Vrouwendag

Beoordeling 5.7
Foto van een scholier
  • Betoog door een scholier
  • 4e klas vwo | 1303 woorden
  • 9 maart 2004
  • 18 keer beoordeeld
Cijfer 5.7
18 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

VROUWENDAG IS BELANGRIJK

Er moet meer aandacht besteed worden aan vrouwendag.

Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 2.1

Het probleem is alleen dat deze rechten in een groot deel van de wereld niet worden toegepast op vrouwen. Vandaar de internationale vrouwendag op 8 maart, vandaag dus, om aandacht te vestigen op dit probleem.

Internationale vrouwendag werd in 1910 bedacht tijdens de internationale vrouwenconferentie in Kopenhagen. In de daaropvolgende jaren werd de actiedag in een groeiend aantal landen overgenomen, totdat de Eerste wereldoorlog in 1914 een einde maakte aan de jaarlijkse themadag. In de jaren zeventig leefde de belangstelling voor deze dag weer op door de groeiende feministische beweging.

Door de jaren heen is de aandacht van de vrouwenbeweging steeds verschoven, in de eerste internationale feministische golf werd er gestreden voor algemeen kiesrecht. Wat er in 1919 in Nederland dan ook kwam. Het onderwerp van de tweede feministische golf was het abortusrecht. De allochtone vrouwen lijken nu een nieuwe doelgroep van de feministen.

Volgens vele kranten krijgt vrouwendag dit jaar meer aandacht dan ooit tevoren. Dit lijkt veel maar het valt behoorlijk tegen, veel mensen (en dan vooral mannen) weten niet dat het vandaag vrouwendag is. Dit in tegenstelling tot de vrouwen op de balkan. Zij vieren daar eens per jaar het hun vrouw-zijn. Dat doen ze door zich als balkan-mannen te gedragen. Ze zingen, dansen, vreten en zuipen. Èn ze gaan achter de mannen aan in plaats van andersom.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International start vandaag met een campagne die twee jaar zal duren: Stop Geweld tegen Vrouwen.

In veel landen worden mensenrechten aan vrouwen onthouden: het recht op vrijheid van meningsuiting, op lichamelijke integriteit of het stemrecht. Ook worden de mishandeling van vrouwen binnen het gezin en verkrachting binnen het huwelijk in veel landen nog nauwelijks bestraft. Er zijn veel schendingen van mensenrechten waarvan specifiek vrouwen het slachtoffer zijn: seksueel geweld bij arrestatie, op politiebureaus en in gevangenissen, en jaarlijks worden zo’n twee miljoen meisjes besneden. Ook hoort verkrachting vaak bij de oorlogsstrategie. In Europa is huiselijk geweld volgens Amnesty de belangrijkste oorzaak van sterfte en handicaps voor vrouwen tussen de 16 en 44 jaar.

VOOR - Arbeidsparticipatie

- Glazen plafond

- Mishandeling (nationaal)

- Mishandeling (internationaal)

- Emancipatie is nog niet voltooid

VOOR - Nederland bungelt onderaan wat betreft het niveau van arbeidsparticipatie van vrouwen. Dit houdt in dat in Nederland in verhouding tot mannen er weinig vrouwen werken. Dit heeft natuurlijk te maken met alle moeders die liever thuis blijven en voor hun kinderzen zorgen. Dit komt ook doordat er geen goede kinderopvang is en dat daar niet genoeg aandacht aan besteed wordt. Maar in vergelijking met andere Europese landen liggen wij ver achter in de arbeidsparticipatie. Een goed voorbeeld zijn de landen Frankrijk en België, in deze twee landen werken er gemiddeld veel meer vrouwen dan in Nederland. Dit heeft te maken met de geschiedenis. In frankrijk en België was er tijdens de Eerste Wereldoorlog een hele generatie mannen weggeslagen waar de vrouwen voor moesten invallen. Nederland was toen neutraal en heeft dit proces dus niet meegemaakt. In de andere twee landen is er dus gewoon een veel langere geschiedenis van werkende vrouwen.

- Behalve dat er dus in verhouding weinig vrouwen werken is het ook nog is moeilijk om de top te bereiken. Dit wordt wel het glazen plafond genoemd. Een vrouw kan tot op zekere hoogte groeien, maar wordt dan tegen gehouden door een figuurlijk glazen plafond. Ze ziet wat mogelijk is maar kan het niet bereiken. Een voorbeeld: Van de 275 bestuursfuncties bij de veertien universiteiten in Nederland worden er dertien door vrouwen bekleed. Bij hoogleraren is het aantal mannen nog veel groter. Waar bij de docenten en de aio's (assistenten in opleiding) het aandeel van vrouwen nog tussen de 40 en 45 procent schommelt, is het bij de hoogleraren ongeveer 10 procent. Ook verdienen vrouwen gemiddeld nog eens 25% minder dan mannen.

