ADVERTENTIE
Eerste hulp bij leerachterstanden!

Het zijn gekke tijden. Loop jij, om wat voor een reden dan ook, achter met de lesstof? Met deze tips van Examenbundel gaat het jou sowieso lukken om je leerachterstand weg te werken. Het allerbelangrijkste is dat je in jezelf blijft geloven. Jij kan dit! #geenexamenstress

De tips van Examenbundel

Tekstbeleving· Het onderwerp

Het onderwerp is tucht. Ik vond dat geen origineel onderwerp en ik vond het ook niet interessant maar het ligt niet buiten mijn belevingswereld. Ik vond de tucht in het verhaal erg overdreven. Tijdens het lezen ben ik niet van mening verandert. Het verhaal had niet veel diepgang wat ook niet echt mogelijk is in zo’n dun boek.· de gebeurtenissen

De nadruk lag meer op gedachten dan op gebeurtenissen. Er gebeurde niet veel in het boek.

De opvallendste gebeurtenissen waren de oproer na de dood van van Beek en de vlucht van twee jongens tijdens het reisje naar Frankrijk. Deze gebeurtenissen vond ik wel geloofwaardig maar ze waren niet echt spannend of verrassend. Het verhaal bleef wel van begin tot eind boeien omdat het snel uit was. Als het boek dikker was geweest dan was het wel gaan vervelen.De afloop vond ik goed, dat was wel verrassend, ik had niet verwacht dat Bint ontslag zou nemen. De gebeurtenissen hebben me niet aan het denken gezet.· De bouw

Het verhaal begon meteen op de manier zoals het hele verhaal was, het kwam dus niet langzaam op gang. Het boek was niet ingewikkeld opgebouwd, het was chronologisch verteld. De opbouw was begrijpelijk maar niet spannend en er waren veel saaie stukken doordat er soms een tijd bijna niks gebeurde. Het slot was bevredigend, ik bleef niet met vragen zitten. Dat vond ik wel goed, omdat ik het toch niet zo’n leuk boek vond maar bij een goed boek vind ik een open einde meestal beter omdat je dan meer over het boek gaat nadenken.· De personages

Ik kreeg geen goed beeld van de personages, ze waren allemaal oppervlakkig en ze toonden haast geen emotie. De personages reageerden niet erg voorspelbaar, dat ‘de hel’ de oproer zou stoppen had ik bijvoorbeeld niet verwacht.

Ik vond dat de Bree veel te streng was, hij liet bijvoorbeeld veel te snel nablijven. Hij hoorde zich zo wel te gedragen omdat er volgens Bint tucht moest heersen maar ik vond het erg overdreven.· het taalgebruikIk vond het taalgebruik niet hoogdravend. In het boek stonden veel korte zinnen en er waren weinig verbindingswoorden gebruikt. Door de korte zinnen was het niet moeilijk de taal te begrijpen. Sommige zinnen of woorden waren ouderwets maar dat maakte de taal niet echt minder begrijpelijk.

Er kwam redelijk veel beeldspraak voor in het boek. Om bijvoorbeeld bepaalde persoonskarakters aan te duiden werd er gebruik gemaakt van dierennamen. Dat vond ik wel grappig.TekstbestuderingSamenvatting

De Bree wordt leraar op de school waar Bint het schoolhoofd van is. De Bree verklaart de leerlingen van 4D de oorlog, de andere klassen geven niet veel problemen. Een leerling van Beek dreigt met zelfmoord als hij geen voldoende rapport krijgt. Van Beek pleegt inderdaad zelfmoord en de leerlingen komen in opstand tegen de tucht op school. Maar 4D doet daar niet aan mee en helpt zelfs om de opstand te stoppen. Later gaat de Bree met twaalf leerlingen uit 4D op schoolreis naar Frankrijk waar twee leerlingen een dag verdwijnen omdat ze op eigen houtje zijn gaan fietsen, de andere tien leerlingen straffen deze twee aan het eind van de dag af.Dan komen de diploma-uitreikingen waar de Bree Bint even ziet wankelen. Het volgend jaar heeft Bint ontslag genomen, hij was niet opgewassen tegen zijn eigen systeem. De Bree blijft er wel les geven al was dat aanvankelijk niet zijn bedoeling.Analyse en interpretatie· titel, ondertitel en motto

Titel: Bint

Ondertitel: Roman van een zenderTitelverklaring: Het verhaal draait om de directeur van de school; Bint. De ondertitel slaat op het karakter van deze man. Bint geeft op autoritaire wijze zijn ideeën over onderwijs en opvoeding weer. Daarmee is hij een zender. Bint betekent letterlijk: lange en zware balk. De directeur Bint draagt zijn eigen systeem (van tucht)Motto: geen· Genre

Het is een psychologisch roman.· Thema, motief, idee en wereldbeeld

Het thema is Tucht, het gaat in de roman om de bestrijding van de chaos door een harde tucht. De motieven zijn chaos en rebellie, deze kom je steeds weer tegen. De chaos kom je bijvoorbeeld tegen in 4D en de rebellie bijvoorbeeld tijdens de oproer.Wereldbeeld: Bordewijk ziet het leven als iets dat anders is dan het oppervlakkig lijkt. Volgens hem is er onder de dekmantel der gewoonheid veel dat verwondering en angst teweegbrengt.Hij vond de wereld chaotisch, hij schreef in de tijd dat de grote economische crisis bezig was en het nazisme op gang begon te komen.· Symbolen, beelden en verhaallagen.

