Hoe kies jij een studie?

Daar zijn wij benieuwd naar. Vul onze vragenlijst in en bepaal zelf wat voor beloning je daarvoor wilt krijgen! Meedoen duurt ongeveer 7 minuten.

Meedoen

Het leven uit een dag door A.F.Th. van der Heijden

Beoordeling 7.3
Foto van een scholier
Boekcover Het leven uit een dag
Shadow
  • Boekverslag door een scholier
  • 5e klas vwo | 4741 woorden
  • 26 maart 2005
  • 83 keer beoordeeld
Cijfer 7.3
83 keer beoordeeld

Boekcover Het leven uit een dag
Shadow

Hoe ervaren twee verliefde mensen hun eerste liefdesdaad, als zij weten dat het tevens onherroepelijk de laatste is?

Benny Wult en Gini Trades zijn geboren in een wereld waar een mensenleven gemiddeld maar een dag duurt en waar elke belangrijke gebeurtenis, als de liefde, eenmalig en onherhaalbaar is. Zij tonen zich bereid hun ziel - bijna letterlijk - aan de duive…

Hoe ervaren twee verliefde mensen hun eerste liefdesdaad, als zij weten dat het tevens onherroepelijk de laatste is?

Benny Wult en Gini Trades zijn geboren in een wereld waar ee…

Hoe ervaren twee verliefde mensen hun eerste liefdesdaad, als zij weten dat het tevens onherroepelijk de laatste is?

Benny Wult en Gini Trades zijn geboren in een wereld waar een mensenleven gemiddeld maar een dag duurt en waar elke belangrijke gebeurtenis, als de liefde, eenmalig en onherhaalbaar is. Zij tonen zich bereid hun ziel - bijna letterlijk - aan de duivel te verkopen om zo te kunnen ingaan tot een 'wereld van herhaling', die ook de wereld van verveling, onverschilligheid, prostitutie is, en die de lezer op een onbehaaglijke manier vertrouwd zal voorkomen. De vraag is: zullen de gelieven in die onderwereld hun liefde een vervolg weten te geven, of lopen zij elkaar mis?

Het leven uit een dag door A.F.Th. van der Heijden
Shadow

Oefenen voor je mondelingen?

Komen je mondelingen er aan en wil je oefenen? Probeer onze Boekenquiz. We stellen je open vragen over de gelezen boeken.

ADVERTENTIE
Overweeg jij om Politicologie te gaan studeren? Meld je nu aan vóór 1 mei!

Misschien is de studie Politicologie wel wat voor jou! Tijdens deze bachelor ga je aan de slag met grote en kleine vraagstukken en bestudeer je politieke machtsverhoudingen. Wil jij erachter komen of deze studie bij je past? Stel al je vragen aan student Wouter. 

