Examenkandidaten gezocht!
We zoeken nog een aantal examenkandidaten die (voor moneys) hun frustraties, verdriet, of blijdschap willen uiten na afloop van de examens. Solliciteer voor 3 maart als eindexamenvlogger!

Meedoen

referaat afschaffing van de monarchie

Beoordeling 7.4
Foto van een scholier
  • Betoog door een scholier
  • Klas onbekend | 1165 woorden
  • 12 oktober 2009
  • 30 keer beoordeeld
Cijfer 7.4
30 keer beoordeeld


Referaat Nederlands

Volgens de ‘van Dale’ is een monarchie een alleenheerschappij met aan het hoofd een koning of een keizer. In Nederland kennen wij een constitutionele monarchie: een staat waarin de macht van de vorst door een grondwet bepaald is. Het koningsschap is erfelijk, dus dat betekent dat een koning(in) wordt meestal opgevolgd door de oudste zoon of door de oudste dochter. De meeste staten zijn echter republieken, met aan het hoofd een president, die voor een bepaalde tijd wordt gekozen (meestal om de 4 jaar).
Wat in Nederland de hoogste macht moet zijn, wordt de laatste tijd veel over gesproken. De ene Nederlander vind dat Beatrix en familie gewoon mag blijven, de ander vind dat het koningshuis moet worden gemoderniseerd, maar de ander wil graag dat het koningschap moet worden afgeschaft. Ik vind dat de monarchie in Nederland moet worden afgeschaft.


Wat versta ik onder het koninklijk huis?
- het staatshoofd
- het afgetreden staatshoofd
- kinderen van staatshoofd
- echtgenoten van bovenstaande.

Ik zal eerst een korte uitleg geven over de huidige monarchie. Nou zoals iedereen al weet is koningin Beatrix staatshoofd van Nederland en zal haar zoon Willem Alexander haar opvolgen. Maar wat doet de koningin precies?
· De koningin heeft wat politieke macht: ze moet bijvoorbeeld na de verkiezingen een informateur en een formateur kiezen en de nieuwe ministers benoemen maar hierbij krijgt ze advies van adviesorganen.
· Ze moet haar handtekening zetten onder nieuwe goedgekeurde wetten.
· Ze moet de troonrede voorlezen op prinsjesdag, die niet eens door haar geschreven is, ze heeft hooguit wat kleine woorden veranderd waardoor ze het beter kan voorlezen.
· Ook praat de koningin elke week met de minister-president om op de hoogte te blijven van wat er in de ministerraad besproken wordt.
· Een hele andere taak van haar is de buitenlandse vertegenwoordiging: ze moet bijvoorbeeld dure uitstapjes maken om ons land goed op de kaart te zetten.
· Verder heeft de koningin nog verschillende symbolische representatieve taken. Zoals lintjes knippen.


Dan komen hier mijn voor - argumenten:
- De monarchie is erfelijk en dus niet democratisch. Het staats hoofd wordt niet gekozen op grond van geschiktheid of de wil van de bevolking, maar slechts op afkomst. Wij wonen in een democratisch land,met een grondwet waarin staat dat iedereen gelijk is. Toch geniet het koningshuis van een aantal privileges dat het gewone volk niet heeft, zo hoeft het koningshuis geen belasting te betalen, en er werd voor onze prinses Maxima een verblijfsvergunning aangevraagd binnen 3 maanden. Ook zijn de koningin en haar familieleden onschendbaar. Dat wil zeggen dat ze niet kan worden vervolgd op dingen die ze verkeerd heeft gedaan. Mocht de koningin een misdaad begaan, zal zij eerst moeten aftreden voordat zij vervolgd kan worden. 

- Een ander argument is dat het koningshuis ons teveel kost. Uit een overzicht van 2006 blijkt dat de kosten van het koningshuis 99,2 miljoen euro kostte. De koningin betaalt zelf geen belasting. Het geld dat wij moeten betalen voor de belasting, daar worden de koningin en haar familie mee betaald. dat is natuurlijk niet eerlijk dat ons belastinggeld verloren gaat aan het betalen van het koningshuis, die het geld zo in de schoot geworpen krijgt. Aangezien het koningshuis 99,2 miljoen euro kostte, en de doorsnee-Nederlander gemiddeld 28000 euro verdient, heb je 99.2/28000 = 3542.je hebt dus alleen al om het koningshuis te onderhouden 3542 inkomens van Nederlanders nodig.

