De wapen inspecties in Irak, Aanvallen of niet

Beoordeling 5.9
Foto van een scholier
  • Betoog door een scholier
  • 5e klas havo | 4157 woorden
  • 21 september 2003
  • 21 keer beoordeeld
Cijfer 5.9
21 keer beoordeeld

Voorwoord Ik heb gekozen voor de wapeninspecties in Irak, omdat het niet de eerste keer is dat er zo’n situatie in Irak is ontstaan. De vorige keer liep zo’n situatie uit op de Golfoorlog. En deze keer? De Joint Strike Fighter, die Nederland koopt op advies van de VS Inleiding Met dit werkstuk wil ik kijken waarom de VN wapeninspecties uitvoeren. Ook wil ik kijken of het wel nodig is om aan te vallen. Ik wil weten wat resolutie 1441 inhoud. Dit zul je allemaal tegenkomen als je je verdiept in dit werkstuk. Stelling Als blijkt dat Irak chemische wapens heeft, niet aanvallen. Als Irak die wapens heeft, is de kans groot dat ze die gebruiken tijdens een aanval.
Waarom voeren de Verenigde Naties inspecties uit in Irak? Na de Golfoorlog 12 jaar geleden, kwamen de VN-inspecteurs erachter dat Saddam Hussein in het geheim aan een atoombom en aan biologische wapens had gewerkt. Toen probeerde Irak de inspecties voortdurend te saboteren, uiteindelijk moesten de VN-inspecteurs in 1998 Irak uit. Tussen 1998 en 2002 kom Saddam Hussein min of meer z’n gang gaan. Na de aanslagen van 11 september besefte de regering van president Bush dat het probleem-Irak te lang was blijven liggen. Weliswaar had Saddam Hussein niets met de aanvallen van 11 september te maken gehad, maar hij had wel begrip voor de aanslagplegers getoond. Onder zware Amerikaanse druk nam de VN-veiligheidsraad in november 2002 unaniem een resolutie aan (1441) die Irak dwong nieuwe wapeninspecties toe te staan. Irak ging weer schoorvoetend akkoord. Nog diezelfde maand arriveerden de eerste inspecteurs in Irak. Wat kunnen de gevolgen zijn? De gevolgen kunnen zeer uiteenlopen van een lokale oorlog tot de 3de wereldoorlog. Maar het kan ook zijn dat Saddam Hussein besluit zich aan de VN-resolutie te houden, dat rapporteert welke massavernietigingswapens hij heeft en ze vernietigt. Als het tot een oorlog komt hoop ik op een plaatselijke oorlog, dus alleen boven en in Irak. Ook hoop ik dat Nederland besluit om zich niet met de oorlog te bemoeien en neutraal blijft. Als het tot een 3e wereldoorlog komt, zou het verstandig zijn van alle landen om geen kernwapens of biologische wapens te gebruiken. Als 1 land daarmee zou beginnen, dan zal iedereen wensen dat hij/zij op een andere planeet is. Een atoomexplosie De rol van de Verenigde Staten De rol van de Verenigde Staten is eigenlijk heel groot, maar valt niet altijd even goed op. Tijdens de oorlog tussen Irak en Iran heeft de Verenigde Staten wapens aan Irak gegeven, zodat Irak zichzelf kon verdedigen. Hoe kunnen de Verenigde Staten anders weten dat de wapenlijst niet compleet is? Ze kunnen dat weten omdat het aantal wapens die de VS gegeven hadden niet klopt met het aantal afgevuurde wapens en het aantal gevonden wapens. Irak heeft kernwapen technologie, maar die hebben ze wel geleerd van de Amerikanen, net als de technologie om biologische wapens te maken. In Irak ligt een groot deel van de wereld olie voorraad. Het land dat de meeste macht heeft in Irak, is het land dat “het rijkste” is. Er wordt gezegd, dat de VS Irak hoe dan ook zullen aanvallen om die olie voorraad in handen te krijgen. Nu het tot aanvallen is gekomen, valt het wel erg op dat de VS eerst de oliebronnen bezetten.
