Het koningshuis: voor en nadelen

Beoordeling 8.9
Foto van Lowie
  • Betoog door Lowie
  • 1e klas wo | 1017 woorden
  • 29 januari 2022
  • 7 keer beoordeeld
Cijfer 8.9
7 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Het koningshuis, de paradox van onze samenleving.

We leven in een periode waarin een wereldwijde pandemie de oorzaak is geweest van een enorme economische crisis. Dit zorgde samen met de inefficiënte besteding van het belastinggeld voor een gat in de begroting van 36 miljard euro. (Lefevere, 2021) Het gat in de begroting wordt dieper, dieper en dieper zeker nu we door de maatregelen om de klimaatopwarming tegen te gaan van fossiele brandstoffen op hernieuwbare energie moeten overstappen. Er moet dus iets veranderen, want anders gaan onze overheden geen rooskleurige toekomst voor deze natiestaat meer kunnen realiseren. Een grote stap in de juiste richting zou de afschaffing van het koningshuis zijn. Hierdoor zou er jaarlijks 40 miljoen euro belastinggeld vrijkomen dat efficiënter besteed kan worden. (Sudpresse/RTL, 2021) Het gat in de begroting zou op deze eenvoudige manier al een beetje gedekt kunnen worden.

Dat de kosten van de Belgische monarchie dit jaar fors gestegen is, in vergelijking met de voorgaande jaren zou moeilijk te verklaren zijn. Aangezien de werking van koning Filip en zijn kabinetten niet veranderd zijn. Er zouden wel steeds meer onkosten aan het budget vreten, denk maar aan de beveiliging en onderhoud van de kastelen. (Sudpresse/RTL, 2021) Ook staat dat budget; gefinancierd door de maatschappij, in om de koninklijke uitgaven die jaarlijks tot 25 miljoen lopen te bekostigen. Ten slotte krijgt niet alleen de regerende koning een dotatie, maar ook de rest van de koninklijke familie. De koning alleen al verdient een monsterbedrag van 12 miljoen euro per jaar. En dit alles drijft de totale rekening op: voor 2021 zal in totaal zo’n 40 miljoen zijn betaald, omgerekend zo’n 3,42 euro per Belg. (Sudpresse/RTL, 2021)

Hoewel de koning alle wetten moet ondertekenen heeft hij slechts een beperkte wetgevende macht. Dit komt doordat België een democratisch land is en dus ligt de wetgevende macht vooral bij het parlement.

De koning heeft natuurlijk ook geen aandeel in de uitvoerende macht, want deze ligt bij de ministers, en de eerste minister. Ook op vlak van de rechterlijke macht heeft de koning weinig tot geen inbreng. Hoewel hij volgens de traditie de magistraten ceremonieel moet aanstellen laat hij deze taak over aan de hoge raad voor justitie. De koning lijkt dus een grote verantwoordelijkheid te hebben, maar in werkelijkheid laat hij dit over aan andere instanties en personen waardoor de kosten van de Belgische monarchie een inefficiënte besteding van het belastinggeld is.

Sommige mensen vinden dat het koningshuis een traditie is dat moet blijven aangezien het onze saamhorigheid en nationale trots symboliseert en bevordert. Maar er zijn nog een hoop tradities in België die ons samenbrengen en deze kosten allemaal geen tientallen miljoenen per jaar kosten. Daarnaast hoeft het een republiek absoluut niet te ontbreken aan nationale trots (zie bijvoorbeeld de VS). Sowieso is nationale trots iets subjectiefs dat moeilijk als argument te gebruiken is. (Wolf, 2014)

