Ben jij weleens opgelicht?

Wij doen onderzoek naar online oplichting onder jongeren. Vul de vragenlijst in (ca 5 min) en maak kans op een Bol.com bon van 25 euro (echt waar!)

No frills, a basic survey of British and American literature door Auke Visser

Beoordeling 5
Foto van een scholier
Boekcover No frills, a basic survey of British and American literature
Shadow
  • Boekverslag door een scholier
  • 6e klas vwo | 1831 woorden
  • 22 maart 2011
  • 12 keer beoordeeld
Cijfer 5
12 keer beoordeeld

Boekcover No frills, a basic survey of British and American literature
Shadow
No frills, a basic survey of British and American literature door Auke Visser
Shadow
Old English Period 700-1066
Brittannië was bezet door Romeinen. Tijdens anglo-saxon periode had Duitse taal grote invloed. Oud Engelse poëzie is onbekend, en werd alleen verteld. Alliteratie werd gebruikt om lange gedichten te onthouden.

Beowolf is bekendste werk, daarnaast zijn schrijvers als Cynewulf en Ceadmon bekend.

The Anglo-saxon Chronicle, historisch werk geschreven doormonniken.The Middle English Period 1066-1500

Engeland was veroverd door Willem the Conqueror. Franse taal kreeg veel invloed, en dit had veel invloed op literatuur.


Poëzie kwam aanzetten. Ook verhalen over Arthur en de strijders van de ronde tafel waren populair. Een bekend werk is Sir Gawain and the Green Knigth. In deze periode werden ballads ook populair. Dit zijn liedjes over de romantiek of is bedoeld als satirisch vermaak. Bekende ballads waren Sir Patrick Spense, Lord Randall, Chevy Chase, en de ballads over Robin Hood. Ook kwam drama en proza in belangstelling.

Geoggrey Chaucer - The Canterbury Tales verhaal over pelgrims

Caxton - Morte d’Arhur een van de eerst gedrukte boeken


The Renaissance 1500-1660
De Renaissance begon in Italië. Kenmerkend is de interesse in Griekse en Romeinse kunst.

Sir Thomas More - Utopia over perfecte wereld

De eerste poëzie werd geschreven door Sir Thomas Wyatt en Henry Howard. Ze hielden een rijmschema aan die later werd verbeterd door William Shakespeare

Nicholas Udall - Ralph Roister Doister

Thomas Sackville & Thomas Norton - Gordboduc eerste tragedie

The Elizabethan Age

Poëzie
Edmund Spenser - The Faerie Queene


Proza

John Lyly - Eupheus


Sir Philip Sidney - The Arcadia

Thomas Nashe - The Unfortunate Traveller

Nashe en Lyle behoorden tot de groep genaamd University Wits


Drama

Christopher Marlowe - The Tragic History of Dr. Faustus Duitse geleerde verkocht zijn ziel.

Ben Jonson - Volphone

William shakespeare - As you like it, twelfth night, the tempest Komedie

Romeo & Juliet, Hamlet, Macbeth, King Lear, Othello Tragedie

Richard III, King John, Henry IV (1 & 2) Historie

Puriteinen waren belangrijk, een groep gelovigen. Belangrijk was hierbij de persoonlijke relatie met god.


Metafysische poëzie

John Donne & George Herbert, ze schreven in geconcentreerde, onherkenbare stijl, gebruikte direct taalgebruik en soms vergezochte gedachten.De late Renaissance
Puriteinse leider kwam aan de macht, en er werd bijna geen literatuur meer geschreven. Dit werd gezien als onbelangrijk en zinloos. Ze hielden zich bezig met werken en waren bezig met hun religie.


John Milton - Paradise Lost

John Bunyan - The Pilgrim’s Progress


The Restoration and the Neo-Classical Period 1660-1740
De Restoration en de Neoklassieke zijn twee periodes die zo veel in gemeen hebben dat ze als één periode beschouwen. Andere namen voor deze periode zijn Age of Reason of the Enligthenment. Ze geloofde dat ze geregeerd werden met gezond verstand en betekenis, en minder bij gevoelens. De literatuur werd meer intellectueel. Vanaf dan worden betekenis, verbetering en verstand de belangrijkste kwaliteiten van literatuur.

Satire
John Dryden - Annus Mirabiles

Allexander Pope - The Essay on Criticism, The Essay on Man, The Rape of the Lock, The Dunciad


Komedies van de manier

William Congreve - The Way of the World

Sir George Etherege - The Man of Mode

Oliver Goldsmith - She Stoops to Conquer

Richard Sheridan - The School for Scandal

In deze werken werd het onbeschamende gedrag van de hogere klasse belachelijk gemaakt.

Heldhaftige tragedie
John Dryden - All For Love Verbetering van Anthony and Cleopatra (Shakespeare)


John Gay - The Beggar’s Opera


De theatres

Er was een opkomst van privé theaters, voorheen werden stukken namelijk opgevoerd op de straat.


