Abortus
Vanaf 1 mei 1989 is abortus legaal in Nederland. Abortus is het afbreken van de zwangerschap. In Nederland kan je abortus plegen tot de 24e week van je zwangerschap (dat is al over de helft!). Het kind is dan al levensvatbaar als je het in een couveuse zal leggen. Er is nog steeds veel discussie over abortus. Ik ben tegen abortus.
Mijn stelling is daarom:
ABORTUS MOET VERBODEN WORDEN….!!!!
Mijn argumenten daarvoor zijn:
- Ik vind dat het moord is. Het kind heeft recht op leven. Als iemand je niet aanstaat, of ongewenst in je buurt is het ook niet legaal om hem ‘zomaar’ uit de weg te ruimen. Er staat ook in de bijbel dat je niet mag doden.
Ik heb een stukje tekst gevonden:
‘Abortus is het doden van een medemens; een weerloos kind. In wezen is abortus erger dan moord, het is het vernietigen van een mens! Het vernietigen van een groep mensen! Principieel iets anders dan moord. Moord is meestal het gevolg van een uit de hand gelopen conflictsituatie. Abortus daarentegen is het vernietigen van eigen nageslacht om de weg voor eigen vermeend welzijn en geluk te banen. Maar abortus is nog meer; het is in de eerste plaats een aantasten van God als schepper van het leven.’
Abortus is dus heel egoïstisch. Je denkt alleen aan jezelf, aan wat jij wil. Maar dat kind heeft ook recht op leven.
- Een jongen en een meisje of een man en een vrouw kiezen er voor om met elkaar naar bed te gaan, als je dan ‘per ongeluk’ zwanger wordt dan is het niet de schuld van het kind. Je weet dat er altijd een kans bestaat dat je zwanger kan worden.
- De moeder krijgt achteraf bijna altijd spijt van haar beslissing. Ze komen er later pas achter wat voor ergs ze hebben gedaan. Veel relaties gaan kapot. Het kan leiden tot depressiviteit en zelfs tot zelfmoordneigingen.
- Het kind heeft hoogstwaarschijnlijk pijn van. En hoe ouder het kind is, hoe pijnlijker.
- Er kan ook iets misgaan. De baarmoeder kan kapot gaan en dan heb je kans dat de vrouw nooit meer zwanger kan worden. De vrouw kan ook veel bloed verliezen en een transfusie nodig hebben. Er kunnen infecties voorkomen met gevolg dat de vrouw onvruchtbaar is. De kans op miskramen bij volgende zwangerschappen is groter.
- Abortus wordt op gruwelijke manieren uitgevoerd. Ik denk dat veel vrouwen niet weten wat er gebeurt als zij abortus plegen, maar als ze dat zouden weten denk ik dat ze nog eens even 100 keer gaan nadenken of ze het wel zouden doen.
- Het is oneerlijk tegenover mensen die heel graag een kind willen, maar die dat niet kunnen krijgen. Als je in het ziekenhuis je kind vermoordt, is er tegelijk een echtpaar met IVF behandeling bezig.
Tegenargumenten:
- Als je verkracht bent, mag het wel. Hier ben ik het niet mee eens! Veel mensen hebben het over zwanger zijn na een verkrachting als ze het over abortus hebben. Als je verkracht wordt, is het heel erg! Maar het komt bijna nooit voor dat je na een verkrachting zwanger wordt. Van de 3500 vrouwen die in een bepaald jaar aangifte van verkrachting hadden gedaan, was er geen 1 zwanger. Dat is makkelijk te verklaren. Je bent maar een paar dagen in je cyclus vruchtbaar en dus ongeveer een kwart van de vrouwen zou vruchtbaar zijn geweest. En dan zijn ze nog niet zwanger geworden! Dat komt ook doordat het lichaam van de vrouw waarschijnlijk gespannen was (dan wordt je minder makkelijk zwanger). Hoe erg het ook is als je zwanger ben na een verkrachting, ik vind nog steeds dat je geen abortus mag plegen. Het is een levend kind dat jij doodmaakt. Dat kind heeft recht heeft op leven.
- Mijn kind heeft het syndroom van down of een ernstige ziekte, daarom is het ongelukkig. Je weet het nooit zeker of je kind ziek is. Er zijn gevallen bekend van dat de dokter zei dat het kind niet levensvatbaar is, en dat het gewoon gezond werd geboren. Tegenwoordig kunnen we in het ziekenhuis al zo veel doen, dat we het evt. lijden van het kind kunnen wegnemen/verminderen. Iedereen, ook het gehandicapte kind heeft recht op bescherming van het leven.
- Ik heb niet genoeg geld om voor mijn kind te zorgen. Er zijn altijd mensen/verenigingen die je willen helpen met opvoeden.
- Abortus verbieden is discriminerend tegenover vrouwen. Is het dan niet discriminerend tegenover het kind? Een kind kan dan nog niet zeggen wat hij/zij wil, maar ik denk dat de kinderen graag willen blijven leven.
Conclusie:
Ik ben dus tegen abortus omdat ik het gewoon moord vind en omdat iedereen recht heeft op leven, ook het ongeboren kind. Ik hoop dat jullie door mijn betoog zijn overtuigd om nooit abortus te plegen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Isa

Isa

Hoi daar,

Je feiten kloppen niet helemaal.
Volgens een studie uit Denemarken heeft abortus vaak maar weinig effect op de mentale gezonheid van vrouwen.

One recent study in Denmark charted the psychological health of 365,550 women, including 84,620 who’d had abortions. They found neither an increase in psychological damage, nor any elevated risk of suicide. This finding isn’t especially surprising, as previous investigations found that provided a woman was not already depressive then “elective abortion of an unintended pregnancy does not pose a risk to mental health”. In an article for the Journal of the American Medical Association entitled “The myth of the abortion trauma syndrome” ,
(dit komt uit The Guardian)

Daarbij zijn abortussen tegenwoordig ook helemaal veilig. De abortussen waarop jij nu duid zijn manieren van abortus die vroeger werden gerbuikt OMDAT abortus illegaal was. Iederjaar sterven er miljoenen vrouwen aan een onveilige abortus omdat abortus illegaal is in hun land.

4 maanden geleden

Antwoorden

gast

gast

Anna

Anna

Zo vreselijk. Ik had tranen in mijn ogen toen ik dit las. Super goed betoog!
ABORTUS MOET VERBODEN WORDEN!!!