Meer informatie
1. Geef een beknopte samenvatting waarin je de plot, de hoofdpersonen, de plaats en de tijd beschrijft. Hiermee zet je voor jezelf en de lezer de inhoud helder op een rijtje om je later te kunnen voorbereiden voor je literatuurexamen. Voor deze samenvatting krijg je geen cijfer. Benny Wult is geboren in een wereld waarin een mensenleven een dag duurt en waar elke belangrijke gebeurtenis als de liefde, eenmalig en onherhaalbaar is. In een café, waar een blinde man zit die ondanks zijn blindheid alles "ziet", ontmoet hij Gini Trades waar hij de liefde mee bedrijft. Hun verlangen naar herhaling van hun liefde is zo groot dat ze bereid zijn een moord te plegen en zo in de wereld van herhaling (de hel) terecht te komen. Uiteindelijk besluiten ze dus om de blinde man uit het café te vermoorden. Nadat de doodstraf, wegens moord op de blinde is voltrokken, belandt Benny in de hel, daar kan hij Gini niet vinden, wel ontmoet hij de blinde man weer, die hem in de prostitutiewereld introduceert.Als hij op de kamer van Gini een wonderlijke hallucinatie beleeft die tot een orgasme leidt, denkt hij haar gevonden te hebben. Gini zit echter in de hemel vertelt Scant later, omdat zij de moord niet bewust genoeg gepleegd heeft. Kortom, het noodlot is compleet. 2 a. Wat is volgens jou het belangrijkste probleem waarmee de hoofdpersoon te maken krijgt? Het belangrijkste probleem waar de hoofdpersoon mee te maken krijgt in het verhaal, is het feit dat zijn leven maar één dag zal duren en dat alles wat hij doet en meemaakt eenmalig zal zijn. De hoofdpersoon, Benny Wult, leeft in een wereld waar de mensen maar één dag oud worden en er nooit iets herhaalbaar zou zijn. Zo is de zonopkomst iets wat de mensen maar één keer in hun leven mee zullen maken en ook de liefdesdaad zal niet kunnen worden herhaald. Benny krijgt pas echt met dit probleem te maken wanneer hij een meisje, Gini, heeft ontmoet en hiermee de eenmalige liefdesdaad beleefd. Hij verlangt naar meer, naar herhaling.
b. Hoe gaat die persoon met dit probleem om? Licht je antwoord uitvoerig toe aan de hand van drie verschillende, concrete situaties! Benny heeft al wel langere tijd met het idee in zijn hoofd gelopen dat zijn wereld wel eens helemaal niet zo geslaagd zou zijn als sommige mensen dachten. Hij had op school al van de leraren en van een priester geleerd dat zijn leven niet langer dan vierentwintig uur kon duren en dat hij na zijn dood naar de hemel of naar de hel zou gaan. In de hemel zal ook alles heel kort duren maar dan wel een zogenoemde gelukzalige kortdurendheid. In de hel echter, zou alles juist heel lang duren. Hier zou een mensenleven ongeveer een eeuwigheid duren en hier kende men het woord eenmalig niet. Alles kon herhaald worden en zoú ook herhaald worden, tot vervelens toe. Door zijn ervaring die hij met Gini beleefd had, verlangde hij naar meer. Hij wist dat hij in een wereld leefde waar herhaling niet mogelijk was, maar in tegenstelling tot alle andere mensen daar, zou Benny zich er niet bij neerleggen. Hij ging er iets aan doen, hij had een probleem en dat zou hij op gaan lossen ook. Hij was binnen korte tijd op Gini verliefd geworden en misschien zelfs wel van haar gaan houden. Zelfs nu zijn lichaam na hun ontmaagding al aan het aftakelen was, was hij nog steeds op haar verliefd. Dit was al iets buitengewoons voor de wereld van één dag en ook dit was dus voor Benny een reden om er iets mee te doen. Het sprak dan ook vanzelf dat hij Gini mee moest vragen op een lange reis, een reis naar de wereld van de herhalingen. Hiermee begint hij zijn probleem op te lossen, want zonder haar zou hij nog niets aan die herhalingen hebben, het ging er juist om dat hun geslachtsgemeenschap