Prostitutie

Beoordeling 5.9
Foto van een scholier
  • Betoog door een scholier
  • 4e klas havo | 964 woorden
  • 30 maart 2009
  • 161 keer beoordeeld
Cijfer 5.9
161 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Hoertjes gedwongen met de billen bloot.

Prostitutie moet verboden worden

De prostitutie is het oudste beroep op de gehele wereld. Het is iets wat bij de maatschappij hoort, maar het is geen normaal beroep. Prostitutie gaat over betaalde seks. Dat soort werk is onvergelijkbaar met ieder ander beroep. Ook omdat je te maken hebt met allerlei vooroordelen en de problemen die het met zich meebrengt. In 2000 werd in Nederland het bordeelverbod afgeschaft. Dat betekent dat sindsdien de organisatie van vrijwillige prostitutie niet meer strafbaar is. De uitbuiting van onvrijwillige prostitutie en elke vorm van dwang of geweld in prostitutie zoals vrouwenhandel of prostitutie door minderjarigen wordt juist strenger bestraft. Het legaliseren van de prostitutie neemt de criminele activiteiten die met de prostitutie samen gaan niet weg. “Zo gaan drugshandel en witwasserijen hand in hand met de prostitutie”, zo zegt ook “het vrije volk ”. Veel vrouwen in de prostitutie zijn minderjarige, illegale, of gedwongen tewerkgestelde vrouwen. Veelal spelen economische, sociale redenen en vaak zeer negatieve seksuele ervaringen (slachtoffer van misbruik) een rol. Of het zijn meisjes die het slachtoffer worden van loverboys. Loverboys zijn goed uitziende jonge jongens, die tienermeiden paaien met veel cadeaus en ze vervolgens de prostitutie in dwingen. De vrouwen in de prostitutie zijn een zeer kwetsbare groep die weinig kans hebben in de maatschappij. Werken als prostituee was niet verboden in Nederland. Door het afschaffen van het bordeelverbod in 2000 is er in het werk niets veranderd. Er is geen prostitutiewet gekomen en er zijn geen speciale regels voor prostituees. Daardoor is er nog steeds sprake van gigantische wantoestanden. Prostitutie zou daarom verboden moeten worden.

Ten eerste vind ik dat de prostitutie afgeschaft zal moeten worden omdat het te veel kenmerken van slavernij bevat, zoals uitbuiting en werken onder dwang. Deze mening deel ik met de ChristenUnie. Ook deze partij vindt: “De publieke exploitatie van seksualiteit (prostitutie) leidt tot misstanden, dwang en uitbuiting. Niet zelden kunnen we gerust spreken van vormen van slavernij. Uit onderzoek van hulporganisaties blijkt dat van de 20.000 prostituees die in ons land werken, slechts bij 920 vrouwen sprake is van vrijwilligheid. De ervaringen met de legalisering van de bordelen heeft aangetoond dat er eerder sprake is van verschuiving van illegale en gedwongen prostitutie, dan van vermindering daarvan. Het bordeelverbod dient daarom hersteld te worden en prostitutie moet krachtdadig bestreden worden, door mensenhandelaren, exploitanten en klanten aan te pakken.” Ook volgens een vragenformulier vanuit de regering blijkt dat van de 34.677 ondervraagden 29.983 vindt dat het schandalig is dat er zo veel gedwongen prostitutie is. Dit is dus een goede reden om de prostitutie af te schaffen. Daarnaast zegt ook Hirsi Ali:"Legalisatie van prostitutie is met de beste bedoelingen ingevoerd. Maar er gebeurt veel onrechtvaardigheid achter legale ramen," aldus Hirsi Ali. "We worden een put van slavernij."

Mijn tweede argument voor het verbod op prostitutie is dat de meeste buitenlandse vrouwen wel weten wat voor soort werk zij hier moeten komen doen. Maar over de werkomstandigheden wordt hen van te voren niets verteld. Hun paspoort, als ze dat al hebben, wordt afgenomen. Ze moeten duizenden euro’s betalen aan de mensenhandelaren die hen het land in hebben gesmokkeld. Vaak hebben ze angst dat hun familie in het vaderland over het werk te weten komt. Zelf doen ze natuurlijk geen aangifte bij de politie, omdat ze bang zijn het land uitgezet te worden. Zo zegt ook het NRC: “Achter het gordijn gaat een droeve wereld schuil. Vrouwenhandel, gedwongen prostitutie, minderjarige meisjes, beroerde werkomstandigheden. En niet alleen achter de ramen of in de clubs. Ook (of: juist ook) in de 06-circuits en de huiskamerprostitutie werken veel buitenlandse vrouwen. Volgens schattingen komt tweederde van de prostituees uit het buitenland. Meer dan de helft komt van buiten Europa. Velen zijn illegaal. Ze werken in het grijze circuit of met een vals paspoort.”

