Hoe kies jij een studie?

Daar zijn wij benieuwd naar. Vul onze vragenlijst in en bepaal zelf wat voor beloning je daarvoor wilt krijgen! Meedoen duurt ongeveer 7 minuten.

Meedoen

Opvoedende lessen op school

Beoordeling 6.4
Foto van een scholier
  • Betoog door een scholier
  • 6e klas vwo | 1451 woorden
  • 30 november 2007
  • 22 keer beoordeeld
Cijfer 6.4
22 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Overweeg jij om Politicologie te gaan studeren? Meld je nu aan vóór 1 mei!

Misschien is de studie Politicologie wel wat voor jou! Tijdens deze bachelor ga je aan de slag met grote en kleine vraagstukken en bestudeer je politieke machtsverhoudingen. Wil jij erachter komen of deze studie bij je past? Stel al je vragen aan student Wouter. 

Meer informatie
Opvoedende lessen op school
Oké, eventjes een situatieschets, een situatie die denk ik iedereen van jullie vast wel eens heeft meegemaakt.
Ik neem aan dat iedereen wel eens moest overblijven op de basisschool omdat je beide ouders tussen de middag niet thuis waren, dit kan overigens uiteenlopende redenen hebben, maar de meest voorkomende reden is waarschijnlijk omdat ze allebei aan het werk zijn.
Deze situatie is niet alleen iets van 5-10 jaar geleden, ‘onze tijd’ zeg maar, want sinds die tijd is er niet veel verandert. Het is ook helemaal niet erg als je 2 à 3 keer per week moet overblijven, maar dit is vaak al lang het geval niet meer.
In de meeste gezinnen van tegenwoordig werken beide ouders vaak fulltime van 9 uur ’s ochtends tot 5 uur in de avond, soms zelfs langer. Dat betekent dus dat kinderen 5 dagen tussen de middag en na school ergens anders moeten eten/spelen dan in de eigen thuissituatie. Dat is meestal niet goed voor de opvoeding van het kind, ik neem aan dat je je kunt voorstellen dat de opvoeding door deze lange werkdagen er vaak ook bij in schiet, de kinderen zijn namelijk vaker in een andere situatie dan de eigen thuissituatie. En dat al op een jonge leeftijd, ouders gaan namelijk vaak meteen werken als het kind leerplichtig is, dat is rond de 6 jaar.

Je zult zien dat deze kinderen vaker op straat hangen, oké er zijn natuurlijk altijd wel uitzonderingen, en er is een grotere kans dat deze kinderen later voor meer problemen zorgen, gewoonweg omdat ze niet opgevoed zijn in een eigen, vertrouwde thuissituatie.
Je hoort de ouderen van de samenleving ook steeds meer klagen over de jeugd van tegenwoordig en dat ze zo asociaal zijn en dat ze geen normen en waarden meer kennen, ik begrijp ook wel waar deze mensen dat op baseren, de slechte opvoeding die deze kinderen van huis uit hebben meegekregen.
Ik vind dat we als samenleving daar iets aan kunnen/moeten doen, maar het moet allemaal beginnen op de plek bij uitstek waar leerlingen de meeste tijd van het jaar doorbrengen, de school.
Daarom vind ik dat de overheid scholen moet verplichten om opvoedende lessen op te nemen in het lesmateriaal en daar extra tijd voor vrij te maken, een soort kw-uur bijvoorbeeld.
Vandaar mijn stelling: De overheid moet scholen verplichten opvoedende lessen geven.

Allereerst zal ik jullie uitleggen wat ik versta onder opvoedende lessen, in deze speciale lessen moet de school de leerlingen bijvoorbeeld les geven in normen en waarden en hoe je het beste kunt functioneren in de huidige samenleving. Maar niet alleen deze basale dingen, ook bijvoorbeeld het informatie geven over hoe om te gaan met geld, om niet in financiële nood te komen.

Mijn eerste argument voor mijn stelling is dat scholen meer opvoedende lessen moeten geven om de leerlingen beter in de hand te kunnen houden, zowel op school als in de samenleving. De leerlingen moeten een actieve participatie tonen in de lessen en daardoor krijgen ze een groter verantwoordelijkheidsgevoel voor hun eigen leerproces, dit heeft ook weer een positief effect op hun eigen toekomst. Het creëert niet alleen een verantwoordelijkheidsgevoel, de actieve participatie is namelijk ook goed voor de ontwikkeling van normen en waarden van de leerling.
Als in de lessen opvoedkunde, zo zal ik het maar even noemen, ook goed wordt gelet op het strategisch handelen en sociaal gevoel van een leerling dan kan dat zorgen voor een beter omgang tussen leerlingen onderling, maar ook tussen leerling en leraar, leerling en ouder en door deze lessen leren leerlingen ook weer hun normen en waarden te kennen, dat heeft ook weer een positief effect op het gedrag in de samenleving. Een en al positiviteit dus die opvoedkundige lessen, met name voor de normen en waarden, die de jeugd van tegenwoordig nogal ontbeerd, zoals de ouderen in de samenleving dus al zo vaak zeggen.
Mijn volgende argument is dat de school d.m.v. de opvoedkundige lessen de ouders als het ware ondersteunt/corrigeert in de opvoeding die haar leerlingen van huis uit(of niet) hebben meegekregen. Omdat de ouders het vaak zo druk hebben met van alles en nog wat, en dan voornamelijk hun werk, biedt de school door deze opvoedkundige lessen de ouders een uitkomst.