ook herhaald zou kunnen worden. Benny heeft inmiddels al genoeg informatie over de hemel en de hel en hoe er in te geraken. De hel is de wereld van herhaling en het is dus de bedoeling dat Benny hier samen met Gini in terecht komt. Om dit voor elkaar te krijgen zullen zij iets moeten doen waardoor zij het niet zullen verdienen om naar de hemel te gaan en waardoor zij dus de hel in gestuurd worden. Ze besluiten om een weerloze, blinde man te vermoorden. Hier begint voor Benny de tocht naar de hel al, wanneer hij een onschuldige blinde vermoordt, zal hij snel gestraft worden. Benny en Gini hebben de blinde man wijsgemaakt dat ze hem naar huis zullen brengen, maar in werkelijkheid nemen ze hem mee naar een leegstaand pakhuis. Hier jagen ze hem achterna, te trappen op en af en zijn als het ware een beetje met hem aan het stierenvechten. Dan, als Gini de blinde man opnieuw op Benny afstuurt, steekt deze laatste een mes in de rug van de man. Deze verwonding is echter dodelijk en Benny heeft zijn moord gepleegd. Dit is zijn volgende stap naar de oplossing van zijn probleem. Al gauw zal hij bestraft worden en dan zal hij in de hel terecht komen, wat in werkelijkheid de hemel zal zijn voor Gini en hem. Nu alle voorbereidingen dan zijn getroffen, kan zijn reis naar de hel beginnen. Niets kan hem eigenlijk meer tegenhouden want hij heeft de moord gepleegd, heeft geen alibi en zal dus weldra veroordeeld worden. Toch zal er dan eerst in de rechtszaal besloten moeten worden of hij en Gini echt schuldig zijn en wat hun straf zal zijn. Bij de eerste hoorzitting is Gini hoogzwanger en deze moet dan ook eerder gestopt worden omdat zij gaat bevallen. Door de situatie waar Gini op dat moment dus inzit, wordt er wel enige medelijden bij de jury gewekt. In de meeste gevallen zou dit positief zijn omdat het waarschijnlijk een strafvermindering zou betekenen, maar in dit geval is het dus niet positief. Gini en Benny hopen namelijk op de doodstraf en dan dus ook voor allebei, zodat ze snel weer samen zullen zijn, in de hel dan weliswaar. Omdat dit door Gini’s situatie bijna uit de hand dreigt te lopen, zorgt het stel dus dat de jury gewoon een echte hekel aan ze krijgt en denkt dat ze door en door slecht zijn en de doodstraf dus ook verdienen. Zo bekennen ze de moord gewoon, ze vertellen zelfs nog enigszins in details hoe ze het precies gedaan hebben. Ze vertellen het ook op een manier alsof ze er trots op zijn en doen alsof het ze helemaal niets kan schelen dat er een onschuldige man het slachtoffer was en ook alsof het ze helemaal niets kan schelen wat alle andere mensen ervan denken. Uiteindelijk is de jury dan misschien toch wel van hun slechtheid overtuigd en ze worden allebei tot de dood veroordeeld. Ze krijgen de elektrische stoel en er is geen uitzondering mogelijk. Het is dus eigenlijk ook duidelijk dat Benny eerst met nog andere problemen te maken krijgt voordat hij zijn werkelijke probleem op kan lossen. Het ene probleem wordt als het ware met het andere probleem weer net even iets moeilijker op te lossen. Toch zijn deze drie concrete situaties niet erg duidelijk aan te geven omdat het niet zozeer is dat de hoofdpersoon met het probleem om moet gaan. Hij merkt dat er een probleem is en hij gaat er iets aan doen, hij is niet echt iemand die eerst heel lang na gaat denken over hoe hij het misschien ooit eens een keer aan zou kunnen pakken, hij beslist meteen en gaat het oplossen. c. Noem twee eigenschappen of karaktertrekken van deze hoofdpersoon die hem daarbij helpen of juist tegen werken. Licht je antwoord zo duidelijk mogelijk toe! De hoofdpersoon, Benny, is vrij gelovig en gelooft dus wel bijna alles wat de priester hem allemaal verteld heeft. Hij