Rene Descartes

Beoordeling 6.5
Foto van een scholier
  • Biografie door een scholier
  • Klas onbekend | 821 woorden
  • 9 september 2008
  • 18 keer beoordeeld
Cijfer 6.5
18 keer beoordeeld

Persoon
Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

1. René Descartes, de Biografie

Op 31 maart 1596 werd René Descartes geboren in “La Haye” (dichtbij Tours) in Frankrijk.
Descartes ging naar een Jezuïetenschool toen hij nog maar acht jaar oud was. Daar mag hij omdat hij een zwakke gezondheid heeft ‘s morgens zolang als hij wou in bed blijven, een gewoonte die hij zijn hele leven lang heeft behouden. Gedurende deze uren van stilte en rust verzet hij het meeste denkwerk.
Na zijn zestiende verliet hij de school, zodat hij zijn eigen manier van denken kon ontwikkelen. Descartes wou niets aanvaarden zonder te weten waarom en het te snappen. Hieruit lijdt zijn bekende uitspraak : Cogito ergo sum (ik denk, dus ik ben), pas als je er over n had gedacht op de juiste manier kon je er dingen over aannemen.
Als Descartes op 10 november 1619 van een woelig feestje komt, vindt hij in een droom uiteindelijk de sleutel tot de kennis van alle wetenschappen:namelijk het toepassen van wiskunde op de meetkunde. Deze datum wordt ook wel de geboortedag van de “analytische meetkunde” genoemd.
Twee bevriende kardinalen vroegen René Descartes tijdens 1628 om zijn gedachten en bevindingen te publiceren. Daarvoor trok Descartes naar Nederland waar hij 21 jaar zou verblijven.
Maar omdat 5 jaar later Galilei verplicht werd, in het openbaar, de mening van Copernicus dat de aarde om de zon draait, als ketterij af te zweren, besluit hij dat zijn werk “Le Monde” pas na zijn dood mag worden uitgegeven(anders werd hij natuurlijk voor ketter uitgemaakt).
Vier jaar later besloot Descartes, onder druk van zijn vrienden, om een ander werk “Discours” te publiceren. (een verhandeling over de methode om juist de redeneren met als middel de analytische meetkunde “La Géometrie”)
In 1649 besloot hij om in te gaan op het verzoek van Christina van Zweden (de prinses van Zweden) om zich bij haar te vestigen. Hij was ondertussen al 53 jaar oud. De machtwellustige vrouw maakte hem tot haar eigen persoonlijke leraar. In het diepste van elke nacht werd Descartes met een draagstoel opgehaald om precies 5 uur ‘s morgens in een ijskoude bibliotheek zijn lessen te geven.
Een jaar later, op de 11e van februari 1650 stierf hij in Stockholm.
Nu wordt René Descartes beschouwt als de eerste moderne filosoof. Hij gebruikte wiskundige en natuurkundige principes om gebeurtenissen die voorkomen in de tastbare wereld te verklaren en te voorspellen.
Hij creeerde het cartesiaanse assenstelsel dat wordt gebruikt om vergelijkingen en meetkundige vormen grafisch weer te geven.

2.Het Milieu waarin Descartes opgroeide


2.1.Frankrijk
Na de moorden op hertog Hendrik de Guise (1588) en op koning Hendrik III (1589) kwam de troon toe aan de Bourbonse hugenoot, Hendrik van Navarra. Door zijn overgang tot het katholicisme nam deze als Hendrik IV (1589–1610) (Descartes werd in 1596 ter wereld gebracht) de katholieke liga de wind uit de zeilen en in 1598 (Verdrag van Vervins) wist hij met Spanje, dat openlijk zijn tegenstanders had gesteund, vrede te sluiten.

Hetzelfde jaar verleende hij godsdienstvrijheid aan de hugenoten (Edict van Nantes) en ging zich, bijgestaan door minister Sully, toeleggen op het economisch herstel van het land.

De periode van Maria de Médici en de eerste jaren van Lodewijk XIII waren niet de sterkste periode uit de Franse geschiedenis. Dat veranderde snel door het krachtdadige optreden van kardinaal-minister Richelieu, die de hugenoten in 1628 (Toen vertrok Descartes uit Frankrijk en ging richting Nederlanden) als politieke macht uitschakelde.

2.2. Nederland

In 1567 breekt de 80-jarige oorlog uit: wanneer Alva met zijn leger de Nederlanden binnenkomt, verzetten de Nederlanden zich tegen de Spaanse overheersing. In 1587 maken zij zich los en roepen ze de Republiek uit. Maar de Spanjaarden erkennen de republiek niet en de strijd duurt voort. (in deze periode komt descartes de Nederlanden binnen).
Pas bij de Vrede van Munster in 1648 krijgt de Republiek uiteindelijk de internationale erkenning en hoort zij niet langer meer bij het Duitse Rijk. De successen van de zeevaarten met als belangrijk punt de oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) in 1602 zijn een belangrijke voedingsbodem voor de kracht en macht van de Republiek. (In 1649 gaat Descartes naar Zweden.)

2.3. Zweden

De belangrijkste binnenlandse gebeurtenissen gedurende de 'Grootheidstijd' (1611-1718) waren de totstandkoming van de 'regeringsvorm' van 1634 en de troonsafstand van Gustaaf II Adolfs dochter en opvolgster Christina ten behoeve van Karel X Gustaaf.
Die regeringsvorm was reeds tijdens het leven van Gustaaf II beraamd, maar werd pas na diens dood door Oxenstierna ten uitvoer gelegd: de voornaamste departementen zouden worden beheerd door colleges, waarvan de chefs in de door de koning benoemde Rijksraad zitting hadden. Ook is van grote betekenis geweest de door de Rijksdag op voorstel van Karel XI in 1680 aanvaarde 'reductie': inkomsten en vermogen van de Kroon, omvangrijk sinds de verwereldlijking, waren én door de oorlogskosten én door de spilzucht van koningin Christina verminderd en in het bezit gekomen van vooral de adel.
Een commissie had tot taak gehad de edelen te dwingen, na desbetreffend onderzoek, de goederen terug te geven die de Kroon van rechtswege toekwamen, een maatregel die vooral in Polen en de overzeese gebiedsdelen verbittering wekte.

REACTIES

M.

M.

Heel erg veel

5 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.