Het is niet alleen dat deze opvoedkunde lessen gegeven moeten worden voor enkel de leerlingen, ook vind ik dat ouders meer betrokken moeten worden bij deze lessen. Ze moeten sowieso meer betrokken geraken bij school , dan is dit een goede oplossing.
Dankzij deze lessen, waarin leerlingen les krijgen over van alles en nog wat, ondersteunt de school de opvoeding als het ware, ook bereidt men de leerlingen voor op de toekomst. Bijvoorbeeld door informatie te geven over primair, hun vervolgopleiding, maar ook bijvoorbeeld over de hypotheek van een huis dat je later gaat kopen en allerlei andere dingen waar je veel aan hebt als je goed wilt functioneren in de samenleving , nu en over 10/20 jaar nog steeds.

Dit brengt mij naar mijn volgende argument: namelijk dat deze opvoedende lessen goed zijn om de leerlingen voor te bereiden en goed te informeren over financiën en andere belangrijke zaken voor de toekomst. Dit houdt onder andere in: Een introductie in hypotheken, financiële bijsluiters en bijvoorbeeld de kleine lettertjes bij contracten en pensioenen. Allemaal dingen waar je veel aan hebt in de rest van je leven dus.
Door leerlingen goed te informeren en misschien wel door ze bij de financiën te helpen, zullen ze niet zo snel meer in het rood staan. Wat nu vaak nog wel het geval is, want zo gauw als de leerlingen 18 jaar worden, zijn veel van hen geneigd om, al is het maar een klein bedrag, in het rood te gaan staan. Maar wat ze vaak niet weten is dat er veel lasten en kosten aan vast zitten, de oplopende rente,om maar 1 ding te noemen, bijvoorbeeld.
En door de leerlingen hier al vroegtijdig over te informeren zullen ze minder vaak/minder snel in het rood gaan staan omdat ze weten welke consequenties er aan vast zitten.
Daarmee voorkomt de school velerlei financiële problemen voor haar leerlingen.
Mijn vierde argument voor mijn stelling is, dat scholen meer opvoedkundige lessen moeten geven om de scholieren allemaal dezelfde regels en richtlijnen mee te geven om goed te kunnen functioneren binnen de huidige maatschappij.
Ieder kind komt uit een ander gezin en daarmee dus uit een andere samenleving met verschillende levensopvattingen en verschillende normen en waarden. Dat wil dus zeggen dat er kinderen zijn die de ‘goede’ normen en waarden hebben meegekregen van huis uit waarmee ze goed kunnen functioneren in de samenleving. Daarentegen heb je ook leerlingen die het minder hebben getroffen, zij komen uit een slecht milieu, hebben vaak weinig tot geen normen en waarden meegekregen en ze zullen dus waarschijnlijk minder goed functioneren in de algehele samenleving.
Om dit enigszins aan te passen, uitsluiten kan natuurlijk nooit, vind ik dat de school door middel van haar opvoedkunde lessen moet proberen om haar leerlingen dezelfde hoofdrichtlijnen mee te geven waarmee men goed of in ieder geval beter kan functioneren in de huidige maatschappij.

Als de school een algehele verbetering ziet in het gedrag van haar leerlingen dan kan zij concluderen dat ze haar taak goed heeft volbracht.

Samenvattend, ik vind dat scholen een grotere opvoedende taak moet krijgen dan ze nu al heeft.
Dat wil ik bereiken door opvoedende lessen op school te introduceren.
Door deze opvoedende lessen zouden leerlingen beter in de hand te houden moeten zijn, ze krijgen namelijk een groter verantwoordelijkheidsgevoel en het bijbrengen van normen en waarden heeft ook een positief effect voor de leerling.
De school ondersteund door deze opvoedkundige lessen ook de ouders in de opvoeding van het kind. Omdat ouders het vaak te druk hebben met werken, blijft er relatief weinig tijd over voor het opvoeden van hun kind, aan de scholen dus de taak om deze ouders te ondersteunen in de opvoeding. Ook zijn de lessen goed om leerlingen voor te bereiden en te informeren over financiën, dit vooral om grote problemen in de toekomst te vermijden, financiële problemen wel te verstaan.
Ook zijn deze lessen bedoelt om leerlingen allemaal zo veel mogelijk dezelfde regels en richtlijnen proberen mee te geven om goed te kunnen functioneren binnen de samenleving, ongeacht uit welk leefmilieu ze komen. Met de nadruk op proberen, want om ieder kind dezelfde regels en richtlijnen mee te geven is een utopie.
Al met al, deze lessen zijn niet alleen goed voor de leerling zelf of voor de huidige samenleving, ook voor de regering. Ze willen toch dat wij 1040 uur moeten maken?
Nou, hier is een goed alternatief om die uren van kwaliteit te voorzien.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.