1 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

Jay

Jay

Bro, lekker man. Helemaal mee eens

1 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

Leo Duym

Leo Duym

Leo Duym (creationst en Bijbelgelovige)
Bijbelteksten die volgens mij aantonen dat een foetus niet zomaar als een levende mens kan beschouwd worden. Abortus Moord? Wat zegt de Bijbel?:
De meest veelzeggend tekst vinden we in Genesis 2:7: Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levende ziel. Terecht zegt men over een kind dat níét geademd heeft, dat het dood geboren is, het heeft m.a.w. nooit geleefd.
Exodus 21:12-13: Wie een ander zodanig slaat dat deze sterft, moet ter dood gebracht worden. Maar in het geval dat hij het niet met opzet deed en God zijn hand bestuurde, kan hij vluchten naar een plaats die ik jullie zal aanwijzen.
Exodus 21:22: Wanneer twee mannen aan het vechten zijn en een van hen een zwangere vrouw raakt met als gevolg dat zij een miskraam krijgt, maar ze heeft verder geen letsel opgelopen, dan moet een boete worden geëist waarvan de hoogte door haar echtgenoot wordt vastgesteld; de rechters moeten op de betaling toezien.
Samengevat: iemand onopzettelijk doden en het onopzettelijk veroorzaken van een miskraam, zijn twee verschillende misdrijven. Dat er een verschil is tussen het geboren en ongeboren leven is in de Bijbel overduidelijk.
En meteen wordt de volgende vraag beantwoord: “Als je toestemming hebt om een foetus met een ernstig genetisch defect, microcefalie (een te kleine schedel), spina bifida (open ruggetje), enzovoort, te aborteren, waarom zou je dan niet bevoegd zijn dezelfde foetus net na de geboorte te euthanaseren?” – Het antwoord is duidelijk: omdat een foetus die geademd heeft, een mens is met een levende ziel, wat een foetus niet is.
Dat, zoals uit het artikel blijkt dat een foetus reageert op pijnprikkels is geen bewijs dat het een levende ziel is. Foetussen van dieren reageren op dezelfde wijze. Bij de uitvoering van een abortus moet wel rekening gehouden worden met deze vaststelling, wat medisch gezien geen probleem kan zijn.
Reply
Matthijsseptember 13th, 2017
Leo Duym haalde Ex 21:22 aan. Daaruit zou blijken dat het ongeboren ‘iets’ beduidend minder waard zou zijn dan een geboren mensenleven dat geademd heeft. Zoals de NBV de tekst vertaald heeft zou je dat kunnen concluderen. Ik las de tekst in de SV: 22 Wanneer nu mannen kijven, en slaan een zwangere vrouw, dat haar de vrucht afgaat, doch geen dodelijk verderf zij, zo zal hij zekerlijk gestraft worden, gelijk als hem de man der vrouw oplegt, en hij zal het geven door de rechters.‭ 23 Maar indien er een dodelijk verderf zal zijn, zo zult gij geven ziel voor ziel,‭ 24 Oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet.‭
Ik lees kort gezegd: vroeggeboorte als gevolg van geweld. Geen dodelijk letsel bij vrouw en/of kind, dan boete via rechters. Wel letsel, doodstraf. Het zou hier, mi, om moord of dood al dan niet door schuld kunnen gaan. Het geeft ook iets van de door God er aan gehechte waarde weer. Het is blijkbaar geen wegwerpartikel!
Een duidelijke uitleg, (zoals ik deze teksten lees en beter zou ik het niet kunnen uitleggen) vond ik op blz. 183, 184 het boek ” Exodus – Toegelicht & toegepast 02, Uit de slavernij naar de woning van God” van broeder De Koning te downloaden op http://www.oudesporen.nl Het geeft ook aan dat het dus wel degelijk om leven gaat, iets wat niet leeft kan niet gedood worden.
Matthijsseptember 14th, 2017
Onderstaande bijbelteksten (SV) laten zien dat er, als het gaat om ongeborenen, in de Bijbel niet alleen over vrucht (van de moederschoot) gesproken wordt alsof het niet om mensenlevens gaat. .
Gen 25:22 ‭En de kinderen stieten zich samen in haar lichaam.
Luk 1:41 En het geschiedde, als Elizabet de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeken op in haar buik;
Lukas 1:44 ‭Want zie, als de stem uwer groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeken van vreugde op in mijn buik.‭
Psalmen 139:13 t/m 17 bezingt Gods betrokkenheid tot Zijn maaksels, al van voor de geboorte. Sterker nog, van voor er sprake was van de betrokken ei- en zaadcel:Want Gij bezit mijn nieren; Gij hebt mij in mijner moeders buik bedekt.‭ 14 Ik loof U, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken! ook weet het mijn ziel zeer wel.‭ 15 Mijn gebeente was voor U niet verholen, als ik in het verborgene gemaakt ben, ‭en‭ als een borduursel gewrocht ben, in de nederste delen der aarde.‭16 ‭Uw ogen hebben mijn ongevormden klomp gezien; en al deze dingen waren in Uw boek geschreven, de dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was.‭ 17 ‭Daarom, hoe kostelijk zijn mij, o God, Uw gedachten! hoe machtig veel zijn haar sommen!‭
Ook Job en Jeremia spreken over God als Ontwerper en Schepper van het ongeboren leven
Job 31:15 ‭Heeft Hij niet, Die mij in den buik maakte, hem ‭ook‭ gemaakt en Een ons in de baarmoeder bereid?
Jeremia 1:5 ‭Eer Ik u in ‭moeders‭ buik formeerde, heb Ik u gekend, en eer gij uit de baarmoeder voortkwaamt, heb Ik u geheiligd; Ik heb u den volken tot een profeet gesteld.
Peter Lseptember 27th, 2017
Beste Leo Duym, uw vergelijking met Adam [vind ik] vreemd. Allereerst leest u het scheppingsverhaal bijna als een juridische definitie van een mens. Dat lijkt me wat vergezocht. Maar goed, volgens Genesis begon Adam te leven toen God Zijn adem in hem blies. Daarvoor leefde het lichaam dus niet.
Dat is anders bij een baby. Een baby leeft al in de baarmoeder en je kunt niet zeggen dat God bij de geboorte Zijn adem inblaast. De baby gaat zelf adem, eventueel geholpen door een tik op de billetjes. Psalm 139 zegt, dat God ons al kent van voor de geboorte en dat Hij al een boek voor ons leven heeft. Het idee dat het leven pas na de geboorte begint is vreemd aan de bijbel.
Nog een vraag: vond de Incarnatie plaats toen de Heilige Geest over Maria kwam, of toen het kind Jezus Zijn voor het eerst adem haalde?
chanseptember 6th, 2017
Verschrikkelijk. Het stemt tot nadenken dat dat deze schokkende (op onderzoek gefundeerde) boodschap uitsluitend [hier geplaatst wordt]. Hulde aan dit platform dat dit eens wordt gezegd! Het stemt wel tot nadenken: dit dragen de dames en heren theïstisch evolutionisten (ook zij die zich hier roeren) toch zelden uit. Zou het “evangelie van de evolutie” (met de meewind van de tijdgeest) zich niet ook op dit terrein ontdoen van radicaliteit? Terwijl een radicale respons op dit artikel m.i. de enige Christelijke respons is. Radicale [afwijzing] welteverstaan.
Reply
Leo Duymseptember 7th, 2017
Maar ook mijn overtuiging dat we pas over een mensenkind of een levende ziel kunnen spreken wanneer de foetus geademd heeft, lost niet alle problemen op waarmee een christelijke, gewetensvolle mens des aangaande geconfronteerd kan worden (ik heb en zal het, Godzijdank, nooit moeten meemaken).
Onze voortschrijdende kennis en kunde redt mensenlevens, maar ze stelt ons ook voor nieuwe problemen. Wat doe je met een boreling die lijdt en een verschrikkelijke dood tegemoet gaat? En wat doe je met iemand die nog ademt, maar hersendood is? We mogen niet voor God spelen, wij zijn niet de heersers over leven en dood, maar ook niet over het geweten en het inzicht van anderen. Zoals in vele andere zaken komt ook hier voor mij het antwoord van Jezus Zelf: En gelijk gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hun evenzo (Luc 6:27-38).
Reply
Hetty Dolmanseptember 7th, 2017
Leo,
“Terecht zegt men over een kind dat níét geademd heeft, dat het dood geboren is, het heeft m.a.w. nooit geleefd.”
(…) Iets wat dood is heeft zeker geleefd, anders kan het niet dood zijn. Iets wat nooit heeft geleefd is levenloos zoals stenen. Een vrouw kan al vanaf de 20e week of eerder haar kindje voelen schoppen, dus het leeft.
Dat dit bijbels gezien anders is kunnen we wijten aan een cultuurkloof. Dat geldt ook voor slavernij en de positie van de vrouw. Biologisch gezien leeft een ongeboren kind en is vrij ‘snel’ na de bevruchting al compleet.
Ik ben in principe eigenlijk tegen elke abortus, hoewel ook elke miskraam een abortus is en dat een natuurlijke manier is om verkeerd geschapen vruchtjes af te drijven. Maar als je bedenkt dat voor sommige kindjes de pijn na de geboorte als mens oneindig veel erger is dan die van de abortus dan weet ik het niet.
Reply
Leo Duymseptember 8th, 2017
Hetty,
Je zegt: ‘Een vrouw kan al vanaf de 20e week of eerder haar kindje voelen schoppen, dus het leeft’.
1. Je spreekt over een kindje, nee, het gaat nog altijd over een foetus. Over een kind, een mens dus, kun je pas spreken als het een levende ziel heeft, en dat is volgens de Bijbel enkele en alleen als het geademd heeft.
2. Als een biologisch creatie beweegt is het biologisch uiteraard (nog) in leven, maar een foetus die nooit geademd heeft, heeft dat niet als we onder menselijk leven verstaan wat de Bijbel eronder verstaat. Een foetus is als het stof en de as die God nam om er de levensadem in te blazen.
En zoals elke christen die in bewondering staat voor Gods schepping, ben ik van oordeel dat elke abortus die louter stoelt op een ongewenste zwangerschap vermeden moet worden. Ik weiger echter in te gaan tegen de Bijbelteksten die aantonen dat een foetus nog geen levende ziel heeft, maar wacht op de levensadem die God in hem blaast.
Nogmaals: abortus gelijk stellen met moord is on-Bijbels. De vraag is wel of we Gods plannen door zo’n ingreep mogen doorkruisen. Bij een neen, stel ik twee andere vragen:
1. Is het Gods plan dat een verkrachte vrouw het kind baart van haar verkrachter?
2. Is het Gods plan dat een foetus met onweerlegbare tekenen van een zware handicap de levensadem krijgt, ondanks het feit dat we de foetus kunnen wegnemen zonder dat er iemand pijn lijdt, en onder Zijn toeziend oog dat altijd in ons hart kijkt en weet dat we niet uit zelfzucht of met minachting tegenover Zijn schepping handelen?
Reply
Hettyseptember 9th, 2017
Leo,
Je zegt: “1. Je spreekt over een kindje, nee, het gaat nog altijd over een foetus. Over een kind, een mens dus, kun je pas spreken als het een levende ziel heeft, en dat is volgens de Bijbel enkele en alleen als het geademd heeft.”
