Jongens gezocht!
We zoeken nog een aantal examenkandidaten die (voor moneys) hun frustraties, verdriet, of blijdschap willen uiten na afloop van de examens. Solliciteer voor 3 maart als eindexamenvlogger!

Meedoen

Vrouwenbesnijdenis

Beoordeling 7.7
Foto van een scholier
  • Betoog door een scholier
  • 5e klas vwo | 2259 woorden
  • 25 juli 2005
  • 60 keer beoordeeld
Cijfer 7.7
60 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Overweeg jij een maatschappelijke studie?

Misschien is een studie Sociologie of Antropologie dan wel iets voor jou! Bij beide opleidingen ga je aan de slag gaat met maatschappelijke vraagstukken. Wil jij erachter komen welke bachelor bij jou past? Kom in maart proefstuderen aan de VU.

Meer informatie
Schrijfdossier SD 1: Introductie Onderwerp: Vrouwenbesnijdenis. Stelling: Vrouwenbesnijdenis van Nederlandse meisjes in het buitenland moet strafbaar worden. Documentatie: zie achter in de bijlage. “Ik meen dat bij mijn geboorte mijn lichaam
volmaakt was naar Gods schepping. Daarna heeft de man mij bestolen, mijn macht weggenomen en me gehandicapt achtergelaten. Mijn vrouwelijkheid werd me ontstolen. Als God had gewild dat die lichaamsdelen ontbraken, waarom heeft hij ze dan geschapen?” Uit: Mijn Woestijn van Waris Dirie SD 2: Bouwplan Onderwerp: Vrouwenbesnijdenis

