Moeten we het verbod op godslastering opheffen?

Beoordeling 5.9
Foto van een scholier
  • Betoog door een scholier
  • 5e klas vwo | 839 woorden
  • 8 december 2004
  • 19 keer beoordeeld
Cijfer 5.9
19 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

Moeten we het verbod op godslastering opheffen?

Voordat ik het hierover wil hebben, zal ik eerst even het betreffende stukje uit het Wetboek van Strafrecht er bij pakken:

Artikel 147 en 147a uit het Wetboek van Strafrecht

Artikel 147
Met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie wordt gestraft: 1. hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, door smalende godslasteringen op voor godsdienstige gevoelens krenkende wijze uitlaat; 2. hij die een bedienaar van de godsdienst in de geoorloofde waarneming van zijn bediening bespot; 3. hij die voorwerpen aan een eredienst gewijd, waar en wanneer de uitoefening van die dienst geoorloofd is, beschimpt.

Artikel 147a
1. Hij die een geschrift of afbeelding waarin uitlatingen voorkomen die, als smalende godslasteringen, voor godsdienstige gevoelens krenkend zijn, verspreidt, openlijk tentoonstelt of aanslaat of, om verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen te worden, in voorraad heeft, wordt, indien hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat in het geschrift of de afbeelding zodanige uitlatingen voorkomen, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie. 2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die, met gelijke wetenschap of een gelijke reden tot vermoeden, de inhoud van een zodanig geschrift openlijk ten gehore brengt. 3. Indien de schuldige een van de misdrijven omschreven in dit artikel in zijn beroep begaat en er, tijdens het plegen van het misdrijf, nog geen twee jaren zijn verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens een van deze misdrijven onherroepelijk is geworden, kan hij van de uitoefening van dat beroep worden ontzet.

Terwijl Donner afgelopen weekeinde op een CDA-congres liet weten dat hij vindt dat het bovengenoemde artikel uit het wetboek van strafrecht vaker moet worden toegepast om onnodig kwetsen tegen te gaan, vinden D66, VVD en PVDA juist dat het artikel te ouderwets is, en moet worden afgeschaft.

Het artikel uit het wetboek van strafrecht is in de afgelopen jaren amper gebruikt en stemt nog van voor de oorlog. D66 vindt daarnaast dat het beledigen van iemands godsdienst niet anders bestraft moet worden dan het beledigen van iemand met een andere huidskleur of andere nationaliteit.

Daarnaast blijkt dat de minister valse hoop bied aan de mensen die zich gekwetst voelen in hun geloof. Uit de uitspraken van de rechters blijkt dat zij heel veel toestaan en dat de vrijheid van meningsuiting vaak zwaarder telt dan het geloof van iemand.

Daarmee komen we bij het volgende punt, Vrijheid van meningsuiting. Hebben we niet vele jaren de strijd geleverd voor de vrijheid van meningsuiting. En staat dit recht dan ook niet in onze grondwet verankerd. Daarnaast staat dit recht ook bekend als een van de rechten van de mens. Zouden we dit moeten blijven beperken omdat mensen zich door deze vrijheid gekwetst voelen.

Als een christen Jezus de zoon van God noemt, kan een Moslim zich al beledigt voelen, omdat volgens zijn geloof Allah geen zoon heeft. Moet je een christen dan vervolgen voor zijn geloof? De vrijheid van godsdienst staat toch ook vast in de Nederlandse Grondwet. Het lijkt er op dat Minister Donner mensen met een godsdienst beter wil beschermen dan anderen. Dat betekend dat mensen die geloven, beter behandeld worden dan mensen die geen geloof hebben. Maar is gelijke behandeling geen grondrecht?

Veel mensen hebben de indruk dan Donner deze wet wil oppoetsen om de Moslimbevolking van Nederland te helpen. Door het aanzwengelen van deze discussie geeft men meer de illusie dat moord beloond wordt. Was de wens van Mohammed B. niet dat mensen die kritiek uitoefenen op zijn geloof, bestraft worden.

En wil Donner met de wet in de hand mensen die moslims uitmaken voor geitenneukers of de Islam een achterlijke cultuur noemen aanpakken, dan heeft hij het verkeerde artikel. Want volgens de definitie, bescherming van de als Persoon gedachte God, vallen deze artikelen daar niet onder.

De wet is bedoeld voor bijvoorbeeld een uiting als ‘God is het kwaad’. Een mening die misschien in de eerste decennia van de jaren zeventig controversieel was, maar heden ten dagen door velen wordt beleden en bij anderen hooguit tot gefronste wenkbrauwen leidt. Het is niet voor niks dat de wet nauwelijks meer wordt gebruikt.

Ik vind niet dat iedereen alles maar moet kunnen zeggen, maar om nu mensen met een godsdienst beter te behandelen dan anderen gaat mij te ver. Iemand die geen geloof heeft is even veel gekwetst als een Moslim zegt dat alle mensen die niet in Allah geloven, vermoord moeten worden. Onbewust, en vaak bewust, kwetsen we elkaar al genoeg. Laten we nu eens nadenken over onze uitspraken. Niet alles wat we vinden hoeven we direct aan iedereen te laten horen. Er is dan wel een vrijheid van meningsuiting, maar moeten we dan direct alles zeggen wat we willen?

Ik vind dat mensen gewoon meer moeten nadenken over hun uitspraken. En dat gold voor Theo van Gogh misschien nog wel even veel als voor de persoon die hem vermoordde. Waarom willen mensen nu altijd shockeren.. Er zijn ook genoeg andere manieren om mensen aan het denken te krijgen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.