Doe mee met Markteffect's studiekeuze-onderzoek
Maakt niet uit of je je studie al gekozen hebt. Win één van de 200 (!) cadeaubonnen van €25

Meedoen

Euthanasie

Beoordeling 6.6
Foto van een scholier
  • Betoog door een scholier
  • 5e klas havo | 1382 woorden
  • 14 november 2002
  • 142 keer beoordeeld
Cijfer 6.6
142 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

Letterlijk betekent euthanasie goede dood. Vroeger werd de term euthanasie dan ook gebruikt voor begeleiding naar een goede dood, nu houdt het in dat iemand helpt bij het doden van een bepaald persoon, die zijn toestemming heeft gegeven. Het probleem is namelijk dat euthanasie wettelijk verboden is en strafbaar kan zijn. Toch wordt euthanasie gedoogd. De regels en wetgeving zijn bij euthanasie niet erg duidelijk en leiden vaak tot conflicten. Daarom heeft paars1 in Nederland een constructie gemaakt waarin euthanasie mogelijk is maar het toch illegaal bleef. De arts moet zorgvuldig te werk gaan, want anders staat er een gevangenisstraf van maximaal 12 jaar op. Maar een arts heeft tegenover zijn patiënt twee verplichtingen ten eerste het lijden verlichten of wegnemen en ten tweede het leven behouden. Als een dokter zijn plicht om het lijden van zijn patiënt te verlichten alléén kan nakomen door diens leven desgevraagd te beëindigen, dan zet dat zijn plicht het leven te behouden opzij, mits de dokter daarbij aan alle zorgvuldigheidseisen voldoet. Als er dus sprake is van overmacht kunnen de artsen eigenlijk niet worden vervolgd. Als alles is geregeld dan krijgt de patiënt een speciaal medicijn toegediend, dat de patiënt laat sterven. Stel je eens voor je rijd een vogel aan. Je stapt uit om te kijken hoe het met hem is maar je ziet dat hij binnen een paar uur dood zal gaan. Wat doe je dan; laat je hem lijden of help je hem een handje en verlos je hem uit zijn lijden. De meeste mensen zullen het laatste doen. Maar bij euthanasie zijn de meningen meer verdeeld terwijl het eigenlijk op hetzelfde neerkomt. Want denk je eens in jij, je ouders of opa of oma is ernstig ziek. Ze kunnen helemaal niets meer; niet meer praten niet meer bewegen en liggen de hele dag in een ziekenhuisbed. Met de gedachte dat ze binnen een paar maanden zullen overlijden. Deze mensen hebben geen leven meer en zijn beter af als ze dood zijn, het is dan toch ook beter om diegene uit zijn lijden te verlossen als hem een langzame en pijnlijke dood te bezorgen. Euthanasie lijkt mij dan dus de beste oplossing. Als mensen euthanasie willen laten plegen vind ik dat ze daar recht op hebben. Het is je eigen leven en daar mag je zelf over beslissen. Ik ben dus voor de legalisering van euthanasie. Ten eerste heeft een mens recht op een pijnloze dood, hij moet niet de laatste uurtjes met veel pijn doorbrengen en dan doodgaan. Voor veel zieke mensen is het ook fijner om te weten wanneer ze zullen sterven, zodat ze zich dat niet de hele tijd af hoeven te vragen. Als ze weten wanneer het zal gaan gebeuren kunnen ze tenminste eerst nog rustig afscheid nemen van familie en vrienden en kunnen ze een ondraaglijk lijden voorkomen. Als iedereen toch al weet dat diegene doodgaat wat heeft het dan voor nut om de persoon te laten leven aan allerlei apparaten. Maar het gaat niet alleen om oude mensen die erg ziek zijn, ook als een baby veel te vroeg of zwaar gehandicapt ter wereld komt en alleen met levenslange medische behandelingen kan blijven leven denk ik dat euthanasie mag worden toegepast. Deze kinderen kunnen hun hele leven niets, niet als normale kinderen naar school en vriendjes maken. Ze moeten altijd begeleid worden en kunnen niets alleen. Deze mensen hebben later ook niet echt een leven en ook de ouders zullen het er heel moeilijk mee krijgen; denk maar aan de financiële kosten en ze kunnen niet altijd bij hun kind zijn maar moeten hun kind in een aparte tehuis stoppen. Ik vind als de ouders ervoor kiezen dat euthanasie op deze kinderen ook mag worden toegepast. Ook denk ik dat het plegen van euthanasie beter is voor de economie. De mensen die dood willen worden in leven gehouden tegen hen wil in. Ze blijven in het ziekenhuis en dit zijn eigenlijk dus allemaal onnodige kosten denk maar aan eten de apparatuur