Stelling: Vrouwenbesnijdenis van Nederlandse meisjes in het buitenland moet
strafbaar worden. Doel: Overtuigen van mijn menig
Tekstsoort: Betoog
Publiek: Nederlandse beroepsbevolking
Inleiding
Alinea 1 Een actuele opening waarin het onderwerp naar voren komt. Duidelijk wordt gemaakt wat de stelling inhoud. Alinea 2 Wat houdt vrouwenbesnijdenis precies in. Op welke leeftijd gebeurd dit. Alinea 3 Hoeveel besneden vrouwen zijn er op de wereld? Hoeveel meisjes worden er jaarlijks besneden? Middenstuk
Alinea 4 Vier argumenten waarom vrouwenbesnijdenis verboden moet worden. Verminking, slecht voor de gezondheid, pijnlijkheid, geen eigen keuze. Alinea 5 Verminking wordt versterkt door slechte hygiënische omstandigheden. Alinea 6 Schadelijk voor de gezondheid, verscheidene klachten die voor kunnen komen na de besnijdenis. Alinea 7 Niet alleen pijn tijdens de ingreep, maar pijn voor de rest van je leven. Alinea 8 Besnijdenis is geen vrije keuze. Alinea 9 Weerlegging van de tegenargumenten religie en traditie. Slot
Alinea 10 Wat de Nederlandse overheid aan dit maatschappelijke probleem moet oplossen. Alinea 11 Conclusie SD3: Proefversie Betoog Maandag 8 Maart, Internationale Vrouwendag, zijn er wereldwijd campagnes gestart tegen vrouwenbesnijdenis. In Nederland is vrouwenbesnijdenis al sinds 1993 verboden. Het wordt gezien als een vorm van mishandeling en valt onder het strafrecht. Daarom worden veel buitenlandse meisjes door hun ouders meegenomen naar het buitenland om daar besneden te worden. Dit heeft als gevolg dat er in Nederland blijvend een groep jonge meisjes is die besneden zijn. Men is het er mee eens dat besnijdenis iets onmenselijks is. Daarom moeten ouders die hun dochter in het buitenland laten besnijden, ook in Nederland veroordeeld kunnen worden. Bij vrouwenbesnijdenis wordt de clitoris en soms ook een deel van de schaamlippen weggesneden. Vervolgens worden de schaamlippen aan elkaar dicht genaaid. Dit kan op verschillende manieren plaatsvinden. Echter bij alle manieren gaat het voornamelijk om de verwijdering van de clitoris. Besnijdenis vindt al op jonge leeftijd plaats, meestal bij meisjes tussen de drie en de negen jaar. Wereldwijd zijn er meer dan 135 miljoen vrouwen besneden. Jaarlijks komen er ongeveer 2 miljoen meisjes bij. Op welke schaal vrouwenbesnijdenis in Nederland voorkomt is onbekend, evenmin als het aantal besneden vrouwen, dat in Nederland verblijft. Recente cijfers van het CBS tonen aan, dat hier ongeveer 20.000 vrouwen wonen, afkomstig uit landen waar vrouwenbesnijdenis van oudsher voorkomt. Het besnijden van de vrouw is iets wat totaal niet in onze maatschappelijke samenleving thuis hoort. Het besnijden van de vrouw is een vorm van verminking, het vrouwelijke geslachtsorgaan komt er op deze manier heel lelijk uit te zien. Bovendien is het slecht voor de gezondheid en de ontwikkeling van het meisje. Daarbij komt dat het een verschrikkelijke pijnlijke gebeurtenis is. Meisjes die besneden worden kiezen niet zelf voor deze erge dingen. Ze zijn te jong om zelf te kiezen en worden gedwongen door de ouders. Besnijdenis is een vorm van verminking. De vrouw houdt haar gehele leven er ernstige littekens aan over. Dit wordt versterkt door de slechte hygiënische omstandigheden waaronder het ritueel wordt uitgevoerd door vroedvrouwen, die meestal geen enkele medische scholing hebben. Voor de besnijding worden messen, scheermesjes, glasscherven, scherpe stenen of zelfs gewoon een vingernagel gebruikt. Deze vieze instrumenten worden vaak opnieuw gebruikt zonder te steriliseren. Na de besnijdenis wordt vaak een mengsel van kruiden, koeienmest en as op de wond gedaan om het bloeden te stoppen. Deze onhygiënische manier van opereren is schadelijk voor de gezondheid. Tijdens de operatie loopt het meisje grote kans om een infectie op te lopen of zelfs besmet te worden met het HIV-virus. Vaak treden er op langer termijn menstruatieklachten, doordat het bloed niet goed de vagina uitkan. Dit zelfde geldt voor de urine en ontlasting waardoor vaak incontinentie ontstaat. Omdat de ingreep zonder verdoving plaatsvindt, levert deze bij het meisje een vreselijke pijn op. Ook houdt de vrouw vaak voor de rest van haar leven pijn tijdens het zitten, lopen en geslachtsgemeenschap. Tijdens de geboorte van een kind levert de besnijdenis ernstige problemen op. De aan elkaar vastgenaaide, meestal vergroeide, schaamlippen moeten losgemaakt worden om het kind te kunnen baren. Meestal weten de betreffende meisjes totaal niet wat hun te wachten staat. Het overkomt hen gewoon en ze zitten er voor de rest van hun leven aan vast. Nederland is een vrij land waar iedereen recht heeft om zelf voor dingen te kiezen. Deze meisjes hebben geen keuze, ze worden gedwongen. Dit leidt vaak tot grote psychische gevolgen zoals bijvoorbeeld zware depressie. De meest voorkomende beweegreden voor besnijdenis is het Islamitische geloof. Echter, in de Koran staat niets over het besnijden van vrouwen. De enige woorden, met betrekking tot dit