Spreiding van allochtonen

Beoordeling 6
Foto van een scholier
  • Betoog door een scholier
  • 5e klas vwo | 636 woorden
  • 8 december 2003
  • 20 keer beoordeeld
Cijfer 6
20 keer beoordeeld

Een allochtoontje hier en een autochtoontje daar Sinds de komst van de LPF is er steeds meer onvrede ontstaan over de allochtonen in ons land. Ze zouden niet goed geïntegreerd zijn en zorgen voortdurend voor overlast. De onvrede onder de bevolking groeit en het is tijd voor een oplossing. De meest genoemde uitweg is dan ook spreiden. Want wanneer je alle allochtonen over ons land verspreidt, heb je nergens meer last van... toch? Ten eerste ligt het probleem niet alleen bij allochtonen. Want nu het wat minder gaat met de economie is er behoeften aan een groep mensen die je overal de schuld van kan geven. Waar ze daar in de tweede wereldoorlog de joden voor hadden, hebben wij daar nu de allochtonen voor. Want alles lijkt hun schuld wel; de wat mindere economie, de toenemende criminaliteit en natuurlijk de stijgende werkloosheid. Het plan om de allochtonen te spreiden is dan ook niets anders dan symptoombestrijding. Er wordt opgemerkt dat er in de wijken waar veel allochtonen wonen veel meer criminaliteit en werkloosheid is. De meest voor de handliggende oplossing is dan ook het spreiden van deze mensen zodat deze wijken niet meer bestaan. Maar hiermee pak je het probleem niet aan bij de kern aan. Werklozen zullen in een andere wijk ook zonder werk zitten en criminelen zullen ook daar hun schade aanrichten. Het spreiden van allochtonen lost dus niks op, het verplaatst alleen de problemen. Daarbij strandt het spreidingsbeleid ook op een hoop praktische bezwaren. Denk maar eens aan de specifieke voorzieningen van bepaalde culturen. Zo zullen moslims veel verder moeten reizen voordat ze bij hun moskee zijn en Turken voor hun Turkse bakker. De concentratie van allochtonen komt niet alleen door overeenkomst in taal en geloof maar ook omdat daar de gewenste voorzieningen aanwezig zijn. Ook stuit het plan op economische bezwaren. Want wanneer je de allochtonen wilt spreiden zal daar ook woongelegenheid voor moeten zijn. Het is nu zo dat er een concentratie is van goedkope huurwoningen. Wanneer je deze mensen wilt spreiden zullen er dus elders goedkope huizen moeten worden gebouwd. Dit kost veel tijd en geld wat je veel beter kunt investeren in een oplossing die daadwerkelijk zijn vruchten afwerpt. Dus niet het probleem verplaatsen maar aanpakken bij de wortels. Wanneer je het geld dat je anders in de bouw van nieuwe huurwoningen had gestoken nu eens aanwendt voor meer werkgelegenheid, betere scholing en een beter criminaliteitsbeleid kom je veel verder. Maar het grootste bezwaar ligt in de juridische hoek. Volgens de wet is het samenstellen van een wijk op grond van afkomst verboden, oftewel discriminatie. Wanneer de regering dit plan toch zal doorvoeren zal dit een grote beperking zijn op de vrijheid. Daarbij is het ook nogal wat om bijvoorbeeld tegen een Turks gezin te zeggen dat ze niet in de randstad mogen gaan wonen omdat daar al genoeg Turkse mensen wonen, maar dat er op Texel nog wel plaats vrij is. Daar bovenop komt ook nog eens dat de menging van allochtonen en autochtonen niet zal zorgen voor een beter contact tussen beiden. Onderzoek heeft aangetoond dat het zelfs averechts zal werken; ze zullen zich nog meer van elkaar gaan vervreemden met alle gevolgen van dien. Een allochtoontje hier, een autochtoontje daar... Het spreiden van allochtonen zal nooit voor verbeteringen zorgen in onze samenleving, het zal de problemen alleen maar verplaatsen. Het spreiden van mensen alleen op basis van uiterlijke kenmerken is ook werkelijk onacceptabel. Spreiden is dan ook uitgesloten. Je kunt veel beter investeren in het onderwijs, zodat de nieuwe generatie ook daadwerkelijk de kans heeft op een betere toekomst. De criminaliteit harder aanpakken en meer werkgelegenheid creëren. Maar uiteindelijk integreer je met elkaar en het wordt de hoogste tijd dat wij ons niet concentreren op de allochtonen, maar zelf integreren in onze multiculturele samenleving.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.