enz of ze worden thuis verzorgd. Een ziekenhuis is ervoor om mensen beter te maken en niet rustig dood te laten gaan. Doordat de mensen in het ziekenhuis blijven is er ook personeel voor die mensen nodig. Terwijl dit personeel eigenlijk zou kunnen worden gebruikt voor mensen die nog beter kunnen worden. Ook houden de mensen onnodig ziekenhuisbedden in beslag zodat andere mensen die nog genezen kunnen worden moeten wachten. Dit zijn dus eigenlijk allemaal onnodige kosten voor iemand die eigenlijk gewoon dood wil. En met dit geld kunnen velen anderen misschien geholpen worden. Ten derde denk ik ook dat de mensen die echt dood willen toch wel een manier zullen vinden om hun leven te beëindigen, ze gaan bijvoorbeeld weg uit het ziekenhuis en dan kunnen ze niet verder behandeld worden, of ze plegen zelfmoord. Eigenlijk komt dit ongeveer op hetzelfde neer als euthanasie. Maar dit is veel erger voor de achterblijvende omdat deze dan geen afscheid hebben kunnen nemen. Het is dan toch beter dat ze dood kunnen gaan zonder pijn als dat ze een pijnloze dood tegemoet gaan als ze daar zelf voor hebben gekozen. Dus de mensen die dood willen vinden toch wel een manier om dood te gaan. Waarom zou euthanasie dus niet gewoon gelegaliseerd worden. Zo wordt het voor de mensen die echt dood willen tenminste makkelijker en hoeven ze niet allerlei manieren te verzinnen om zelfmoord te plegen. Maar kunnen ze vredig doodgaan. Daarnaast denk ik dat als euthanasie wordt gelegaliseerd het voor artsen ook niet meer moeilijke keuze is of ze nou wel of niet euthanasie moeten toepassen. Euthanasie is nu nog niet wettelijk. Dus als aan een arts wordt gevraagd om euthanasie te plegen bij een patiënt zal hij dit waarschijnlijk niet doen omdat hij hier een gevangenisstraf voor kan krijgen. Als euthanasie eenmaal gelegaliseerd is kan een dokter geen gevangenisstraf meer krijgen alleen voor het feit dat hij een patiënt uit zijn lijden heeft verlost, iets wat toch eigenlijk niet strafbaar hoort te zijn. Er zijn ook mensen die tegen euthanasie zijn omdat ze denken dat iemand die bijvoorbeeld een familielid heeft verloren en het dus niet meer ziet zitten of depressief is ook meteen euthanasie zal laten plegen. Maar dit zal nooit gebeuren omdat er aan verschillende eisen moet worden voldaan voordat euthanasie te sprake komt. Er moet een vrijwillige en een goed doordachte verzoek zijn van de patiënt, er moet ook sprake zijn van ondraaglijk en/of uitzichtloos lijden. De patiënt moet ook een verklaring afleggen, het liefst schriftelijk, zoals de officiële euthanasieverklaring. Er moet ook sprake zijn van een uitvoerig overleg tussen arts en patiënt. Ook moet er een tweede, onafhankelijke arts bij worden gehaald. Als het over geestelijk lijden gaat, moet er een psychiater bij worden gehaald, die een onderzoek instelt. Na de uitvoering van euthanasie moet er een zorgvuldig verslag zijn van het hele gebeuren en het medische dossier moet er bij zijn. Dus euthanasie zal nooit worden uitgevoerd bij mensen die er niet zeker van zijn dat ze euthanasie willen. Of bij mensen die niet om euthanasie hebben gevraagd. En ik denk dat de mensen die tegen euthanasie zijn eens na moeten gaan hoe ze zouden reageren als zijzelf of een familielid ernstig ziek is en niet meer wil leven. Ik denk dat je niet meteen moet oordelen maar jezelf eens verplaatsen in andermans situatie en je indenken hoe je zou reageren als het onderwerp dichter bij je stond. Ik ben dus voor euthanasie omdat ik vind dat mensen recht hebben op een pijnloze dood als ze toch geen leven meer hebben of geen normaal leven kunnen gaan lijden. Dit geld dus voor gewone mensen maar ook voor ongeboren baby’s, het is ook beter voor de economie ik denk ook dat mensen die echt dood willen toch wel een manier zullen vinden om dood te gaan. Ook is het voor artsen voortaan makkelijker om een keuze te maken. Er zijn natuurlijk ook mensen die tegen euthanasie zijn omdat ze denken dat mensen die zich even niet goed voelen ook meteen euthanasie laten plegen maar hier ben ik het niet mee eens omdat er strenge regels worden toegepast voordat er zelfs alleen maar aan euthanasie wordt gedacht.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.