Icesave-akkoord

Beoordeling 4.4
Foto van een scholier
  • Betoog door een scholier
  • 5e klas vwo | 476 woorden
  • 9 februari 2010
  • 7 keer beoordeeld
Cijfer 4.4
7 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Betoog Nederlands: ‘Nederland moet de IJslandse schuld kwijt schelden’

IJsland is Nederland 1,3 miljard euro schuldig, omdat de Icesave-bank failliet ging in 2008. Minister Bos van Financiën heeft toen gedupeerde spaarders hun geld terugbetaald met geld uit de belastingpot. De IJslandse president weigert echter dit geld terug te betalen, naar aanleiding van de protesten van de bevolking van IJsland tegen de terugbetaling van 1,3 miljard euro aan Nederland en 2,5 miljard euro aan Groot-Brittannië.

Allereerst komt het bedrag van 1,3 miljard euro neer op een 13.000 euro per hoofd van de bevolking. Als de schuld niet wordt kwijt gescholden heeft dit dus grote gevolgen voor elke burger van IJsland. Dit is wederom de rede dat 70 procent van de bevolking tegen het terug betalen is van dit grote bedrag. De IJslandse burger wil niet opdraaien voor de fouten van de bank ‘Icesave’.

De Nederlandse Bank schrijft op hun website het volgende: “DNB zal de afwikkeling van de aanvragen verzorgen. Rekeninghouders hebben dus te maken met DNB en niet met de IJslandse autoriteiten. DNB zal zorgdragen voor een zo spoedig mogelijke uitbetaling van aanvragen.” En dit heeft DNB inderdaad zo spoedig mogelijk afgehandeld, dus de klanten van Icesave hebben hun geld terug tot 100.000 euro. Dit betekend dat de Nederlandse overheid het geld al heeft moeten ophoesten om gedupeerden terug te betalen. Nederland heeft er dus onder geleden dat Icesave failliet is gegaan, maar we zijn er bovenop gekomen en met de gedupeerden is het nodige al afgehandeld.

Het is voor IJsland een haast onmogelijke taak om de schulden aan Nederland en Groot-Brittannië terug te betalen, aangezien de economie van IJsland erg zwak is. Als Nederland en Groot-Brittannië de schuld niet kwijtschelden en IJsland betaalt ons niet terug, mag IJsland de euro niet invoeren in eigen land, wat een stabiele economie niet zal stimuleren. Dus als we als Nederland het geld niet kwijtschelden heeft dit een versterkend effect voor de IJslandse economie.

We kunnen zeggen dat wij niet horen op te draaien voor de fouten die gemaakt zijn in IJsland en dat de IJslandse autoriteiten toezicht hadden moeten houden op de Icesave-bank. Dus dat IJsland ons terug zou moeten betalen, omdat de Nederlandse Bank de gedupeerden van de Icesave-kwestie heeft terugbetaald. Maar het is immoreel om dit te eisen van een land waar de economie nu al een grote ramp is. De burgers van IJsland zullen er erg onder leiden als wij het geld terug willen hebben.

Dus als wij de IJslandse schuld niet kwijtschelden heeft dit grote gevolgen voor IJsland, een zekere 13.000 euro per hoofd van de bevolking. Het grootste deel van IJsland is tegen het terugbetalen van de schuld, waardoor de president ook weigert om het Icesave-akkoord te ondertekenen. Het niet kwijtschelden van de schulden heeft ook nog een versterkend effect voor de IJslandse economie, namelijk dat het land dan geen euro mag invoeren, waardoor de economie nog verder zal gaan achterlopen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.