Persoonlijk vindt ik dat on[juist], want de bijbel kan niet spreken over biologie. Een vrouw draagt een levend kindje in haar buik. Dat is duidelijk op een echo te zien. Ik heb zelf vier kinderen gedragen en dat was fantastisch. Dat is niet alleen een emotionele reactie, maar ook rationeel. Want als een kindje veel te vroeg wordt geboren, bijvoorbeeld met 28 weken ademt het nog met zuurstof uit de couveuse. Het moet met kunstgrepen in leven worden gehouden zoals in de baarmoeder. Je wilt toch niet beweren dat die meer ‘levend’ zijn dan de baby’s die wél 40 weken standhouden in de baarmoeder? Zit Gods adem in de couveuse? Stel dat je wilt dat je kind ademt voor het doodgaat, moet je dan een vroeggeboorte opwekken?
“Ik weiger echter in te gaan tegen de Bijbelteksten die aantonen dat een foetus nog geen levende ziel heeft, maar wacht op de levensadem die God in hem blaast.”
Welke Bijbelteksten zijn dat?
“Nogmaals: abortus gelijk stellen met moord is on-Bijbels.”
Ik ben het daar maar deels mee eens.
“Bij een neen, stel ik twee andere vragen:
1. Is het Gods plan dat een verkrachte vrouw het kind baart van haar verkrachter?
2. Is het Gods plan dat een foetus met onweerlegbare tekenen van een zware handicap (….) Zijn schepping handelen?”
Zeer terechte vragen waarvan ik hoop dat het ook instituut Logos ook nog es serieus naar zal kijken. Een Indische rechter verbood recentelijk weer een abortus vanwege de verkrachting van een 10 jarig meisje. Trauma op trauma.
Mij lijkt dat tekenen van een zeer langdurig lijden inderdaad ook reden voor abortus kunnen zijn, maar het probleem is dat het de deur opent voor makkelijke abortussen zoals: hazelipje? Down? Het wordt echt heel moeilijk als je de deur openzet voor elk mankement.
Reply
Leo Duymseptember 11th, 2017
Hetty,
H: ‘..de bijbel kan niet spreken over biologie.’
D: Omdat in de Bijbel het woord biologie niet voorkomt, en ik het woord biologie gebruik (wat ik had kunnen weglaten) veeg je mijn betoog van tafel? Alsof men vroeger [onwetend] was, alsof het bestaan van een foetus (de Bijbel spreekt over vrucht) hen onbekend was. Ook vroeger hadden er miskramen bij mensen en dieren plaats. Ook vroeger wist men hoe een foetus eruit zag, gaande van enkele weken tot negen maanden oud, en ook vroeger wist men dat een foetus kon bewegen en schoppen, en als dat niet het geval was, dat er dan iets verontrustend mis was.
H: Een vrouw draagt een levend kindje in haar buik. Dat is duidelijk op een echo te zien.
D: Herlees mijn voorgaande betogen en zie dat de Bijbel een duidelijk onderscheid maakt tussen een vrucht (foetus) en een kind. Op een echo zien we geen kind, maar een foetus.
H: Want als een kindje veel te vroeg wordt geboren, bijvoorbeeld met 28 weken ademt het nog met zuurstof uit de couveuse. Het moet met kunstgrepen in leven worden gehouden zoals in de baarmoeder. Je wilt toch niet beweren dat die meer ‘levend’ zijn dan de baby’s die wél 40 weken standhouden in de baarmoeder?
D: Neen dat beweer ik volstrekt niet, waar haal je dat [vandaan]? Zodra een vrucht de levensadem krijgt is het een levende ziel. Of dat gebeurt na 28 weken of negen maanden, het maakt niet uit. Of dat gebeurt bij een gezonde of een mismaakte foetus, het maakt niet uit. Of dat gebeurt door middel van een machine of op natuurlijke wijze, het maakt niet uit.
H: Zit Gods adem in de couveuse?
D: Ik [vind] dat een ietwat oneerbiedige vraag is die gelovigen niet graag horen.
H: Stel dat je wilt dat je kind ademt voor het doodgaat, moet je dan een vroeggeboorte opwekken?
D: Die vraag begrijp ik niet.
Reply
Hesterseptember 12th, 2017
En dit onderzoek heeft 36 kinderen gedood met hun ouders toestemming om gedetailleerdere informatie te krijgen op ‘moleculair niveau’. De onderzoekers noemen dat de methodes die de ongeboren kinderen niet schaden steeds beter worden, maar moleculaire preciezie missen. Oftewel, je kunt de menselijkheid van zulke jonge kinderen duidelijk in beeld brengen, informatie verkrijgen over hun zenuwstelsel en hun reacties op pijn testen zonder ze blijvend te schaden. Maar om orgaangroei en effecten van factoren zoals het zika virus op cell niveau te bestuderen publiceert deze studie nieuwe methoden, post mortem. Ik snap niet hoe [de auteur in] Leef hier overheen kijkt. Hebben ze geen wetenschapper in dienst en [Weten] ze [daarom] niet hoe deze informatie is verkregen? Ze zouden een kritische noot moeten schrijven over of gedetaileerdere kennis over gewone-, en ziekteontwikkelingen van organen het doden van 36 kinderen goed praat. Om aan te tonen dat embryo’s erg menselijk zijn zouden ze studies in het licht moeten zetten die embryo-onschadelijke methoden gebruiken.
Reply
Leo Duymseptember 12th, 2017
H: Welke Bijbelteksten zijn dat?
D: (Her)lees wat ik in voorgaande schreef.
H: Ik ben het daar maar deels mee eens.
D: Toch deels mee eens? Definitie van moord en doodslag: Moord is met voorbedachten rade iemand opzettelijk van het leven beroven. Wanneer er geen sprake is van voorbedachte rade maar wel van opzettelijkheid wordt gesproken van doodslag. Bij abortus is er altijd sprake van voorbedachtheid, en dus altijd van moord als je een foetus gelijk stelt met een levende (ademende) mens.
H: Zeer terechte vragen waarvan ik hoop dat ook het Logos Instituut ook nog eens serieus naar zal kijken.
D: Ik dacht te maken te hebben met een anti-abortus fanaat, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Eerlijk gezegd vind ik jouw hele betoog niet altijd samenhangend. Ik geef echter toe: in levensbeschouwelijke zaken zijn niet altijd zwart-wit antwoorden te geven.
H: Het probleem is dat het de deur opent voor makkelijke abortussen zoals: hazelipje? Down? Het wordt echt heel moeilijk als je de deur openzet voor elk mankement.
D: Niet alleen een hazenlip (wat na de geboorte te verhelpen is). Voor sommigen is een abortus zelfs aan de orde als het geslacht, of de kleur van ogen/haar, niet overeenstemt met hun voorkeur. Onze voortschrijdende medische kennis maakt zo’n decadente ontwikkeling mogelijk. Maar is het aan een christen om te pleiten voor strafwetten die decadentie tegengaan? Waarom dan ook geen strafwetten inzake: echtbreuk, godslastering, plegers van mislukte zelfmoordpogingen, mensen die zichzelf in de vernieling zuipen of drogeren, homoseksualiteit, enzovoort? Bij een verkrachting of Downsyndroom moet de zwangere vrouw kunnen kiezen, maar ook te horen krijgen dat abortus niet hoeft en dat er mensen bereid zijn te adopteren. Kiezen voor een kind dat een (kort) leven van veel pijn tegemoet gaat, kan nooit verenigbaar zijn met de meest fundamentele christelijke waarde: ‘En gelijk gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hun evenzo’ (Luc 6:27-38).
Reply
Jan van Meertenseptember 12th, 2017
Geachte Hester, een interessant punt dat u aanroert. Uiteraard moeten we niet, onder de mom van ‘het doel heiligt de middelen’, ongeboren kinderen doden. Kunt u meer informatie (artikelen of een weblink) aandragen ter onderbouwing van de ’36 kinderen’ die omwille van dit onderzoek gedood zijn?
Reply
Leo Duymseptember 12th, 2017
Niemand probeert aan de hand van bepaalde Bijbelteksten mijn overtuiging te weerleggen (…). Er zijn enkele teksten die je met veel (…) eigen invulling kunt aanvoeren als ‘bewijs’ dat er geen verschil is tussen een foetus en een levende ziel. Voor wie de bovenstaande discussie (nog) niet gelezen heeft: mij leert de Bijbel dat we pas over een mensenkind of een levende ziel mogen spreken als in de foetus (vrucht) Gods levensadem geblazen is.
Reply
Hetty Dolmanseptember 12th, 2017
Beste Leo,
Je stelde dat het gelijkstellen van abortus en moord niet bijbels is. Daar kan ik het niet geheel mee eens zijn.
Je schreef: “Definitie van moord en doodslag:”
In de eerste plaats denk ik dat de bijbel ons niets verteld over biologie, aardrijkskunde of welke wetenschap dan ook. In de bijbel lezen we dat een vrouw na het krijgen van een dochter veel viezer is dan na het krijgen van een zoon. We weten dat dit onwaar is. Zo weten we ook dat een foetus een levend wezen is. Dus moeten we de levensadem van God anders opvatten dan geheel letterlijk. Deze tekst is dus geestelijk bedoeld. De bijbel heeft soms boodschappen die, letterlijk opgevat, verwrongen worden worden en onbegrepen blijven. Het kan zijn dat bijbelschrijvers niet wisten dat menselijk leven bestaat vóór de bevalling, het kan ook zijn ongeboren leven nog niet wettelijk was erkent en daarom minder belangrijk, zoals we dat nu ook nog zien.
Ook je definitie van moord en doodslag kan ik niet onderschrijven voor alle gevallen. Als de Canadezen in 1944 niet zoveel Duitsers hadden vermoord in Normandië, wat toen legaal was, had Arnhem nu Arnheim geheten en waren er nog veel meer mensen in kampen overleden of onberecht tegen de muur gezet.
Als een meisje van 10 zwanger is van een verkrachter, dan is het voor haar al levensgevaarlijk om het kind te baren, en ze zal er een enorm trauma aan overhouden. Als een vrouw vrijwel zeker zal sterven bij een bevalling, als een kind vrij zeker een leven lang zal lijden, dan is het zaak om belangen af te wegen voor de moeder en het kind.
Wat betreft je betoog over decadentie: Daar heb je wel gelijk in, en ik zou niet graag zien dat abortus verboden wordt. Maar mensen mogen wel hun mening geven over iets dat zij belangrijk vinden. En inderdaad, kiezen voor een lijdend kind is meestal gestoeld op egoïsme of religieuze redenen, dat wil niemand.
Reply
Leo Duymseptember 13th, 2017
Beste Hetty,
Ik zei: ‘Nogmaals: abortus gelijk stellen met moord is on-Bijbels.’
Je zei in voorgaande: ‘Ik ben het daar maar deels mee eens.’
En nu zeg je: ‘Daar kan ik het niet geheel mee eens zijn.’ Lees ik hier nu iets anders?
H: Je schreef: “Definitie van moord en doodslag:”
D: Ja, wat is [daar] mis mee? De Bijbel, alle godsdiensten en culturen kennen dat onderscheid. En waar haal je het om te zeggen dat de Canadezen in 1944 Duitsers hebben vermoord in Normandië? Geen oorlog zonder oorlogsmisdaden, helaas, maar ook de Bijbel kent gerechtvaardigde oorlogen, en zelfverdediging heeft niets met moord te maken.