Een politiek neutraal staatshoofd zou politieke eenheid moeten scheppen. Nochtans is België internationaal berucht om haar onvermogen om zelfs maar een regering te vormen. (Wolf, 2014) Dat een democratisch gekozen staatshoofd doorgaans een sterke politieke kleur heeft waardoor grote groepen mensen vervreemd worden mag niet de reden zijn om een ondemocratisch instituut in stand te houden. (Meindertsma, 2014) Overal zien we namelijk dat de soevereiniteit van staten aan de hand van de democratie in opmars is (bv. het referendum rond de Brexit). Momenteel hebben we een staatshoofd dat juridisch onschendbaar is en geen verantwoording af hoeft te leggen en nooit afgezet kan worden. Dat is niet wenselijk in een democratie; het systeem naar waar men wil streven. (Wolf, 2014)

Het koningschap werkt ook op basis van erfopvolging. Met andere woorden: de koning is koning omdat zijn moeder koningin was. De koning hoeft nergens aan te voldoen. Bij ieder ander zou er worden geselecteerd op bepaalde capaciteiten, maar bij de koning worden er totáál geen eisen gesteld. Gevangenisstraf of een boete dreigt voor wie hem durft te beledigen. Ook is hij politiek onschendbaar. Al deze dingen gaan in tegen elke moraal en gaan óók in tegen regel 3 van de grondwet: ‘’alle Belgen zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar”. Erfopvolging is dus al met al immoreel. (Berg, 2014)                                                                                                                              

Het Belgisch koningshuis maakt misschien voor de Belgen en de daadwerkelijke politiek niet veel verschil, maar voor het buitenland werkt het maar al te goed om onze koning Filip op gesprek te laten komen. De meeste landen zullen dit een heuse eer vinden. Buitenlandse bedrijven zullen dus ook eerder geneigd zijn om hier zaken te doen, door de stabiliteit van ons koningshuis. Dit zorgt natuurlijk voor economische groei in ons land. We kunnen het koningshuis dus weldegelijk als een sterkte punt zien om bondgenootschappen te onderhoud of misschien zelfs alleen al om vertrouwen in te boezemen. (Velzen, 2015)

We kunnen besluiten dat de afschaffing van dit ondemocratisch en immoreel instituut, een mogelijke oplossing zou bieden aan het gat in de begroting van maar liefst 40 miljard euro. Hierdoor zou er mogelijks een stuk eenheid en nationale trots verloren gaan, maar er zijn nog genoeg manieren en tradities om deze te recupereren. De juridische onschendbaarheid en het feit dat de koning geen verantwoording moet afleggen is niet wenselijk in een democratie. Erfopvolging maakt de Belgische monarchie dan weer immoreel. En aangezien de macht van de koning is eigenlijk vooral ceremonieel, is dit dus een inefficiënte besteding van het belastinggeld. Dat het koningshuis een status heeft dat door veel landen als groots en machtig beschouwd wordt, is wel goed voor de diplomatie. Deze stabiliteit zorgt ook voor onze economische groei en het onderhouden van bondgenootschappen.

Bibliografie (APA)

Bibliografie

Berg, F. v. (2014). argu. Opgehaald van www.argu.nl: https://argu.nl/pros/226

Lefevere, F. (2021, maart 12). vrt nws. Opgehaald van www.vrt.be: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/03/12/een-gat-in-de-begroting-van-36-miljard-kunnen-we-dat-we-betalen/

Het betoog gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Lefevere, F. (2021, maart 12). vrt nws. Opgehaald van www.vrt.be: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/03/12/een-gat-in-de-begroting-van-36-miljard-kunnen-we-dat-we-betalen/

Meindertsma, J. (2014). argu. Opgehaald van www.argu.nl: https://argu.nl/cons/499

Sudpresse/RTL. (2021, 09 23). Het Laatste Nieuws. Opgehaald van www.hln.be: https://www.hln.be/royalty/meer-budget-voor-het-hof-in-2021-dit-betaalt-iedere-belg-voor-de-monarchie~a1ccac96/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Velzen, L. v. (2015). argu. Opgehaald van www.argu.nl: https://argu.nl/pros/226

Dit wil je ook lezen:

Wolf, M. d. (2014). argu. Opgehaald van www.argu.nl: https://argu.nl/m/79

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.