Hoe kies jij een studie?

Daar zijn wij benieuwd naar. Vul onze vragenlijst in en bepaal zelf wat voor beloning je daarvoor wilt krijgen! Meedoen duurt ongeveer 7 minuten.

Meedoen

Meer huismannen

Beoordeling 7.4
Foto van een scholier
  • Betoog door een scholier
  • Klas onbekend | 1969 woorden
  • 25 april 2005
  • 20 keer beoordeeld
Cijfer 7.4
20 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Overweeg jij om Politicologie te gaan studeren? Meld je nu aan vóór 1 mei!

Misschien is de studie Politicologie wel wat voor jou! Tijdens deze bachelor ga je aan de slag met grote en kleine vraagstukken en bestudeer je politieke machtsverhoudingen. Wil jij erachter komen of deze studie bij je past? Stel al je vragen aan student Wouter. 

Meer informatie
Al jaren lang doen de vrouwen het huishouden en de mannen zorgen dat er brood op de plank komt, maar waarom kan de man het huishouden niet doen? En dat de vrouw dan zorgt voor het inkomen? De emancipatie is inmiddels al zover ontwikkeld. Vrouwen mogen stemmen en er zitten veel vrouwen in de tweede kamer, bijvoorbeeld Femke Halsema. De meeste mannen vinden of denken dat ze al genoeg doen in het huishouden. Maar wanneer de vrouw een keer een paar dagen weggaat, en de man staat er alleen voor in het huishouden, dan hoef je niet te verwachten dat de was is gedaan en dat er is schoongemaakt of zelfs maar stof gezogen! Mannen onderschatten zichzelf, maar uit metingen van de overheidscampagne ‘wie doet wat?’ blijkt wel anders. Voordelen van meer huismannen: de vrouw kan nu ook aan een eigen carrière beginnen. Jarenlang heeft ze voor de kinderen moeten zorgen, maar nu krijgt ze (eindelijk) de kans om een carrière te beginnen. Ze is tenslotte jaren lang naar school gegaan, een studie gevolgd, nagedacht over haar toekomst. Dat kan allemaal in een klap weg zijn, omdat zij moet zorgen voor de kinderen. Een vrouw mag ook eigen sociale contacten hebben. Een man heeft in z’n privé leven vaak nog veel contact met z’n collega’s. vrouwen hebben alleen de buurvrouw en de moeders van andere kinderen. De vrouw is niet meer inkomensafhankelijk. Nu kan van het salaris van de man de huishoudelijke dingen worden gekocht, en van het salaris van de vrouw kan het gezin leuke dingen mee doen. Uitstapjes of bijvoorbeeld een dure vakantie.
Nadelen van meer huismannen: De man moet het eerst nog leren, het kan even duren voordat hij alles doorheeft. Wanneer een man het huishouden moet gaan doen, moet hij nog veel dingen leren. Hij moet leren strijken, schoonmaken en alle andere huishoudelijke klusjes. Maar wanneer hij dat door heeft, is het bijna hetzelfde als wanneer de vrouw het huishouden doet. Vrouwen kunnen wel hoge beroepen gaan doen, maar….. Maar wanneer ze kinderen krijgen zullen ze toch met verlof moeten, en wanneer ze later weer willen werken, moeten ze eerst weer bijgeschoold worden, want ze zal wel het een en ander zijn vergeten. De man moet dan weer werk gaan zoeken, en de vrouw moet dan weer het huishouden gaan doen. Want de man kan nog steeds geen borstvoeding geven. Het zou misschien toch vanuit de genen zijn. Dat vrouwen meer aanleg hebben voor de zorgelijke taak in het huishouden, en dat de man meer aanleg heeft voor de technische kant. vroeger Wanneer er kinderen komen, stoppen veel vrouwen met werken. Mannen doen dat bijna nooit. Tussen 1975 en 1995 zijn mannen wel meer gaan doen in het huishouden en met de kinderen. Als ze na 1995 net zo hard daar mee waren doorgegaan zouden mannen nu al 40% van de zorgtaken doen. Maar helaas, dat is niet het geval, na 1995 is de toename van mannen in het huishouden gestopt en het is soms zelfs minder gaan worden. In Nederland werkt 41% van de bevolking deeltijds. Van die 41% is 70% vrouw. Maar van het geld van de vrouw kan een gezin niet rondkomen. Dus heeft het gezin het inkomen nodig van de man. Vroeger kregen vrouwen niet altijd hetzelfde salaris als mannen voor het zelfde werk. Taakverdeling: Wanneer een man wel meewerkt in het huishouden laat hij vaak de vervelende klusjes over aan de vrouw, bijvoorbeeld het schoonmaken van het toilet. Vrouwen ervaren de verdeling van het huishouden