikelen op Studenten.com en Studententijd de podcast. Voor de beste voorbereiding op je nieuwe leven.

Naar Studenten.com

FORMEEL

A.Aanhef

Mevrouw, meneer (onbekende)                                            Madame, Monsieur

Lieve mevrouw (bekende)                                                        Chère madame              

Lieve meneer (bekende)                                                            Cher monsieur

 

B.Aanleiding

Ik richt mij tot u met de volgende vraag:                              Je m’adresse à vous avec la question suivante

Ik richt mij tot u om                                                                       Je m’adresse à vous pour          

Ik zou u het volgende willen vragen                                       Je voudrais vous demander ce qui suit

Ik neem de vrijheid om u te schrijven                                   Je prends la liberté de vous écrir

Ik heb uw brief/mail ontvangen van de (+datum)           J’ai reçu votre letre / mail du…

Ik bedank u voor de brief van de (+datum)                        Je vous remercie de votre lettre du…

Uw advertentie heef mijn aandacht getrokken                Votre annonce a retenu mon attention             

Ik ben van plan om een week door te brengen in…        J’ai l’intention de passer une semaine à…

 

C.Doel

Ik zou u enkele inlichtingen willen vragen                           J’aimerais vous demander quelques renseignements

Ik zou brochures willen ontvangen                                         J’aimerais recevoir des brochures         

Kunt u mij folders sturen?                                                          Pourriez-vous m’envoyer des dépliants?

Zou het mogelijk zijn om mij te sturen…?                            Serait-il possible de m’envoyer…?

Wilt u mij uw adres sturen?                                                       Serait-il possible de m’envoyer…?

Kunt u mij een indicatie van de prijs geven?                      Pourriez-vous m’indiquer le prix?

Ik zou graag willen deelnemen aan…                                     J’aimerais participer à…

Ik zou graag willen bezoeken…                                                 J’aimerais assister à…

Ik zou graag een gesprek met u willen hebben                 Je souhaiterais avoir un entretien avec vous

Ik vraag u contact met mij op te nemen                               Je vous prie de prendre contact avec moi

 

D.Afsluiting

Ik bedank u bij voorbaat + hoogachtend                              Je vous remercie d’avance, et je vous prie d’agréer,

Ontvangt mijn hartelijke groeten                                            L’expression de mes salutations distinguées

Ontvangt mijn hartelijke groeten                                            Veuillez recevoir mes meilleures salutations

In afwachting op uw antwoord +                                             Dans l’atende de votre réponse, je vous prie de croire +

Hoogachtend                                                                                   En l’assurance de mes sentiments respectueux

Hoogachtend                                                                                   Croyez à mes sentiments distingués

INFORMEEL

A.Aanhef

Lieve vrienden                                                                                Chers amis        

Lieve Jean-Pierre                                                                           Cher Jean-Pierre

Lieve Fanny                                                                                      Chère Fanny    

Dag Henri                                                                                           Bonjour Henri

Hoi Françoise                                                                                   Salut Françoise

 

B.Aanleiding

Ik heb jouw advertentie/jouw mail/mail gelezen            J’ai lu ton annonce/ton mail/mél/courriel

Ik schrijf jou om…                                                                           Je t’écris pour…

Ik heb jouw brief ontvangen van de (+datum)                  J’ai reçu ta lettre du

Bedankt voor jouw brief/jouw mail                                       Merci de ta lettre/ton mél

 

C.Doel

Ik zoek correspondenten                                                           Je recherche des corres

Ik zou graag willen schrijven met…                                         Je voudrais correspondre avec…

Ik zoek een aardige correspondent                                        Je cherche un correspondant sympa

Zouden wij kunnen corresponderen?                                   Pourrions-nous correspondre?

Kun je mij zeggen…                                                                       Peux-tu me dire…

Hou me op de hoogte                                                                  Donne-moi de tes nouvelles    

Ik mis jou                                                                                           Tu me manques

 

D.Afsluiting

Ik bedank je voor…                                                                        Je te remercie de…

Het is aardig om te…                                                                     C’est sympa de…

Aarzal niet om conact met mij op te nemen via mail       N’hésite pas à me contacter par mail

Vriendelijke groeten                                                                    (Bien) amicalement.

Vriendelijke groeten                                                                    Cordialement

Groetjes                                                                                            Amitiés

Liefs                                                                                                     Je t’embrasse

Schrijf mij                                                                                          Écris-moi!

Kusjes                                                                                                 Grosses bises

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.