Saddam Hussein Saddam Hussein is geboren op 28 april 1937 in het plaatsje Tikrit, Irak. Sinds hij in 1979 aan de macht kwam, heeft hij er stelselmatig aan gewerkt om de Koerden uit zijn land te verdrijven en zijn olievoorraad te vergroten. Daarom voerde hij van 1980 tot en met 1988 oorlog met Iran. Viel hij in 1990 Kuweit binnen, met de Golfoorlog tot gevolg. En voerde hij eind jaren 80 een “Anfal-campagne” tegen de Iraakse Koerden. Duizenden Koerden stierven hierbij door gifaanvallen. George Bush senior zei daarom in 1990 het volgend over Saddam: “We are dealing with Hitler revisited”. Iets wat nog niet zo gek is, want ook Hitler probeerde een heel ras uit te roeien. Maar Hitler deed het op een manier dat de Joden zich er niet tegen konden beschermen, bij Saddam Hussein konden de Koerden zich nog beschermen met een gasmasker. De geschiedenis van Irak Tot 1958 was Irak een koninkrijk. Er was een gekozen parlement en er waren meerdere partijen. De koers van Irak was gematigd pro-Brits. Dit veranderde in 1958 toen militairen naar de macht grepen en de koning vermoordden. De nieuwe machthebber, generaal Qasim, was nationalistisch, anti-Brits en papte ook aan met de communistische partij. In 1959 mislukte een aanslag op hem waar de 22-jarige Saddam Hoessein bij betrokken was. In 1963 lukte het wel Qasim te doden maar het ontbrak de nieuwe machthebbers aan een duidelijke koers. Ze werden dan ook in 1968 afgezet. Hassan al-Bakr, leider van de Baathpartij, werd president. Zijn neef en beschermeling was Saddam Hoessein - een rijzende ster in de Baathpartij. Hij bond de strijd aan met de communistische partij en reorganiseerde de veiligheidsdiensten. In 1979 trad al-Bakr af en werd onmiddellijk opgevolgd door Saddam Hoessein die in feite al sinds 1975 in Irak de lakens uitdeelde. Saddam begon al direct met zuiveringen in de partij. Rondom hem ontwikkelde zich een Stalinistische persoonscultus. In 1980 viel hij Iran binnen, omdat hij meende dat dit land na de val van de Sjah in 1979 militair ernstig was verzwakt. Het was een misrekening. Alleen dankzij massale westerse en Arabische steun en de inzet van verboden chemische wapens kon hij de Iraniërs van zich af houden. In 1988 kwam het tot een wapenstilstand. De volgende fout die Saddam maakte was de gewelddadige annexatie Koeweit in 1990. Onder Amerikaanse leiding werd een tegenoffensief ingezet en Irak moest zich in 1991 weer terugtrekken. De Verenigde Naties namen resoluties aan waarin werd bepaald dat Irak afstand moest doen van als zijn verboden wapens. Er werden sancties ingesteld. Er kwamen VN-inspecteurs die en passant ook nog ontdekten dat Saddam in het geheim aan een atoombom en aan biologische wapens had gewerkt. Irak probeerde de inspecties voortdurend te saboteren, uiteindelijk moesten de VN-inspecteurs in 1998 het land uit. Tussen 1998 en 2002 kon Saddam min of meer zijn gang gaan. Na de aanslagen van 11 september besefte de nieuwe regering-Bush dat het probleem-Irak te lang was blijven liggen. Weliswaar had Saddam niets met die aanslagen te maken gehad, maar hij had wel begrip voor de aanslagplegers getoond. Onder zware Amerikaanse druk nam de VN-veiligheidsraad in november unaniem een resolutie aan die Irak dwong nieuwe wapeninspecties toe te staan. Irak ging schoorvoetend akkoord. Nog diezelfde maand arriveerden de eerste inspecteurs in Irak. Resolutie 1441 Resolutie 1441 over de ontmanteling van massavernietigingswapens in Irak
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ministerie van Defensie
Postbus 20061 Postbus 20071
2500 EB ‘s-Gravenhage 2500 ES ‘s-Gravenhage
Telefoon 070-3486486 Telefoon 070-3188188
Aan: de Voorzitter van de
Tweede Kamer der
Staten-Generaal
Plein 2 ‘s-Gravenhage
I.a.a.: de Voorzitter van de
Eerste Kamer der

Staten-Generaal
Binnehof 22 ’s-Gravenhage