H: Dus moeten we de levensadem van God anders opvatten dan geheel letterlijk. Deze tekst is dus geestelijk bedoeld.
D: De tekst in Genesis 2:7 geestelijk opvatten? ”Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levende ziel.’ Ik zie dan voor mij een levende Adam van vlees en bloed, geen geestelijke. Voor mij is het Scheppingsverhaal geen sprookje, maar in alles een letterlijk gebeuren. Je gaat ook verder in verweer door te zeggen dat de Bijbelschrijvers iets opgeschreven hebben omdat ze nog niet wisten dat. Als we daar bovenop naar believen een tekst letterlijk of niet letterlijk moeten verstaan en schermen met de woorden ‘geestelijk opvatten’ dan reduceren we de Bijbel [dan niet] tot een sprookjesboek dat geschreven is door armen van geest?
Met de twee laatste paragrafen van je ben ik het uiteraard eens.
Reply
Japieseptember 13th, 2017
Beste Leo,
Je daagt de lezer uit om je overtuiging te weerleggen aan de hand van Bijbelteksten. Ik ben niet zo goed in Bijbelcitaten, daarom beperk ik me even tot het citaat wat je zelf aanhaalt: Genesis 2:7. God blies Adam de levensadem in de neus nadat hij hem gevormd had uit stof en aarde.
Om dit te vergelijken met de eerste adem van een pasgeboren baby vind ik wat vergezocht. Dat God Adam tot leven wekte door middel van het blazen in zijn neus (als dat al letterlijk bedoelt wordt) wil toch niet zeggen dat het leven altijd pas begint bij de eerste ademteug? Waarom mag het leven niet al bij de conceptie beginnen? Waarom zou de mens pas een levende ziel worden op het moment dat hij voor het eerst ademhaalt? Die conclusie valt niet met zekerheid uit Genesis 2:7 te trekken.
De andere citaten die je betoog moeten onderbouwen vind ik ook allerminst overtuigend. De regel over de veroorzaakte miskraam zou misschien gerelateerd kunnen zijn aan het moment waarop het leven een ziel krijgt, maar het zou er ook net zo goed totaal niets mee te maken kunnen hebben. Het is niets meer dan een interpretatie en daarom weinig overtuigend.
Reply
Leo Duymseptember 14th, 2017
Beste Matthijs
M: ‭En de kinderen stieten zich samen in haar lichaam.
D: Wat had er dan anders kunnen staan? De vruchten of de foetussen in haar lichaam? Als een vrouw een miskraam kent, zeg ik ook dat ze haar kind verloor.
M: Luk 1:41 En het geschiedde, als Elizabet de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeken op in haar buik; — M: Lukas 1:44 ‭Want zie, als de stem uwer groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeken van vreugde op in mijn buik.‭
D: Een kind dat trapt of opspringt in de moederschoot, elke zwangere vrouw kent het. Zeg nu niet dat het opsprong omdat het met eigen oortjes die groet gehoord had. Dat het woord kind valt, is alweer nietszeggend: wat had er anders moeten staan? Trouwens, op andere plaatsen spreekt men van vrucht.
M: Psalmen 139:13 t/m 17
D: De psalmist bezingt hier zijn eigen wonderbaarlijke begingeschiedenis, een foetus die uiteindelijk levend geboren wordt en na vele jaren kan terugblikken op zijn huidig bestaan. Waar lezen we dat hij als foetus reeds een levende ziel was? Dat God zijn nieren vormde, hem weefde in de buik van zijn moeder, dat zijn bestaan ontzaglijk wonderlijk is, en dat wij, en al wat leeft, wonderbaarlijk maaksels zijn, zal niemand ontkennen.
M: Ook Job en Jeremia spreken over God als Ontwerper en Schepper van het ongeboren leven –
Job 31:15
D: Dat God de Ontwerper en Schepper is van alle leven, ook het dierlijke leven, is een feit, maar waar lees ik dat een vrucht of foetus een levende ziel is? Genesis 2:7 die beantwoordt dat letterlijk. [We moeten] Exodus 21:12-13 en Exodus 21:22 niet ontkennen. Iemand onopzettelijk doden en het onopzettelijk veroorzaken van een miskraam zijn twee verschillende misdrijven.
M: Jeremia 1:5 ‭
D: God had een duidelijk plan met de profeet. De vraag die je je kunt stellen is of abortus wel geoorloofd is omdat God misschien grootste plannen heeft met wat in wording is. Ik ga er echter vanuit dat niemand Gods plannen kan dwarsbomen.
Reply
Japieseptember 15th, 2017
Beste Leo,
Je vraagt meerdere keren waar gelezen kan worden dat een foetus reeds een levende ziel is. Dat het antwoord op deze vraag “nergens” is bewijst niet dat een foetus geen levende ziel is.Om dat te bewijzen zou er ergens in niet mis te verstane bewoordingen in de Bijbel moeten staan dat een foetus geen levende ziel is. In de Bijbel staat waarschijnlijk ook nergens dat een foetus wel reeds een levende ziel is, maar ook dat wil niet zeggen dat het niet zo is. Het is blijkbaar niet met letterlijke zekerheid uit de bijbel te halen welke van de twee stellingen waar is.
Ik kom, als ik in de Bijbel op zoek ga naar letterlijke zekerheid, niet verder dan “gij zult niet doodslaan”. Ik neem aan dat hiermee bedoeld wordt dat je geen medemensen mag doden. Er staat nergens dat foetussen uitgezonderd zijn of dat foetussen geen mensen zijn, dus bij gebrek aan bewijs voor het tegenovergestelde ga ik er maar vanuit dat foetussen inbegrepen zijn in dit gebod. Mijn gevoel zegt me dat abortus een zonde is en mijn geweten zou me waarschijnlijk erg dwars gaan zitten als ik ooit zou instemmen met een abortus bij mijn vrouw. Voorzichtigheid met stellingname pro abortus lijkt me dus wijs, want je wilt je toch niet vergissen in een zaak waarin over leven of dood wordt beslist?
Leo Duymseptember 17th, 2017
Beste Japie,
Zoals je zegt staat er nergens dat een foetus reeds een levende ziel is. Precies daarom is het onbegrijpelijk dat anti-abortus[beweging] stellingen inneemt alsof dat dat wel het geval is. Nóg onbegrijpelijker is dat ze de tekst negeren die zegt wanneer een foetus wel een levende ziel is (Genesis 2:7).
Je hoeft nergens vanuit te gaan, lees wat er staat. De Bijbel is duidelijk over het verschil tussen een foetus (vrucht) en een medemens:
Exodus 21:12-13 Wie een ander zodanig slaat dat deze sterft, moet ter dood gebracht worden. Maar in het geval dat hij het niet met opzet deed en God zijn hand bestuurde, kan hij vluchten naar een plaats die ik jullie zal aanwijzen.
Exodus 21:22 Wanneer twee mannen aan het vechten zijn en een van hen een zwangere vrouw raakt met als gevolg dat zij een miskraam krijgt, maar ze heeft verder geen letsel opgelopen, dan moet een boete worden geëist waarvan de hoogte door haar echtgenoot wordt vastgesteld; de rechters moeten op de betaling toezien.
Niemand dwingt je tot abortus. Volg je geweten, dat doe ik ook; ik haal er bovendien Jezus’ woorden bij: ‘En gelijk gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hun evenzo’ (Luc 6:27-38). Ik zou niet geboren willen worden als ik een kort leven van ondraaglijke pijnen tegemoet ga; waarom zou ik anderen dat dan wel willen aandoen?
De reden waarom ik zo gebeten om aan te tonen dat een foetus geen levende Adam is, schuilt in het feit dat anti-abortus [beweging] sommige mede gelovigen veel onrecht en leed aandoen door [aan te geven] dat de Bijbel zegt dat abortus gelijk staat met moord. Stel dat onderzoek uitwijst dat een foetus als mens een pijnlijk, niet benijdenswaardig (kort) leven tegemoet. De vraag is dan ‘zou jij in dat geval het levenslicht willen zien?’ Ik alvast niet, jij wel? En voor wie het onbegrijpelijke ja antwoord geeft: omdat jij bereid bent een zwaar kruis op je schouders te nemen, geeft je dat dan het recht om een ander te dwingen datzelfde kruis te dragen?
Reply
Japieseptember 19th, 2017
Beste Leo,
ik heb al gereageerd op de teksten die je aanhaalt om te bewijzen dat een foetus geen levende ziel is. Zie hiervoor mijn reactie van 13 september.
Om kort te gaan: ik vind de “bewijzen” die je noemt niet echt overtuigend. Interpretaties van Bijbelteksten zijn geen hard bewijs voor een stelling, hooguit een poging een mening te onderbouwen. Daarom stelde ik in mijn vervolgreactie dat voorzichtigheid met stellingname pro-abortus waarschijnlijk wijs is omdat je geen vergissing wilt maken in een zaak waar het om leven of dood gaat. Je vraagt of ik het levenslicht zou willen zien als ik een pijnlijk, niet benijdenswaardig leven tegemoet zou zien. Misschien niet, maar het probleem is dat wat voor de één de moeite niet meer waard is, het voor de ander die moeite misschien nog wel waard is. Dus wie zijn wij (ouders) om te bepalen wanneer je wel geboren mag worden en wanneer niet? De grens valt niet scherp te leggen en bovendien ligt er nu al helemaal geen grens, je mag namelijk al abortus laten plegen als het ongeboren kind kerngezond is en alleen maar ongewenst. De natuur heeft echter zelf al een grens gelegd, je krijgt gewoon een miskraam als er iets essentieels mis is met het ongeboren kind. Ik ga die grens niet verleggen, dat vind ik voor God spelen en dat lijkt me niet mijn taak.
Leo Duymseptember 19th, 2017
Beste Japie,
J: Interpretaties van Bijbelteksten zijn geen hard bewijs voor een stelling, hooguit een poging een mening te onderbouwen.
D: Genesis 2:7 kun je niet interpreteren. Er staat dat Adam een levende ziel werd toen hij de levensadem kreeg, niet eerder. En welke tekst bewijst jouw gelijk? De teksten die je aanhaalde? Precies die vragen veel interpretatie en invulling om te zeggen dat abortus moord is.
Ik vind het ook kort door de bocht om mijn stelling ‘pro-abortus’ te noemen, alsof ik de mening deel van velen voor wie abortus een medische ingreep is als een ander. Mijn stelling is dat abortus nooit moord kan zijn, maar dat het een te voorkomen ingreep moet zijn. Zoals ik reeds zei: een meisje dat abortus wil plegen omdat ze verkracht werd, moet weten dat er mensen bereid zijn om haar kind te adopteren.
J: Je vraagt of ik het levenslicht zou willen zien als ik een pijnlijk, niet benijdenswaardig leven tegemoet zou zien. Misschien niet, maar het probleem is dat wat voor de één de moeite niet meer waard is, het voor de ander die moeite misschien nog wel waard is.
D: Ik heb het niet over een hazenlip, zelfs niet over het downsyndroom. [Er zijn veel] verschrikkingen die zuigelingen en jonge kinderen in hun korte leven kunnen meemaken. Zoek het zelf op op internet (het maakt me [namelijk] altijd depresief als ik iets over lees of er foto’s van zie).