onderwerp, die hierin te lezen zijn, zijn ‘Raak aan, maar haal niets weg’. Een andere reden is dat een vrouw die besneden is een grotere waarde heeft op de huwelijksmarkt. In Nederland is besnijdenis eerder een taboe dan een vereiste om te trouwen. Dus dit is geen goede reden om een Nederlands meisjes in het buitenland te laten besnijden. De overheid zal er meer aandacht aan moeten besteden om er op toe te zien dat Nederlandse meisjes niet naar het buitenland gaan om zich daar te laten bestrijden. Dit moet geregeld gecontroleerd worden bij de risicogroepen. Net zoals in Engeland zullen er in Nederland zware straffen moeten komen te staan op besnijdenis elders. Er bestaan geen gegronde redenen om deze vreselijke verminkingen bij meisjes nog vaker plaats te laten vinden. Geloof en traditie zijn geen dingen die in onze samenleving een zodanig belangrijke rol spelen. In onze samenleving is het belangrijk dat iedereen vrijheid van meningsuiting heeft. Dat ieder kind recht heeft op een zorgeloze jeugd. Dat iedere vrouw recht heeft op een leven zonder enige vorm van mishandeling. Daarom moet er voor gezorgd worden dat er in Nederland geen besneden vrouwen meer leven. SD4: Commentaar van mijn schrijfmaatje In de inleiding van je betoog zeg je, dat er altijd een groep jonge meisjes zal blijven, die besneden is. Echter het zijn niet alleen jonge meisjes, ook zijn er veel volwassen en oudere vrouwen. Misschien bedoel je, dat er steeds weer nieuwe jonge meisjes bij komen? Wie bedoel je als je schrijft “Men is het er mee eens...”? Dit moet je beter omschrijven, want er zijn ook voorstanders van besnijdenis. Als besnijdenis gaat om het weghalen van de clitoris, waarom snijden ze dan soms ook de schaamlippen weg en waarom worden deze aan elkaar genaaid? Besnijdenis hoort niet in onze maatschappij thuis, maar het past is in geen enkele samenleving, juist omdat het levenslang verminkend is t.a.v. jonge meisjes die geen enkele mogelijkheid hebben om zich er tegen te verweren. Uit jouw formulering zou kunnen blijken, dat er samenlevingen zijn, waarin dit wel kan passen. Welke ontwikkeling van meisjes bedoel je: de lichamelijke ontwikkeling, de psychische ontwikkeling of allebei? Ik vind, dat besnijdenis een ernstige vorm van verminking is. De meisjes worden gedwongen door hun ouders. Opvallend is, dat het vooral de moeders zijn, die hun dochters er weer toe dwingen, terwijl zij zelf ook de lasten ervan ondervinden. Hoe zit dit? Besnijdenis wordt volgens mij niet alleen door vroedvrouwen uitgevoerd, maar ook door andere vrouwen. De meisjes worden gedwongen, maar vaak ook wordt hen voor gehouden, dat ze geen echte vrouw zijn als ze niet besneden zijn. Het is dus een soort van indoctrinatie of machtsmisbruik. Een besneden vrouw heeft een grotere waarde op de huwelijksmarkt binnen de Islamitische wereld. Niet in het algemeen denk ik. Het houdt waarschijnlijk zelfs de integratie van mensen uit verschillende culturen tegen... Je betoog is over het algemeen helder opgebouwd. Je geeft een goede beschrijving van wat besnijdenis voor vrouwen betekent en wat de negatieve gevolgen zijn. Je kan misschien nog iets duidelijker maken wat jouw mening is en wat de gangbare mening in Nederland is?
SD5: Betoog Verminking van de vrouwelijkheid
Maandag 8 Maart, Internationale Vrouwendag, zijn er wereldwijd campagnes gestart tegen vrouwenbesnijdenis. In Nederland is vrouwenbesnijdenis al sinds 1993 verboden. Het wordt gezien als een vorm van mishandeling en valt onder het strafrecht. Daarom worden veel buitenlandse meisjes door hun ouders meegenomen naar het buitenland om daar besneden te worden. Dit heeft als gevolg dat er in Nederland steeds een groep jonge meisjes bijkomt die besneden zijn. het grootste deel van de Nederlandse bevolking is het er mee eens dat besnijdenis iets onmenselijks is. Daarom moeten ouders die hun dochter in het buitenland laten besnijden, ook in Nederland veroordeeld kunnen worden. Bij vrouwenbesnijdenis wordt de clitoris en soms ook een deel van de schaamlippen weggesneden. Vervolgens worden de schaamlippen aan elkaar genaaid. Dit kan op verschillende manieren plaatsvinden. Welke manier gebruikt wordt is afhankelijk van de traditie. Echter bij alle manieren gaat het voornamelijk om de verwijdering van de clitoris. Besnijdenis vindt al op jonge leeftijd plaats, meestal bij meisjes tussen de drie en de negen jaar. Wereldwijd zijn er meer dan 135 miljoen vrouwen besneden. Jaarlijks komen er ongeveer 2 miljoen meisjes bij. Op welke schaal vrouwenbesnijdenis in Nederland voorkomt is onbekend, evenmin als het aantal besneden vrouwen, dat in Nederland verblijft. Recente cijfers van het CBS tonen aan, dat hier ongeveer 20.000 vrouwen wonen, afkomstig uit landen waar vrouwenbesnijdenis van oudsher voorkomt. Het besnijden van de vrouw is iets wat geheel niet in onze maatschappelijke samenleving thuis hoort en ook niet thuis zou moeten horen in andere hedendaagse samenlevingen.Het besnijden van de vrouw is een vorm van verminking, het