Uw brief Uw kenmerk Ons nummer Datum
DVB-901 21 november 2002
Op 8 november jl. Aanvaardde de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties unaniem resolutie 1441 over de ontmanteling van massavernietigingswapens in Irak. De regering heeft eerder gewezen op de noodzaak de druk op Irak op te voeren om uitvoering te geven aan zijn verplichting uit hoofde van deze en voorgaande VN-resoluties. Met het oog op het opvoeren van de druk hebben de Verenigde Staten een verzoek gericht aan de Nederlandse regering om bij te dragen aan de planning ten behoeve van een mogelijk militair optreden voor het geval Irak niet of onvoldoende meewerkt aan de uitvoering van resolutie 1441. De Regering neemt dit verzoek ernstig en onderzoekt of en in hoeverre zij hieraan gevolg kan en wil geven. Met het oog hierop zal onder meer overleg worden gevoerd met de VS en andere bondgenoten. Over de uitkomst van bedoeld onderzoek wordt de Kamer ingelicht. De minister van Buitenlandse Zaken De minister van Defensie
Mr. J.G. de Hoop Scheffer Mr. A.H. Korthals
Een brief van de minister van Buitenlandse Zaken en van de minister van Defensie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Uit deze brief valt op te maken dat Nederland een van de landen is die op een oorlog met Irak uit is. “De regering heeft eerder gewezen op de noodzaak de druk op Irak op te voeren”. En dat terwijl Nederland altijd achter de vrede heeft gestaan. Nu ruim 3 maanden later is er een nieuwe resolutie, resolutie 1454. Helaas heeft deze resolutie niet veel nut gehad, vanwege het feit dat de Verenigde Staten van mening waren dat de wapenlijst van Irak niet compleet is. Op 20 maart is het dan zover, de Verenigde Staten vallen Irak aan met hulp van enkele andere landen. Resolutie 1441 komt erop neer dat Irak al zijn massavernietigingswapens moet inleveren. Maar als Irak dat moet, dan moeten de Verenigde Staten dat toch ook? Of is het zo, dat de Verenigde Staten bepalen wie wat mag doen? Ik hoop dat de rest van de wereld inziet dat als je iedereen als gelijke wilt behandelen, je dat dan ook overal moet doen. Ook al geldt uitzonderingen vormen de regel. Onze regering Het standpunt van onze regering is erg onduidelijk. Het ene moment zeggen ze dat ze de wapeninspecteurs nog langer de tijd willen geven, het andere moment zouden ze het liefst gelijk aanvallen. Maar hoe kan het ook anders. We hebben een paar maanden geleden opnieuw gestemd, en nog steeds is er geen nieuw cabinet gevormd. En het demissionair kabinet maakt er echt een puinhoop van.
Aanvallen of niet? Het is moeilijk om over dit onderwerp een standpunt in te nemen, want wat je ook zegt het heeft zowel een positieve als een negatieve kant! Aanvallen? De kans is dan groot dat het op een 3de wereldoorlog uitloopt, waar bij de kans groot is dat elke kans op leven onmogelijk gemaakt wordt (door het gebruik van biologische wapens en kernwapens). Het kan ook zijn dat je dan een soort 2de Golfoorlog krijgt, dan is het weer een paar jaar rustig in Irak en begint alles waarschijnlijk weer van voor af aan. Niet aanvallen? Als we niet aanvallen en de situatie kalmeert weer een beetje, dan is de kans groot dat we over een paar jaar weer met hetzelfde probleem zitten. En ook lopen we het risico dat Saddam Hussein, de inspecties van de VN beu wordt. Met als gevolg dat hij kan besluiten om het Westen aan te vallen, met wat voor wapens hij dan ook in zijn bezit heeft. Mijn mening Mijn mening zit tussen aanvallen en niet aanvallen in. Ik vind dat we pas moeten aanvallen op het moment dat Saddam Hussein wapens gaat gebruiken naar het Westen toe. “En zolang dat niet gebeurt vind ik dat Nederland neutraal moet blijven. Aangezien ik het niet voor het zeggen heb, en de regering al bezig is om wapens naar Irak te zenden, zal het uiteindelijk wel op een aanval uitdraaien.”
