HOOFDSTUK 1. Onder welke historische omstandigheden werd Roosevelt president en hoe verliep zijn verdere presidentschap?

Amerika werd in 1929 getroffen door de grootste beurscrash ooit, en het land belandde in een diepe economisch-financiële crisis. De werkloosheid steeg van 3 % naar 25 % en de industriële productie liep met 1/3 terug

De hele wereldmarkt stortte in. Het waren onrustige tijden en er werden steeds meer mensen ontslagen. Veel consumenten hadden beleggingen gedaan met geleend geld. Toen de koersen op zwarte donderdag, 24 oktober 1929 instortten, verloren veel mensen bijna al hun vermogen. Het consumentenvertrouwen in het bedrijfsleven daalde snel, en de vraag naar producten nam snel af.

Doordat men niet graag meer hun geld meer uitgaf gingen bedrijven dan ook snel failliet.

Herbert Hoover, die op dat moment aan de macht was wilde dat de overheid niet teveel ingreep en dacht dat “vanzelf wel weer goed zal komen”. Typisch republikeins, want hij wilde dus dat de overheid niet te veel ingreep.

Eerste termijn

Toen kwam onze held Franklin Roosevelt. Hij had een plan: “a new deal for the American people”. Hij zei: “Doe iets! Onderneem iets, en wel onmiddellijk”. Alleen hierdoor voelden de mensen zich beter en kregen weer vertrouwen, en ging Roosevelt met een vliegende vaart van start. [1]

De maatregelen die Roosevelt nam, werden bekend onder de term: “New Deal” hiermee greep Roosevelt als overheid in in de wereld van financiën en economie. Zo redde hij het banken systeem. Coördineerde het spoorwegsysteem wat falliet was en herfinancierde landbouwleningen. Kortom: hij greep overal in de economie in. Terwijl de republiekeinen daarvoor alles aan de marktwerking overlieten. Roosevelt is dus op en top een democraat.

Het sleutelwoord was vertrouwen en Roosevelt verschafte dat zonder beperkingen. Roosevelt deed er alles aan om steeds meer mensen aan het werk te helpen.

Tweede termijn

Met 61 % van de stemmen haalde Roosevelt een van de grootste overwinningen in de geschiedenis, zo zie je maar weer dat een groot deel van Amerika hem breed steunde.

In 1937 kwam er opnieuw een grote crisis. En Roosevelt bleef maatregelen nemen.

Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak in Europa, zei Roosevelt direct dat Amerika neutraal zou blijven. Hij heeft Amerika dus zo goed mogelijk buiten de oorlog gehouden. Maar hij heeft wel hulp gegeven aan geallieerden toen landen als Frankrijk en Engeland bij de oorlog betrokken raakten. Roosevelt vond dat je deze landen zo veel mogelijk moest helpen hoewel dat in zijn land lastig was, omdat de crisis er nog was en men vond dat Amerika genoeg had aan zijn eigen problemen.

Derde termijn

Ook de derde verkiezingen won hij met gemak, door alle maatregelen die hij nam en doordat hij Amerika tot dan toe buiten de oorlog had gehouden. Hij vond ook dat hij aan moest blijven om het land te leiden in deze moeilijke tijden. Hij heeft het “tweetermijnen-taboe” van Washington doorbroken.

Roosevelt introduceerde de Four freedoms: de belangrijkste vier vrijheden die voor iedereen op de wereld zouden moeten gelden. Vrijheid van meningsuiting en van geloofsbeleving, gecombineerd met vrijwaring van honger en angst. 

Pearl Harbour, een Amerikaanse basis, werd aangevallen door Japan. Het congres verklaarde daarmee de oorlog aan Japan. En drie dagen later verklaarden ook Duitsland en Italië ook de oorlog aan Amerika. Hierdoor was Amerika dus ook bij WO ll betrokken.

Amerika zette enorm veel mensen en materiaal in. Ze gingen direct volop de oorlog in. Roosevelt bepaalde samen met Winston Churchill, de leider van Engeland, de strategie in WO ll voor de geallieerden. Hij besloot Dwight Eisenhower de leiding te geven over D-day 6 juni 1944. Door alle investeringen in de Tweede Wereldoorlog was de werkeloosheid wel helemaal weg. De Amerikaanse economie draaide als nooit te voren! Roosevelt startte met de Verenigde Naties.

Amerika ontketende een enorme economische inspanning om militair materiaal te produceren. Zelf bepaalde hij de strategie en de diplomatie, vaak in nauwe samenwerking met Winston Churchill. In 1942 vond de invasie van Noord-Afrika plaats, in 1943 die van Italië. Roosevelt zelf besloot Dwight Eisenhower de leiding te geven over de D-Day, op 6 juni 1944, waarmee de gehele bevrijding van Europa begon. Ondertussen wierp Roosevelt zich op de blauwdruk van de naoorlogse wereld en zette de Verenigde Naties in de steigers.

