Privacy of nationale veiligheid (663 woorden)

Beoordeling 7
Foto van een scholier
  • Betoog door een scholier
  • 6e klas vwo | 843 woorden
  • 8 april 2019
  • 6 keer beoordeeld
Cijfer 7
6 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Combineer alle b├Ętavakken met techniek

In de universitaire opleiding Science, Technology & Innovation vertaal je theorie uit alle bètavakken naar innovatieve oplossingen voor uitdagingen van deze tijd. En met je handen bouw je een prototype van je ideeën. Benieuwd geworden? Meld je aan voor de Bachelorweek en kom naar de Open Campus Dag! 

Ontdek meer!

Privacy of nationale veiligheid

 Wat is privacy? [A.1] Probeer je het begrip uit te leggen blijkt dat er een hele verzameling van gedachten bij je opkomt. Zo zegt het woord privacy wat over het belang van het tonen van respect ten aanzien van de leefomgeving van anderen. Impliciet gaat het om de mogelijkheid om ten aanzien van jouw leefomgeving zelfstandig te kunnen bepalen, zonder invloed van anderen, in hoeverre je bijvoorbeeld aan de overheid, bedrijven, leerlingen op school, je ouders of vrienden toegang geeft tot jouw leefomgeving [A.2]

[A.3]

 We leven in een informatiemaatschappij waarin het mogelijk is om heel veel persoonsgegevens te verzamelen. Deze worden vervolgens gebruikt voor een legio aan mogelijkheden. Sommige daarvan vind je mogelijk prettig, zoals bijvoorbeeld het online aanbieden door bedrijven van producten op basis van je klik- en surfgedrag. Andere mogelijkheden zijn ingegeven door kwade opzet en zijn onprettig. Denk bijvoorbeeld aan het  door anderen gebruiken van jouw identiteit voor het verkrijgen van een uitkering die voor jou bedoeld is [D.4].

 Na de Tweede Wereldoorlog is er in Europa een beweging op gang gekomen om de privacy rechten te waarborgen in de wetgeving. Deels ingegeven door de verschrikkingen tijdens de Tweede Wereldoorlog, later door de ongekende mogelijkheden voortkomend uit de ontwikkelingen in de informatietechnologie [A.4, D.3]. Zoals gezegd, bieden deze ontwikkelingen veel mogelijkheden die het leven gemakkelijker maken. Tegelijkertijd is er een keerzijde, te weten het verzamelen, koppelen en interpreteren van jouw gegevens met als doel daar voordelen mee te bepalen ten koste van de bescherming van jouw leefomgeving [B.1, B.2]].

 Overheden moeten zich houden aan naleving van de privacy wetgeving. Wat als de inzet van de mogelijkheden van de informatietechnologie kunnen helpen bij het voorkomen van terrorisme, maar daarmee mogelijk afbreuk doen aan de bescherming van jouw privacy rechten? Wat gaat voor: Privacy of nationale veiligheid? [C.1] Is privacy een grondrecht of alleen wanneer het uitkomt [C.2, C.3]]?

 Nationale veiligheid is, net zoals het recht op privacy, een groot goed. Zo zijn er voor- en tegenstanders voor het verruimen van de mogelijkheden voor het grootschalig aftappen van internetverkeer, opdat het land veilig wordt. Een veel gehoord argument voor het mogelijk maken van het onderscheppen van grote hoeveelheden data, met het oog op het vergroten van de nationale veiligheid is: ik heb niks te verbergen. [D.1], [G.1,2]

Mensen hebben vaak niet in de gaten wat de gevolgen zijn van deze gedachtegang.

De mogelijkheden die de hedendaagse informatietechnologie biedt, maakt dat mensen niet op de hoogte zijn van welke persoonsgegevens er van hem of haar in handen zijn van bedrijven en overheden.

Het is heel goed mogelijk dat er wel gegevens zijn waarvan men bij nader inzien liever niet heeft dat deze worden gebruikt. Om nog niet te spreken over het gemis aan overzicht waarvoor deze persoonsgegevens mogelijk gebruikt zouden kunnen worden.

De uitspraak: ik heb niets te verbergen, wordt in deze context minder overtuigend [D.2, E.1, E.2, F.3].

 Weegt het streven naar voorkomen van terrorisme op tegen het verlenen van ongelimiteerde toegang tot jouw persoonsgegevens? Privacy is een grondrecht en je nationale veiligheid is belangrijk [E.3] [F.2]. Toch dient een zorgvuldige belangenafweging steeds ten grondslag te liggen aan de inzet van de informatietechnologie ten behoeve van de nationale veiligheid. De balans tussen privacy en nationale veiligheid dient niet vergeten te worden [F.1], [D.5].

 Geen achterdeurtjes voor overheden in de diensten van internetaanbieders voor het mogelijk maken van opsporen van criminelen. Dit raakt namelijk ook de privacy van niet criminele gebruikers. De juiste balans blijven nastreven, lijkt soms op een impasse te stuiten maar het is noodzakelijk om in een wereld te kunnen leven waar je privacy als de persoonlijke vrijheid kunt ervaren, het ongehinderd, alleen, in eigen kring of met een partner ergens kunnen vertoeven; over de gelegenheid om zich af te zonderen kunnen beschikken, om storende invloeden van de buitenwereld te ontgaan en kunnen spreken van een toestand waarin een mens er zeker van is dat zonder zijn toestemming zo weinig mogelijk andere mensen zich op zijn terrein zullen begeven.

Bronnenmateriaal Privacy

Privacy of nationale veiligheid: Privacy is een grondrecht! Of alleen wanneer het uitkomt?

A. Wikipedia, Privacy, geraadpleegd op -,

https://nl.wikipedia.org/wiki/Privacy

B. Wikipedia, Algemene verordening gegevensbescherming, geraadpleegd op -,

https://nl.wikipedia.org/wiki/Algemene_verordening_gegevensbescherming

C.NU.nl Reuters, VN signaleert fellere overheidspogingen om versleutelde berichten in te zien, geraadpleegd op -, https://www.nu.nl/internet/5455988/vn-signaleert-fellere-overheidspogingen-versleutelde-berichten-in-zien.html

D. Justus Reisinger, Sdu, Het recht op privacy: iedereen heeft iets te (willen) verbergen, geraadpleegd op -,

https://www.sdu.nl/blog/het-recht-op-privacy-iedereen-heeft-iets-te-willen-verbergen.html -By

E. Thomas Dijkman, InfoNu,  Privacy-informatiedatabank? Ik heb niks te verbergen! geraadpleegd op -,

https://mens-en-samenleving.infonu.nl/politiek/64927-privacy-informatiedatabank-ik-heb-niks-te-verbergen.html/

F. Claudia Rahamatan, Oog op het web, WAAROM ‘IK HEB NIETS TE VERBERGEN’ ECHT NIET MEER KAN, geraadpleegd op 20-8-2018,      https://www.42bis.nl/2017/08/waarom-niets-verbergen-echt-meer/

G. NVGzP, Nieuwe Wet op de inlichtingen, en veiligheidsdiensten (Wiv), geraadpleegd op 20-8-2018,  https://www.nvgzp.nl/nieuws/nieuwe-wet-op-inlichtingen-en-veiligheidsdiensten-wiv/

 

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.