Symbolen en beelden: Bijvoorbeeld de vreemde namen die de Bree aan zij leerlingen geeft ( Klotterbooke, Kiekertak)

Verhaallagen: In het boek zijn twee verhaallagen. Het boek beschrijft in de eerste plaats de gebeurtenissen, wat er bijvoorbeeld allemaal gebeurt in de klas. In de tweede plaats beschrijft het boek de tucht die heerst in de school (de thematische laag).· Structuur, samenhang en spanning

Structuur: Het verhaal wordt chronologisch verteld, wel zijn er tijdsprongen. Er zijn in totaal 28 hoofdstukken, waarbij elk hoofdstuk een titel heeft. Het boek is in vijf delen op te splitsen:

De aanstelling van de Bree aan het begin van het schooljaar, de rapportvergaderingen en de oproer na de zelfmoord van van Beek, de schoolreis naar Frankrijk met Pasen, de laatste maanden tot aan het einde van het schooljaar en het begin van het nieuwe schooljaar met het ontslag van van Beek..Samenhang: De motieven, chaos en rebellie, wijzen naar het thema; tucht. Door de chaos is de tucht nodig en de rebellie is

een gevolg van de tucht.Verhaallijnen: Het boek is opgebouwd rond een verhaallijn.Spanning: Er zitten weinig spanningsbogen in het verhaal. Wanneer twee jongens verdwijnen tijdens de schoolreis is er een kleine spanningsboog en ook als de opstand van de leerlingen ontstaat loopt de spanning even op.

Begin en eind van het verhaal: het verhaal begint bij het begin (ab ovo). Het verhaal heeft een gesloten einde.· Personages

Hoofdfiguren:

Bint: Bint is de directeur van de middelbare school. Hij wil met tucht de leerlingen klaarmaken voor de maatschappij. Bint stelt hoge eisen aan leerlingen, leraren en zichzelf. Maar hij blijkt niet opgewassen te zijn tegen zijn eigen systeem. Hij is een round character.De Bree: De Bree is leraar op de school van Bint, hij was nooit van plan langer dan een jaar te blijven maar na een jaar is zijn kijk op de wereld en zichzelf verandert en wil hij toch blijven lesgeven. Hij gelooft dan heilig in het systeem van Bint. Bint lacht nooit hij denkt hoekig en nors en heeft veel fantasie. Hij is een round character.Bijfiguren:

De leerlingen worden per klas gekarakteriseerd;

De hel: deze klas is de trots van Bint, de leerlingen uit deze klas zijn allemaal uitzonderlijke personen en ze moeten worden gevormd tot reuzen in de maatschappij.De bloemen: dit is een erg rustige klasDe grauwen: de leerlingen uit deze klas werken hard maar presteren niet veel.De bruinen: de leerlingen uit deze klas werken heel snel.

Deze klassen worden weinig uitgewerkt en zijn dus flat characters.· Tijd

Het verhaal speelt zich ergens in het begin van de 20e eeuw af, voor de tweede wereldoorlog. In die tijd was de tucht op de scholen voorbij en in die tijd speelde de economische crisis, wat een chaos veroorzaakte die je ook in het verhaal tegenkomt.

Vertelde tijd: Tussen begin en eind van het verhaal verstrijkt ongeveer een jaar. Het verhaal begint aan het begin van een schooljaar en eindigt ongeveer een jaar later weer aan het begin van een schooljaar.Het tijdsverloop in het boek is niet-continu, het verhaal bevat

sprongen in de tijd.Verteltijd: Het boek heeft 76 pagina’s ( De uitgave van de grote lijsters). Ik heb er ongeveer twee uur over gedaan om het te lezen.Verhouding tussen vertelde tijd en verteltijd: De verteltijd is een stuk korter dan de vertelde tijd.Tijdsvolgorde: het verhaal is chronologisch verteld, er komen enkele retroversies in voor.· perspectief

Perspectief: De verteller beschrijft achteraf wat er gebeurd is, het is een vision par derrier (het verhaal is verteld in de verleden tijd).