Prose

Joseph Addison & Sir Richard Steele - The Spectator een tijdschrift

Daniel Defoe - Robinson Crusoe robinson op een eiland

Jonathan Swift - Lilliput

Brobdingnac 4 delen uit Gulliver’s Travels

Laputa

Houyhnhnms

A modest Proposal armen konden hun kinderen beter als voedsel geven aan rijke


Romantiek

In The Age of Reason ligt de nadruk op het stadsleven, terwijl in de romantiek het dorpsleven naar voren komt. Ze beginnen te schrijven over de natuur.


Poëzie

Thomas Gray - Elegy Written in a Country Churchyard Begrafenis poëzie


Oliver Goldsmith - The Deserted Village goede leven wordt verwoest

William Blake - Songs of Innocence & Songs of Experience

Robert Burns - Aul ‘Lang Syne wordt gezongen op verjaardagen

Romantische dichters van 1e generatie
Geïnspireerd door invloed van de natuur op mensen, en de Franse Revolutie.

William Wordsworth - Tintern Abbey & The Prelude

Samuel Taylor Coleridge - The Rime of the Ancient Mariner

Samen vallen ze onder de naam ‘Lake Poets’ dit komt doordat ze leefde en werkte in Lake District. Samen publiceerde ze een album genaamd Lyrical Ballads


Romantische dichters van de 2e generatie

Het werk van deze dichters wordt geassocieerd met hun persoonlijke leven. Dit komt doordat ze een absurde leefstijl hadden met vroegtijdige dood als gevolg.

Lord Byron - Childe Harold & Don Juan


Percy Bysshe Shelley - Adonais & Ode to the West Wind

John Keats - Ode to Autum, Ode to a Nightingale & The Eve of St. Agnes


Kenmerken van de romantische poëzie

- Persoonlijke gevoelens in hun werk

- Interesse in het verleden

- Beïnvloed door natuurlijke omgeving

- Vrijere versvorm en informeler taalgebruik dan voorgangers

- Beïnvloed door Franse Revolutie

- Dichters reisden veel

Ontwikkeling van de roman
Belangrijk voor de groei in interesse in de roman door de komst van bibliotheken.


Proza

Samuel Richardson - Pamela / Virtue Rewarded

Henry Fielding - Joseph Andrews & Tom Jones, a Foundling

Laurence Sterne - Tristram Shandy


Horace Walpole - The Castle of Otranto

Oliver Goldsmith - The Vicar of Wakefield

Sir Walter Scott - The Heart of Mid-Lothian & Ivanhoe

Jane Austen - Pride and Prejudice, Sense and Sensibility & EmmaThe Victorian Age 1830-1900
Deze periode wordt gekenmerkt met verandering en vooruitgang. Drie belangrijke problemen die de Victorians tegenkwamen waren

- De opkomst van democratie

- De positie van de armen

- De emancipatie van vrouwen

- Groei van imperialisme

Er waren twee partijen die groot en belangrijk waren: the Conservatives / Tories & the Liberals / Whigs


Poëzie

Alfred Lord Tennyson - In Memoriam A.H.H., The Idylls of the King & Crossing the Bar


Robert Browning - My Last Duchess

De Prerafaëlieten zoals ze zich noemden, vonden de schilder Raphaël overgewaardeerd en wilden terug naar de schilderkunst van voor zijn tijd. Belangrijke oprichters waren Dante Gabriel Rossetti en zijn zuster Christina


Proza

Charles Dickens - Oliver Twist een wees die in de onderwereld terecht komt

Nicholas Nickleby over de onderdrukking van kinderen op privéscholen

David Copperfield over het opgroeien in ongunstige omstandigheden

Hard Times verontwaardiging over het industriële systeem

Great Expectations jongen wil opgroeien tot een jongeman, dit mislukt

Thackeray - Vanity Fair

Charlotte - Jane Eyre

Emily - Wuthering Heights

Mary Ann Evans (George Eliot) - Middlemarch, Adam bede, The Mill on the Floss & Silas Marner

Thomas Hardy - The Mayer of Casterbridge, Tess of the d’Urbervilles & The Return of the Native


Lewis Carroll - Alice in Wonderland & Trough the looking glass

Kenneth Grahame - The Wind in the Willows

A.A. Milne - Winnie-the-Pooh

J.R.R. Tolkien - The Hobbit

Oscar Wilde - The Importance of Being Earnest, The picture of Dorian Gray & The Ballad of Reading Gaol

Belangrijk is dat Thomas Hardy 2 eeuwen koppelt met zijn carrière.


The Twentieth Century
Het staat bekend om de eeuw waarin veel politieke ontwikkeling was, maar ook de ontwikkeling op technologisch en wetenschappelijk gebied. Een nieuwe partij kwam in de belangstelling: the Labour party (de arbeidspartij). Klasse onderscheiding speelde een grote rol in Brittannië, vooral in de literatuur. WO I bracht een einde aan de romantische periode.


