Xenotransplantatie

Beoordeling 5.5
Foto van een scholier
  • Betoog door een scholier
  • 4e klas havo | 1192 woorden
  • 31 mei 2002
  • 15 keer beoordeeld
Cijfer 5.5
15 keer beoordeeld

Dieren laten sterven voor het leven van een mens? Xenotransplantatie wordt een steeds meer besproken onderwerp. De reden waarom xenotransplantatie in deze tijd zo aan bod komt is omdat er een groot te kort is aan donoren. Dit komt omdat er een stijgende vraag is naar donoren en een dalend aanbod. De vraag is: ‘Is het wel eerlijk dieren levens te beëindigen in ruil tegen een mensenleven?’. Het is nog niet zeker dat een varkensorgaan een mensenleven kan redden. Er bestaat ook nog de kans dat de organen afstoten. Afstoting ontstaat als er geen afstotingsremmers worden toegediend. Voor de xenotransplantatie van organen moet het varken eerst genetisch gemodificeerd worden, zodat het afweersysteem van de mens de varkensorganen als minder vreemd zal ervaren. Genetisch modificeren is alleen nodig bij het transplanteren van organen, bij xenotransplantatie van cellen en weefsels is dit niet nodig. Men verwacht daarom ook, dat deze eerder getransplanteerd kunnen worden. Uit een enquête van Stichting Consument en Biotechnologie is gebleken dat veel mensen vóór xenotransplantatie zijn. Dat komt omdat xenotransplantatie mensenlevens kan redden of verlengen. Ook geeft het de mogelijkheid aandoeningen te helpen waar nu geen behandelingen voor zijn. Bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson en diabetes. Dit kan door het inbrengen van hersencellen van varkens in patiënten met de ziekte van Parkinson en insulineproducerende cellen in patiënten met diabetes. Het is niet eerlijk om dieren te laten sterven terwijl het ook anders kan. We kunnen een voorbeeld nemen aan het registratie systeem van België: In België werken ze via het bezwaarsysteem. Dit betekent dat iedereen automatisch donor is, je moet bezwaar aantekenen als je geen donor wilt zijn. Nederland werkt volgens een toestemmingssysteem. Hier moet je dus eerst toestemming geven voordat je donor kunt zijn. Het blijkt dat dit systeem veel minder donoren oplevert dan het bezwaarsysteem. Sinds 1995 is in ons land het aantal donoren zelfs nog gedaald en het aantal daalt nog steeds. Ook moet er nog onderzoek gedaan worden of kunstorganen mogelijk een oplossing kunnen zijn. Xenotransplantatie geeft virussen de mogelijkheid om in een diersoort terecht te komen waar ze normaal nooit toegang tot zouden hebben gehad. Dit kan leiden tot allerlei nieuwe ziekten. Deze infecties en afstotingen zijn onvoorspelbaar. De oplossing hiervoor is het steriel opkweken van donorvarkens. Maar het is technisch onmogelijk dieren helemaal vrij te houden van ziekten. De kosten van het ontwikkelen van xenotransplantatie zijn erg hoog. Omdat de vraag naar donoren zo groot is, wordt het heel duur om alle transplantaties te gaan financieren. Dat geld kan beter gebruikt worden voor onderzoek naar de andere mogelijkheden voor het donorentekort, omdat bijvoorbeeld bij de kunstnier geen dieren aan te pas komen. Het kan zijn dat mensen door transplantatie een andere persoonlijkheid krijgen. Er zijn onderzoekers die sterke aanwijzingen daarvoor hebben bij allotransplantatie. Dit zou bij xenotransplantatie dus nog erger kunnen worden. Het is moeilijk te bepalen of je nou voor of tegen bent, het leven van een mens is toch wel belangrijk. Maar of het nodig is daar eerst een aantal dieren voor te slachten is maar de vraag. Er moet naar de mensen toe veel meer informatie over komen, dat kan mogelijke transplantatie angst en onbekendheid bij de burgers wegnemen. Als er echt geen andere oplossing meer is, mag er over xenotransplantatie nagedacht worden, omdat het niet eerlijk is dieren te laten sterven voor mensen. Er moet eerst goed onderzoek gedaan worden over mogelijke infecties, afstotingen, enz. Als afstotingen frequent voor kunnen komen, heeft het weinig zin dit door te zetten. Dan worden de dieren nog voor niks geslacht ook. Aantal woorden: 600