Vierde termijn

Roosevelt had samen met de twee andere wereldleiders Stalin en Churchill een topconferentie in Yalta, die erg belangrijk was, waarin o.a. plannen zijn gemaakt over de wereldorganisatie, verklaring van een vrij Europa en de verdeling dan Duitsland. Het was bekend dat hij een groot oorlogsleider was in de Tweede Wereldoorlog. Juist om hoe hij gehandeld heeft en Amerika zo lang onafhankelijk heeft gehouden, en hij straalde, ondanks zijn ziekte, zekerheid en moed uit.

Op 12 april 1945, stierf Roosevelt aan een hersenbloeding

HOOFDSTUK 2: Hoe zag het leven van Roosevelt eruit?

Roosevelt werd geboren op 30 januari 1882 in Hyde Park, New York op het landgoed Hyde Park in een welvarend gezin. Zijn vader was actief in de handel en had daarmee een fortuin gemaakt. Zijn moeder Sarah heeft het grootste aandeel van zijn opvoeding gehad. Hij had genoeg hobby’s: hij reed pony, verzamelde postzegels hield van vissen maar zijn grote passie was zeilen. Hij heeft gestudeerd aan de Harvard University. Op school haalde hij matige cijfers en hij was meer bezig met sociale contacten leggen. In die periode leerde hij Eleanor, een verre nicht, kennen. En ze trouwden op 17 maart 1905. Eleanor was de dochter van Elliott Roosevelt en dat was de broer van Theodore Roosvelt.  Intussen had Roosevelt zijn studie voltooid en werd in 1907 benoemd tot advocaat.

Samen met Eleanor kreeg hij zes kinderen:[2]

  1. Anna Eleanor (b. 1906)
  2. James Roosevelt (b. 1907)
  3. Franklin Delano Roosevelt, Jr. (b. 3-18-1909, d. 11-7-1909)
  4. Elliot Roosevelt (b. 1910)
  5. Franklin Delano Roosevelt, Jr. (b. 1914 de eerste FDR – zoon is overleden.)
  6. John Aspinwall Roosevelt (b. 1916)

Schandalen

Franklin Roosevelt heeft een tijd een verhouding gehad met zijn secretaresse Lucy Mercer,  van wiehij tijdens zijn presidentschap ook erg veel steun heeft gehad. Toen zijn vrouw Eleanor bij de post een stapeltje liefdesbrieven van Lucy zag liggen, kwam uit wat ze (waarschijnlijk) al vermoedde. Ze biedt Franklin een scheiding aan, maar hij weigert en belooft Lucy Mercer niet meer te zien. Hij blijft bij Eleanor vanwege zijn politieke ambities en omdat hij bang is de financiële steun van zijn moeder te verliezen. Hun huwelijk veranderde langzamerhand in vriendschap en politieke verbondenheid.

Ook zijn vrouw heeft niet stilgezeten. In 1932 ontmoette ze de negen jaar jongere journaliste Lorena A. Hickok. Erger, ze raakten verliefd op elkaar! Iets dat je niet zult verwachten: dat een vrouw die met een man is getrouwd verliefd raakt op een vrouw…  Dit gaf haar (blijkbaar) wel kracht en hierdoor ontwikkelde ze zich wel van “vrouw van de president” tot “vrouw met een eigen onafhankelijke politieke kracht”.

Zijn ziekte

In de zomer van 1921 kreeg Roosevelt plotseling polio waardoor een deel van hem verlamd raakte. Hij heeft in die tijd veel steun gehad van Eleanor (zijn vrouw) en dus van Lucy Mercer (zijn privé secretaresse) Eleanor verscheen in die tijd voor haar man op politieke vergaderingen. Door deze ziekte heeft Roosevelt veel met zijn lichaam getraind omdat hij beter wilde worden. Hij probeerde veel nieuwe dingen en op het moment dat de revolutionaire therapieën kwamen, begon er herstel te komen.

Zijn fysieke voorkomen veranderde. Onzekerheden maakten plaats voor een wilskrachtige uitdrukking. Door de terugkeer in de politiek na zijn ziekte is hij een heel belangrijk figuur in de geschiedenis van de V.S. geworden.

HOOFDSTUK 3: Hoe wordt Franklin Roosevelt door historici beoordeeld?

Roosevelt wordt door historici zeer goed beoordeeld, en is volgens historici na Abraham Lincoln (plaats 1) en George Washington (plaats 2) de beste president die de V.S. ooit gehad heeft. Er zijn hiervoor een aantal duidelijke redenen:

Zijn plan: de “new deal” heeft de Amerikaanse economie uit de afgrond gered. Hij heeft de overheid betrokken bij het probleem, en hieruit blijkt dat de economie het niet kan zonder ingreep van de overheid. Een goede zet van Roosevelt.