J: je mag namelijk al abortus laten plegen als het ongeboren kind kerngezond is en alleen maar ongewenst.
D: wie zijn wij dat we iemand zouden dwingen om een ongewenst kind op de wereld te zetten? [We moeten] niet spelen voor het geweten voor een ander, dat is de oorzaak van veel onrecht in deze wereld.
J: De natuur heeft echter zelf al een grens gelegd, je krijgt gewoon een miskraam als er iets essentieels mis is met het ongeboren kind.
D: Was dat maar waar. We zouden dan een wereld kennen met minder zuigelingen en jonge kinderen die een (kort) leven van afschuwelijke pijnen tegemoet gaan.
Reply
Japieseptember 20th, 2017
Beste Leo,
Het mag duidelijk zijn dat wij verschillen van mening over de vraag of abortus bijbels gezien wel of niet is toegestaan. Wat ik zeg is dat er in de bijbel geen letterlijke uitspraak te vinden is die deze vraag positief danwel negatief beantwoordt. Het blijft bij interpretatie van teksten die mogelijk raakvlak hebben met het onderwerp. Het feit dat Adam een levende ziel werd toen hij de levensadem kreeg zegt niets over het moment waarop een baby of foetus een levende ziel wordt. Dat jij het zo interpreteert is jouw keuze, maar juist hoeft het niet te zijn en daarom blijf ik voorzichtig. Ik schreef nergens dat abortus moord is en ik heb ook geen teksten aangehaald om dat te bewijzen. Ik zeg overigens ook niet dat abortus geen moord is, maar ik ben, vanwege het feit dat er in de bijbel geen letterlijke uitspraak over abortus gedaan wordt, niet 100% zeker en daarom blijf ik voorzichtig en laat mijn geweten bepalen wat ik doe en in dit geval neigt mijn geweten zeer sterk tegen abortus. Het is mijn mening dat het niet mijn verantwoording is om te bepalen of een baby met een slecht levensvooruitzicht geboren mag worden of niet, deze verantwoording ligt bij God. Hij bepaalt wanneer een leven begint en wanneer het eindigt. Zodra mensen in het één of in het ander gaan ingrijpen gaan ze op de plaats van God zitten en dat lijkt me niet de bedoeling.
Leo Duymseptember 20th, 2017
Beste Japie,
J: Het feit dat Adam een levende ziel werd toen hij de levensadem kreeg zegt niets over het moment waarop een baby of foetus een levende ziel wordt.
D: Wanneer dan wel volgens jou? Na de bevruchting van de eicel? Zodra de foetus levensvatbaar is? (…)
J: Ik schreef nergens dat abortus moord is en ik heb ook geen teksten aangehaald om dat te bewijzen. Ik zeg overigens ook niet dat abortus geen moord is…
D: Dat is nieuw. Met dat gezegde [raken] vele radicale tegenstanders van abortus zwaar ontgoocheld. Bovendien, abortus is moord of het is geen moord, een halve moord bestaat niet. En als het geen moord is, waarom dan vrouwen die al zoveel te lijden hebben door de wetenschap dat het zwaar fout zit in hun baarmoeder, nog harder doen lijden door hen wijs te maken dat ze moordenaars zijn als ze hun zwangerschap onderbreken? Ik moet daarbij denken aan de Jezus en Zijn optreden tegen de farizeeërs (begrijp me niet verkeerd, ik doel niet op jou, ik weet intussen dat je vol goede wil zit). In de geest van Zijn optreden kan ik me niet voorstellen dat Hij vandaag zwangere vrouwen veroordeelt omdat ze abortus willen plegen nadat is vastgesteld dat ze voor de geboorte staan van een kind dat een (kort), verschrikkelijk leven tegemoet gaat.
J: Hij (God) bepaalt wanneer een leven begint en wanneer het eindigt. Zodra mensen in het één of in het ander gaan ingrijpen gaan ze op de plaats van God zitten en dat lijkt me niet de bedoeling.
D: In alles wat leeft, van eencelligen tot de levende Adam, wordt door de mens ingegrepen. Soms met kwade bedoelingen, soms met de beste bedoelingen. Als dat laatste niet meer mag, moeten we ons ook vragen stellen bij levensreddende operaties en bijvoorbeeld bij genetische manipulatie van gewassen (niet dat ik er een grote voorstander van ben).
Reply
Matthijsseptember 20th, 2017
Beste Leo,
Bijbelteksten over het ongeboren leven laten zien hoe God er naar kijkt: als levende wezens naar Zijn beeld en gelijkenis en daarom kostbaar en bescherming waardig. In Gen 1 worden alle levende zielen geschapen naar hun aard, met de opdracht het leven door te geven. Als je Gen. 1 leest, zou je kunnen denken dat de mens, afgezien van het naar Gods beeld en gelijkenis geschapen te zijn, op dezelfde wijze is geschapen als de dieren. Maar Gen. 2 gaat nader in op Gods scheppen van de mens. Alleen over de mens lezen we dat God de levensadem inblaast. Dit benadrukt de speciale plaats die de mens in de schepping gekregen heeft en dat de mens zijn leven aan God te danken heeft. Door de levensadem in te blazen gaf God aan de (als speciale, boven alle soorten geplaatste, geschapen soort), maar tot dat moment nog levenloze, mens het leven. Dat leven wordt doorgegeven en maakt de ongeboren baby tot levende ziel. Adam had geen ouders waar hij als menselijk leven uit voortkwam zoals wij. Het menselijk leven komt voort uit menselijk leven, wat in het begin, bij Adam dus, uit het Leven zelf kwam.
De verandering van “vruchtwater ademen” naar lucht ademen betreft is een wonder, maar maakt het ongeboren kind is niet levenloos tot het ademt.
Vanaf de bevruchting zijn alle ingrediënten aanwezig om, en is het doel, te groeien naar volwassenheid. De Bijbel geeft geen aanleiding te spreken alsof het ongeborene minder waard zou zijn dan het geborene.
Ex. 21 bevestigt: de straf op het opzettelijk doden is gelijk aan de straf op het veroorzaken van een vroeggeboorte waarbij het kind wordt gedood en is gelijk aan bloedvergieten. Bloed is heilig voor God. De ziel is (in) het bloed (bijv Gen 9). Zie ook hoe God reageert op de misdaden van Ammon (Am 1): het op gruwelijke wijze vermoorden van niet alleen de zwangere vrouwen, maar met name gericht op het ongeboren leven.
Reply
Matthijsseptember 21st, 2017
Er zijn bij mijn weten echter geen bijbelteksten te vinden die welk pro-abortusstandpunt dan ook ondersteunen en wat dat betreft sluit ik me aan bij Japie: wees voorzichtig! Er worden vaak moeilijke situaties, zoals uitzichtloos en ondraaglijk lijden, zwanger door verkrachting, geschetst om abortus te promoten. Groot deel van de abortussen wordt echter niet om dié redenen uitgevoerd. Alle leven is (afkomstig) van God. Als wij problemen hebben met het leven, om welke reden dan ook, zullen we dan niet Hem om raad en uitkomst mogen vragen? God zij dank dat, wanneer iemand spijt van de keuze voor of het uitvoeren van abortus(sen) gekozen heeft en daar spijt van heeft, God genadig is: 1 Joh 1:9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeeft, en ons reinigt van alle ongerechtigheid.
Leo Duymseptember 21st, 2017
Beste Matthijs,
M: Er zijn bij mijn weten echter geen bijbelteksten te vinden die welk pro-abortusstandpunt dan ook ondersteunen.
D: Natuurlijk niet. Er staat ook niets in over bijvoorbeeld genetische manipulatie en euthanasie. Ik lees wel teksten die een duidelijk onderscheid maken tussen een vrucht (foetus) en een geboren Adam (zie mijn vorige reacties).
M: Er worden vaak moeilijke situaties, zoals uitzichtloos en ondraaglijk lijden, zwanger door verkrachting, geschetst om abortus te promoten.
D: Niemand ‘promoot’ abortus. [We moeten] er geen karikatuur van maken.
M: Alle leven is (afkomstig) van God.
D: Zeer zeker, maar wat is de relevantie van dat feit voor een christen inzake abortus? Alles wat ontkiemd, groeit en bloeit is (afkomstig) van God, van planten en dieren tot mensen.
M: God zij dank dat, wanneer iemand spijt van de keuze voor of het uitvoeren van abortus(sen) gekozen heeft en daar spijt van heeft.
D: Die spijt kan zeker terecht zijn, abortus om egoïstische redenen is verwerpelijk. En inzien dat je egoïstisch gehandeld hebt is een goede zaak. Maar, die spijt komt niet zelden nadat de plegers aangepakt en bepraat werden door mensen voor wie abortus gelijk staat met moord. En waarom ook niet durven te zeggen dat het tegendeel bestaat: zwangere vrouwen die hun mismaakte foetus lieten aborteren en blij zijn dat ze hun tijd, aandacht en liefde, zoals voorheen, verder kunnen geven aan hun man en kinderen.
Reply
Leo Duymseptember 22nd, 2017
Beste Matthijs,
D: De Bijbelteksten gaande over het ongeboren leven zijn hier aan bod geweest, ook dewelke die gebruikt worden door abortus tegenstanders.
Ook ik noem een foetus een ongeboren leven, maar dat is (nog) niet de levende Adam die God schiep naar Zijn beeld en gelijkenis. En hoe God kijkt naar dat ongeboren leven (vrucht) is duidelijk. Hij kijkt heel verschillend naar een vrucht en een mens. Een vrucht heeft geen ziel, toch geen levende ziel. Waarom anders zegt God na het inblazen van de levensadem dat Adam een levende ziel werd?
M: Alleen over de mens lezen we dat God de levensadem inblaast. Dit benadrukt de speciale plaats die de mens in de schepping gekregen heeft en dat de mens zijn leven aan God te danken heeft.
D: Alles en iedereen heeft zijn leven aan God te danken, en natuurlijk heeft de mens een speciale plaats in de schepping, dat weten we allemaal.
M: Het menselijk leven komt voort uit menselijk leven, wat in het begin, bij Adam dus, uit het Leven zelf kwam.
D: Op [welke zin heeft dat betrekking]?
M: De verandering van “vruchtwater ademen” naar lucht ademen betreft is een wonder, maar maakt het ongeboren kind is niet levenloos tot het ademt.
D: Natuurlijk is dat een wonder, en natuurlijk is het ongeboren leven niet levenloos, gelukkig maar. Alles wat beweegt en groeit is niet levenloos, maar levend, van plant tot mens. Maar van al dat leven wordt slechts één een mens, en dat is een foetus (vrucht) die de levensadem ingeblazen krijgt.
M: Ex. 21 bevestigt: de straf op het opzettelijk doden is gelijk aan de straf op het veroorzaken van een vroeggeboorte waarbij het kind wordt gedood en is gelijk aan bloedvergieten.
D: Nee! Dat staat er duidelijk niet! In Ex. 21:12-13 lezen we straf op het onopzettelijk doden van een ander. En in Ex. 21:22 lezen we straf op het onopzettelijk doden van een foetus. Twee compleet verschillende straffen.

