Dierproeven

Beoordeling 7.2
Foto van een scholier
  • Betoog door een scholier
  • 4e klas havo | 359 woorden
  • 23 mei 2004
  • 76 keer beoordeeld
Cijfer 7.2
76 keer beoordeeld

Het aantal dierproeven in Nederland neemt weer toe. Een paar jaar geleden leek het erop dat het aantal dierproeven in ons land enorm daalde, maar de daling was maar voor even. Wat gelukkig wel het geval is, is dat de proeven ten koste van de dieren op cosmetica al verboden zijn. Maar wanneer worden de andere dierproeven verboden? Ik ben van mening dat de dierproeven moeten worden afgeschaft. Mijn eerste argument voor het afschaffen van dierproeven is het gruwelijke leven dat de dieren lijden. Deze dieren zitten vaak alleen, of met andere beesten in veel te kleine hokken waarin zij zich nauwelijks kunnen bewegen. Ook moeten deze dieren pillen slikken, en krijgen zij stoffen ingespoten. Dit gaat ten koste van hun gezondheid. Daarnaast zijn de dieren niet gelijk aan mensen. De resultaten van de proeven zijn daarom vaak onbetrouwbaar. Veel van de stoffen die op de proefdieren worden getest, hebben een andere uitwerking op de mens, en zijn dus gevaarlijk voor de mens. Dit komt vaak voor met medicijnen. Omdat dit pas bekend wordt als er regelmatig bijwerkingen zijn geconstateerd, worden er dus extra dierproeven gedaan, om de boel weer te onderzoeken. De dierproeven zelf, leiden dus ook tot meer dierproeven. Verder is het zo dat er veel te veel dieren worden gehouden dan nodig zijn. Jaarlijks zijn er slechts 750.000 proefdieren nodig, terwijl er ongeveer 1.000.000 vast worden gehouden. De overige 250.000 dieren worden afgemaakt, of vast gehouden voor andere proeven. Deze dieren krijgen dus nooit meer een kans op een normaal leven. Het is natuurlijk wel zo dat er uit dierproeven ook goeie resultaten komen. Maar er zijn ook alternatieven voor, waardoor deze proeven helemaal niet meer nodig zijn. Er kunnen bijvoorbeeld ook organen gebruikt worden, die overblijven in de slachthuizen. Dit brengt minder kosten met zich mee, omdat de dieren in leven moeten blijven en dus voedsel nodig hebben, en het restafval verder geen zorg nodig heeft. Kortom, ik vind dat de dierproeven moeten worden afgeschaft. Zij hebben net als alle andere dieren recht hebben op een normaal leven. Zij moeten niet in kleine kooitjes worden gestopt en pillen toegediend krijgen om vervolgens aan een afschuwelijke dood te sterven.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.