gelooft in een hemel en een hel en hij gelooft erin dat in de hel alle dingen herhaalbaar zin, in tegenstelling tot de hemel. Zijn wereld kent geen herhalingen en omdat Benny hier toch echt naar verlangt, wil hij dus naar de hel. Wanneer hij niet zo gelovig zou zijn geweest had hij waarschijnlijk niet in een hemel en/ of een hel geloofd en was hij misschien wel op een andere manier op zoek gegaan naar de herhaling. Het kan zelfs ook zo zijn dat hij in die situatie helemaal niet op zoek gegaan zou zijn omdat hij wist dat er in zijn wereld nergens een kwestie van herhaling zou zijn. Een ander punt dat erop wijst dat hij erg gelovig moet zijn om het probleem op deze manier aan te pakken is dat hij ervan uitgaat dat alles precies zo is als gezegd wordt door de priesters. Ook is het duidelijk dat hij erin gelooft dat God wel juist zal oordelen als een mens niet juist heeft geleefd en een misdaad heeft begaan. Hij gelooft hier zo sterk in dat hij bereid is om de helft van zijn toch al zo korte leventje ervoor in te leveren. Na de moord op de blinde staat hem namelijk de doodstraf te wachten en je moet wel heel erg gelovig zijn als je er vanuit gaat dat alles precies zo uitpakt zoals het volgens de boeken zou gebeuren. Een andere eigenschap die nodig is om een dergelijk probleem op deze manier op te lossen, is het enigszins opstandig zijn. Benny was al van zijn jeugd af aan iets opstandiger dan de meeste van zijn medeleerlingen. Zo was er bijvoorbeeld een jongen in de klas die alsmaar bleef doorvragen over de hel en de hemel aan de meester. Hoewel de meeste kinderen zich hier maar aan zouden ergeren, was deze jongen een voorbeeld voor Benny. Benny wilde immers precies dezelfde dingen weten en als die jongen het niet allemaal gevraagd had, dan had Benny het hoogstwaarschijnlijk zelf gedaan. Deze opstandigheid begon dus al redelijk vroeg bij Benny en ging voorlopig ook nog niet weg. Het is vrij duidelijk dat deze opstandigheid nodig is om het probleem op een dergelijke manier op te lossen. De meeste mensen uit Benny’s wereld vonden het namelijk toch ook wel jammer dat zij maar een dag leefden, dat gaven ze ook wel toe, maar toch accepteerden deze mensen het gewoon. “Zo was het nou eenmaal, zo was het altijd geweest, zo zal het ook altijd zijn en er was toch niets wat daaraan kon veranderen.” Benny dacht hier immers anders over, natuurlijk kon dit wel anders worden, hij moest gewoon zien te zorgen dat hij in de hel terecht kwam, in de wereld van herhalingen. d. Noteer twee situaties waarin volgens jou de hoofdpersoon beter anders had kunnen handelen en geef aan wat daarvan mogelijkerwijs de consequenties geweest zouden zijn. De hoofdpersoon had eigenlijk de blinde man niet moeten vermoorden. Ik snap zijn hele gedachtegang, met dat hij iets heel slechts wil doen waardoor hij in de hel zou komen. Hij dacht hier gelukkiger te kunnen zijn dan in zijn eigen wereld, maar uiteindelijk bleek dit dus niet het geval te zijn. Dit is vrij logisch want de hel blijft toch de hel en hier zal dus niemand gelukkig zijn. Om deze reden had de hoofdpersoon niet alleen de blinde niet moeten vermoorden, maar had hij gewoon helemaal niks moeten doen. Hij had gewoon zijn dag af moeten maken en vervolgens naar de hemel moeten gaan. Ook al was dit dan “oneindig kort”, in dit geval was hij tenminste wel gelukkig geweest. Waarschijnlijk had hij zich in die situatie ook geen zorgen meer gemaakt over het feit dat hij geen dingen meer zou kunnen herhalen. Het geluk zou hem dan namelijk overspoelen en hij zou nergens meer aan hoeven te denken. De hemel was immers een leegte, niets om je druk over te maken en niets dat je kon irriteren. Aan het einde van het boek, als Benny al eventjes in de hel is, komt hij op een gegeven moment via de blinde man bij een boordeel terecht. Deze regelt een baantje voor hem en zo komt Benny dus in de prostitutie terecht. Dit vind ik erg dom van hem, er waren zat andere baantjes waar hij zo had kunnen beginnen, maar hij moest zo nodig weer naar die blinde man luisteren. Ik begrijp niet waarom hij voor een baantje in de prostitutie had gekozen, het verdient misschien wel goed, maar hij wordt er zeker niet gelukkig van en dat weet hij zelf ook. Bovendien had Benny ook niet veel geld nodig, hij hoefde alleen maar onderdak en eten te kunnen betalen en om deze reden had hij dus ook gewoon op zoek kunnen gaan naar bijvoorbeeld een baantje bij de supermarkt. Wanneer hij dat gedaan had, was hij in die hel waarschijnlijk toch nog wel iets gelukkiger geweest en had dat zijn leven een heel stuk draaglijker gemaakt. Nu zag hij erg op tegen de ‘afspraakjes” die de blinde man voor hem gemaakt had en keek hij dus ook totaal niet uit naar de volgende dag. Wanneer hij een normaal beroep had gekozen, was hij waarschijnlijk stukken gelukkiger geweest want dan zou hij ook wat meer nieuwe mensen tegenkomen. Dit zou als een soort nieuwe start voor hem kunnen gelden en dan zou hij zich nog wel aardig kunnen redden in die nieuwe wereld. Ik zeg niet dat hij echt gelukkig kan worden, want het blijft toch de hel, maar hij had het zichzelf in ieder geval wel een stuk draaglijker kunnen maken dan nu. e. Wie van de andere personen had hem kunnen helpen? Motiveer de keuze van deze perso(o)n(en) en leg uit op welke wijze deze hem had(den) kunnen helpen bij zijn problemen. Er zijn niet veel mensen die Benny hadden kunnen helpen bij zijn poging om in de hel te komen, de wereld van herhalingen. De enige persoon die hem kon helpen was Gini en die heeft hem ook geholpen. De vraag is nu alleen of ze hem ook echt geholpen heeft. Achteraf was hij namelijk misschien wel veel gelukkiger geweest als zij die moord niet gepleegd hadden en hij dus gewoon naar de hemel was gegaan, ook had hij dan nog langer van zijn leven kunnen genieten. Om deze reden had Gini hem dus waarschijnlijk op een andere manier kunnen helpen, zij had hem tegen moeten houden toen Benny het idee kreeg dat hij een moord moest gaan plegen omdat hij dan in de hel zou komen waar hij gelukkig zou zijn met Gini. Als zij heel logisch had beredeneerd, dan had zij ingezien dat het grote onzin zou zijn dat zij en Benny samen gelukkig zouden worden in de hel. Juist als ze zo gelovig zijn en alle verhalen over de hemel en de hel geloven, zouden ze toch in moeten zien dat je in de hel niet gelukkig kúnt zijn. De hel is er nou eenmaal om de mensen die daarheen komen, te straffen. Hoe je het ook went of keert, de hel zal niemand bevallen - nooit niet - en de straf zal dus ook niet ontlopen kunnen worden. In dit geval had Gini hem dus bij zijn verstand moeten roepen. Zij had hem duidelijk moeten maken dat het zinloos was om hun levens op te geven voor een illusie. Het plan van Benny was op zich niet verkeerd, maar het was gewoon vrijwel meteen duidelijk dat het niet zou lukken en Gini had dit aan moeten zien komen. In dit opzicht had zij hem dus beter kunnen helpen, maar dit heeft zij niet gedaan. Het feit dat zij hem niet op deze manier van de grootste fout in zijn leven heeft behouden, hoeft niet per se iets te zeggen over de relatie die zij met Benny had, te zeggen. Het getuigt meer van geen nauwlettendheid, dan van bedrog of iets dergelijks. Om deze reden had zij hem nog wel van een andere manier kunnen behoeden van de fout. De blinde vertelde namelijk aan Benny dat Gini niet in de hel was omdat zij niet zo fanatiek meedeed met de moord als Benny. Deze was als het ware een slechter mens dan Gini, want zij deed het niet met haar hart. Zij deed braaf alles wat Benny haar opdroeg om te doen, maar ze deed het niet met gevoel. Van haar hoefde het waarschijnlijk niet en om die reden zal ze dus ook niet in de hel thuisgehoord hebben. De kans is bestaat dat Gini zelfs iets heeft gedaan wat ze eigenlijk gewoon helemaal niet wilde, maar wat ze niet durfde te weigeren vanwege Benny. Toch denk ik dat deze kans niet zo groot geweest kan zijn en dus had Gini eerlijk aan Benny op kunnen biechten dat ze die moord eigenlijk niet wilde plegen. Wanneer zij dit gedaan had, was misschien ook alles anders gelopen, want dan had Benny die moord misschien ook wel helemaal niet gepleegd, voor haar. 3. Bespreek je leerervaring d.w.z. in hoeverre heeft dit boek jouw kijk op jezelf, de ander(en) en/of de maatschappij bevestigd, verrijkt of veranderd? Licht je antwoord duidelijk toe! Ik moet toegeven dat het boek mijn kijk op de maatschappij toch wel redelijk veranderd heeft. Wanneer ik het boek letterlijk interpreteer, realiseer ik me dat de schrijver onze wereld eigenlijk de hel noemt van een andere wereld. Dit vind ik eerlijk gezegd wel een beetje een rare vergelijking van de schrijver zelf. Ik weet dat er redelijk wat mensen zijn die onze wereld als een hel zien, maar toch zou ik het echt niet zo willen noemen. Wel moet ik toegeven dat ik de link van de schrijver nog niet zo heel erg ver gezocht vind. Voor mensen die maar één dag te leven hebben en alles maar één keer mee zullen maken, is alles heel erg bijzonder en zij zullen alles dus ook heel erg intens meemaken. Ze zullen die hele dag ook leven alsof het hun laatste dag is, wat overigens dus ook zo is. Wanneer zo iemand dan in een wereld komt waar zijn leven uit zo’n dertig duizend dagen bestaat, zal de verveling al snel toeslaan. Iedere dag zal hetzelfde zijn en alle, nog enigszins bijzondere dingen zullen steeds minder bijzonder worden. Dit vind ik niet zo heel erg ver gezocht omdat het leven hier voor redelijk wat mensen een sleur is, misschien dus ook wel voor de schrijver zelf. Iedere dag is hetzelfde; opstaan, douchen, eten, naar werk of naar school, naar huis, eten en dan ’s avonds weer naar bed zodat de volgende dag weer precies hetzelfde kan verlopen. Ik begrijp dat dit voor veel mensen een hele sleur kan zijn. Toch blijf ik wel bij mijn standpunt dat het een beetje overdreven is om dit nou als een hel te beschouwen. Door dit boek ben ik ook enigszins over de betekenis van de hel en de hemel gaan nadenken. Ik begon mezelf af te vragen of er na de dood werkelijk zoiets zal zijn als een hemel of een hel en of de manier van leven hier nou daadwerkelijk invloed op heeft. Als dit zo het geval is, geloof ik wel dat er dan niet meer onderuit gekomen kan worden. De hel zal wel een echte hel zijn en niet voor de een toch leuk uit kunnen vallen. Dit bleek achteraf namelijk ook bij Benny het geval te zijn. Hij had gezorgd dat hij naar de hel zou gaan omdat hij dacht dat hij hier samen met Gini gelukkiger zou zijn dan in de hemel. Dit bleek echter heel anders te lopen dan verwacht. De dagen die hij eerst zo heerlijk herhaalbaar vond en die allemaal toch wel op elkaar leken, werden even later een sleur voor hem. Toen hij erachter kwam dat Gini niet mee gereisd was naar deze wereld, maar een plekje in de hemel had gekregen, wist hij niet wat hij hier nog langer te zoeken had. Vervolgens besefte hij dat zijn leven wel nog een hele tijd zo door zou gaan, want er was een morgen en dan was er weer een dag en dan weer een en ga zo maar door. Zijn leven zou een grote verveling worden en dit bijna voor eeuwig. Uiteindelijk was de hel, die oorspronkelijk een hemel leek te zijn voor Benny, toch ook zíjn hel. Hij had zijn lot dus niet kunnen ontlopen. Het boek heeft mij ook in laten zien dat mijn leven waarschijnlijk een redelijk prettige lengte heeft. De dingen zijn herhaalbaar en ik zal als het goed is tegen het einde van mijn leven aan niet het idee hebben dat ik nog maar net leef. Wel realiseer ik me dat de dingen in een leven misschien een beetje raar ingedeeld zijn. Zo worden Benny en alle andere kinderen door hun kersverse ouders naar school gebracht en komen ze terug wanneer hun ouders grijs en oud geworden zijn. Dit heeft mij nog meer in laten zien dat wij toch wel erg veel tijd op school doorbrengen. De hele jeugd wordt als het ware hier doorgebracht, als peuter gaat een kind erheen en deze komt er als volwassene pas weer af. Niet alleen heb ik de situatie in het boek vergeleken met de situatie die wij hier kennen en andersom, maar ook heb ik mezelf gewoon in de situatie in het boek geplaatst. Ik ben me voor gaan stellen hoe het leven zou zijn als dat maar één dag zou duren. Ik denk eerlijk gezegd dat het leven in dat geval vrij haastig zou zijn, veel meer gehaast dan er in het boek voorkomt. Zo zou ik bijvoorbeeld alles willen meemaken wat er maar mee te maken valt in een mensenleven van één dag. Ik zou de hele dag bezig zijn met de dingen op een lijstje afstrepen die ik nog wil doen en ik zou dus niet even rustig een praatje met iemand gaan maken want voor je het weet ben je dan al weer zoveel “jaar” ouder. Ook zal het nodig zijn voor die mensen om heel erg slim te zijn. Zij moeten namelijk in nog geen halve dag lesstof behandelen die wij in meer dan vijftien jaar behandelen. Ook moeten de mensen snel en secuur zijn. Zo wordt er de hele dag bijvoorbeeld aan de gebouwen gewerkt. Deze takelen net zo snel af als de mensen en elke dag moeten er dus wel weer een aantal gebouwen afgebroken worden. Ook hier is heel wat voor nodig om allemaal te organiseren welke gebouwen moeten afgebroken en wanneer precies een gebouw weer onderhoud nodig heeft. Dan nog maar niet te spreken over de politie die dus binnen een paar uur een misdaad op moet lossen, een regering die met de dag veranderd, een krant die dan misschien wel met het uur verschijnt, gebouwen die alsmaar hoger en hoger worden en het elke dag opruimen van miljoenen doden.
4. Bespreek je mening over het boek d.w.z. leg duidelijk beargumenteerd uit (zie hiervoor Topniveau Infoboek, pag 79 e.v.) of en hoe de schrijver er in geslaagd is om jou te boeien. Ik vond het een erg mooi boek, juist door het originele onderwerp van het boek greep het me ook veel meer aan. Het feit dat de mensen uit het boek maar één dag leven, maakt de dingen die zij dan nog wel meemaken in hun leven extra fascinerend en bijzonder. Dat deze dingen onherhaalbaar zijn, maakt ze nog net iets indrukwekkender en ze zullen niet snel vergeten worden. Zo maak je dus alles wat de personages meemaken bijna net zo intens mee en dit is een heel aparte manier van lezen. Alle emoties komen nog duidelijker naar voren hierdoor en je kunt je dus ook veel beter in de personages inleven. Ook vond ik het boek erg boeiend, ik had nog nooit een boek van een dergelijk onderwerp gelezen en dit boek sprak me dus wel aan. Ik moet toegeven dat ik eigenlijk eerst op zoek was naar een ander boek maar omdat dat boek al uitgeleend was, was ik gedwongen om dit boek mee te nemen. Achteraf ben ik denk ik wel blij dat het boek al uitgeleend was, want ik denk niet dat het andere boek me evenveel had kunnen boeien als dit boek. Er is geen moment in het boek geweest dat ik het echt saai vond en dus zin had om het boek weg te leggen. Het hele boek door wilde ik doorlezen en erachter komen of Benny uiteindelijk toch nog de herhaling zou