heel anders dan mannen. Zo beweerd 93% van de vrouwen meer te doen aan het huishouden dan de man. Van de mannen meent 65% dat hij thuis een gelijke verdeling heeft in het huishouden, tegenover 51% van de vrouwen. Mannen scoren wel hoog op kleine of leuke huishoudelijke taken, zoals het buiten zetten van het afval en het naar bed brengen van de kinderen. Maar wat ze niet doen is het schoonmaken van het toilet en de kleren wassen en strijken. Dat zijn vrouwen taken gebleven. Mannen gebruiken de smoes dat vrouwen daar gewoon beter in zijn. Uit de campagne van ‘wie doet wat’ ,van de overheid, is gebleken dat het percentage van de mannen die het merendeel van het huishouden doen is gestegen met 9%, in het begin van de campagne was het 40%. Hoeveel huismannen heeft Nederland eigenlijk? Op de site www.huismannen.nl hebben ze onderzocht hoeveel mannen nu het huishouden runnen met kinderen. Ze hebben een ruime schatting kunnen maken. Hieruit blijkt dat slechts 1% van de huishoudens volledig wordt gerund door mannen. Hieronder vallen mannen die zelf geen betaalde baan hebben, zij leven van het inkomen van hun vrouw. Dan is er nog een groep van 4 a 5% waarbij de man de zorg en de opvoedtaken doet in een gezin naast z’n parttime betaalde baan. Slechts in10% van alle huishoudens is de zorg en opvoeding gelijk verdeeld. Beide mensen hebben een betaalde baan, maar vaak een wisseldienst. In 85% van de huishoudens met kinderen doet de vrouw de zorg en de opvoedtaken. Daarnaast zijn er ook nog de huishoudens die geen kinderen hebben of alleenstaanden. In deze gevallen zijn werk en zorg veel makkelijker te combineren. Maar over deze gevallen zijn geen cijfers bekend. Salaris: Het uurloon van vrouwen was in 2002 gemiddeld lager dan dat van de mannen, maar ze hadden wel allebei het zelfde opleidingsniveau. Het verschil is maar liefst 19%. Mensen die denken het verschil te kunnen verklaren zeggen dat het verschil komt omdat de vrouwen parttime werken. “Dit verdiend minder dan voltijd werken. Ook heeft het te maken met de verlofdagen van de vrouwen”, zeggen ze. Wanneer vrouwen door hebben dat ze te weinig betaald krijgen, terwijl een man in het zelfde bedrijf met dezelfde functie zelfs meer verdiend, dan moet de vrouw naar haar baas gaan. Een paar vragen die huismanen vaak krijgen: 1)is de huisman een watje? 2)Word je wel begrepen door je omgeving? 3)Ben je niet eenzaam thuis? 4)Maak je ook Wc’s schoon? 1) nee, de huisman is zeker geen watje. Hij heeft vaak zelf gekozen om huisman te worden. Daarnaast is het runnen van een huishouden een verantwoordelijke taak, zeker als het gezin kinderen heeft. 2) Vaak worden huismannen wel begrepen, maar soms ook niet. Hij moet vaak uitleggen waarom hij huisman is geworden. Dat hoeven vrouwen nooit te doen. Maar wanneer een man het uitgelegd heeft begrijpen de meeste mensen het wel. Toch blijven er altijd mensen die het maar niks vinden, huismannen. 3) Waarom zou een huisman wel eenzaam zijn, als een huisvrouw dat niet is? Het is je eigen keuze. Je kan helpen op school, vrijwilligers werk gaan doen of wat organiseren met de straat. Je zult na een tijdje merken dat je eigenlijk tijd te kort komt. Er is genoeg te doen! 4) Ja, natuurlijk! Dat hoort erbij. Huismannen moeten precies het zelfde doen als wat huisvrouwen al jaren doen. Boodschappen, de was, koken, strijken, rotzooi opruimen, ramen lappen en nog veel meer! Iemand moet het doen.
onderzoek Er is een onderzoek gedaan met een vragenlijst bij 29 mannen die het huishouden deden. Hier is op 3 verschillende motieven gekeken. ·intrinsieke motivatie, iemand vind het bijvoorbeeld heel erg leuk om zijn kinderen te zien, men kiest er zelf voor ·extrinsieke motivatie, hier gaat het om factoren, die gezocht moeten worden in de directe omgeving. Bijvoorbeeld aan werkloosheid en financiële motieven. Hier is er sprake van minder keuzevrijheid ·neutrale motivatie, hier is er sprake van een combinatie van intrinsieke en extrinsieke motivatie. Resultaten: Wat opvalt is de hoge tevredenheid van mannen met de rol van huisman. De max. score die hierbij gehaald kan worden zijn 50 punten. De gemiddelde scoren van alle huismannen is 36.5. de gemiddelde scoren voor huismannen met een intrinsieke motivatie is 39.4, de gemiddelde score voor de ‘neutrale huisman’ is 36.2. de score voor extrinsiek gemotiveerde huismannen is 33.8. hieruit blijkt dus dat de intrinsiek gemotiveerde huisman meer tevreden zijn. Wanner de stelling: “ik ben blij huisman te zijn” word voorgelegd aan de huismannen zegt 63% het geheel met de stelling eens te zijn. 43% van de huismannen geniet veel van z´n vrijheid, want als huisman ben je je eigen baas. 66% van de huismannen zingt vaak een liedje met zijn kinderen. 