- Vroeger was het koningshuis een echt bindingsfactor voor alle Nederlanders. Alle Nederlanders voelden zich t verbonden met het koningshuis in goede maar vooral in slechte tijden. Mensen gingen voor koningin en vaderland in het verzet in de tweede wereldoorlog. Zo vocht men voor het land zo goed als ze konden. Ook bij de watersnoodramp en de MKZ-crisis voelde men zich weer verbonden met het koningshuis en het koningshuis toonde ook belangstelling voor gedupeerden.
Tegenwoordig is dat bindingsfactor veel minder. Dat komt omdat in de tweede wereldoorlog Nederland nog een apart land was. Nu maken we deel uit van grotere samenwerkingsverbanden zoals EU en VN en NAVO. Dus Nederland als zelfstandig land wordt minder vaak aangevallen. Waardoor wij ook minder 

- Als laatste argument heb ik dat de voorbeeldgevende functie weg is. Het koningshuis en met name de koningin zou het goede voorbeeld moeten geven tegenover de burgers. Maar ook dat is ver te zoeken. Zoals ik net verteld heb hoeft Beatrix over haar inkomen geen belasting te betalen, maar over haar spaargeld wel. omdat ze daar belasting over moest betalen, had ze haar spaargeld over laten zetten naar banken in het buitenland. Als dat het voorbeeld van Nederland is…
Een ander voorbeeld is een reisje naar Antarctica. Willem alexander en maxima gingen voor informatie over de opwarming van de aarde naar de zuidpool. Terwijl hun kinderen bij de vader en moeder van Maxima achtergelaten waren. Aangezien Amalia de oudste dochter van het echtpaar ouder dan vier jaar is, is ze leerplichtig en heeft ze dus niet het recht om van school weg te blijven.

Tegen – argumenten
- Mijn eerste tegenargument is ‘ traditie’. Nederland zou al heel zijn bestaan een koninkrijk zijn geweest. Dat is niet waar. Nederland was eerst een republiek, maar in 1806 maakte Napoleon van Nederland een monarchie en in 1813 pleegde Willem I een staatsgreep. Sindsdien is Nederland een koninkrijk. Bijna 2 eeuwen hebben Nederlandse burgers al een koning of koningin. Het is deel van onze cultuur. Er gaat veel cultuurgoed verloren, de monarchie behouden is goed voor de Nederlandse identiteit.
Dat is natuurlijk waar, er zou veel cultuurgoed verloren gaan en ook feestdagen zoals koninginnedag zou verdwijnen. Maar daarvoor in de plaats komen weer andere feestdagen.


- je kunt zeggen dat een republiek duur is, omdat er om de vier jaar een president gekozen moet worden en die campagnes kosten veel geld. Maar als je een koning of koningin en zijn familie moet onderhouden kost dit nog meer geld. Ze maken hele dure uitstapjes met de hele familie en hoeven geen belasting te betalen. Het koningshuis kost jaarlijks ongeveer 90 miljoen euro. Dit moeten de belastingbetalers allemaal voor ze betalen. En de koningin zelf heeft ongeveer 5 miljard euro.

Oplossing:
Natuurlijk is een republiek het alternatief voor de monarchie, uiteraard ook een parlementaire democratie, maar bij een republiek zijn verschillende regeringsvormen mogelijk, die zich onderscheiden naar de rol die de president speelt: 
- Een president met beperkte invloed die de plaats inneemt van de huidige koningin. De president heeft niet de dagelijkse leiding over de regering. Deze hoeft niet vaak gekozen te worden en zou eventueel door het parlement gekozen kunnen worden in plaats van rechtstreeks. Duitsland heeft een dergelijke president (maar die wordt wel rechtstreeks gekozen). Het voordeel is dat de huidige grondwet onveranderd kan blijven, waarbij de rol van de koning wordt vervuld door de president. Alleen de manier om het staatshoofd
te kiezen, verandert.
Een andere mogelijkheid is een president met grotere invloed, die rechtstreeks door de bevolking wordt gekozen en die de voorzitter is van de ministerraad. In dit geval wordt de regering samengesteld door de president en niet gevormd door de fracties in de Tweede Kamer. Frankrijk heeft zo’n soort president.REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.