Leo Duym
Tot slot Ik erger me aan het woord pro-abortus, alsof alle abortusplegers abortus fanaten zijn die het verschil niet inzien tussen het weghalen van een gezwel of een foetus. Het merendeel van de abortusplegers zijn mensen die omwille van onzelfzuchtige redenen, en vaak na een gewetensstrijd, tot abortus overgaan.
Van alles wat groeit en bloeit in de natuur is de foetus hét biologische Godswonder bij uitstek, maar geef een dode ziel daarom niet de status van een levende Adam, dat gebeurt pas wanneer een foetus de levensadem ingeblazen krijgt.

1 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

Jonge moeder

Jonge moeder

Wie heeft er meer recht op leven...
Moeder of embryo?

Wat als het een zeer gevaarlijke situatie zou vormen voor moeder? Zij gebruikt anticonceptie middelen raakt onverhoopt toch zwanger. De zwangerschap uitzitten zou het einde van haar leven kunnen betekenen. In jou wereld waar abortus verboden is zou deze moeder in spee een baby op de wereld moeten zetten die uiteindelijk moederloos op moet groeien. Want het kind heeft recht op leven...

Ik heb nog een situatie.
Jonge meisjes die jaren lang door eigen bloed verkracht worden. Denk aan kinder moeders de zaak Josef Fritzl. Had zijn dochter dan geen abortus mogen plegen als zij de kans had? Wat te denken voor die arme kinderen als blijkt dat je vader ook je opa is? Ik moet er niet aan denken dat mijn vader ook mn oom, opa of Neef is!

Ik ben wel blij dat de optie voor abortus bestaat maar vind ook dat hier een goede reden voor moet zijn.

1 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

J.

J.

heyhey, wat een goed betoog! ik ben het helemaal met je eens.
en ja tuurlijk is het zwaar maar je hebt natuurlijk altijd nog keuze tot adoptie of een pleeggezin. ik ben het helemaal met je eens en ik vind het een erg goed betoog!

3 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

C.

C.

Ik word echt zo boos van jou betoog. Hoezo is het egoistisch. Misschien gun je je toekomstige kind wel een zo goed mogelijk leven en als je je eigen carriere en toekomst nog niet goed hebt opgebouwd hoe kan je kind dan goed opgroeien? Het is juist niet egoistisch. Het gaat toch ook om je eigen lichaam. Als je een kind krijgt ben je minstens 18 jaar kwijt van je leven. Als je kind een ernstige ziekte heeft is het toch ook logisch dat je dan abortus pleegt. Weet je wel hoeveel tijd en geld zo'n kind kost. Bovendien weet je helemaal niet hoe dat voor dat kind is. Toen ik 2 weken in het ziekenhuis lag voor observatie lag ik op de kamer met andere kinderen, en ze moesten elke week terugkomen om aan het infuus te liggen. Sommige kleine kinderen die huilden zelfs de hele tijd door omdat ze zoveel pijn hadden.
De broer van mijn tante heeft een kind dat verstandelijk gehandicapt is, en hoewel hij 16 jaar oud is, heeft hij laatst het huis in brand gestoken toen zijn moeder even boodschappen ging doen. Zij wouden hun kind niet in een tehuis doen, omdat ze wisten hoe lastig hun zoon was en wouden hem zelf opvoeden.
Als je een embryo verwijderd heeft het nog niet echt een leven dus je verwijderd helemaal geen leven. Bovendien zijn er al genoeg mensen op deze aarde.

3 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

J.

J.

van welk geloof is de schrijver? Ik respecteer het namelijk, en ik vind dat dit heel mooi en oprecht is geschreven ik zou graag meer willen weten

4 jaar geleden

Antwoorden

L.

L.

waarschijnlijk is de schrijver christelijk :)

op: www.ikzoekgod.nl kan je er van alles over lezen.

4 jaar geleden

gast

gast

E.

E.

Ik ben zelf zwanger geraakt op mijn 17e en heb nu een dochtertje van 9 maanden, heb nooit gedacht aan abortus maar stel je bent 12 en verkracht door een oudere man, wil je daar dan echt een kind van? ik vind dat abortus zeker wel moet kunnen. Baas in eigen buik.

4 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

L.

L.

Ik vind dat abortus legaal moet blijven.
Zelf ben ik zwanger geweest en ik was blij dat ik het in geheim met de dokter kon regelen ik zat dat moment in me examen jaar dan kan ik daar echt geen kindje bij hebben. Nu zeg ik heel eerlijk dat ik er van baal dat ik het heb weg laten halen maar hoe kan iemand van 16 in de examen jaar een kindje gaan opvoeden.