36% van de huismannen is het deels een met de stelling: “kinderen halen je het bloed onder de nagels vandaan.” Is vader een tweederangs moeder? De meeste vrouwen vinden dat mannen niet goed voor de kinderen zorgen en hij kan het huis niet opruimen. in reclames van bijvoorbeeld KPN zie je een vader naar de kamer van z’n zoon gaan om gedag te zeggen, hij denk dat hij z’n zoon gaat aantreffen wanneer hij aan het internetten is, maar hij zit eigenlijk braaf z’n huiswerk te maken, maar zodra vader weer weg is draait hij z’n bureau om en dan heeft hij een bedieningspaneel voor internetgames. In reclames word in tegenstelling tot de man, de vrouw veel praktischer en slimmer neergezet. De overheid heeft een campagne opgezet met de naam: ‘mannen in de hoofdrol’, die wil mannen aansporen om meer huishoudelijke en zorgtaken op zich te nemen. Mannen zijn hun oude ‘traditionele’ rol aan het verliezen. Ze zijn niet meer onmisbaar als de kostwinnaar in een gezin. Een proefje Er is een klein proefje gedaan, een man (laten we hem Ben noemen) heeft een week gezorgd voor z’n kinderen. Het eerste wat hij ging doen was een mythe doorbreken, die van de zware taak van het huishouden. Misschien was het huishouden vroeger zwaar, met die ouwe vieze huizen, wastobben en vijf kinderen, maar in een strak modern huis met veel apparatuur en 1 of 2 kinderen die vanaf vier jaar verplicht naar school gaan, is het huishouden best wel vol te houden. Ben had al binnen twee dagen door dat het huishouden niks voorstelde. Z’n kinderen doen helemaal niets in het huishouden, ze zijn te klein of te lui. Hij heeft wel een dochter die de afwas kan doen, maar wanneer haar vader zegt dat ze de afwas moet doen, zegt ze ineens dat ze nog veel huiswerk moet doen. Het eerste geheim om een makkelijk huishouden te hebben is om alle apparaten aan te schaffen die er maar verkrijgbaar zijn. Een magnetron, afwasmachine, wasmachine, droger. En gebruik die apparaten dan ook slim. Alles kan volgens Ben in een magnetron, wanneer je dat doet, heb je heel weinig pannenafwas. Volgens Ben kun je de afwasmachine ook als voorraadkast gebruiken. Uitruimen heeft geen zin, want je moet hem toch weer bijvullen. Het tweede geheim van Ben is dat als je geen afwasmachine hebt, je gewoon die bestekbak weg moet doen, het heeft volgens hem geen nut om elke keer het bestek uit te gaan zoeken, elke dag opnieuw. Het eerste probleem wat Ben tegenkwam was dat de overhemden uit de was komen met allemaal kreuken erin. Hij had er nooit bij stil gestaan. Hij heeft direct een strijkplank gekocht. Maar wat bleek nou, er zat geen gebruiksaanwijzing bij. “alsof alle mannen van de hele wereld automatisch weten hoe een strijkplank werkt!.” Ben dacht dat hij het wel wist en heeft zijn overhemd er gewoon opgelegd en gewacht tot hij er zonder kreukels op lag. Slot Op de vraag Waarom moeten vrouwen altijd het huishouden doen? Waarom kunnen mannen dat niet? Kunnen we zeggen dat het een geheel eigen keuze is van de man wanneer hij huisman wil worden. Het zal uiteindelijk niet veel verschil uitmaken wanneer nou een vrouw of een man het huishouden doet. Alleen zien de kinderen de hele tijd de ene persoon de hele dag, en de andere ’s avonds om zes uur. Je kan ook de rollen een beetje veranderen, beide ouders werken dan. Je hebt dan meer inkomen, en je bent niet meer afhankelijk van één inkomen. Dan is er ook nog ruimte om leuke dingen samen te doen. Dan hebben beide personen de kans op een carrière.

REACTIES

A.

A.

geen goed betoog.

9 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.