Dieren laten sterven voor het leven van een mens? Xenotransplantatie wordt een steeds meer besproken onderwerp. De reden waarom xenotransplantatie in deze tijd zo aan bod komt is omdat er een groot te kort is aan donoren. Dit komt omdat er een stijgende vraag is naar donoren en een dalend aanbod. De vraag is: ‘Is het wel eerlijk dieren levens te beëindigen in ruil tegen een mensenleven?’. Het is nog niet zeker dat een varkensorgaan een mensenleven kan redden. Er bestaat ook nog de kans dat de organen afstoten. Afstoting ontstaat als er geen afstotingsremmers worden toegediend. Voor de xenotransplantatie van organen moet het varken eerst genetisch gemodificeerd worden, zodat het afweersysteem van de mens de varkensorganen als minder vreemd zal ervaren. Genetisch modificeren is alleen nodig bij het transplanteren van organen, bij xenotransplantatie van cellen en weefsels is dit niet nodig. Men verwacht daarom ook, dat deze eerder getransplanteerd kunnen worden. Uit een enquête van Stichting Consument en Biotechnologie is gebleken dat veel mensen vóór xenotransplantatie zijn. Dat komt omdat xenotransplantatie mensenlevens kan redden of verlengen. Ook geeft het de mogelijkheid aandoeningen te helpen waar nu geen behandelingen voor zijn. Bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson en diabetes. Dit kan door het inbrengen van hersencellen van varkens in patiënten met de ziekte van Parkinson en insulineproducerende cellen in patiënten met diabetes. Het is niet eerlijk om dieren te laten sterven terwijl het ook anders kan. We kunnen een voorbeeld nemen aan het registratie systeem van België: In België werken ze via het bezwaarsysteem. Dit betekent dat iedereen automatisch donor is, je moet bezwaar aantekenen als je geen donor wilt zijn. Nederland werkt volgens een toestemmingssysteem. Hier moet je dus eerst toestemming geven voordat je donor kunt zijn. Het blijkt dat dit systeem veel minder donoren oplevert dan het bezwaarsysteem. Sinds 1995 is in ons land het aantal donoren zelfs nog gedaald en het aantal daalt nog steeds. Ook moet er nog onderzoek gedaan worden of kunstorganen mogelijk een oplossing kunnen zijn. Xenotransplantatie geeft virussen de mogelijkheid om in een diersoort terecht te komen waar ze normaal nooit toegang tot zouden hebben gehad. Dit kan leiden tot allerlei nieuwe ziekten. Deze infecties en afstotingen zijn onvoorspelbaar. De oplossing hiervoor is het steriel opkweken van donorvarkens. Maar het is technisch onmogelijk dieren helemaal vrij te houden van ziekten. De kosten van het ontwikkelen van xenotransplantatie zijn erg hoog. Omdat de vraag naar donoren zo groot is, wordt het heel duur om alle transplantaties te gaan financieren. Dat geld kan beter gebruikt worden voor onderzoek naar de andere mogelijkheden voor het donorentekort, omdat bijvoorbeeld bij de kunstnier geen dieren aan te pas komen. Het kan zijn dat mensen door transplantatie een andere persoonlijkheid krijgen. Er zijn onderzoekers die sterke aanwijzingen daarvoor hebben bij allotransplantatie. Dit zou bij xenotransplantatie dus nog erger kunnen worden. Het is moeilijk te bepalen of je nou voor of tegen bent, het leven van een mens is toch wel belangrijk. Maar of het nodig is daar eerst een aantal dieren voor te slachten is maar de vraag. Er moet naar de mensen toe veel meer informatie over komen, dat kan mogelijke transplantatie angst en onbekendheid bij de burgers wegnemen. Als er echt geen andere oplossing meer is, mag er over xenotransplantatie nagedacht worden, omdat het niet eerlijk is dieren te laten sterven voor mensen. Er moet eerst goed onderzoek gedaan worden over mogelijke infecties, afstotingen, enz. Als afstotingen frequent voor kunnen komen, heeft het weinig zin dit door te zetten. Dan worden de dieren nog voor niks geslacht ook. Aantal woorden: 600

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.