Examenkandidaten gezocht!
We zoeken nog een aantal examenkandidaten die (voor moneys) hun frustraties, verdriet, of blijdschap willen uiten na afloop van de examens. Solliciteer voor 3 maart als eindexamenvlogger!

Meedoen

Karel ende Elegast door Onbekend

Beoordeling 4.1
Foto van een scholier
Boekcover Karel ende Elegast
Shadow
 • Boekverslag door een scholier
 • 5e klas vwo | 2396 woorden
 • 4 januari 2015
 • 10 keer beoordeeld
Cijfer 4.1
10 keer beoordeeld

Boekcover Karel ende Elegast
Shadow

Karel de Grote (742-814), de illustere Frankische vorst die in 1165 zelfs heilig werd verklaard, is uit vele middeleeuwse verhalen bekend. Hoewel hij altijd de rol van monarch vervult, is het niet zo dat deze rol altijd op dezelfde wijze is ingevuld. Soms verschijnt hij als een daadkrachtig strijder en aanvoerder, soms als een twijfelaar en een enkele keer zelfs als e…

Karel de Grote (742-814), de illustere Frankische vorst die in 1165 zelfs heilig werd verklaard, is uit vele middeleeuwse verhalen bekend. Hoewel hij altijd de rol van monarch verv…

Karel de Grote (742-814), de illustere Frankische vorst die in 1165 zelfs heilig werd verklaard, is uit vele middeleeuwse verhalen bekend. Hoewel hij altijd de rol van monarch vervult, is het niet zo dat deze rol altijd op dezelfde wijze is ingevuld. Soms verschijnt hij als een daadkrachtig strijder en aanvoerder, soms als een twijfelaar en een enkele keer zelfs als een despoot die zich door slechte raadgevers laat misleiden. In Karel ende Elegast zien we hem in een opmerkelijke dubbelrol: de grote koning speelt – in opdracht van God nog wel – voor dief. Maar door aan het goddelijk gebod te gehoorzamen, krijgt Karel de gelegenheid om de trouw van twee van zijn vazallen te toetsen. Hij ontdekt dat hij de trouwe ten onrechte te zwaar gestraft heeft en dat hij de verraderlijke ten onrechte vertrouwt. Door deze ontdekking kan hij een aanslag op zijn leven voorkomen en ervoor zorgen dat ieder krijgt wat hij verdient.

Karel ende Elegast door Onbekend
Shadow

Leesverslag ‘Karel en Elegast’

 1. Ik heb dit boek niet gekozen, we moesten het gewoon lezen voor het vak Nederlands.
 2. Koning Karel ligt ’s avonds in bed in zijn Kasteel wanneer hij via een engel een boodschap van God krijgt: “Ga uit stelen of je verliest je leven.” Karel gaat hier niet op in omdat hij denkt dat hij misschien wel misleid wordt. Maar wanneer de engel driemaal aan hem is verschenen met dezelfde boodschap, besluit hij er toch naar te handelen. Hij trekt erop uit en wanneer hij in het donkere woud loopt denkt hij aan Elegast, een vazal die hij uit zijn land heeft verbannen. Op dat moment komt hij een compleet in het zwart geklede ridder tegen die zich niet kenbaar wil maken. Ze raken in een gevecht dat Karel wint en waarna de ridder zich bekend maakt als Elegast. Elegast is door omstandigheden gedwongen om dief te worden en Karel ziet hier zijn kans. Hij stelt zich voor als Adelbrecht, ook dief van beroep. Hij stelt voor om koning Karel – zichzelf – te gaan bestelen. Elegast ziet dit niet zitten omdat hij, ondanks zijn verbanning, nog steeds trouw is aan zijn koning. In plaats daarvan stelt hij voor om Eggerik, de kwaadaardige zwager van Karel, te bestelen. Ze gaan op weg naar het kasteel van Eggerik en onderweg vindt Adelbrecht (Karel dus) een ploegschaar. Hij stelt voor om deze mee te nemen om te gebruiken tijdens het inbreken, maar daarop begint Elegast te lachen; om in te kunnen breken heb je niks aan een ploegschaar. 

Eenmaal aangekomen bij het kasteel van Eggerik gaat Elegast als eerst naar binnen. Binnen wordt hij gewaarschuwd door een haan, die zegt hem dat koning Karel in de buurt is. Hij kan deze haan verstaan door magische kruiden. Elegast keert hierna weer naar buiten en wil niet langer inbreken bij Eggerik. Adelbrecht haalt hem over om de operatie toch door te zetten. Elegast brengt alle bewoners van het kasteel in een diepe slaap met behulp van een toverspreuk. Alle sloten worden geopend en de buit wordt naar buiten gebracht. Karel vindt het zo wel mooi geweest en wil weer naar huis gaan, maar Elegast wil nog een heel kostbaar zadel stelen en gaat dus weer naar binnen. Dit zadel bevindt zich in de slaapkamer van Eggerik en door de geluiden die Elegast per ongeluk maakt wordt Eggerik wakker. Hij maakt zijn vrouw wakker maar die verzekert hem ervan dat er niets aan de hand is. Ze vraagt haar man wat hij van plan is en hij vertelt eerlijk dat hij zijn zwager, koning Karel, wil doden. Zij wordt hier woedend om, Karel is ten slotte haar broer. Eggerik smoort deze woede in de kiem door zijn vrouw een klap in haar gezicht te verkopen.