De oorlogspoëzie

Dichters gingen vrijwillig in de oorlog deelnemen om hun gevoelens zo op papier te kunnen uitdrukken.


Wilfred Owen - Strange Meeting & Futility

Siegfried Sassoon - Counter-Attack and Other Poems

Rupert Brooke - The Soldier heeft een positieve kijk op de oorlog

If I should Die, Think only this of me:

That there’s some corner of a foreign field

That is forever England

Isaac Rosenberg - Break of Day in the Trenches

Robert Grave - I, Claudius & Claudius the God


De grote vernieuwende dichters
W.B. Yeats - The Wild Swans at Coole, Easter 1916, The Second Coming & Among School Children

T.S. Eliot - The Waste Land, The Love Song of J. Alfred Prufrock, Ash Wednesday, Four Quartets & Murder in the Cathedral

Ezra Pound - The Cantos


Linkse dichters

Ze waren tegen de sociale en politieke conditie waarin het land verkeerde. Dit kwam door de sociale crisis en de opkomst van het fascisme. W.H. Auden, Isherwood, C. Day Lewis, Stephen Spender & Louis Macneice waren de belangrijkste figuren.


Andere dichters
John Betjeman & Philip Larkin waren belangrijke mensen uit de groep van naoorlogse poëzie. Deze groep werd meestal The Movement genoemd.

Dylan Thomas - Under Milkwood

Ted Hughes - Birthday Letters


Pop poëzie

Bekende figuren uit dit genre zijn Thom Gunn, Adrian Mitchell, Roger McGough, Adrian Henri & Brian Patten


De eerste decennia van de 20e eeuw
Joseph Conrad - The Secret Agent, Lord Jim & The Heart of Darkness

H.G. Wells - Kipps, The History of Mr Polly, The Time Machine, The Invisible Man & The War of the World

William Somerset Maugham - Of Human Bondage, The Moon and Sixpence, Cakes and Ale


Virginia Woolf - To the Lighthouse & Mrs Dalloway

James Joyce - A Portrait of the Artist as a Young Man & Ulysses

E.M. Forster - Howard’s End, A passage to India & Maurice

D.H. Lawrence - Sons and Lovers, Women in love, Lady Chatterley’s Lover, The Fox & The Virgin and the Gipsy

Virginia Woolf was middelpunt van de belangstelling in de Bloomsbury GroupLatere romanschrijvers in de 20e eeuw

Graham Greene - The Power and the Glory, The Quiet American, The Heart of the Matter, Brighton Rock &

Our Man in Havana

Evelyn Waugh - Scoop, The Loved One & Brideshead Revisited

Aldous Huxley - Point Counter Point & Brave New World

George Orwell - Down and Out in Paris and London - Nineteen Eighty-Four, Animal Farm

William Golding - Lord of the Flies, Rise of Passage

Anthony Powell - The Afternoon Men & A Dance of the Music of Time


Angus Wilson - Anglo-Saxon Attitudes & No Laughing Matter

William Golding won een nobelprijs voor de literatuur, George Orwell kwam met zijn beroemde quote: Big Brother is Watching You

Angry Young Men

Ze vonden dat de einde van de oorlog geen grote veranderingen met zich mee had gebracht.

Kingsley Amis - Lucky Jim, Hurry on Down & Saturday Night and Sunday Morning

Sillitoe - The Loneliness of the Long-Distance Runner

John Osborne - Look Back in Anger


The United States In The Beginning
Literatuur was hier niet erg populair. Er was namelijk nog geen cultuur onder de net gevormde bevolking in de 17e eeuw. Amerikaanse literatuur kreeg pas betekenis in de 19e eeuw


Proza

Washington Irving - Rip Van Winkle & The Legend Of Sleeping Hollow

James Fenimore Cooper - Leather-Stocking Tales & The Last of the Mohicans


Edgar Allen Poe - Murders in the Rue Morgue & The Fall of the House of Usher

Nathiel Hawthorne - The Scarlet Letter

Herman Melville - Moby-Dick Kapitein Ahab jaagt op de walvis die zijn been eraf heeft gebeten

Mark Twain - The Prince and the Pauper, The Adventures of Tom Sawyer & The Adventures of Huckleberry Finn


Filosofische invloeden
Ralph Waldo Emerson & Henry David Thoreau dragen bij aan de invloed op filosofisch gebied.

Henry David Thoreau - Walden / Life in the Woods

Omslagpunt door de eeuwen heen
Henry James - Portrait of a Lady, The Ambassadors & The Turn of the Screw

Poëzie
Walt Whitman - Leave of Grass, Pioneers! O Pioneers! & I hear America Singing

Emely Dickinson schreef bijna 2000 gedichten waarvan er maar 7 waren gepubliceerd in haar leven

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.