Examenkandidaten gezocht!
We zoeken nog een aantal examenkandidaten die (voor moneys) hun frustraties, verdriet, of blijdschap willen uiten na afloop van de examens. Solliciteer voor 3 maart als eindexamenvlogger!

Meedoen

Dyslexie

Beoordeling 6.2
Foto van een scholier
  • Betoog door een scholier
  • 5e klas vwo | 1181 woorden
  • 6 februari 2009
  • 126 keer beoordeeld
Cijfer 6.2
126 keer beoordeeld


Voortrekking Woordblinden is Toekomstblind
Probeer jij zelf wel eens het niet voorstelbare voor te stellen? Wat zie je als je blind bent? Of hoe ziet de vierde dimensie eruit? Zo vroeg ik me dus eens af hoe ik dyslexie (woordblindheid) moest interpreteren. Is het een blinde vlek midden in de tekst of verandert de volgorde van de letters continu? Na onderzoek ben ik erachter gekomen dat dyslexie heel wat anders is dan wat ik dacht, en wat vele mensen nog steeds denken.
Na al dit onderzoek ben ik tot de conclusie gekomen dat dyslectische mensen niet bevoordeeld moeten worden. Dat wil zeggen dat dyslectische scholieren niet meer tijd op examens of een andere vorm van toetsing moeten krijgen. Maar luister goed, dit wil niet zeggen dat ik vind dat dyslectische mensen geen kans moet worden gegeven. Nee, er moet een manier van beoordeling worden toegepast die voor iedereen gelijk is maar een goed beeld geeft van de intelligentie en dus niet afstraft op één minder relevant punt zoals leesvaardigheid.