Ondertussen ligt Elegast onder het bed en hoort dit gesprek. Hij vangt het bloed van de bloedneus van de vrouw in zijn handschoen en keert terug naar buiten. Hij vertelt Adelbrecht over het plan van Eggerik en laat het bloed op zijn handschoen zien. Hij wil direct actie ondernemen en Eggerik om het leven brengen. Karel beseft waarom God hem de opdracht heeft gegeven om te gaan stelen. Hij stelt voor dat Elegast naar koning Karel gaat om hem te waarschuwen, maar dit wil Elegast niet omdat hij verbannen is. Adelbrecht biedt vervolgens aan om zelf de koning te gaan waarschuwen en Karel vertrekt dus weer naar zijn eigen kasteel.

De volgende dag wordt er hof gehouden en koning Karel geeft de verraders een warm ontvangst. Vervolgens beschuldigt hij ze van het samenzweren tegen hem, wat zij natuurlijk ontkennen. Koning Karel laat Elegast aan zijn hof verschijnen die met het bloed aan zijn handschoen kan tonen dat Eggeric schuldig is. Uiteindelijk wordt besloten dat Eggeric gedood zal worden door Elegast. Hij wordt weer in ere hersteld en trouwt met de weduwe van Eggeric, Karels zus.

(Bron: www.scholieren.com)

 1. Ik vond het een  opmerkelijk verhaal. Het meest bijzondere was natuurlijk dat het boek in het Middelnederlands is geschreven. Ik vond het heel bijzonder om dit te lezen. Het verhaal zelf vond ik wat hebben van een sprookje. Het verhaal was niet erg spannend en vooral voorspelbaar, ik zou het eerder voorlezen aan kind op de basisschool.
 2.  
 1. Ik kreeg bij het lezen niet een specifiek gevoel. Dit kwam denk ik doordat het een relatief kort verhaal was en ook omdat het verhaal nogal voorspelbaar was.
 2. ‘Moge God op deze manier al onze problemen voor onze dood tot een goed einde brengen. Moge de Hemelse Vader ons dat geven. Laat iedereen dit nu beamen.’ (vers 1411) Ik heb gekozen voor drie zinnen en niet één zin omdat er in die tijd vooral in verzen werd gedacht en niet in zinnen. De reden dat ik dit stukje tekst heb gekozen is omdat het de laatste drie zinnen van het verhaal zijn. Het sluit het gedicht af en laat ook nog een belangrijk aspect uit die tijd zien, namelijk het geloof en respect voor God.
 3. Het belangrijkste woord in het boek is naar mijn idee ‘God’ omdat het gehele verhaal draait om God. Karel wordt uit stelen gestuurd in opdracht van God. Iedereen, zelfs Karel, moet verantwoording afleggen naar God. Op het einde wordt de strijd volgens Karel beslist door God omdat Hij weet wie de waarheid spreekt en wie niet.
 1.  
 1. Ik vind het gedrag van Karel niet echt opmerkelijk of bijzonder te noemen. Zoals ik al eerder zei vind ik het verhaal wat op een kindersprookje lijken. Daardoor kan ik ook niks speciaals over het gedrag van Karel vertellen. Ditzelfde geldt ook voor Elegast.
 2.  

Personages (§1)

Eggerik
Eggerik is getrouwd met de zus van koning Karel en dus zijn zwager. Hij is duidelijk het onsympathieke figuur in dit verhaal. Hij beraadt een moordaanslag op de koning maar dit komt uit. Uiteindelijk trekt hij aan het kortste eind: hij wordt schuldig bevonden en gedood door Elegast. Eggerik is een flat-character. Hij blijft het hele verhaal de boosdoener en verandert niet van mening en/of gedrag.

Elegast
Elegast is de vazal van de koning maar is verbannen. De reden van zijn verbanning blijkt niet uit het verhaal en koning Karel lijkt hier ook spijt van te hebben. Na zijn verbanning is Elegast gedwongen om te gaan stelen om zichzelf te kunnen bedruipen. Uiteindelijk blijkt Elegast een trouwe onderdaan te zijn en wordt hij in ere hersteld. Elegast is een round-character. Je leert hem naarmate het verhaal vordert steeds beter kennen. Je komt iets te weten over z’n historie maar bijvoorbeeld ook over z’n respect voor zijn Keizer.

