Christophe Plantin

Beoordeling 5.6
Foto van een scholier
  • Biografie door een scholier
  • Klas onbekend | 484 woorden
  • 26 februari 2000
  • 32 keer beoordeeld
Cijfer 5.6
32 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
CKV
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Christophe plantin, ook wel Christoffel Plantijn genoemd, werd in 1520 geboren in de plaats Saint-Avertin, bij Tours in Frankrijk. Hij doorbracht zijn jongensjaren te Lyon, Caen en Parijs. In de periode die hij te Caen doorbracht was hij vermoedelijk in dienst van boekbinder Robert P Macé. In 1548 of 1549 vestigde Christoffel Plantijn zich in Antwerpen als boekbinder. Enkele jaren later was hij er vanwege een handicap toe gedwongen het vak van boekbinder op te geven. Christoffel Plantijn vestigde zich mede daarom in 1555 als boekdrukker. Het bedrijf draaide goed, zelfs zo goed dat het de grootste kapitalistische onderneming van de toenmalige Nederlanden was. Het bedrijf had 16 persen in bedrijf en maar liefst tachtig werknemers in dienst. Plantijn heeft dan ook meerdere malen moeten uitbreiden omdat het gebouw dat hij gebruikte de groei niet aankon. Uiteindelijk had het gebouw de vorm en grootte die we nu nog kunnen bekijken als we onder de schijf met de passer door naar binnen lopen. Die passer was het handelsmerk van Plantijn, zijn bedrijf werkt onder de naam "De Gulden Passer". De opgang van de drukkerij is voor een deel te danken aan zijn zakelijke relatie met Filips De Tweede in wiens opdracht hij tussen 1572 en 1576 een groot aantal, voor de Spaanse markt bestemde, liturgische werken heeft gedrukt. Daarnaast werd Plantin door Filips De Tweede in 1570 benoemd tot "aartsdrukker", die heeft tot taak toezicht te houden op alle andere boekdrukkers in zijn regio. In de praktijk echter was dit niet veel meer dan een eretitel. Toen in 1576 de opstand tegen Filips De Tweede ook de Zuidelijke Nederlanden in vlam zette, manoeuvreerde Plantijn handig, zonder de Spaanse koning te verloochenen werkte hij toch met de rebellen samen. Hij werd in 1578 zelf aangesteld tot officieel drukker van de Staten-Generaal en bleef dat tot en met 1585. Daarnaast was hij vanaf 1579 drukker van de stad Antwerpen. Toen het oorlogsgeweld Antwerpen naderde liet hij de drukkerij over aan twee van zijn schoonzonen, en vestigde hij zich tijdelijk in Leiden, waar hij onder andere drukker werd van de universiteit aldaar. Na de capitulatie van Antwerpen keerde hij naar die stad terug, waar hij opnieuw aartsdrukker van de koning werd. De drukkerij te Leiden werd overgenomen door zijn schoonzoon Raphelengius en door diens zonen voortgezet tot in 1619. Bij de dood van Plantijn kwam de drukkerij in Antwerpen in handen van Jan Moretus, een schoonzoon van Plantijn. De drukkerij bleef in bedrijf tot 1876. Plantin was de belangrijkste drukker van het humanisme in de tweede helft van de zestiende eeuw. Hij heeft niet minder dan 2500 werken verzorgd, waarvan vele door de inhoud en afwerking van uitzonderlijke betekenis zijn. De belangrijkste uitgave was de Biblia Regia die bestond uit acht delen en verscheen in vijf talen. Het maken van dit boek duurde van 1568 tot 1572. Als drukkersmerk voerden Plantijn en zijn opvolgers een passer en de spreuk "Labore et Constantia" wat betekent: "Door Arbeid en Standvastigheid".

Bronvermelding 1. cd-rom "Plantijn museum" 2. Winkler Prins
3. Internet

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.