Casus en dagvaarding

Beoordeling 9
Foto van een scholier
  • Brief door een scholier
  • 3e klas mbo | 575 woorden
  • 11 januari 2016
  • 1 keer beoordeeld
Cijfer 9
1 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

 

Casus: Van Egmond

Tegelzet bedrijf van Egmond B.V. – hierna te noemen Van Egmond- gevestigd te Zwolle aan de Pietheijnkade 220A 2356 PH, heeft op 20 juni 2014 een overeenkomst gesloten met mevrouw Yvonne B. (hierna te noemen mevrouw B.) wonende aan de Alexander de Grotelaan 21 2536 RB, te Harderwijk.


De overeenkomst bevat een opdracht van mevrouw B. aan Van Egmond voor het aanleggen van tuintegels.
Op 27 juni 2014 heeft Van Egmond een begin gemaakt aan de aanleg van de tegels. Mevrouw B. heeft volgens afspraak aan het volledige bedrag van €1500,- voldaan aan Van Egmond.

Op 5 augustus 2014 beweerd Van Egmond dat zij aan de verplichting hebben voldaan om de gehele tuin te betegelen. Echter geeft mevrouw B. aan dat dit onjuist is en er een deel van de tuin niet volledig is afgewerkt. Mevrouw B. heeft meerdere malen contact opgenomen met Van Egmond maar dit heeft niet kunnen baten.

Echter komt mevrouw B. er op 13 augustus 2014 achter dat na een zomerse regenbui er vlekken ontstaan op de tegels en probeert mevrouw B. nogmaals contact op te nemen met Van Egmond.

Van Egmond heeft meerde malen aangegeven actie te zullen ondernemen, maar is in de afgelopen periode geen enkele keer komen opdagen.

Mevrouw B. wil op basis van art. dat Van Egmond alsnog de overeenkomst zal nakomen en start daarom een dagvaarding bij de civiele rechter, gevestigd op het arrondissement Zwolle aan de Schuurmanstraat 2, 8011 KP.

Mevrouw B. zal worden bijgestaan in deze kwestie door advocate mw. Mr. A.S.******** kantore houdende te Amersfoort, Leusderweg 34, 3817 KB.

 

DAGVAARDING

Heden heb ik, op vijftien januari tweeduizend vijftien,

A.S. *************
Kantoorhoudende te Amersfoort
Aan Leusderweg 34 (3817 KB)

Op verzoek van,

Yvonne B.********
Wonende te Harderwijk
aan de Alexander de grotelaan 21 (2536 RB)

Die door eiser tot zijn procesvertegenwoordiger wordt gesteld en als zodanig zal optreden.

GEDAGVAARD

Tegelzet bedrijf van Egmond B.V.
Gevestigd te Zwolle
aan de Pietheijnkade 220A (2356 PH)

Aan dit adres exploot doende en een afschrift daarvan latende aan….

OM

Op dinsdag zevenentwintig januari tweeduizend vijftien om tien uur des ochtends te verschijnen ter openbare civiele rechtszitting van de rechtbank Zwolle, aldoor gevestigd aan de Schuurmanstraat 2, 8011 KP.


MET AANZEGGING

Dit wil je ook lezen:

Dat, indien gedaagde niet op de eerste of op een door de rechtbank nader bepaalde roldatum in het geding verschijnt en de voorgeschreven formaliteiten in acht zijn genomen, de rechter verstek tegen hem verleent en de vordering zal toewijzen.

TEN EINDE

Motivering

Eiseres heeft op 20 juni 2014 een overeenkomst gesloten met Tegelzet bedrijf Van Egmond B.V. –hierna te noemen Van Egmond- en heeft voldaan aan het volledige bedrag wat zij verschuldigd was aan gedaagde.
Op 27 juni 2014 is de aanleg van de tegels in de tuin van eiseres gestart.
Van Egmond heeft echter niet aan de overeenkomst voldaan, op 5 augustus 2014 is de tuin niet volledig betegeld en heeft eiseres meerdere malen contact gezocht met gedaagde, wat nooit tot een reactie heeft geleden.
Op 13 augustus 2014 komt eiseres tot de ontdekking dat na een zomerse regenbui grote vlekken ontstaan op de tegels.

Verweer

Gedaagde heeft niet aan de overeenkomst voldaan en heeft een ondeugdelijk product aangeleverd aan eiseres die aan alle verplichtingen heeft voldaan die in de gesloten overeenkomst staan beschreven.
Eiseres eist vervanging en plaatsing van de gedaagde om zo doende te voldoen aan de overeenkomst.


Producties

Offerte aannemer

Overeenkomst tussen eiseres en gedaagde

Klacht per e-mail door eisereis aan gedaagde d.d. 20-07-2014

Klachtenbrief door eiseres aan gedaagde d.d. 27-07-2014

Herinneringsbrief door eiseres aan gedaagde d.d. 03-08-201 4

 

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.