Karel/Adelbrecht
Het hoofdpersonage is koning Karel, naar Karel de Grote. In de Middeleeuwen werd er veel geschreven over Karel de Grote, er is zelfs een stroming in de literatuur naar hem vernoemd; de Karelepiek. In veel van deze verhalen speelde Karel de Grote zelf niet de hoofdrol, maar dat is hier dus wel het geval. In dit verhaal stelt hij zich gehoorzaam op tegenover God en maar goed ook, want zo komt hij er achter dat zijn zwager hem wil doden. Karel is ook een round-character. Je leert hem net zo als Elegast steeds beter kennen. Hij is helemaal niet ervaren met stelen bijvoorbeeld maar ook leer je iets over z’n gerechtigheid.

 

Perspectief (§2)

Het verhaal wordt ingeleid door een ik-figuur die mededeelt dat hij een verhaal wil gaan vertellen. Dit is te begrijpen wanneer je weet dat middeleeuwse verhalen werden voorgedragen. De verteller is een alwetende verteller; hij weet namelijk van de dubbelrol van Karel, maar beschikt ook over de informatie die Elegast hoort in de slaapkamer van Eggerik. Veel van zijn informatie deelt hij met de lezer, waardoor je als lezer een groot deel van het verhaal doorziet.

 

Structuur (§3)

Dit verhaal is een korte tekst en bestaat niet uit hoofdstukken en kent ook geen tussenkopjes. Het is een doorlopende tekst van 1414 versregels. Het verhaal wordt chronologische verteld en de vertelde tijd is een relatief korte tijd. Het begint op de nacht dat koning Karel een boodschap van een engel krijgt en nog diezelfde nacht vindt de ontmoeting met Elegast plaats. Het verhaal eindigt een dag later.

 

 Ruimte (§4)

Karel en Elegast is een middeleeuws verhaal en zoals al eerder gezegd, werden verhalen vooral voorgedragen en niet gelezen. Dit betekent dat verhalen dan ook vaak niet op schrift werden vastgelegd maar mondeling werden overgedragen. Hierdoor is het moeilijk te zeggen wanneer het verhaal precies is ontstaan en is dé auteur ook niet aan te wijzen. Er bestaan verschillende versies die samen het verhaal vorm geven. De eerste versies die gevonden zijn stammen uit de vijftiende eeuw maar het is denkbaar dat het verhaal daarvoor in het orale circuit al bekend was. In deze context moet het verhaal dan ook geplaatst worden. 

Koning Karel leefde van 742 tot 814, en het is onbekend of het verhaal tijdens zijn leven al werd verteld of dat het na zijn dood pas is ontstaan. Onduidelijk is ook in hoeverre het verhaal op historische feiten berust. Het verhaal begint dan wel met een "fraeye historie ende al waer", maar er gebeuren ook veel onrealistische dingen. De vraag of de middeleeuwer dit verhaal als 'waar' beschouwde is natuurlijk lastig te achterhalen. Waar wij tegenwoordig kijken naar historisch controleerbare gebeurtenissen, was voor de middeleeuwer de morele waarheid meer van belang.

Het verhaal speelt zich af in Ingelheim en in Eggermonde. In Ingelheim bevindt zich het kasteel van Koning Karel, in Eggermonde het kasteel van Eggerik. Ingelheim is nu nog terug te vinden op de kaart en ligt in wat we nu als Duitsland kennen.

Eggermonde is niet terug te vinden op de kaart, maar moet in de buurt van Ingelheim zijn geweest aangezien Karel en Elegast zich in het tijdsbestek van één nacht van de ene locatie naar de andere verplaatsen.

 

Spanning (§5)

Het boek is naar mijn mening absoluut niet spannend. Dit komt omdat het verhaal op een sprookje lijkt en dus voorspelbaar is.

 

Stijl (§6)

Er bestaan vele vertalingen van Karel en Elegast, maar oorspronkelijk is het verhaal in rijm opgeschreven. In de Middeleeuwen was het niet gebruikelijk dat men een verhaal zelf las, maar dat een verhaal werd voorgedragen. Door de regels op elkaar te laten rijmen was het voor de voordrager makkelijker om de tekst te onthouden.

 

Motief en thema (§7)

Thema: Trouw / Ontrouw

In die tijd speelde religie een grote rol in het dagelijks leven en bepaalde dat het handelen van mensen. Koning Karel weigert in eerste instantie te gehoorzamen aan de engel, maar wanneer hij dit toch doet pakt dit goed uit. De boodschap is dus dat wanneer je gehoorzaam bent aan God, je daarvoor wordt beloond.