Verder vind ik dat prostitutie moet worden afgeschaft omdat het merendeel van het betaalde geld van de “klant” niet bij de prostituee terecht komt maar aan de mensenhandelaren, pooiers en loverboys. De prostituee wordt uitgekleed, oftewel uitgebuit.

Daarentegen kan het probleem zich ook uitbreiden als prostitutie verboden wordt. Alle prostitutie is dan illegaal en de werkomstandigheden zullen alleen maar meer verslechteren omdat er geen controle meer is. Het CDA is dan ook tegen een verbod (voor legalisering) en vindt: “We moeten wel beseffen dat het probleem vooral bestaat doordat er nog steeds “klanten” zijn die de vraag naar prostitutie in stand houden.” . Ook zal door de legalisering van prostitutie minder gedwongen mensen aan het werk gezet worden. De SP is tegen een verbod op de prostitutie: “Door de legalisering van prostitutie is het aantal minderjarige, illegale, of gedwongen tewerkgestelde vrouwen dat in clubs en achter de ramen wordt aangetroffen, gedaald.” . Deze woorden voor de legalisering kun je misschien wel allemaal uit onderzoek aflezen. Maar als de regering goed en streng zou controleren bij een verbod zal het aantal prostituees afnemen dus ook het aantal gedwongen prostituees. Als de regering te werk zou gaan met zware straffen zal ook het aantal prostituees afnemen.

Kortom, je kunt daaruit concluderen dat slechts een heel kleine groep vrouwen vrijwillig in de branche zit. De meerderheid is al dan niet illegaal gedwongen aan het werk gezet. De vrouwen durven zelf niets te zeggen waardoor mensenhandelaren samen met seksexploitanten op deze manier een moderne slavernij creëren. Het is één grote, goed geoliede criminele bedoeling die enkel en alleen slachtoffers kent. Als je eenmaal in het circuit zit, is het vreselijk moeilijk, bijna onmogelijk, eruit te komen. De prostitutie moet verboden worden.

Voetnoot
www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=2274&titel=Het_hoerenkind_van_Job_Cohen

www.christenunie.nl/nl/standpuntentotaal?faqShow_48318=1021

www.amsterdam.pvda.nl/nieuwsbericht/2590

www.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Prostitutie/migrant.html

cda.nl/standpunten.aspx?I=157

www.sp.nl/standpunten/cd_114/standpunt_over_prostitutie.html

REACTIES

S.

S.

chil verslagje fag

10 jaar geleden

M.

M.

Mooi al die cijfers die je noemt, maar geen enkele klopt. Er bestaat helemaal geen onderzoek van hulporganisaties die 920 prostituees hebben gesproken. Sterker nog, het grootste aantal ondervraagde prostituees vermeld in een onderzoek is van de overheid zelf, de zogenaamde nulmeting prostitutie, en die kwam nog niet eens tot 400 prostituees. Bovendien gaf daarin slechts 8% aan onder enige vorm van dwang te werken.

Ik daag je uit om het onderzoek te plaatsen in een link!

P.s. de 20.000 prostituees is overigens een schatting van het totaal aantal legaal werkende prostituees. Je kunt niet in de legale prostitutie zonder paspoort. Ten eerste niet omdat de politie hier regelmatig op controleert. Als wat je zegt waar zou zijn, zouden er veel meer meldingen moeten binnen zijn gekomen van mogelijk dwang dan de 738 uit 2014 bijvoorbeeld (dat is immers slechts 3,69% van alle prostituees in NL). Maar om je een voorbeeld te geven. Als jij een raam zou willen huren op de Wallen in Amsterdam, moet je iedere dag dat je daar werkt je paspoort laten zien, anders krijg je geen eens een raam! Ik zou zeggen, prove me wrong!

6 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.