Vertelsituatie: Er is een personale vertelsituatie, we zien het verhaal door de ogen van 1 personage; de Bree.· Ruimte

Het verhaal speelt zich vooral af in school. De ruimte wordt uitvoerig beschreven, vooral het klaslokaal waar 4D in zit.· Taalgebruik en stijl

Er worden veel beschrijvingen gebruikt in het verhaal. Er is weinig dialoog en er worden korte zinnen gebruikt. Er komt beeldspraak voor in het verhaal en ook zijn sommige zinnen ouderwets. De stijl is kenmerkend voor de ‘nieuwe zakelijkheid’ stroming.Achtergrondinformatie: secundaire literatuurAchtergronden van de schrijver

Ferdinand Bordewijk werd geboren op 10 oktober 1884 in Amsterdam. Zijn vader was referendaris bij het departement van waterstaat en stamde uit een gegoede familie. In 1894 verhuisde het gezin naar Den Haag. Bordewijk werd leerling op het gymnasium van het hoge Westeinde, een school met ouderwetse tucht en ging daarna rechten studeren in Leiden waar hij in 1912 promoveerde tot dokter in de rechtswetenschappen.In 1913 werd hij beëdigd als advocaat en hij ging werken op een advocatenkantoor in Rotterdam. In 1914 trouwde hij met Johanna S.H. Roepman, uit dit huwelijk werden een zoon en een dochter geboren. In 1918 werd hij docent Handelsrecht aan de handelsschool in Rotterdam. In 1919 vestigde hij zich als advocaat in Schiedam.Bij en bombardement in 1945 verloor hij al zijn huiselijke bezittingen. Daarna vond hij een nieuw huis in Scheveningen en ging daar met zijn gezin wonen. Vanaf 1949 werkte hij als juridisch adviseur aan veel samenwerkingsprojecten mee en in 1955 had hij al meer dan 300 onteigeningszaken voor de gemeente behandeld.Als schrijver zag Bordewijk zichzelf als een dilettant, zijn beroep als advocaat behield de voorrang.

Voor zijn schrijfwerk ontving hij prijzen zoals de PC Hoofdprijs in 1953 en de Constantijn Huygensprijs in 1957. In April 1965 overleed hij.In zijn werk zijn sommige dingen uit zijn leven verwerkt, dat geldt vooral voor de plaats van handeling uit zijn verhalen. Het schoolgebouw uit Bint is bijvoorbeeld dezelfde als de Handelsschool in Rotterdam waar hij lesgaf.

Zijn werk varieert in genre, hij heeft poëzie, romans, novelles en korte verhalen geschreven. In 1916 debuteerde Bordewijk als dichter onder het pseudoniem Ton Ven met de bundel ‘paddestoelen’. In 1919 verscheen zijn eerste prozawerk; ‘fantastische vertellingen’, in 1923 en 1924 gevolgd door twee gelijknamige bundels. Deze bleven vrijwel onopgemerkt. Naar de romans ‘Blokken’ (1931), ‘Knorrende beesten’ (1933) en ‘Bint’ ging meer aandacht al waren de beoordelingen niet altijd positief. Vooral over Bint liepen de reacties sterk uiteen; sommigen vonden dat het boek doodgezwegen moest worden en brachten het in het verband met het nazisme, anderen vonden het boek geweldig. In 1983 verscheen karakter, dit was een breed uitgewerkte psychologische roman en dit boek ontving bij de meeste een gunstig onthaal. Van nu af aan was Bordewijk een van de belangrijkste prozaïsten van de eigentijdse Nederlandse literatuur.In de tweede wereldoorlog oefende de bezetter sterke druk op hem zodat hij zich zou aanmelden als lid van de cultuurkamer, maar hij reageerde hierop met de mededeling dat hij niet meer schreef zodat aanmelding geen zin had.

Zijn eerste romans waren korte romans in een harde geconcentreerde stijl met een onromantische inhoud. Ze bevatten veel figuren die de ontmenselijking van de samenleving moesten uitbeelden. De boeken behoorden tot de stroming ‘nieuwe zakelijkheid’. Na ‘Noorderlicht’ (1948) werd de wereld die hij beschreef menselijker en evenwichtiger. In zijn laatste werken overheersten thema’s als ouderdom en dood. In al zijn boeken kwam opvallende belangstelling voor architectonische eigenaardigheden naar voren.Achtergronden van het boek

Volgens sommige bronnen wilde Bordewijk met ‘Bint’ waarschuwen voor het nazisme en nationalisme. Het boek is geschreven voor de tweede wereldoorlog, toen het nazisme op begon te komen.

In die tijd heerste er een economische crisis en er dreigde politieke chaos. Er is dus een verband tussen de tijd van ontstaan en het boek. Dit boek is geschreven als een reactie op die chaos.Het verband tussen ‘Bint’ en andere boeken van Bordewijk is de stroming (nieuwe zakelijkheid), de belangstelling voor architectonische eigenaardigheden en de beschrijving van belangrijke plaatsen van het leven van Bordewijk.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

M.

M.

He,
Je verslag ie erg handig,

18 jaar geleden

E.

E.

op de motieven na een goed verhaal.
er zijn echter te weinig motieven vindt ik.
in elk geval bedankt voor de moeite!

8 jaar geleden

een scholier

een scholier

inderdaad

2 maanden geleden