 

Motieven:

Machtsverhoudingen
Koning Karel is oppermachtig in zijn koninkrijk, daarom heeft hij ook de mogelijkheid om zijn vazal Elegast te verbannen. Elegast is zijn onderdaan en heeft zich hier naar te schikken. Maar koning Karel moet op zijn beurt weer gehoorzamen aan God; eigenlijk is God dus oppermachtig. Koning Karel handelt naar de boodschap van de engel zonder eigenlijk te weten waarom, het druist zelfs in tegen zijn eigen principes. Pas wanneer het complot zich ontvouwt, wordt voor Karel duidelijk waarom God hem deze boodschap heeft gestuurd.

Verraad
Zonder dat koning Karel het weet, wordt er een aanslag op hem beraamd. Uit historische bronnen blijkt dat dit misschien wel is gebaseerd op de werkelijkheid. Het is de ergste vorm van verraad, want het komt uit de hoek waarvan hij het minst verwacht: zijn eigen familie.

Symboliek
Er zitten een aantal symbolische elementen in het verhaal, wat gebruikelijk is in een middeleeuws verhaal. Zo gelooft Karel niet direct in de boodschap van de engel. Pas wanneer deze drie keer, het goddelijke getal, is verschenen weet Karel dat de boodschap niet van de duivel komt maar echt van God.
Symboliek wordt ook gebruikt om het publiek op het verkeerde been te zetten.
Wanneer Karel Elegast tegen het lijf loopt in het bos, is Elegast geheel in het zwart gekleed en normaal gesproken betekent dat we hier te maken hebben met een onsympathiek figuur. In Karel en Elegast blijkt Elegast uiteindelijk natuurlijk aan de goede kant te staan.

Loyaliteit
Ondanks dat hij is verbannen door de koning, blijft Elegast loyaal aan zijn koning. Hiermee laat hij zien dat hij de perfecte vazal is. Als lezer weet je dat Elegast trouw is aan zijn koning zodra Karel voorstelt om zichzelf te bestelen en Elegast dit voorstel afwijst.

Daarnaast laat koning Karel zien dat hij trouw is aan God; ondanks dat hij zijn boodschap niet begrijpt, handelt hij er toch naar.

 

Titelverklaring, ondertitel en motto (§8)

De titel van het boek spreekt voor zich, het verhaal gaat namelijk over Karel en Elegast.

 

De schrijver (§9)

De schrijver van het verhaal is niet bekend. In onze tijd is dat zeker iets heel opmerkelijks, maar in die tijd gold het verhaal is belangrijker dan de schrijver.

 

 1. Ik vind de uitwerking van het boek prima, mits we het over de hedendaagse vertaling hebben. De vertaling was ook nog wel wat verouderd maar daar had ik geen moeite mee. Het taalgebruik was ook nog ietwat ouderwets maar dit leverde geen problemen op.
 1. De verwerkingsopdracht krijgen we nog.
 2.  
 1. Wat me het meest bijgebleven van het boek is de enorme verandering van de taal door de jaren heen. Ik had echt moeite om het Middelnederlands te snappen en was dan ook zeer blij met de hedendaagse vertaling.
 2. De verwerkingsopdracht moet nog worden gemaakt.
 3. Zoals ik bij 7a al zei had ik heel veel moeite met het begrijpen van het Middelnederlands. Dit was natuurlijk geen probleem doordat de vertaling erbij stond. Het verhaal zelf was zeker niet moeilijk te begrijpen omdat het naar mijn mening gewoon een kindersprookje is.
 4. Wat ik het meest van het boek heb geleerd is het grote taalverschil door de eeuwen heen maar ook de verschillende gedachten van mensen. Zoals dat in die tijd het geloof  nog zo’n sterke invloed had op het dagelijkse leven. Wat ik ook heel bijzonder vond is dat dit verhaal eeuwen na de dood van Karel nog in de rondte ging, iets waar ik me nu niks bij voor kan stellen.

 

Overhoor jezelf

Deze quiz is gemaakt op basis van het Zeker Weten Goed verslag.

Hoe veel keer verschijnt de engel aan koning Karel?
Als lezer ben je, via de alwetende verteller, vanaf het begin op de hoogte van de afloop van het verhaal.
Hoe verloopt het gevecht tussen Karel en Elegast?
Hoe wordt Elegast gewaarschuwd dat koning Karel in de buurt is?
Welke woorden omschrijven het karakter van Elegast het best? Kies twee antwoorden.
Meerdere antwoorden mogelijk
Wat is het object waarvoor Elegast de slaapkamer van Eggeric moet betreden?
In dit verhaal is er sprake van po√ętische gerechtigheid. (Dat betekent dat de goede personages worden beloond en de slechte worden bestraft.)
Wat is de lering die het middeleeuwse publiek uit dit verhaal zou moeten halen?

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Andere verslagen van "Karel ende Elegast door Onbekend"