Een alternatieve oplossing? Amerika staat “bekend” om z’n goede sluipschutters. Als ze nu Saddam Hussein neerschoten, was gelijk heel het probleem opgelost. Het probleem van deze oplossing is, het is niet bekend hoe Saddam Hussein er nu uitziet en hij heeft veel mensen die in het openbaar treden op zijn naam. Nawoord Voor wie geïnteresseerd is in de wapenlijst; de wapenlijst is te vinden op http://edition.cnn.com/SPECIALS/2003/iraq/forces/weapons/index.html Bijlagen Artikel Krant Datum Aantal woorden
Iraakse zender laakt resolutie News Planet Zaterdag 9 november 2002 212
VS: wapenrapport niet compleet NRC Handelsblad Dinsdag 17 december 2002 295
Ferme opstelling VS zaait tweedracht in Europa NRC Handelsblad Vrijdag 30 januari 2003 908 ‘Klaar’ voor oorlog tegen Irak NRC Handelsblad Zaterdag 22 februari 2003 166
Nieuwe resolutie tegen Irak ingediend NRC Handelsblad Dinsdag 25 februari 2003 455 Iraakse zender laakt resolutie Londen (ANP) – De Iraakse satelliettelevisie heeft de jongste resolutie van de Verenigde Naties (VN) over wapeninspecties in Irak als ongerechtvaardigd bestempeld. In het dagelijkse politieke commentaar op de zender werden de Verenigde Staten aangevallen. Het was de eerste reactie van een officieel Iraaks medium op de unaniem aangenomen VN-resolutie. De staatszender stelde dat Washington zijn wil aan andere landen heeft opgelegd. De Amerikaanse regering wil de resolutie slechts gebruiken als voorwendsel om een nieuwe oorlog tegen Irak te beginnen, aldus het commentaar vrijdagavond. De Iraakse leiders nemen rustig de tijd om de resolutie die vrijdag door de VN-veiligheidsraad is aangenomen, te bestuderen. Dit meldt het Iraakse staatspersbureau INA. “Hoewel de resolutie 1441 slecht en onrechtvaardig is, zullen zij binnen enkele dagen een beslissing nemen”, aldus het persbureau op zaterdag. Waarnemers verwachten volgende week een officieel standpunt uit Bagdad. Het regime van Saddam Hussein heeft uiterlijk tot 15 november 2002 16.55 uur (Nederlandse tijd) om aan de voorwaarden van de Veiligheidsraad voor het hervatten van wapeninspecties te voldoen. Als Bagdad zich niet voegt naar de nieuwe VN-resolutiein het inspectieteam hindert, zal de Veiligheidsraad waarschijnlijk stemmen over een tweede resolutie, voordat het tot een oorlog komt tegen Irak. Dit heeft de Britse ambassadeur bij de VN zaterdag gezegd in een interview met de BBC. (ANP)
VS: wapenrapport niet compleet Washington, 17 december 2002. De inventaris van het Iraakse wapenprogramma, die Irak tien dagen geleden bij de wapeninspecteurs van de VN indiende, is niet compleet. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Colin Powell, gisteren gezegd. Het wapenrapport bevestigt “de vermoedens van de Verenigde Staten”, zo zei Powell in reactie op Amerikaanse veiligheidsexperts die vorige week concludeerden dat er enkele zaken in het rapport misten. “We waren sceptisch over de rapportage en uit de informatie die ik tot dusver heb ontvangen, blijkt dat die kritische houding gegrond is”, aldus Powell gisteren. Washington komt aan het eind van de week met een officiële reactie. De andere vier leden van de VN-veiligheidsraad hebben nog geen commentaar gegeven op de 12.000 pagina’s tellende rapportage. Rusland gaf wel aan teleurgesteld te zijn dat de VS niet met hun commentaar hebben gewacht. “Het is niet aan Rusland af aan iemand anders met een oordeel te komen tot we van de wapeninspecteurs hebben gehoord”, aldus de Russische VN-ambassadeur, Sergey Lavrov. De rapportage speelt een sleutelrol bij de vraag of er een oorlog tegen Irak komt. Als Irak niet voldoet aan de ontwapeningsverplichting die het VN-resolutie 1441 voorschrijft, heeft “de internationale gemeenschap de plicht te handelen en alles te doen wat nodig is om Irak te ontwapenen, en dat houdt ook het gebruik van militair geweld in”, zei Powell. De woordvoerder van het Witte Huis, Ari Fleischer, zei dat Irak geen tweede kans krijgt om omissies in het wapenrapport te herstellen. Fleischer liet weten dat de VN duidelijk hebben laten weten dat het “de laatste kans zou zijn voor Irak om de wereld complete en accurate informatie te geven over zijn massavernietigingswapens”. Op de vraag of Irak een tweede kans zou krijgen, antwoordde hij dat ze er “al zestien hebben gehad”. (AP, Reuters) Ferme opstelling VS zaait tweedracht in Europa De toenemende druk van de Verenigde Staten om militair in te grijpen in Irak verdeelt de Europese regeringen. Minder verdeeld is de Europese bevolking. Door onze redacteur Joop Meijnen