Roosevelt hield Amerika (zo lang als mogelijk) in de Tweede Wereldoorlog neutraal. Dit was erg belangrijk voor het volk, want hierdoor hielden ze vertrouwen in Roosevelt en in de economie. Met de belofte dat geen Amerikaanse militairen deel hoefden te nemen aan buitenlandse oorlogen, won hij voor de derde keer de verkiezingen.

Toen Amerika wel bij de oorlog betrokken raakte, bleek hij een goede oorlogsleider te zijn. Van groot belang waren zijn conferenties met leiders van andere geallieerden: Churchill en Stalin. Hij gaf veel toespraken via “fireside chats” (een radiozender) waarmee hij zijn publiek makkelijk en veel bereiken kon.

Zijn bijdrage aan de internationale rechtsorde: “The four freedoms” zijn ook erg belangrijk geweest, omdat het mensenrechten zijn, en daar is iedereen blij mee.

Hij maakte een start een de Verenigde Naties.

Met zijn enthousiasme en strijdlust liet hij miljoenen Amerikanen erin geloven dat de Tweede Wereldoorlog kon worden gewonnen. Ook liet Roosevelt zien dat groot leiderschap niet een kwestie is van leider met volgelingen, maar dat hij het meest wint als degenen die hij leidt, de ruimte krijgen om ook te winnen.

HOOFDSTUK 4: de conclusie

De conclusie over Franklin Delano Roosevelt bestaat uit een kort samenvattend antwoord op elke deelvraag, dus ieder hoofdstuk dat aan de orde is gekomen. Tenslotte het antwoord op de hoofdvraag. Alles dat in de conclusie staat geschreven wordt gehaald uit de bovenstaande informatie. Franklin Roosevelt werd president toen de grootste beurscrash aan de gang was. Amerika zat in een diepe crisis. FDR kwam met zijn plan: “a new deal for the american people” dat tot een succesvolle verbetering is uitgelopen. FDR is maa rliefst drie maal herkozen.

Het leven van FDR was in het begin erg onbezorgd. Hij kwam uit een rijke familie en had genoeg hobby’s. Hij heeft gestudeerd en ontmoette daar zijn vrouw Eleanor waarmee hij zes kinderen kreeg.Wel zijn zowel hij als zijn vrouw vreemd gegaan, maar bleven bij elkaar voor zijn politieke ambities. Zijn ziekte, polio, die hij in 1921 kreeg, heeft een grote rol in zijn leven gespeeld. Maar FDR heeft er alles aan gedaan om beter te worden. Hierdoor veranderde zijn voorkomen en maakten onzekerheden plaats voor een wilskrachtige uitdrukking.

FDR is door historici beoordeeld als “zeer goed” door zijn plan “new deal” die Amerika redde na de beurscrash. Het onafhankelijk houden van Amerika tijdens WO ll, waardoor men vertrouwen in hem kreeg, en toen uiteindelijk Amerika wel betrokken raakte bij WO ll bleek hij een succesvol oorlogsleider te zijn. FDR introduceerde de “four freedoms” en was aanwezig bij de persconferentie in Yalta. Zeer belangrijk aangezien daar overlegd werd over hoe het verder moest in de wereld. Ook heeft hij een start gemaakt aan de verenigde naties.

Waarom werd FDR maar liefst 3 maal herkozen?

Franklin Delano Roosevelt straalde uit dat hij wilde vechten voor Amerika. Hij wilde de problemen oplossen of in ieder geval verbeteren .Hij maakte gebruik van fireside chats om zijn publiek makkelijk en informeel te bereiken. Voor een knapperend haardvuurtje vertelde hij dat alles wel goed zou komen. Mensen begonnen erin te geloven dat FDR werkelijk voor hen wilde vechten en dat alles goed zou komen. En dat gebeurde voor een groot deel ook.

Door alle dingen die hij voor Amerika heeft gedaan (zie samenvattend geheel alinea 3) konden mensen zich eigenlijk geen andere president meer voorstellen. Doordat hij in iedere ambtsperiode wel iets geweldigs heeft gedaan kreeg hij iedere keer weer het grootste aandeel van de stemmen. Het is dat hij overleed, en zwak was in gezondheid, maar anders geloof ik dat hij nog wel vaker herkozen was!

Door alle dingen die hij voor Amerika heeft gedaan (zie samenvattend geheel alinea 3) konden mensen zich eigenlijk geen andere president meer voorstellen. Doordat hij in iedere ambtsperiode wel iets geweldigs heeft gedaan kreeg hij iedere keer weer het grootste aandeel van de stemmen. Het is dat hij overleed, en zwak was in gezondheid, maar anders geloof ik dat hij nog wel vaker herkozen was!

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.