4 jaar geleden

Antwoorden

E.

E.

dat kan, ik heb het namelijk ook gedaan.

4 jaar geleden

gast

gast

M.

M.

Het is een verschrikkelijk moeilijke keuze:
Ik heb hem ook moeten maken.. misschien hebben anderen iets aan mijn proces. Ik heb er een blog over geschreven.
http://abortusofkindhouden.blogspot.nl/

4 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

E.

E.

Hopelijk ben je vegetarisch, want anders neem je een onschuldig dierenleven weg. Je argument met dat verkrachting en zwangerschap is trouwens bullshit, dat weet je?

4 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

A.

A.

Ik ben zelf een meisje van 16 jaar en ik ben zelf vorig jaar verkracht en zwanger geraakt .. Dus wat je zegt over dat er een hele kleine kans bestaat dat je zwanger raakt bij een bevalling is niet heel erg waar , er zijn genoeg vrouwen die hetzelfde meemaken als ik ! Ik ben het er niet mee eens om abortus tegen te gaan , ik heb zelf namelijk wel abortus gepleegd omdat ik geen ongewenst kind wil van eem verkrachting waarvan ik de vader niet eens ken .. En elke keer als ik naar het kind zal kijken zal ik herrinert worden aan die tijd ..

4 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

V.

V.

Ik zal eerst eens even wat feiten hier duidelijk maken. Want veel hier beweren dingen die totaal niet kloppen.

Vanaf 7/8 weken klopt het hartje al en aan het einde van week 8 is het al een mini mensje. Het enigste wat er dan nog gebeurt is verdere ontwikkeling van de hersenen en organen en het groter worden.

Bij een zuigcurettage wordt een kind letter aan stukken gescheurd.

Als je zwanger wordt omdat je minderjarig bent, of een onstabiele relatie hebt of helemaal geen - misschien moet je je dan eerst even verdiepen in wat seks nou precies inhoud. Wil je het eventuele gevolg van een zwangerschap niet op je nemen, heb dan ook geen seks.

Abortus is tot 24 weken legaal. Belachelijk en misselijkmakend. Er is laatsten een kindje met 23 weken geboren en ja, deze heeft het overleefd.
Een kindje dat met 20 weken wordt geaborteerd leeft soms nog wel tot 2 uren naar de abortus.

Met pijn bedoelt ze, dat een kind in de baarmoeder ook al pijn kan voelen.


5 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

I.

I.

Ik ben VOOR abortus en ik zie bij bijna elk argument dat jij geeft een goed tegenargument in de reacties door een andere voorstander.
Alleen een ding zag ik nog dat niet werd opgemerkt: 'Het is het aantasten van God als schepper van het leven'.
Dit vind ik nog wel het slechtste argument, want dat jij nou gelooft in een bepaalde godsdienst, wil dat niet zeggen dat de rest van Nederland dat ook doet. Persoonlijk vind ik het zeer arrogant om andere (niet-religieuze) mensen regels te laten volgen die gebaseerd zijn op de bijbel.

5 jaar geleden

Antwoorden

Lira

Lira

jij - anti religieus, bedoel je? Heb je de video eens gezien van een kind in de baarmoeder die probeert te ontsnappen van de dood(vacuüm)? Je snapt niet waar je het over praat. Niemand recht geven om een mens te vermoorden is gewoone gezonde menselijke levenshouding. Gebaseerd op de waarde van ieders leven. Als men de zwaartekracht niet ziet betekent het niet dat het “niet bestaat”.

1 jaar geleden

gast

gast

L.

L.

Ik vind echt dat je een ontzettend ouderwetse houding hebt. Zelf ben ik voorstander van abortus, dat jij dat niet bent is prima. Maar dat je dan tegen abortus bij verkrachting bent, geeft een zeer ongepaste houding tegenover de vrouwen die die moeilijke keuze moeten maken. Daarbij is je informatie achterhaald, een vrouw word juist vaker zwanger! Zoek maar eens op, en google maar eens op Kees van der Staaij. Die dacht hetzelfde als jij, maar daar kwam ook genoeg kritiek op.

6 jaar geleden

Antwoorden

D.

D.

verkrachting is verschrikkelijk maar waarom zou je dat kindje straffen voor de fout die een ander heeft gemaakt. een kind is en blijft het beste wat je kan krijgen in je leven. er zijn miljoenen vrouwen die niet eens zwanger kunnen worden, die zouden een moord doen om dat wel te kunnen.

ik denk niet dat je je beter voelt na een verkrachting als je vervolgens ook nog een leven wegneemt.

4 jaar geleden

Lira

Lira

niemand heeft recht om moord te plegen. Speel geen God. Er is geen excuus om de verantwoordelijkheid af te schaffen hoe zwaar het leven dan ook is. Of je een “onhandige” zieke kind zou baren die je zou zien lijden en sterven in je handen, of je een kind van de “verkrachter” iedere dag zou moeten opvoeden, hoe pijnlijk dit dan ook is. Vrouwen worden zwanger van mannen of ze dan ook van ze niet houden geeft geen recht het kind te vermoorden (in geval als de vrouw van de man haat). Dit is niet ouderwetse houding maar de enige gezonde houding die het leven redt (van de moeders en het kind en vervolgens van de maatschappi). Je krijgt wat je geeft. Dit is al bewezen. Als je een mens vernietigd (of laat dit gedachte in je hooft) wordt jij zelf ooit vernietigd (ongelukken, verslaafd worden, zelfmoord, depressie, ziektes of gaat de “karma” verder naar je kinderen).

1 jaar geleden

gast

gast

A.

A.

Hallo
wij zijn 2 verstandige jongedames die voor school hierover discussies voeren. Wijzelf zijn tegen verplichte abortus en zijn op zoek naar nog wat nuttige argumenten.
Wie ons kan helpen, graag een reactie hieronden!
groetjes

6 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

P.

P.

Mooi verhaal, een aantal argumenten die ik nog niet kende (en ik ben al heel wat jaren een "pro life warrior"). Ben het helemaal met je eens. Enige uitzondering voor mij is het leven van de moeder (heel strikt toegepast). Er zijn geen ongewenste kinderen, als jij het niet wilt, geef het op voor adoptie, ook gezonder voor jezelf (emotioneel en fysiek).

6 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

Anoniem

Anoniem

Ik ben het helemaal met deze stelling eens.
Het is vanaf het begin al een levend wezen.
Ik snap best de de omstandigheden heel moeilijk kunnen zijn om toch geen abortus te kiezen.
Zijn er tegenwoordig niet veel stichtingen die deze kinderen opvangen?

6 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

J.

J.

je kunt wel zwanger worden na een verkrachting. en ik kan dat best begrijpen als je dat dan doet in een vroeg stadium. ik weet wat het is om een dood kindje te krijgen, en als ik in de zwangerschap te horen zou krijgen dat een een zeer verhoogte kans is dat mijn kind alleen pijn zal leiden of dood geboren zal worden zal ik dat doen. het niet doen en een kind krijgen dat z'n leven lang in het ziekenhuis zal zijn en pijn heeft DAT is Egoistish.
Jij hebt wel heel erg makkelijk praten. ben jij moeder? ben jij ooit zwanger geweest.
Ik ben nu voor de 3de keer zwanger. de eerste zwangerschap ging het mis. heel erg veel verdriet van gahad. daarna ging alles goed en ik heb nu een gezonde dochter van 5 nu ben ik weer zwanger. ik hou van kinderen en wil graag een groot gezin. maar ik beoordeel mensen niet zomaar. tewijl jij zelf niet eens weet hoe het is. trouwens een kind is na de 26 week pas levens vatbaar. die grens is er omdat je pas vanaf 20 weken kan zien of er iets ernstigs aan de hand is. er zullen wel jongeren baby het toch overleven. maar dat gebeurt bijna nooit.

6 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

A.

A.

Ik vind je betoog erg goed, zelf ben ik ook erg tegen abortus. Even over de reactie hieronder (voor), ik vind dat wel erg kortzichtig, als je het voor 3 maanden doet dan maakt het niet uit want dan leeft het nog niet. Natuurlijk leeft het dan al wel. Het is sowieso al een leventje, het heeft vanaf het begin al -levende- cellen en dit hoort bij een mens. En ook al doe je het voor de 3 maanden het zou een kindje worden. Als het nou jonger is dan 3 maand of je bent al 6 maand, bij wijze van spreken, het is hetzelfde mensje. En dat mensje vermoord je wel. Ik kan me niet voorstellen dat je geen spijt krijgt van zo'n beslissing. Nu lijkt het dan allemaal wel een goede uitkomst want je kan weer lekker verder met je leven en je eigen geluk, maar uiteindelijk zul je er altijd aan denken en mee geconfronteerd worden!

7 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

V.

V.

Tot jij zelf op je 15e/16e/17e zwanger word. Je geen inkomen hebt. Als je geluk hebt, heb je een partner, zo niet? Moet je het kind helemaal in je eentje opvoeden, dat doe je diegene niet aan maar ook het kind niet. En als je minder als 3 maanden bent dan is het geen moord, dan is het nog niet eens een levend wezen/kind, dus kan je niet spreken van moord.

7 jaar geleden

Antwoorden

T.

