NEDERLAND VOL?ONS LAND IS VOL, ten dele overvol". Deze woorden zijn letterlijk gezegd door de toen nog Nederlandse koningin, Juliana. De zin kwam voor in haar laatste troonrede, uitgesproken op dinsdag 18 september 1979.Tegen deze uitspraak in de troonrede werd niets in gebracht. Logisch, men vond Nederland toen al aardig vol.

Wat verstaan we eigenlijk onder vol? Als een emmer vol water is, kan er niets meer bij. De druppel die je er nog bij probeert te doen, is die symbolische die de emmer doet overlopen.

Maar als we in de trein stappen en constateren dat er nauwelijks zitplaatsen vrij zijn, mompelen we: "Nou, die is behoorlijk vol". Dat weerhoudt ons er niet van toch in te stappen; en al die anderen op het perron doen hetzelfde.


Nederland is natuurlijk niet vol in de zin dat er niemand meer inpast, maar de vraag is:

Wanneer is het zo veel dat het niet meer leefbaar is.Nederland is het meest dichtbevolkte land van de Europese Unie. Het heeft een bevolkingsdichtheid van zo’n 468 mensen per vierkante kilometer. Dat is aardig veel. Alleen Taiwan en Bangladesh zitten hier boven.

Elke dag komen er gemiddeld ook nog zo’n 330 personen per dag bij. Daarom wordt verwacht dat ongeveer in 2015 het totale inwonersaantal de 17,5 miljoen al gepasseerd is.

Blijkens onderzoekingen vindt circa 60% van alle Nederlanders het hier vol. Wie vindt dat Nederland vol zit met mensen, beton en asfalt, geeft uiting aan zijn gevoel. Criteria, aan de hand waarvan eenvoudigweg zou kunnen worden vastgesteld wanneer een land vol te noemen is, ontbreken echterDeze toename van de bevolking maakt onder andere de files groter en de vliegvelden voller.

Om dit probleem op te lossen moeten er meer wegen komen en de vliegvelden uitgebreid worden. Maar dit tast de woonruimte en de ruimte voor natuur en recreatie aan.Hierdoor moeten de kleine dorpjes en stadjes met hun cultuur en landschap noodgedwongen plaats maken voor grote bouwprojecten en uitbreiding van de infrastructuur om al deze mensen in te laten wonen en werken. Het zou erg jammer zijn als al die dorpjes verdwijnen en Nederland langzaamaan veranderd in landje beton om het zo maar even te noemen.
De problemen in de zorg en in het onderwijs hebben er ook mee te maken. De zorg en het onderwijs staan er niet goed voor omdat er te weinig personeel is om voor al die bedden te zorgen en om al die volle klaslokalen les te geven. Met de toenemende bevolking zal dat alleen maar erger worden en dat komt de kwaliteit van het onderwijs en de zorg zeker niet ten goede.Er is onderzocht dat elke Nederlander gemiddeld een halve hectare landbouwgrond nodig heeft om elke dag gezond en gevarieerd te eten. Maar dat zou beteken dat er maar 4 miljoen mensen in Nederland kunnen wonen. Het zit zo dat Nederland 14 keer zijn eigen landoppervlak gebruikt in andere landen om alle Nederlanders te voeden. Het is natuurlijk maar de vraag of die landen over 30 jaar nog steeds al dat voedsel willen exporteren naar ons,

Want het stijgend aantal wereldburgers de dalende energievoorraden en de afnemende hoeveelheid vruchtbare grond in de hele wereld kunnen gemakkelijk leiden tot wereldwijde exportbeperkingen vanwege de noodzaak om deze goederen te houden voor eigen gebruik.Ook wordt het door de bevolkingsgroei er niet gezelliger op in Nederland. Afgezien van het feit dat we straks in een grote stad leven is het zo dat hoe minder ruimte een mens voor zichzelf heeft - letterlijk en figuurlijk - des te meer probeert hij ruimte voor zich op te eisen. Er ontstaan dan sociale problemen. Ga maar na. Mensen van het boerenland, die dus veel meer ruimte hebben, zijn vaak veel gemoedelijker en gastvrijer dan mensen uit de stad. Ze vinden het leuk als er iemand langs komt. De mensen in de stad proberen zoveel mogelijk ruimte op te eisen en willen met rust gelaten worden omdat ze soms gek worden van al die mensen en drukte om zich heen. Als het overal dus steeds drukker wordt worden de mensen chagrijniger.Maar het zal wel moeilijk worden om het inwonersaantal van Nederland naar beneden ter brengen. Ik vind dat je moeilijk een geboortebeperking kan invoeren net als in China, maar misschien ontkomen we er over eeuw niet meer aan.

Maar misschien kan het ook op andere manieren:

Van de 330 mensen die er gemiddeld elke dag bij komen zijn er 165 allochtoon.

Als we die niet meer toe zouden laten, dan zou de bevolkingsgroei met de helft verminderd worden.Maar dan zou je de mensen laat stikken die hier naartoe komen omdat ze in hun eigen land vervolgd en vermoord worden en daar dus gewoon niet kunnen leven. Daar ben ik het mee eens. Die mensen mogen hier best blijven. Maar volgens deskundigen van de EU kan 15% van de asielzoekers gerekend worden tot de echte vluchtelingen. De resterende 85 % komt om economische redenen naar Europa.

Toch wordt 60% van de asielzoekers toegelaten. En van de overige 40% verdwijnt ook nog een groot gedeelte als illegaal. Dit betekent dat als er een vluchteling komt die dus echt niet terug kan omdat ie dan misschien vermoord wordt. Die misschien niet wordt toegelaten omdat het vol zit doordat ze te veel mensen hebben toegelaten die hier om economische redenen zijn.

Ik snap wel dat het erg treurig is om mensen terug te sturen, maar we kunnen ze gewoon niet allemaal toelaten. En van degene die we toelaten moeten we proberen dat die wel zo veel mogelijk echt vluchteling zijn al is dat vaak erg moeilijk te controleren.Als de beschikbare gegevens zoals die van CBS kloppen dan zou je moeten zien dat Nederland al lang overvol is. Dat het nog steeds leefbaar is, zal toch in belangrijke mate te danken zijn aan de creatieve manier waarop men altijd naar oplossingen heeft gezocht. Maar de rek is daar ook een keer uit en we kunnen dus niet zo doorgaan, er moet echt wat gebeuren aan de toenemende bevolkingsgroei.


REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

E.

E.

Een uitstekend betoog. Een 10 wat mij betreft.

8 jaar geleden