Dit wil je ook lezen:

- In Nederland heeft 20% van de vrouwen wel eens te maken gehad met seksueel geweld. 20% is wel eens gedwongen tot seks. Een vrouw die nog nooit is lastiggevallen op straat, is moeilijk te vinden. Nederland noemt zichzelf wel het beloofde land voor emancipatie. Maar dit valt behoorlijk tegen voor alle vrouwen die gedwongen worden de prostitutie in te gaan. En zoals ik net al zei is in Europa huiselijk geweld volgens Amnesty de belangrijkste oorzaak van sterfte en handicaps voor vrouwen tussen de 16 en 44 jaar.

- Mishandeling binnen het gezin. Verkrachting binnen het huwelijk. Seksueel geweld bij arrestatie, op politbureaus en in de gevangenissen. Twee miljoen besnijdenissen per jaar. Levenslange opsluiting achter burka’s. Vermoording voor de eer van de man
Bewust vrouwen besmetten met aids, door het niet dragen van een condoom. (Verhandeling in de seksindustrie.) (Verkrachting als oorlogsstrategie.) En wat ik persoonlijk misschien nog wel een van de ergste dingen vind; verbranding van aanstaande bruiden in India omdat ze de bruidschat niet op kunnen brengen. Als je dit lijstje hoort, waarmee ik nog wel even door zou kunnen gaan, kan je toch niet zeggen dat de emancipatie voltooid is. Ik wel nog even door gaan op de bruidsverbranding, áls deze vrouwen het overleven, waar héle kleine kans op is, worden ze uitgestoten door de maatschappij en worden het zwarte schaap van de familie. Zij kunnen vaak geen werk meer vinden en moeten leven van hun familie. Als deze bruiden kinderen hebben worden deze vaak ook mee verbrand.

Dit argument is zeker subjectief. Persoonlijk vind ik dat de emancipatie in veel landen zeker nog niet voltooid is. In Nederland gaat het beter maar er zijn nog steeds wel een paar dingen waar aan gewerkt zou kunnen worden. Veel mensen zeggen dat het komt door de islam dat veel derde wereldlanden niet geëmancipeerd zijn maar in sommige opzichten is de katholieke cultuur ook zeer conservatief. Ik heb hier een goed voorbeeld van, namelijk het incident tijdens de superbowl. Het was zeker niet alleen de schuld van Janet Jackson (zij was ook niet degene die het lapje wegtrok) maar zij was de wel degene, en de enige die haar excuses aan moest bieden, op tv.

Het betoog gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen
Gids Leraar worden

Alles wat je moet weten over leraar worden

Dit argument is zeker subjectief. Persoonlijk vind ik dat de emancipatie in veel landen zeker nog niet voltooid is. In Nederland gaat het beter maar er zijn nog steeds wel een paar dingen waar aan gewerkt zou kunnen worden. Veel mensen zeggen dat het komt door de islam dat veel derde wereldlanden niet geëmancipeerd zijn maar in sommige opzichten is de katholieke cultuur ook zeer conservatief. Ik heb hier een goed voorbeeld van, namelijk het incident tijdens de superbowl. Het was zeker niet alleen de schuld van Janet Jackson (zij was ook niet degene die het lapje wegtrok) maar zij was de wel degene, en de enige die haar excuses aan moest bieden, op tv.

TEGEN - Het is maar een dag

- Emancipatie is voltooid volgens Minister de Geus

- Excuusdag

TEGEN - Het is maar een dag, met één actiedag los je niets op. Als je iets zou willen doen aan deze problemen moet je daar gewoon dagelijks mee bezig zijn. Bijvoorbeeld als je ziet dat een vrouw gediscrimineerd wordt er gewoon meteen wat van zeggen.

- Volgens minister de Geus, van Sociale Zaken, is de emancipatie van de autochtone vrouw al voltooid. Hij vindt het dan ook niet meer nodig een bewindspersoon voor emancipatiezaken aan te stellen. Volgens hem zal de emancipatie doorgaan en zijn de talenten van mannen en vrouwen gelijk. Het zou een onomkeerbaar proces volgens hem. Minister de Geus heeft heel erg veel kritiek over zich heen gekregen voor deze uitspraken.

- Het lijkt net alsof je alle andere 364 dagen geen aandacht aan de vrouwen hoeft te geven. Als je op vrouwendag maar wel even wat aandacht geeft. En dát is natuurlijk niet de bedoeling geweest van bedenkers.

CONCLUSIE

Ik persoonlijk vind dat vrouwendag zeker belangrijk is. Ik vind vooral dat het internationale aspect moet worden benadrukt. Vooral als je de omstandigheden van Nederlandse vrouwen vergelijkt met bijvoorbeeld die in India of Afrika. Maar ook in Nederland moet er nog behoorlijk wat veranderen want Nederland is zeker niet het beloofde land van de emancipatie. Één voorbeeld: er werken nog veel te weinig vrouwen. De nationale én internationale omstandigheden moeten nog veranderen, dit zal niet alleen gebeuren door internationale vrouwendag. Maar gebeuren zal en moet het zeker!

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.