De doodstraf

Beoordeling 7.3
Foto van een scholier
  • Betoog door een scholier
  • 5e klas vwo | 875 woorden
  • 22 september 2002
  • 106 keer beoordeeld
Cijfer 7.3
106 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Maak jij weleens gebruik van de achteraf betalen-optie bij een webshop?

Voor veel jongeren is het de normaalste zaak van de wereld, maar het kan ook risico’s met zich meebrengen. Zo belandde Maura in de schulden: 'Wat begon met achteraf betalen eindigde met een schuld van zo’n 3.000 euro.'

Lees nu het interview
De doodstraf De doodstraf is de door de overheid doelbewust voltrokken gerechtelijke moord. Daarvan is alleen sprake wanneer iemand van het leven wordt beroofd op grond van een vonnis dat door een bevoegde rechter uit is gesproken na een eerlijk proces. Maar al is er een eerlijk proces, mag de doodstraf dan nog worden uitgevoerd? In ongeveer 90 landen is de doodstraf nog een wettige straf en meestal gegeven aan moordenaars, maar ook drugssmokkelaars worden wel van het leven beroofd doormiddel van de doodstraf.1) De personen waaraan de doodstraf wordt gegeven mogen volgens Internationale Verdragen niet jonger dan 18 jaar zijn. Toch is bekend dat in de VS na 1990 negen kinderen door de staat zijn geëxecuteerd.2) Een argument van tegenstanders van de doodstraf is dat de straf onomkeerbaar en definitief is. De persoon kan nooit meer terugkomen in de maatschappij. De dader krijgt een intensieve behandeling om terug in de maatschappij te komen met door de maatschappij geaccepteerd gedrag. Door de doodstraf kan de dader z’n leven niet verbeteren en weer te leven. Voorstanders brengen naar voren dat door de doodstraf er geen herhaling van het misdrijf kan plaatsvinden. Het onomkeerbare en definitieve is juist goed en is volgens voorstanders de enige manier om de dader definitief onschadelijk te maken. Wie tot gevangenis straf is veroordeeld kan vrijkomen of ontsnappen, wie dood is kan geen misdrijven meer plegen. Dit argument is in strijd met een belangrijk rechtsbeginsel: straffen kunnen alleen betrekking hebben op misdrijven die zijn gepleegd, niet op misdrijven die nog gepleegd zouden kunnen worden. Iemand doden, omdat diegene misschien later opnieuw een ernstig misdrijf zal kunnen plegen, is dus in strijd met de internationale normen. Misschien is hier nog te sterk uitgedrukt, want het herhalingspercentage van moord is laag, namelijk 0,6%.3) Een tweede argument van tegenstanders is dat de overheid een voorbeeldfunctie heeft. Wanneer de overheid wel mag moorden, wat heb je dan voor overheid? Voorstanders vinden ook dat de overheid een voorbeeldfunctie heeft, maar wél het goede voorbeeld geven door hard met moordenaars af te rekenen. Ze laten zien dat moorden niet kan en zorgen voor een afschrikreactie. Misdrijven worden in een opwelling en ongewaakt gepleegd. De dader denkt niet na over de te krijgen straf. Dus een afschrikreactie heeft de doodstraf niet. Wetenschappelijk is dit ook niet aangetoond. De meeste onderzoeken tonen geen verband aan tussen de doodstraf en het aantal moorden. Er is bijvoorbeeld gekeken naar wat er gebeurt als de doodstraf in een bepaald land wordt afgeschaft: of de zware misdaad dan stijgt, daalt of gelijk blijft. Sommige onderzoeken geven aan dat de doodstraf misschien een lichte afschrikwekkende werking heeft, andere onderzoeken lijken eerder het omgekeerd effect aan te tonen. Er is dus geen wetenschappelijk bewijs voor de stelling dat de doodstraf meer afschrikt dan andere straffen. 3) Een ander argument is dat de doodstraf de mensenrechten schendt. 2) De straf is wreed en onmenselijk, ook al doet de overheid er alles aan om de executie snel en 'pijnloos’ te laten voltrekken. De doodstraf is in strijd met de internationale verdragen. De Universele Verklaring voor de rechten van de Mens verbiedt wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. Straffen worden niet opgelegd uit wraak, maar om de samenleving een signaal te geven en de schuldige met harde hand te dwingen tot verbetering van z’n gedrag. 4) Voorstanders van de doodstraf hebben hier geen goede argumenten op. Een vierde argument is dat de doodstraf is in de praktijk in veel gevallen een onrechtvaardige straf. Rechters kunnen fouten maken. De rechters kunnen, zo later kan blijken, een onschuldige de straf toewijzen of een te zware straf geven. Er is bekend dat in de VS tussen 1976 en 1999 in totaal 79 mensen uit de dodencellen vrijgelaten nadat was gebleken dat zij ten onrechte de doodstraf hadden gekregen. Daarnaast wordt de doodstraf in veel landen gebruikt om politieke tegenstanders te doden. Het strafproces is dan een waarschuing aan de politieke oppositie om zich rustig te houden. Verder lijkt de doodstraf vaak zwakkere groepen te treffen. Racisme speelt bij de jury een rol en vaak is de advocaat ook weinig gemotiveerd, omdat deze een lage vergoeding krijgt. 3) De doodstraf is dus een onomkeerbare straf, waardoor de dader geen misdrijf weer zou kunnen plegen. Maar iemand doden om een mogelijk misdrijf is in strijd met internationale normen. Verder geeft de straf een negatieve kijk op de voorbeeldfunctie van de overheid. De doodstraf heeft ook niet het positieve gevolg dat er een afschrikreactie ontstaat. Daarnaast worden de mensenrechten geschonden en is het een onrechtvaardige straf in de praktijk. Ik vind dat bovengenoemde argumenten antwoord geven op de vraag of de doodstraf nog uitgevoerd mag worden. Het antwoord is nee, want de doodstraf heeft dus geen positieve effecten. Het aantal misdrijven vermindert niet wanneer de doodstraf afgeschaft wordt. Dus waarom zul je de doodstraf niet afschaffen? Internationale Verdragen worden dan niet geschonken. En wanneer vergissingen tijdens de rechtsprocedure later boven komen drijven kan de straf van de veroordeelde altijd verandert worden. Verantwoording: 1)
http://web.amnesty.org/ 2) http://www.scholieren.com
3) Het recht op leven als mensenrecht, Amnesty International Nederland
4) Encyclopedie voor de jeugd, Ann Kramer
Op de site van Amnesty International heb ik informatie gewonnen. Van scholieren heb ik betogen gelezen op de site. Verder heb ik mijn eigen kennis gebruikt.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.