Rotterdam, 30 januari 2003. Niet alleen voor het bewind in Bagdad, ook voor de Amerikaanse bondgenoten in Europa dringt de tijd. Het gevaar ‘Irak” indammen of uitschakelen, dat is de vraag waarop het antwoord niet lang meer kan wachten – al kent niemand de echte deadline. De vijftien landen van de Europese Unie vonden zich begin deze week op een gemeenschappelijk pleidooi om de wapeninspecteurs van de Verenigde Naties meer tijd te gunnen. Het was de grootste gemene deler die kon worden bereikt op de ‘as van angsthazen’, zoals president Bush’ topadviseur Richard Perle in deze krant noemde. Het was ook een gemiste kans in de ogen van iedereen die vindt dat een gemeenschappelijk Europees veiligheids- en defensiebeleid juist prioriteit verdient. De open brief van acht regeringsleiders is de jongste illustratie van de verdeeldheid in Europa, dat heen en weer wordt geslingerd tussen trouw aan Amerika en weerzin tegen oorlog. Minder verdeeld lijkt de publieke opinie. Een peiling van het bureau Gallup Europe onder ruim vijftienduizend mensen in 28 Europese landen toont een ruime meerderheid tegen een oorlog zonder mandaat van de Veiligheidsraad. Of daar verandering in komt zal volgens Gallup mede afhangen van de kwaliteit van de bewijzen die de Amerikaanse regering volgende week wil overleggen over Irakese illegale wapenprogramma en Irakese banden met Al-Qaeda. Groot-Brittannië geldt als trouwste bondgenoot van de VS. Londen beschuldigt Irak nu ook openlijk van “wezenlijke schending” van resolutie 1441 van de VN-veiligheidsraad. Washington had dat in december al gedaan. “We kunnen nu niet meer om de conclusie heen dat er sprake is van een wezenlijke schending van resolutie 1441 door Irak”, zei de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Jack Straw, deze week na het rapport van de VN-wapeninspecteurs. Hij voegde er aan toe dat een oorlog nog steeds “niet onvermijdelijk” is, maar dat de tijd voor Irak wel begint te dringen. Een VN-mandaat voor een oorlog tegen Irak acht Londen gewenst, maar niet noodzakelijk. Ook Spanje acht militair optreden tegen Irak onder VN-mandaat wenselijk, maar Madrid sluit steun aan militair ingrijpen nadrukkelijk niet uit. Spanje is op het ogenblik een van de niet-permanente leden van de Veiligheidsraad. Net als Groot-Brittannië en Spanje vindt Italië een VN-mandaat voor een oorlog tegen Irak gewenst. Als dat niet lukt staat Rome wat gereserveerder tegenover unilateraal militair optreden dan Londen en Madrid, al is de verwachting dat premier Berlusconi uiteindelijk de zijde van de VS zal kiezen. Portugal en Denemarken nemen ongeveer dezelfde positie in als Spanje en Italië. De demissionaire regering (CDA, VVD en LPF) van Nederland zit ook op die lijn, maar sinds de verkiezingen van vorige week legt de PvdA, die tegen een militair optreden zonder VN-mandaat is, meer gewicht in de schaal. Frankrijk is tegen unilateraal en preventief militair optreden tegen Irak, maar sluit een oorlog als “uiterste middel” niet uit. Dat verreist dan wel een nieuwe VN-resolutie. Ook als die er mocht komen behoudt Parijs zich het recht voor daartegen een veto uit te spreken. Ondertussen bepleit Parijs meer tijd voor de VN-wapeninspecteurs, ook als zij nog enkele maanden nodig zouden hebben, zo herhaalde minister van Buitenlandse Zaken, Dominique de Villepin, deze week. Ook België en Griekenland zijn tegen oorlog zonder VN-mandaat. Duitsland keert zich sinds de campagne voor de parlementsverkiezingen