Het Expertisebureau Online KinderMisbruik (EOKM) en Slachtofferhulp Nederland doen onderzoek naar financiële afpersing met naaktvideo’s onder jongens (ofwel: sextortion). Is dit jou overkomen? Deel dan jouw ervaringen door mee te doen met het anonieme onderzoek. Met jouw bijdrage help jij de hulpverlening verbeteren!

 


Naar het onderzoek


Stelling: de doodstraf moet worden afgeschaft

Inleiding

Inmiddels hebben zo’n 108 landen de doodstraf afgeschaft. Van de grote democratieën op de wereld handhaven alleen Amerika, India en Japan nog de doodstraf. De laatste tijd laait de discussie rond de doodstraf weer op. Mag je als mens je medemens eigenlijk wel doden, zijnde een straf?
Ik denk van niet en hierbij kom ik aan mijn eerste argument.

Argumenten
1) Ook onschuldige mensen worden geëxecuteerd
De doodstraf is onomkeerbaar. Is iemand eenmaal gedood, dan kun je die persoon nooit meer terug halen in de maatschappij. Als rechter moet je dus ook heel zorgvuldig te werk gaan in zaken waar de doodstraf in geëist wordt. Daarom lijkt het ook zo onwerkelijk dat er onschuldige mensen in de dodencel zitten. En toch is het zo. Om een voorbeeld te geven: in Amerika zijn sinds 1973 zevenentachtig mensen die ter dood veroordeeld waren vrij gelaten. En dit alleen maar omdat er nieuw bewijsmateriaal gevonden werd, dat bewees dat de mensen volkomen onschuldig waren.
De laatste 25 jaar zijn er in Amerika ongeveer 650 mensen geëxecuteerd. Dan kun je je afvragen hoeveel onschuldige mensen er wel niet tussen zaten.

2) De doodstraf vormt geen afschrikking
Er is nog steeds geen wetenschappelijk bewijs gevonden voor de werking van de doodstraf, en juist het tegendeel lijkt waar te zijn. Zo worden er in Amerika, ondanks handhaving van de doodsstraf, de meeste moorden per hoofd van de bevolking gepleegd. Dit zijn er jaarlijks 22.000. Van dit aantal worden er in 3.000 gevallen wellicht de doodstraf geëist tegen de moordenaar. In 250 zaken luidt het vonnis ook daadwerkelijk ‘de doodstraf’, en slechts 22 mensen worden uiteindelijk geëxecuteerd. De kans om gedood te worden is dus erg klein. Zo klein dat mensen zich er niet meer door laten afschrikken.
Bovendien is het zo, dat veel mensen die een moord plegen dit volkomen buiten hun bewustzijn doen. Ze weten vaak niet eens wát ze doen, laat staan dat ze nadenken over een eventuele doodstraf die ze boven het hoofd hangt.

3) De doodstraf is niet objectief
Nog steeds is het zo dat je in bepaalde landen de doodstraf al opgelegd kunt krijgen op grond van je geloof, ras of politieke overtuiging. Zelfs in Amerika worden zwarte mensen eerder berecht dan blanken.
De doodstraf is ook niet objectief, omdat dictators er misbruik van maken. Zo gebruiken zij de doodstraf nogal eens om politieke tegenstanders uit de weg te ruimen. Hierdoor kunnen ze de bevolking onder de duim houden en zelf aan de macht blijven.

4) De doodstraf is in strijd met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
De doodstraf is in strijd met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
In artikel 5 en 6 van deze verklaring staat letterlijk dat ‘eenieder recht heeft op leven, en niemand aan folteringen of onterende behandelingen mag worden onderworpen’. De doodstraf staat dus lijnrecht tegenover deze verklaring. Ten eerste ontneemt de doodstraf je het recht op leven. Ten tweede is de doodstraf wel degelijk pijnlijk, ook dodelijke injecties en elektrocutie, en is dús een mens onterende behandeling. Waarom heeft iemand ooit de moeite genomen om deze Verklaring te schrijven, als men zich er niet aan houd?

5) De overheid moet dienen als voorbeeldfunctie
In de wet staat dat burgers elkaar niet mogen vermoorden. En het vreemde is, dat juist de overheid deze regel aan haar laars lapt, doordat zij de doodstraf uitvoert. Wat voor regering hou je over, als zij haar eigen wetten niet eens erkent?!

6) Handhaving van de doodstraf verhardt de samenleving
Executie is een vorm van geweld en geweld roept in de regel geweld op. Hierdoor ontstaat een verharding van de samenleving. Er wordt een maatschappij gecreëerd die het koud laat wat er met haar mensen gebeurd. Dat is niet direct iets wat de wereld kan gebruiken.

Verwerping van tegenargumenten
1) De doodstraf is goedkoper dan een levenslange gevangenisstraf
Ja dat klopt. Als je het volgens de manier doet die ze in China handhaven. Dat houd zoveel in als: vandaag berecht, morgen voor het vuurpeloton. Maar zo krijg je natuurlijk meteen Amnesty International op je dak. De meeste landen doen het dan ook zoals onder andere Amerika het doet. Dus een goede verdediging voor de verdachte en goed geschoolde advocaten. En omdat zaken waarin de doodstraf geëist wordt met grote precisie moeten worden behandelt, zijn dit heel intensieve en tijdrovende processen. Dit alles maakt dat de kosten van de doodstraf gemiddeld 3x hoger uitvallen, dan die van een levenslange gevangenisstraf.

2) De familieleden van het slachtoffer hebben recht op wraak doormiddel van eising van de doodstraf
Hierbij moet je je goed realiseren waaróm we ooit straffen in het leven geroepen hebben. Straf is een middel van correctie, het ís geen wraak of vergeldingsactie. Het nut van straf geven is dat je iemand op de vingers tikt en duidelijk maakt dat hij of zij dat niet nog een keer kan flikken. Hierna krijgt de overtreder de kans om zijn leven weer te beteren en kan hij gewoon terugkeren in de maatschappij. Iemand die je geëxecuteerd hebt kun je nooit meer terug brengen in de samenleving. En zelfs de grootste crimineel heeft hier recht op.

3) Moordenaar mogen de maatschappij niet meer in, want de kans dat ze weer een moord plegen is veel te groot
Van alle misdrijven die er gepleegd worden heeft moord het laagste cijfer van herhaling. Om een voorbeeld te geven: In Amerika zijn tussen 1900 en 1976 2.646 moordenaars vrijgelaten. Slechts 16 van hen zijn later opnieuw opgepakt wegen het plegen van een moord. Dat is slechts 0,6%.

Slot
Conclusie: de doodstraf kan beter vervangen worden door een levenslange gevangenisstraf.
Eigen mening (vertel bijvoorbeeld wat je zelf met mensen als Adolf Hitler en Osama bin Laden zou doen (voor de slimmeriken onder ons, het komt nou wat ongeloofwaardig over als je gaat vertellen dat je ze het liefst de doodstraf zou geven))

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

hoi

hoi

geen enkele voor argument... niet echt goed

1 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

M

M

Super goed betoog! Morgen moet ik zelf een betoog schrijven en dit heeft mij zeer geholpen! Top!

1 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast