Intelligent Design

Beoordeling 6.6
Foto van een scholier
  • Betoog door een scholier
  • 5e klas vwo | 886 woorden
  • 6 juli 2010
  • 32 keer beoordeeld
Cijfer 6.6
32 keer beoordeeld

Bouwplan
Stelling:
Middelbare scholen in Nederland mogen ID niet doceren.

Inleiding:
- introductie onderwerp
- ID in Amerika
- Vormen van ID
- ID in Nederland
- Stelling

Middendeel:
Argument 1
In Amerika wordt ID vooral verdedigd door extreme Christenen, zij willen heel de wereld weer laten geloven dat God de wereld heeft geschapen en zien ID hierin als een middel.

Argument 2
Het idee van rudimentaire organen past niet in het beeld dat er een intelligente schepper is, waarom zou een alwetende schepper zijn ontwerp iets functieloos geven?

Argument 3
Cees Dekker (waarschijnlijk de grootste aanhanger van ID in Nederland) heeft zelf al aangegeven dat ID niets anders is als religie met wetenschappelijke aspecten.

Argument 4
De ID’ers proberen te hard om hun theorie te presenteren als wetenschap, hierdoor komen ze met berekeningen om hun beweringen te ondersteunen waarbij ze de uitkomst al hebben vastgesteld.

Tegenargument 1
Volgends Darwin zelf zou zijn theorie verworpen kunnen worden als er een complex orgaan gevormd kan worden dat niet uit een vorig stadium heeft kunnen ontstaan. Dit argument wordt met voorbeelden vaak door ID’ers aangehaald.

Weerlegging 1

Slot:
Conclusie: ID mag niet op Nederlandse middelbare scholen worden gedoceerd.

Betoog
Een tijdje geleden werd op een middelbare school in Amerika bepaald dat er over de Intelligent Design theorie lesgegeven moest worden. Deze theorie zegt dat er een intelligente schepper is geweest die alles ontworpen heeft, sommige aanhangers van deze theorie zeggen dat dit de Bijbelse God is. Deze theorie wordt door de aanhangers als wetenschappelijk gezien, maar dit is het niet. Op de middelbare school in Amerika is de theorie alweer van het lesprogramma geschrapt omdat de rechter bepaalde dat het een religieuze doctrine is.

De ID-theorie is in drie vormen onder te verdelen in het ID-deïsme (de schepper heeft de oerknal veroorzaakt, daarna heeft hij alles met rust gelaten), het ID-theïsme (de schepper heeft ook het complexe leven geschapen) en het ID-creationisme (de schepper bemoeit zich nog steeds dagelijks met de schepping De verdedigers van ID zeggen geen creationisten te zijn, dit kan je vergelijken met iemand die een fles jenever per dag drinkt en zegt dat hij geen alcoholist is.

Doordat de ID-theorie eigenlijk geen wetenschap is maar een religieuze doctrine vind ik dat deze theorie niet op het Nederlandse lesprogramma thuis hoort.

In de Verenigde Staten wordt de Intelligent Design theorie vooral verdedigd door extreem rechtse Christenen die willen dat heel de wereld weer gaat geloven de almachtige God de wereld heeft geschapen. Om dit te bereiken zijn ze begonnen met een zogenaamde ‘’wig-strategie’’. De ID’ers willen hiermee eerst mensen laten geloven dat de ID-theorie een goed alternatief is voor de evolutietheorie, vervolgens dat de Intelligente Ontwerper de God uit de Bijbel is. Hierdoor verandert deze theorie in gewoon creationisme. Om mensen dit te laten geloven is een plek in het onderwijs noodzakelijk, zo krijgt alle jeugd dit geleerd. Omdat deze theorie zeker niet wetenschappelijk is hoort deze niet thuis in een les waarin wel wetenschappelijke theorieën behandeld moeten worden.

Buiten het feit dat de theorie niet wetenschappelijk is, is deze bovendien ook niet juist zoals de extreme Christenen deze interpreteren. Volgends de Bijbel is God namelijk alwetend, almachtig, alomvattend en de grootste graad van goedheid. Volgends de Bijbel is God alwetend, almachtig, alomvattend en de grootste graad van goedheid. Als God het leven heeft geschapen en ontworpen heeft, waarom heeft hij sommige levende wezens dan rudimentaire organen gegeven? Rudimentaire organen zijn organen die geen functie meer hebben. Rudimentaire organen zijn voorbeelden die evolutionair goed te verklaren vallen maar die niet in de ID-theorie passen. Een voorbeeld hiervan zijn de vleugels van struisvogels. Als God echt alwetend was geweest had hij deze ‘’fout’’ in de schepping vast niet gemaakt.

Een fanatieke ID-aanhanger in Nederland is Cees Dekker, deze man heeft zelf toegegeven dat de Intelligent Design geen wetenschap is maar religie ingevuld met wetenschappelijke aspecten. Als een van de grootste aanhangers in Nederland niet geloofd in de wetenschappelijke invulling van ID, waarom zou het dan moeten worden onderwezen in Nederland als wetenschap?

Een argument dat de aanhangers van ID aandragen is het onreduceerbaar complex. Volgends Darwin zelf zou zijn theorie verworpen kunnen worden als er een complex orgaan gevormd kan worden dat niet uit een vorig stadium heeft kunnen ontstaan. Zelf schreef hij erbij dat hij zo’n orgaan niet kan bedenken. De ID’ers hebben een voorbeeld gevonden: het bacteriële zweepstaartje bij een bacterie. De aanhangers gebruiken dit argument nog steeds terwijl het al kort na de presentatie ervan onderuit is gehaald. Er zijn namelijk voorlopers van het zweepstaartje gevonden, deze functioneerden net zo goed. Ook al zou er een onreduceerbare structuur worden gevonden, dan is dit nog geen argument voor ID, het is alleen een argument tegen de evolutietheorie.

Het is waar dat in de evolutietheorie nog een aantal elementen zitten die de huidige werkelijkheid nog niet verklaren. De ID-theorie is hier alleen geen oplossing voor, deze theorie is niet wetenschappelijk en wordt over het algemeen gesteund door rechtse Christenen die willen dat heel de wereld weer in God gaat geloven. Door al deze redenen vind ik dat de ID-theorie niet thuis hoort in het Nederlandse onderwijs.

Bronvermelding:
Stelllingenblad van de UVT (Symposium Rede en Religie)
"Wat een onzin!" door Herman de Reght, hoofdstuk 4
http://www.kennislink.nl/publicaties/webquest-het-lagerhuisdebat-van-het-leven
http://www.kennislink.nl/publicaties/evolutie-geen-toeval-volgens-de-intelligent-design-theorie
http://www.skepsis.nl/id-discussie-1.html

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.