van afgelopen september tegen (deelname aan) een militaire interventie. De rood-groene regering van bondskanselier Gerhard Schröder zal in de Veiligheidsraad (waarvan Duitsland sinds januari gedurende twee jaar deel uitmaakt – zonder vetorecht) niet voor een oorlog stemmen, ook niet als zou worden bewezen dat Irak massavernietigingswapens bezit of ontwikkelt. In de strijd tegen het internationale terrorisme kiezen de VS de “verkeerde prioriteiten”, vindt Berlijn. Met deze opstelling staat voor Duitsland zowel binnen de EU als binnen de NAVO alleen. Schröder zei gisteren dat Bush’ State of the Union-toespraak “ons heeft gesterkt in ons geloof dat het noodzakelijk en ook mogelijk is een oplossing in het conflict te vinden zonder oorlog”. Duitsland en Frankrijk vormen “een probleem” zei de Amerikaanse onderminister van Defensie, Donald Rumsfeld, vorige week in reactie op de verdeeldheid in Europa. Maar beide landen vertegenwoordigen het “oude Europa”, voegde hij er aan toe. Rumsfeld zei dat de VS hun hoop vestigen op het “nieuwe Europa”, waarin het zwaartepunt na de aanstaande uitbreiding van NAVO en Europese Unie volgens hem meer naar het oosten zal verschuiven. In dit “nieuwe Europa” staat Polen ferm achter de VS. “Polen is de beste vriend van Amerika”, kreeg president Aleksander Kwasniewski vorige week in het Witte Huis van president Bush te horen. Met of zonder VN-mandaat, Polen zal militair optreden tegen Irak steunen, daarover laat Warschau geen twijfel bestaan. Hongarije staat gereserveerder tegenover militair ingrijpen. Wel heeft de regering-Medgyessy de VS toestemming gegeven de luchtmachtbasis Taszár te gebruiken voor de omscholing van 3.000 Irakse dissidenten tot tolken, ambtenaren en gidsen en hen vertrouwt te maken in de omgang met kleine wapens. Ook de NAVO-nieuwkomers Bulgarije, Roemenië, Slovenië en Slowakije zijn terughoudend jegens een oorlog zonder een VN-mandaat. Voor Bulgarije geldt als bijzondere omstandigheid dat zijn stem er momenteel meer toe doet, omdat het net als Spanje en Duitsland tijdelijk in de Veiligheidsraad zit. Voor Slovenië en Slowakije ligt het extra ingewikkeld doordat al of niet meedoen aan een oorlog repercussies kan hebben voor de referenda over toetreding tot de NAVO (en EU) in het voorjaar. ‘Klaar’ voor oorlog tegen Irak Minister van Defensie Rumsfeld heeft gisteren gezegd dat de VS militair “klaar” zijn voor een oorlog tegen Irak. Hoeveel manschappen nu in de regio zijn, wilde hij niet kwijt. Irak werd gisteravond officieel geconfronteerd met een eis van de VN-wapeninspecteurs om zijn arsenaal aan Al-Samoud 2-raketten te vernietigen. De eis lekte eerder deze week uit. Het gaat naar verluidt om circa honderd raketten waarvan is gebleken dat ze een iets groter bereik hebben dan de 150 kilometer die de VN al na de golfoorlog als grens hebben gesteld. Met de vernietiging van de raketten moet op 1 maart een begin zijn gemaakt. Diplomatieke bronnen in Bagdad zeiden dat het Irak wil voldoen aan de eisen, maar dat het zich zal verzetten tegen vernietiging van raketonderdelen of productieplekken die niet specifiek verboden zijn. De VN hebben besloten hun staf in Bagdad te verkleinen om evacuatie in geval van oorlog eenvoudiger te maken. De afgelopen twee weken heeft al de helft van de 900 VN-medewerkers het land verlaten. (AP, Reuters) Nieuwe resolutie tegen Irak ingediend Frankrijk komt met eigen plan

