Gedwongen spreidingsbeleid van scholen

Beoordeling 5.3
Foto van een scholier
  • Betoog door een scholier
  • 5e klas vwo | 552 woorden
  • 26 mei 2004
  • 36 keer beoordeeld
Cijfer 5.3
36 keer beoordeeld

Gemengde scholen in het voortgezet onderwijs Dat in Nederland scholen verdeeld zijn in witte, zwarte en gemengde scholen is voor niemand iets nieuws. Voor sommigen is dat wel een probleem. Witte en zwarte scholen zijn volgens de meeste mensen slecht voor de integratie. De overheid wil daar dan ook wat aan doen en vindt dat door een gedwongen spreidingsbeleid te voeren, de huidige situatie te kunnen veranderen. Ik ben het hier niet mee eens, zo’n maatregel is een directe aanval op de vrijheid van mensen. Zoals ik zei is het voeren van zo’n beleid heel bedreigend voor de keuzevrijheid van ouders en leerlingen. Maatregelen die eventueel door de overheid zouden worden genomen om op deze manier aan haar doel te komen zouden tegen artikel 23 ‘vrijheid van onderwijs’ van de grondwet gaan. Een andere reden om tegen die stelling te zijn is dat op dit moment in steden waar gemengde wijken al een feit zijn nog steeds witte en zwarte scholen bestaan. Neem als voorbeeld de Amsterdamse stadsdelen Oost en Oud-Zuid. Daar wonen allochtonen en autochtonen bij elkaar maar kinderen gaan naar scholen die bevolkt worden door leerlingen en docenten die uit hetzelfde sociaal-cultureel milieu komen. Financiering van scholen zou hierbij een rol kunnen spelen. Nu heeft een school met meer dan negen procent achterstandsleerlingen recht op extra geld. Het gevolg van een gedwongen spreidingsbeleid is dat als een zwarte school witter en dus meer gemengd wordt, dat die dan minder geld krijgt. Als er minder geld is kan er dus minder effectief gewerkt worden aan de achterstand van de leerlingen en dat kan vervelende consequenties met zich meebrengen in de toekomst van die kinderen. Mensen moeten afstand nemen van dat idee dat zwarte scholen per definitie slecht zijn. De kwaliteit van een school is niet afhankelijk van de etnische samenstelling dus volgens sommigen zouden gemengde scholen niet eens echt nodig zijn. Niet te vergeten is dat de meeste allochtone kinderen zich prettiger zouden voelen om bij elkaar op school te zitten. Omdat ze dezelfde cultuur en gewoonten hebben, kunnen ze elkaar beter begrijpen en elkaar ondersteunen in het integreren in de Nederlandse samenleving. Als er toch scholen zijn voor bijvoorbeeld slechthorende kinderen en gehandicapten kan ik niet begrijpen waarom er geen school zou kunnen zijn alleen maar voor allochtonen. De ervaring leert dat elke vorm van dwang averechts werkt. Ouders zouden van alles proberen te doen om hun kinderen naar een school te sturen waar kinderen zitten met dezelfde culturele achtergrond. Ze zouden ook nog tegen de overheid kunnen protesteren en er zouden op deze manier voor de overheid waarschijnlijk nog meer obstakels ontstaan om segregatie tegen te kunnen gaan. Gedwongen spreidingsbeleid zou geen oplossing zijn voor het laten ontstaan van gemengde scholen. Ten eerste omdat de aanwezigheid van zwarte en witte scholen niet bepaald slecht is; er zijn momenteel goede witte en goede zwarte scholen. Ten tweede omdat het tegen één van de artikelen van de grondwet gaat; de vrijheid van onderwijs. Ten derde omdat zwarte scholen die meer gemengd zouden worden minder geld zouden krijgen om bijvoorbeeld extra leerkrachten in te zetten voor leerlingen met een taalachterstand. Bovendien zijn de meeste zwarte scholen nog lang niet zo slecht als vele denken. En als laatst, mensen dwingen bepaalde dingen te doen, werkt juist tegenovergesteld aan wat men bedoeld had.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.