Toen ik me geheel in Dyslexie verdiepte kwam ik er al snel achter dat dyslexie door het merendeel van de maatschappij volledige misgeïnterpreteerd wordt. Zo heeft dyslexie volgends medisch onderzoek totaal niks te maken met het zicht en de ogen, integendeel; ze kunnen meestal prima zien. Nee, Dyslexie heeft te maken met de interpretatie van woorden en de verwerking van klanken. Het gebrek van Dyslectische mensen zit ‘m in het relateren van tekens met klanken. Om even voor te stellen; Het is alsof je een Chinese tekst leest; je ziet alle tekens en worden wel maar je kunt er geen klank en betekenis aan geven.
Het ironische nu is, dat het dus helemaal niet uitmaakt hoe groot de letters zijn of dat het blad spiegelt, de tekst is voor hun perfect zichtbaar. Dit bewijst de onwetendheid van de onderwijsinstellingen die deze methodes toepassen en bewijst dat een groot deel van de maatschappij niet weet hoe er met dyslexie om moet worden om gegaan. Nu deze onwetendheid is weggevaagd, kunnen we de focus wat meer op mijn standpunt leggen.
Cijfers op school of enkele andere vorm van beoordeling moeten een beeld geven van de kwaliteiten van de persoon die beoordeeld wordt. Je wilt immers de kwaliteiten van een individu kunnen vergelijken met een ander. Zodra je dus de maatstaf van het meten van die kwaliteit aanpast per persoon omdat hij/zij een handicap heeft kun je niet meer eerlijk vergelijken. Het is alsof je de 100 meter sprint vergelijkt met de 80 meter sprint: Je kunt niet concluderen wie nu sneller is op de 100 meter omdat de ander een afwijkende afstand gelopen heeft. Hetzelfde geld voor een persoon met Dyslexie die meer tijd krijgt op een toets/examen. Je kunt niet zeggen wie er beter is in het vak omdat een eerlijke vergelijking met klasgenoten niet mogelijk is.
Er was eens een kind met overgewicht en heel veel bal gevoel. Hij heeft dus de potentie een prof voetballer te worden. Zo kan een dyslectisch persoon ook zijn; Intelligent, maar zijn taalbeperking voorkomt dat hij kan studeren of naar het VWO kan gaan. Er wordt gezegd; De Intelligentie is er wel maar hij wordt afgestraft op 1 punt’’. Nu is het logisch dat het dikke kind afvalt tijdens de voetbal selectie voor een top team, simpelweg omdat hij maar een deel van de capaciteiten beschikt die hij nodig heeft om op top niveau te spelen. Hij zou niet kunnen meekomen omdat zijn conditie te slecht is. Hetzelfde geld niet voor het kind met dyslexie. Hij wordt gewoon toegelaten op het VWO onder het motto ‘’Ik heb Dyslexie’’, wat dus gewoon betekent dat hij slecht in taal is. Ten eerste is hier sprake van onrechtvaardigheid, Een persoon die ‘’gewoon’’ slecht is in rekenen of een niet erkende handicap heeft wordt afgewezen. Voor dyslexie wordt opeens een uitzondering gemaakt. Ten tweede is er ook een reden voor dat er een selectie gemaakt wordt. Je moet bepaalde capaciteiten hebben om geselecteerd te worden, als je die niet hebt behoor je af te vallen.
Het volgende punt waar ik op stuit is het ontlopen van verantwoordelijkheid. Wanneer we opeens een medische label op iemand plakken lijkt het alsof hij ‘’er niks aan kunt doen’’. Het is voor het dikke kind veel makkelijker om te zeggen ‘’Ik heb een ziekte waardoor ik dik wordt’’ i.p.v ‘’Ik eet te veel en beweeg te weinig’’. Net als het voor een dyslectische persoon makkelijker is om te zeggen ‘’Ik heb dyslexie’’ i.p.v. ‘’ik ben gewoon slecht in lezen’’.In de tweede uitspraak wordt de handicap niet geaccepteerd als een deel van zichzelf. Dyslexie kan misschien los staan van intelligentie zoals wel eens gezegd wordt, maar een handicap staat niet lost van jezelf als een geheel. Ook wordt er gedaan alsof je er niks aan kunnen doen en het niet je eigen schuld is dat je dik bent of slecht in lezen bent. Dat kan waar zijn, maar vaak wordt het als een excuus gebruikt. het dikke kind kan namelijk afvallen en het dyslectisch kind kan lezen oefenen. Wanneer deze uitspraken als een excuus gebruikt worden, wordt er geen verantwoordelijkheid genomen voor hun handicap, en voor wie ze zijn.Dat zorgt ervoor dat er geen maatregelen worden genomen om hun handicap te composeren of te verbeteren.
Mijn neef is er laatst, in VWO 5, achtergekomen dat hij dyslexie heeft. Vervolgens kreeg hij meer tijd voor zijn toetsen. Dyslexie wordt bijna altijd ontdekt op vroege leeftijd, ongeveer in groep vier wanneer duidelijk is dat er een leestachterstand is. Een kenmerk van een dyslectischs persoon is ook dat hij een hekel heeft aan lezen, van kinds af aan al. Als dus een persoon zijn leven lang al leest en er geen signalen van dyslexie zijn, er pas later achterkomt en dan meer tijd krijgt voor toetsen acht ik de kans erg groot dat er sprake is van misbruik. Nog een reden waarom we op deze manier niet moeten voortrekken.
Om te concluderen moeten dyslectische personen niet bevoordeeld worden. Dyslexie wordt door het merendeel van de samenleving verkeerd geïnterpreteerd. Kwaliteiten moeten eerlijk worden vergeleken onder gelijke omstandigheden en voor dyslexie moet geen uitzondering gemaakt worden. Er zijn genoeg mensen die ook een handicap hebben maar die niet erkend wordt. Ook is Dyslexie een deel van jouw als een persoon in zijn geheel, en de verantwoordelijkheden die dat met zeg mee brengt moeten niet worden ontlopen. Om misbruik te voorkomen is het handiger om niemand te bevoordelen, gelijke monniken, gelijke kappen. Maar het belangrijkste is eigenlijk jezelf afvragen of het bevoordelen wel helpt. Bereid je een dyslectische persoon wel goed voor op de maatschappij later waarin er ook weinig tot geen rekening wordt gehouden met dyslexie? Kun je niet beter van jongs af aan er mee leren om te gaan, in plaats van een ‘’speciale behandeling’’ te geven? Kortom, bevoordeel dyslectische mensen niet!

Een andere mogelijk conclusie is dat het VWO systeem niet deugd. Er wordt geen rekening gehouden met de zwakke punten van een leerling die niet relevant zijn voor de vak kennis en vaardigheden.REACTIES

R.

R.

ik wil niet dat je dyslexie ziet als een handicap! Het is een leerstoornis. En dat zijn twee heel verschillende dingen.

13 jaar geleden

L.

L.

dyslectie heeft niet alleen te maken met lezen heb je daar niets over gevonden in je studie??? Ik heb dyslectie en ik kan geweldig goed lezen het heeft ook te maken met schrijven. Ik denk toch dat je nog eens wat meer uitleg moet krijgen als je over dyslectie spreekt wat snapt er steeds geen bal van.

13 jaar geleden

L.

L.

nou lisa. je kunt wel zien dat jij dyslexie hebt :P

13 jaar geleden

C.

C.

Volgens mij heb je bevooroordeeld onderzoek gedaan. Dyslexie word officieel een handicap genoemd, maar heb je enig idee waarom? Dyslexie is een afwijking in de hersenen, de linker en rechter hersenhelft werken niet goed samen. Dit betoog slaat vooral op leerlingen die gewoon slecht zijn in taal, maar geen dyslexie hebben. Daarnaast is het niet "ik heb dyslexie" maar "ik ben dyslectisch". Dyslexie is geen ziekte waar je overheen kan groeien, je heb het de rest van je leven. Bij dyslecten gaat de verwerking van ALLE informatie langzamer, niet alleen lezen of schrijven. Daarnaast zijn er nog vele verschillende vormen van dyslexie; voor de een is een vergroting beter en voor de ander een gekleurd papier. Reguliere scholen zijn gebouwd voor leerlingen die geen aparte leerweg nodig hebben om iets te leren, veel dyslecten moeten op andere manieren een vak als Nederlands leren. Ik ben zelf dyslectisch, en bijzonder genoeg heb ik ZONDER een zogenaamd onderzoek meer kennis over dyslexie. Jammer dat je op een verkeerde basis je onderzoek hebt gedaan.