krijgen waar hij zo lang op gehoopt had. Net als de mensen in het boek wilde ik me tijd goed benutten aan het boek en dus ook niet bij bepaalde passages te lang blijven hangen, gewoon snel doorlezen want zij hadden slechts een dag te leven. Ik vind het knap van de schrijver hoe hij dit onderwerp heeft weten te brengen. Niet alleen is het een heel erg origineel onderwerp en dus vaak maar de vraag of het lezers aan zal spreken, maar ook geeft hij enigszins kritiek op onze maatschappij, op onze wereld. Toch weet hij het op een zodanige manier te doen dat hij er gemakkelijk mee weg weet te komen. Ook niet iedereen zal meteen doorhebben dat met het beschrijven van de hel, hij onze wereld als een en al verveling afschildert. De schrijver weet het zo subtiel te brengen dat het niet meteen op zal vallen, ook zullen mensen zich helemaal niet aangesproken hoeven voelen. Niet alleen wat de schrijver heeft geschreven, maar ook de manier waarop hij het heeft geschreven, is van belang. De schrijver heeft namelijk op een vrij eenvoudige manier, zonder veel moeilijke woorden zijn verhaal geschreven. Ook dit zorgt ervoor dat het verhaal boeiend blijft. Verder worden de emoties van de personages uitvoerig beschreven waardoor ik me erg goed in hen in kon leven en ik dus al helemaal niet kon stoppen met het lezen van het boek. Ik vind het verhaal wel een beetje zielig. De hoofdpersoon, Benny, is op het laatste, wanneer hij dan in de hel is beland, op zoek naar Gini, maar kan haar nergens vinden. Dit vind ik erg zielig, zij hadden namelijk juist expres met zijn tweeën de moord gepleegd zodat zij samen naar de hel zouden gaan en daar samen konden genieten van herhaalbaarheid van alle dingen. Aan het einde van het boek, wanneer Benny dan een soort van visioen van Gini heeft gehad, verteld de blinde man hem dat zij helemaal niet in de hel is, maar juist naar de hemel is gegaan. Dit doet Benny’s hart breken. Hij heeft voor haar al die gruwelijkheden moeten doorstaan en dan is haar vervolgens toch niet hetzelfde lot ondergaan als hem. Hij heeft haar al die maanden voor niets lopen zoeken in de stad en hij heeft voor niets de blinde man samen met haar vermoord. Op dit moment ziet Benny het nut er ook niet van in dat hij nog daar in die hel is. De blinde man, waar hij nog steeds contact mee heeft omdat ook deze in de hel terecht was gekomen, vertelt hem als een soort troost dat er morgen weer een dag is. Dit werkt natuurlijk averechts, want nu pas zal die “relatieve” eeuwigheid tot Benny doordringen die hij helemaal in zijn eentje door zal moeten brengen. Dit vond ik dus ook wel erg zielig. Benny had heel erg veel moeite gedaan en was er vrijwel zeker van dat hij, eenmaal in de hel aangekomen, heel erg gelukkig zou zijn. Zijn plannen vielen dus totaal in duigen. Verder is het verhaal ook erg verrassend. Op sommige momenten dacht ik echt te weten wat er zou gaan gebeuren en dan gebeurde er totaal iets anders. Zo dacht ik bijvoorbeeld dat Gini niet terechtgesteld zou worden omdat zij zojuist een kind gekregen had, maar niets bleek echter minder waar. Er werd een nieuw huis voor het kind geregeld en er golden geen verzachtende omstandigheden voor Gini. Ook dat Gini op het laatste in de hemel bleek te zitten, was voor mij een hele verbazing. Ik had al een heleboel dingen bedacht waarom Benny en zij elkaar nog niet in de hel tegengekomen waren, maar de verklaring dat zij in de hemel zat, was wel het laatste waar ik op gekomen was. Ook dit was weer een hele verrassing voor mij en het zegt ook weer iets over het schrijversvermogen dat de schrijver heeft.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Andere verslagen van "Het leven uit een dag door A.F.Th. van der Heijden"