Hoe kies jij een studie?

Daar zijn wij benieuwd naar. Vul onze vragenlijst in en bepaal zelf wat voor beloning je daarvoor wilt krijgen! Meedoen duurt ongeveer 7 minuten.

Meedoen

Zwarte scholen

Beoordeling 3.7
Foto van een scholier
  • Betoog door een scholier
  • 4e klas havo | 579 woorden
  • 6 juli 2007
  • 28 keer beoordeeld
Cijfer 3.7
28 keer beoordeeld

Hallo mijn betoog gaat over: zwarte scholen in Nederland.
In Nederland zijn veel allochtonen werkloos namelijk 15,5 procent. Hierdoor gaan veel allochtonen het criminele circuit in omdat ze geen goede opleiding hebben of de dupe zijn van discriminatie op de arbeidsmarkt. De overheid denkt dat dit komt doordat er veel zwarte scholen zijn in Nederland. Wat is een zwarte school?: Een zwarte school is een school waarbij meer dan 70% van de leerlingen van niet-westerse allochtone afkomst is. Omgekeerd is er sprake van een witte school als meer dan 70% van de leerlingen van autochtone afkomst is.
Het aantal zwarte scholen bedroeg in 1996 nog 458, in 1999 was dit 500 en in 2002 al 580 dat was over 98 gemeenten gerekend. Dit schooljaar zijn er echter 536 zwarte basisscholen maar dit is over 70 gemeenten gerekend.

Op zwarte scholen is er een grote taalachterstand bij de leerlingen, dat is gebleken uit het jaarrapport van integratie. Turkse of Marokkaanse jongeren hebben soms in groep 8 al een grote taalachterstand t.o.v. autochtone jongeren. Door deze cijfers is het idee gekomen om het aantal zwarte scholen achteruit te brengen zodat de allochtone jongeren zich beter gaan ontwikkelen. Mijn stelling luidt daarom ook:

ER MOETEN MINDER ZWARTE SCHOLEN KOMEN:
Argumenten voor:
Zwarte scholen zijn slecht voor de taalontwikkeling dus slecht voor de integratie. Van deze leerlingen wordt verwacht dat ze Nederlands kunnen maar in veel gevallen spreken ze slecht of gebrekkig Nederlands. Vaak wordt bij hun thuis ook geen Nederlands gesproken omdat hun ouders het Nederland ook niet beheersen en omdat er op school ook alleen maar allochtonen zijn wordt er onderling ook een andere taal gesproken.
Als er minder zwarte scholen komen zal de werkloosheid gaan onder de allochtonen dalen omdat ze nu een betere kennis hebben kunnen ze makkelijker naar de middelbare school. Nu gaan de meeste allochtonen naar het vmbo maar hierdoor zouden er ook meer allochtonen naar de Havo of het vwo kunnen gaan. Daarna kunnen ze een vervolg studie doen en daarna aan het werk gaan.
De criminaliteit onder allochtonen gaat omlaag omdat ze nu betere kennis krijgen van de Nederlandse cultuur en taal en daardoor is de kans op werk veel groter.

Tegen:
Het probleem is makkelijker aan te pakken als ze allemaal op de zelfde school zitten. Zo hoef je autochtone leerlingen er ook niet bij te betrekken en je zit meteen bij de kern. Maar als ze verspreid zitten leren ze vanzelf de taal beter omdat ze Nederlandse vriendjes hebben
De regering kan ook zorgen dat er extra begeleiding komt op zwarte scholen zoals huiswerkbegeleiding en dat er iemand komt die een paar uren per week de Nederlandse taal met ze oefent. Dit kost relatief veel geld dus zou het schoolgeld omhoog kunnen gaan en dat betekent extra kosten voor die mensen die het vaak al financieel moeilijk hebben dus kun je ze beter naar gemengde scholen sturen daar gaat het immers vanzelf
Je kunt deze scholen moeilijk in mindering brengen omdat allochtonen vaak in dezelfde wijken wonen. Hierdoor wonen er bijna geen autochtone mensen dus moeten ze ver fietsen naar een andere school waar ouders vaak geen behoefte aan hebben want die hebben het liefst een basisschool zo dicht mogelijk bij huis. Ik denk dan maar wat verder fietsen want het gaat wel over de toekomst van je kind.


Afsluiting:
De overheid is nu een proef gestart waarbij veel Nederlandse ouders hun kinderen opzettelijk naar zwarte scholen brengen. Hierdoor komt er dus meer vermenging en gaat het beter met de ontwikkeling van de allochtone kinderen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.