12 jaar geleden

J.

J.

je kan wel zien dat een mongool dit bericht heeft geschreven zeg. een beetje doen alsof dyslecten dom zijn, mischien als je zelf dyslexie had, je het zou berijpen

12 jaar geleden

-.

-.

mensen die dyscalculie hebben (problemen met rekenen) mogen ook een rekenmachiene gebruiken bij elke toets..

12 jaar geleden

T.

T.

Ik heb zelf ook dyslexie maar ben het wel met je eens!!!

12 jaar geleden

P.

P.

Welke bronnen heb je gebruikt?

12 jaar geleden

I.

I.

Ik ben het erg met Ciara eens.. Dyslectie is meer dan je in dit bericht omschreven hebt. Ik hield vroeger veel van lezen maar, omdat ik dyslectisch ben en ik de eerste was op mijn basisschool waar ze er achter bij kwamen dat ik het had werd ik dood gegooit met testen.. Omdat iedereen zegt dat je meer moet gaan lezen en oefenen wordt het lezen een heel stuk minder leuk.. Een aantal jaren terug wisten ze nog niet ze veel van dyslectie, tegenwoordig al veel meer. Jammer genoeg merk je nu dat bijna iedereen de label krijgt met: je bent dyslectisch. Dus gaat er nu minder goede aandacht naartoe..
Probeer nog eens wat meer op te zoeken of het geen wat er achter dyslectie zit en kijk ook eens wat dyslectische mensen soms wel niet allemaal doen om beter te worden in lezen en schrijven.. Dan kom je er misschien op een andere manier achter wat het is en hoe vervelend het soms is voor iemand..

12 jaar geleden

D.

D.

haaay, mag ik vragen welke bronnen je hebt gebruikt? ik vind je betoog heel goed! xx

11 jaar geleden

L.

L.

je spreekt je zelf tegen je zegt dat scholen geen extra tijd mogen geven en daarna zeg je ''Dyslexie heeft te maken met de interpretatie van woorden en de verwerking van klanken'' dat betekend dus als ze een tekst voor ledig willen begrijpen het wat langer duurt dus dat je daar extra tijd voor nodig hebt. en dit geld niet alleen voor Nederlands of Engels maar voor alle vakken ook biologie want daar moet je vaak ook hele stukken lezen (is maar een voorbeeld bij natuurkunde enz. natuurlijk ook)
mvg een dyslectische leerling Havo 5

11 jaar geleden

J.

J.

Ik vind het een onoverzichtelijk, onsamenhangend en onduidelijk betoog, wat bovendien vol spelfouten staat. Ik zie geen duidelijke alinea's, argumenten, tegenargumenten en weerleggingen van die tegenargumenten. Ook vind ik de conclusie 'bevooroordeel dyslectische mensen niet' vaag. Er wordt niet goed aangegeven wat hier nou precies mee bedoeld wordt. Om over de tweede conclusie nog maar te zwijgen...

Onvoldoende.

10 jaar geleden

G.

G.

Ik ben het helemaal met je eens. Dit vat het samen: "Ten eerste is hier sprake van onrechtvaardigheid, Een persoon die ‘’gewoon’’ slecht is in rekenen of een niet erkende handicap heeft wordt afgewezen. Voor dyslexie wordt opeens een uitzondering gemaakt. Ten tweede is er ook een reden voor dat er een selectie gemaakt wordt. Je moet bepaalde capaciteiten hebben om geselecteerd te worden, als je die niet hebt behoor je af te vallen."

Het maakt niet uit wat om wat voor reden je problemen hebt met teksten, het is een achterstand die je later tegemoet zal komen. Mensen worden ook niet allemaal even slim geboren. Daar zullen vast ook wel verklaringen voor zijn als je gaat kijken naar de hersenen. Moeten we dan iedereen naar het vwo sturen en zeggen dan tegen de mensen die niet intelligent genoeg zijn zeggen dat ze zijn boek erbij mogen houden?

Aan de andere kant denk ik wel dat mensen die iets meer tijd nodig hebben om iets te kunnen doen zich later wel kunnen redden.

Ik vind het apart dat een uitzondering gemaakt wordt voor dyslectische leerlingen.

Maar... Als je "onderzoek" hebt gedaan mag je de volgende keer wel zeggen waar je precies achter bent gekomen en hoe.

10 jaar geleden

N.

N.

Fakka

4 jaar geleden

N.

N.

Hoe gaat ie met de leef

4 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.