T.

ja wel het is wel moord!! met 3 weken zwangerschap klopt het hartje al!! eerst lezen en goed zoeken, dan pas praten en verdedigen!

4 jaar geleden

gast

gast

H.

H.

Het slaat echt nergens op dat je zegt dat niemand zwanger raakt van een verkrachting. Natuurlijk kan je ook niet zwanger raken maar je hebt ALTIJD een kans dat je zwanger raakt. Stel : je bent verkracht en je raakt zwanger. Omdat abortus verboden is moet je het kindje houden. Je bent pas 16 jaar en je hebt geen financiële inkomen. elke dag zie je het kind waarvan de vader ervan je verkracht heeft. En je kind heeft geen goede toekomst.

7 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

E.

E.

en oja ik kan er ook niet zo goed tegen dat mensen voor het kind gaan denken; "hij zal vast verwaarloosd worden" "hij is een last voor de maatschappij"(het kan trouwens ook een zij zijn)
zou je een kind dat in dezefde situatie NIET geaborteerd is mogen vermoorden omdat het volgens jou toch maar een slecht leven heeft? NIEMAND kan daarover oordelen en het is kortzichtig om te zeggen dat we het dan maar we g moeten laten halen.

WE HEBBEN HET HIER OVER EEN MENSENLEVEN!!!, het is toch absurd dat zoiets in deze samenleving kan. Je kan beter investeren in instanties die er op gericht zijn kinderen van ouders die het echt niet kunnen hebben opvangen.


Dan geef je ze tenminste nog een leven..

7 jaar geleden

Antwoorden

B.

B.

2 jaar geleden

B.

B.

Vind jij barbie poppen ook zo lekker smaken?

2 jaar geleden

gast

gast

E.

E.

Persoonlijk ben ik ZEKER tegen abortus.
Ten eerste is abortus heel, heel egoistisch (even los van verkracthing). als je zwanger bent en het komt op dat moment van je leven niet uit, neem je dan gelijk een mensenleven weg. Je geeft de ander (je eigen kind!) de kans niet om te lezen.
Abortus vind ik nog verschrikkelijker als het gebeurt omdat je kind een vinger te veel heeft of gehandicapt is, je zegt dat je het niet aankan of geen zin in hebt om tijd in je kind te steken. in engeland zijn abortussen gepleegd omdat hun kind OPERATIEF TE BEHANDELEN dingen had als die extra vinger dus.
het is zo en zo egoistisch om te zeggen dat je eigen leventje zo ged voor mekaar wil hebben door daarmee een ander geen kans te geven om te leven.
breng het is naar jezelf terug, je ouders zouden door een ongelukje een kind verwekt hebben (je begrijpt wel hoe),het komt niet uit vwant papa heeft het te druk met zijn carriere en ja mama heeft natuurlijk geen tijd om je op te voeden. en dan knippen ze je maar kapot. Zou jij dat goed vinden van je ouders.
Bij verkrachting zou ik het kind houden, geef het desnoods aan een weeshuis oid maar geef het de kans!!

7 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

R.

R.

Toen ik dit las, kwamen er bijna tranen in mijn ogen. Zo vreselijk, hoe een weerloos kind gewoon !verwijdert! en aan stukken geknipt wordt. Zo gaat het gewoon. Gewoon. lees dit: !!!
http://antiabortus.webs.com/

8 jaar geleden

Antwoorden

A.

A.

Zo gebeurt dat echt niet hoor, het word gewoon weg gehaald. Wat jij hebt gelezen is bullshit, en dat je het geloofd is nog erger.

5 jaar geleden

gast

gast

E.

E.

goed betoog, helemaal mee eens.
Ik zou alleen opassen om te oordelen over abortus als iemand verkracht is. Want daar zitten héél veel kanten aan.

8 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

K.

K.

ik vroeg me af wat je bedoelt met als je gespannen bent tijdens een verkrachting dat je dan moeilijker zwanger kan worden (daar is namelijk nix van waar) daar naast zeg je dat een abortes verschrikelijk pijn lijk is daar bij laat je weg dat dat pas na 13 weeken is daar voor zuiegen ze het gewoon leeg.
en dat tegen argument wat je verdedigte over dat stel dat je niet genoeg geld zou hebben om je kind op te voeden en jou tegen argument zou zijn er zijn vast wel verenegingen die je ondersteunen dat heb je dus alles behalve opgezocht he je hebt het lood zwaar als tiener moeder en je bent aleen maar een last voor de maatschapij in mijn oogen dat heb ik liever dat ze dat kind dat over het alegmeen verwaarloost word door hun pubberaale moeders nooit geboren was dan dat het op de weereld geleefd had en door een hel moest gaan omdat een of andere bijbel zegt dat het moord en onze over heid in eens trug ging naar de middel eeuwen en de grond wet weg smeet en zich aan de bijbel ging houden

10 jaar geleden

Antwoorden

D.

D.

wat ze bedoelt is dat je als vrouw zijnde waarschijnlijk bij verkrachting ontzettend gestrest bent wat er voor zorgt dat je veel minder makkelijk zwanger raakt, welk onderzoek heeft uitgewezen dat daar "nix" van waar is. oké als jij zegt dat abortus geen pijn doet voor de 13e week geloof ik je daar maar op. maar als je goed hebt gelezen kan je nog tot de 24e week abortus plegen. daar mee zeg je dus eigenlijk: het doet wel veel pijn alleen dat maakt niet uit want dat is pas als de vrouw al 13 week zwanger is. en daarbij kan jij niets zeggen over hoe dat kind bij de tienermoeders leeft, in jouw opinie is dat misschien slecht maar dat komt door al die programma's van tegenwoordig waar ze het "zware"leven van een tienermoeder nog net even wat zwaarder maken. het is wat de schrijfster ook heeft gezegd erg egoïstisch. puur omdat het kind onhandig is en omdat ze willen leven zonder verplichtingen en "vervelende" kinderen om zich heen. je moet even na denken waarom we hier op deze aarde zijn en omdat je niet gelooft zou jij dat hartstikke goed moeten weten: EVOLUTIE!

en hoe komt die goed op gang? VOORTPLANTING

het klopt ook dat verkrachting erg traumatisch kan zijn en dat het misschien ontzettend moeilijk kan zijn voor de vrouw om daar dan ook nog een kind van te dragen maar een kind is geen straf, het is een gift. er zijn miljoenen vrouwen op de wereld die een moord zouden doen om zwanger te kunnen worden, wie ben jij dan om te zeggen: meh, dan kan ik niet meer zuipen. of: het is onhandig voor mijn baan of studie.

denk eens na als jouw moeder zo zou zijn misschien was je er nu dan wel niet geweest om zo'n ontzettend grammaticaal slechte reactie te geven.

puur omdat in de wet staat dat het mag betekend niet gelijk dat het goed is.

en het is niet meteen zo dat we "terug gaan naar de middeleeuwen" er bestaat ook zoiets als een middenweg.

4 jaar geleden

gast

gast

Laja

Laja

Het is heel makkelijk praten dat een kind krijgen erbij hoort. maar als je een kind krijgt onder de 18 is dat heel moeilijk. Als je verkracht bent heb je zo'n grote trauma's dat je een kind er echt niet bij kan hebben, zeker niet van hem. en de kans dat je dan zwanger wordt is inderdaad klein, maar als je niet zwanger bent kun je ook geen abortus plegen! Jij denkt dat het egoistisch is als je een kind laat weghalen, maar je moet je ook bedenken dat als het kind wel geboren wordt dat het dan een heel slechte jeugd kan krijgen (moeder met verslaving, mishandeling, heel arm) En natuurlijk is het dom als je ongewenst zwanger wordt, maar als een condoom scheurt? Het is een zware en grote ingreep maar soms is het echt de beste oplossing!

11 jaar geleden

Antwoorden

A.

A.

oeeii.. nu maak jij een fout! de schrijfster zegt inderdaad dat ze er op tegen is om als nog naar verkrachting abortus te plegen. maar nou zeg jij gelijk ''(moeder met verslaving, mishandeling, heel arm)'' dit is wetenschappelijk niet bewezen! Enkele argumenten om het kind geboren te laten worden

l Je hoeft geen beslissing te nemen om het leven van je kindje te beëindigen. l Je geeft leven dat bij jou ontstaan is. l Er is iemand voor wie je kunt zorgen, die je kunt koesteren en beschermen. l Het is altijd mogelijk om met onverwachte situaties in je leven om te gaan ook al kan het zwaar zijn. l Het aanvaarden van onverwachte situaties in het leven maakt je sterk en flexibel. Wel zul je je leven opnieuw moeten organiseren, waarbij in veel gevallen hulp te krijgen is.

l Je leven is niet voorbij! Een baby kan je leven rijker maken. Het is het waard andere doelstellingen daarvoor uit te stellen. l Meestal kun je een eventuele studie of carrière later weer oppakken. l Problemen waar je nu tegenop ziet, blijken in de meeste gevallen opgelost te kunnen worden. l Er zijn vele mogelijkheden tot hulp en ondersteuning in je situatie.

Bovendien bestaat in Nederland de wettelijke mogelijk- heid tot adoptie, ook bij ongewenste zwangerschap.wil je meer informatie kijk dan maar eens op www.schreeuwomleven.nl toepasselijke titel niet waar?

4 jaar geleden

gast

gast