vrouwelijke geslachtsorgaan komt er op deze manier heel lelijk uit te zien. Bovendien is het slecht voor de gezondheid en de zowel voor de psychische als voor de fysieke ontwikkeling van het meisje. Daarbij komt dat het een verschrikkelijke pijnlijke gebeurtenis is. Meisjes die besneden worden kiezen niet zelf voor deze erge dingen. Ze zijn te jong om zelf te kiezen en worden gedwongen door de ouders. Besnijdenis is een vorm van verminking. De vrouw houdt haar gehele leven er ernstige littekens aan over. Dit wordt versterkt door de slechte hygiënische omstandigheden waaronder het ritueel wordt uitgevoerd door vrouwen, die meestal geen enkele medische scholing hebben. Voor de besnijding worden messen, scheermesjes, glasscherven, scherpe stenen of zelfs gewoon een vingernagel gebruikt. Deze vieze instrumenten worden vaak opnieuw gebruikt zonder te steriliseren. Na de besnijdenis wordt vaak een mengsel van kruiden, koeienmest en as op de wond gedaan om het bloeden te stoppen. Deze onhygiënische manier van opereren is schadelijk voor de gezondheid. Tijdens de operatie loopt het meisje grote kans om een infectie op te lopen of zelfs besmet te worden met het HIV-virus. Vaak treden er op langer termijn menstruatieklachten, doordat het bloed niet goed de vagina uitkan. Dit zelfde geldt voor de urine en ontlasting waardoor vaak incontinentie ontstaat. Omdat de ingreep zonder verdoving plaatsvindt, levert deze bij het meisje een vreselijke pijn op. Ook houdt de vrouw vaak voor de rest van haar leven pijn tijdens het zitten, lopen en geslachtsgemeenschap. Tijdens de geboorte van een kind levert de besnijdenis ernstige problemen op. De aan elkaar vastgenaaide, meestal vergroeide, schaamlippen moeten losgemaakt worden om het kind te kunnen baren. Meestal weten de betreffende meisjes totaal niet wat hun te wachten staat. Het overkomt hen gewoon en ze zitten er voor de rest van hun leven aan vast. Nederland is een vrij land waar iedereen recht heeft om zelf voor dingen te kiezen. Deze meisjes hebben geen keuze, ze worden gedwongen. Dit leidt vaak tot grote psychische gevolgen zoals bijvoorbeeld zware depressie. Opvallend is, dat het vooral de moeders zijn, die hun dochters er weer toe dwingen, terwijl zij zelf ook de lasten ervan ondervinden. Zij vinden dat hun dochters het zelfde mee moeten maken wat ze zelf ook hebben meegemaakt. In de moslimcultuur is de vrouw onderdanig aan de man. Daarom doet de moeder wat haar door haar man gevraagd wordt. Mannen houden vrouwen voor dat ze geen echte vrouw zijn wanneer ze niet besneden zijn. De onderdanige vrouw geloofd haar man, het is dus een soort van machtsmisbruik door de man. De meest voorkomende beweegreden voor besnijdenis is het Islamitische geloof. Echter, in de Koran staat niets over het besnijden van vrouwen. De enige woorden, met betrekking tot dit onderwerp, die hierin te lezen zijn, zijn ‘Raak aan, maar haal niets weg’. Een andere reden is dat een vrouw die besneden is een grotere waarde heeft op de Islamitische huwelijksmarkt. In Nederland is besnijdenis eerder een taboe dan een vereiste om te trouwen. Dus dit is geen goede reden om een Nederlands meisje in het buitenland te laten besnijden. De overheid zal er meer aandacht aan moeten besteden om er op toe te zien dat Nederlandse meisjes niet naar het buitenland gaan om zich daar te laten bestrijden. Dit moet geregeld gecontroleerd worden bij de risicogroepen. Net zoals in Engeland zullen er in Nederland zware straffen moeten komen te staan op besnijdenis elders. Er bestaan geen gegronde redenen om deze vreselijke verminkingen bij meisjes nog vaker plaats te laten vinden. Geloof en traditie zijn geen dingen die in onze samenleving een zodanig belangrijke rol spelen. In onze samenleving is het belangrijk dat iedereen vrijheid heeft om zijn eigen keuzes te maken. Dat ieder kind recht heeft op een zorgeloze jeugd. Dat iedere vrouw recht heeft op een leven zonder enige vorm van mishandeling. Daarom moet er voor gezorgd worden dat er in Nederland geen besneden vrouwen meer leven.

REACTIES

A.

A.

goed betoog!

14 jaar geleden

S.

S.

hallo,
ik ben zelf ook een moslima en wilde graag reageren op je bewering dat vrouwensbesnijdenis hoort bij de islam. Dat is niet waar misschien vindt het wel plaats in islamitische landen, maar dat is dan vanwege het cultuur en niet vanwege religie, die twee moet je voortaan duidelijk van elkaar houden. Er word nergens in de islam over vrouwensbesnijdenis gesproken.

13 jaar geleden

A.

A.

Ik ben het volkomen eens met Sara, vrouwenbesnijdenis heeft niets te maken met het islamitische geloof. Ik raad je hierbij aan om je informatische selectie te verbeteren!

13 jaar geleden

K.

K.

heel goed betoog.
het is ook erg intressant omte lezen over vrouwenbesnijdenis .

13 jaar geleden

D.

D.

Toch jammer dat er vrijwel alleen aandacht is voor vrouwenbesnijdenis, terwijl mannenbesnijdenis net zo ernstig is en vaker voorkomt.

Verder prima ;)

11 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.