Rotterdam, 25 februari 2003. De Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Spanje hebben de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gisteren een ontwerp voorgelegd voor een resolutie die de weg vrijmaakt voor militaire actie tegen Irak. Zij vonden Frankrijk, Duitsland en Rusland echter tegenover zich. Frankrijk liet, met steun van Duitsland en Rusland, een gedetailleerd plan circuleren in de raad om de wapeninspecteurs van de VN zeker vier maanden langer de tijd te geven om hun werk te doen. China geeft dit idee ook “volledige steun”. De Franse president Chirac, zei gisteren na een diner met bondskanselier Schröder in Berlijn dat Irak alle massavernietigingswapens moet vernietigen. “Dit doel kan op vreedzame wijze worden bereikt. In deze context zijn we natuurlijk niet vóór een nieuwe VN-resolutie.” Eerder verklaarde Chirac dat hij geen redenen ziet om van de “logica van de vrede” over te stappen op de “logica van oorlog”. De Amerikaans-Brits-Spaanse ontwerpresolutie stelt geen expliciete tijdslimiet voor oorlog, maar aanvaarding ervan geeft daar de facto het groene licht voor. De cruciale paragraaf stelt vast dat “Irak heeft nagelaten de laatste kans te grijpen die resolutie 1441 het verschafte”. Resolutie 1441 waarschuwde in dat geval voor “ernstige gevolgen”. Een stemming over de nieuwe resolutie wordt pas over een week of twee verwacht, nadat chef-wapeninspecteur Hans Blix rond 7 maart in de Veiligheidsraad opnieuw verslag heeft uitgebracht over de resultaten van zijn missie in Irak. Voor aanvaarding zijn ten minste negen voorstemmen nodig, en er mag geen veto worden uitgesproken door een van de permanente leden van de raad. Op dit moment zijn twee permanente leden voor militaire actie en drie, Frankrijk, Rusland en China, tegen. De drie indieners zijn een lobbycampagne begonnen om de tegenstanders en twijfelaars te wijzen op de logica van de resolutie, om ze zo aan hun zijde te krijgen. De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Condoleezza Rice sprak van een “intensieve diplomatieke inspanning”. Het Turkse kabinet is gisteren akkoord gegaan met de stationering van Amerikaanse troepen op Turkse bodem. Vandaag nog stuurt de regering het parlement een voorstel waarin Turkije voor tienduizenden Amerikaanse soldaten wordt opengesteld. Daarmee lijkt een voorlopig einde te komen aan de crisis in de betrekking tussen Turkije en de Verenigde Staten, die ontstond omdat Washington de eisen die Ankara aan stationering verbond, onacceptabel achtte. Door het besluit van gisteren is het vrijwel zeker dat Turkije het noordelijke front wordt in een eventuele oorlog tegen Irak. Volgens een verslaggever van het Amerikaanse televisiestation CBS heeft de Iraakse leider Saddam Hussein in een interview met hem aangegeven niet van plan te zijn gehoor te geven aan de opdracht van de VN om zijn Al-samoudraketten te vernietigen. Voorts daagde hij zijn Amerikaanse ambtgenoot Bush uit voor een rechtstreeks uitgezonden debat, aldus CBS. (Reuters, AP) Literatuurlijst “Iraakse zender laakt resolutie” In: “News Planet”, 9 november 2002 “VS: wapenrapport niet compleet” In: “NRC Handelsblad”, 17 december 2002 “Ferme opstelling VS zaait tweedracht in Europa” In: “NRC Handelsblad”, 30 januari 2003 “Klaar’voor oorlog tegen Irak” In: “NRC Handelsblad”, 22 februari 2003 “Nieuwe resolutie tegen Irak ingediend” In: “NRC Handelsblad”, 25 februari 2003 Gebruikte digitale bronnen http://irak.2vandaag.nl http://edition.cnn.com/SPECIALS/2003/iraq/forces/weapons/index.html http://www.un.int http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions.html Woordenlijst de facto in feite
dissident iemand die anders denkt
omissie weglating, verzuim
referenda stemmingen van alle leden
repercussie tegenmaatregel
resolutie besluit
sanctie dwangmiddel
unilateraal eenzijdig
veto verbod
VN-magnaat iemand van de VN met een grote invloed Inhoudsopgave Voorwoord 4
Inleiding 5
Stelling 6
Waarom Voeren De Verenigde Naties Inspecties Uit In Irak? 7
Wat Kunnen De Gevolgen Zijn? 8

De Rol Van De Verenigde Staten 9
Saddam Hussein 10
De Geschiedenis Van Irak 11
Resolutie 1441 12
Onze Regering 13
Aanvallen Of Niet? 14
Aanvallen? 14
Niet Aanvallen? 14
Mijn Mening 14
Een Alternatieve Oplossing? 14
Nawoord 15
Bijlagen 16
Iraakse Zender Laakt Resolutie 17
Vs: Wapenrapport Niet Compleet 18
Ferme Opstelling Vs Zaait Tweedracht In Europa 19 'Klaar' Voor Oorlog Tegen Irak 21
Nieuwe Resolutie Tegen Irak Ingediend 22
Literatuurlijst 23
Gebruikte Digitale Bronnen 24
Woordenlijst 25

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.