Betoog Nederlands - Milieu moet topprioriteit krijgen

Beoordeling 7.7
Foto van jari
  • Betoog door jari
  • 3e klas mbo | 816 woorden
  • 1 november 2021
  • 3 keer beoordeeld
Cijfer 7.7
3 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Stelling: Milieu moet absolute topprioriteit krijgen.

1e Argument voor : Milieu is essentieel voor de leefbaarheid van organismes op aarde.  
Wij als mensen zijn afhankelijk van het milieu, het is veel bepalend voor ons voortbestaan en de mogelijkheid tot leven op aarde. Wanneer het broeikaseffect op deze manier zal blijven toenemen zullen er allerlei gevolgen ontstaan in het nadeel van de mens, dier en natuur.

Door het versterkende effect van CO2 wordt het op de aarde langzamerhand steeds warmer, vooral in gebieden waar het normaliter al kouder of warmer is, is dit waarneembaar; neem als voorbeeld Afrika en de Poolkappen.

Doordat het warmer wordt heeft dit allerlei gevolgen; warme landen krijgen nog hogere temperaturen te verduren waardoor het steeds minder mogelijk wordt om groente en veeteelt te verbouwen, water zal nog schaarser worden met als gevolg ondervoeding en te kort aan drinkwater en water voor irrigatie. Door de droogte zullen ook bosbranden en woestijnen verder toenemen.                    

Op de polen, waar het heel koud is, smelt het ijs steeds sneller. Hierdoor stijgt het wereldwaterpeil, wat nadelig is voor laag liggende landen met name de dichtbevolkte kustgebieden van noord-Europa en rivierdelta’s in ontwikkelingslanden, en dus ook ons kikkerlandje, deze krijgen namelijk extra kans tot overstromingen en heftigere stormen.  
Maar niet alleen voor mensen, ook dieren hebben hier last van. Bijvoorbeeld ijsberen op de polen, wanneer er geen ijs meer is hebben zij geen schotsen meer om te jagen. Maar ook zeeschildpadden, door het stijgende water komen hun broedstranden in gevaar omdat zij niet meer aan land kunnen om hun eieren in het zand te leggen. Hierdoor is er dreiging van uitsterven van deze genoemde diersoorten.


Feiten:

De temperatuur is in Nederland de afgelopen eeuw met 1,7 graden gestegen volgens het compendium voor de leefomgeving, modaal, ook wel wereldwijd gezegd, was dit 0,9 graden.
Om het klimaat te kunnen beheersen moet de wereldwijde uitstoot in 2050 40 tot 70% gereduceerd worden t.o.v. 2010. Hiervoor zijn forse maatregelen nodig.


2e Argument voor: Milieu kent een grote waarden voor de aarde.
Zonder het milieu is er geen kans van leven op aarde. De aarde heeft zijn bestaan namelijk te danken aan het effect dat het milieu in zijn geheel verwezenlijkt. Het zorgt ervoor dat de aarde een leefbare temperatuur ondervindt, waardoor het leven van organismen mogelijk wordt.

De aarde wordt op temperatuur gehouden doordat gassen worden tegengehouden door de atmosfeer, dit proces wordt ook wel het broeikaseffect genoemd. Door dit effect is het mogelijk dat organismes hier kunnen groeien en leven, dit effect is zo’n 3 tot 4 miljard jaar geleden van nature ontstaan. Maar de laatste twee eeuwen vindt dit proces niet meer alleen van nature plaats, maar versnellen wij dit proces in rap tempo. Wanneer dit proces niet met maatregelen onder de schop wordt genomen zal het leven op aarde verdwijnen. Door de snelle stijging van de temperatuur zullen planten, dieren maar ook veel mensen de hitte niet kunnen verdragen en zal het gevolg tot verdwijning van veel van deze soorten waarheid worden.1e Argument tegen : Topprioriteit voor milieu is in het nadeel van de economie.
Wanneer milieu topprioriteit zal krijgen, zal de economie hieronder gaan lijden. Met name de industriële sectoren, tevens de grootste veroorzakers van het stijgende broeikaseffect, krijgen hier last van. Doordat de productie moet afnemen zal als gevolg de omzet en opbrengst dalen.

Zij zullen op de huidige manier minder kunnen produceren om zich aan de eisen te kunnen houden. Wel zouden deze sectoren zich kunnen inspannen om op een milieuvriendelijkere manier te gaan produceren, dit kan door bijvoorbeeld roetfilters toe te passen bij fabrieken. Maar ook het behoud van arbeidsintensiviteit in plaats van overstap naar kapitaalintensiviteit biedt positieve uitkomst. Wanneer bedrijven overstappen op kapitaalintensief betekent dit dat zij meer gebruik maken van machines dan mankracht, dit heeft als gevolg: meer uitstoot dus méér vervuiling.


2e Tegenargument: Topprioriteit voor milieu kost ruimte, tijd en geld.
Als we willen werken aan een beter en gezonder milieu zullen we hier met zijn allen aan moeten werken. De aanpak hiervan vergt tijd, ruimte en geld. Maar dit krijgt lang niet genoeg prioriteit.

Dit wil je ook lezen:

Om de opwarming van de aarde te beperken moet de uitstoot gereduceerd worden met 40 tot 70%, dit is een grote verandering. We zullen als voornaamste maatregel moeten overstappen op duurzame energie. Dit betekend dat er veel geld nodig is voor innovatie bij het opwekken van energie, voor bijvoorbeeld het opzetten van windmolenparken en zonnepanelen. De overheid heeft in het voorjaar van 2018 6 miljard euro beschikbaar gesteld voor deze vernieuwing van energiewinning, dit budget wordt mogelijk gemaakt door het door hen gestarte project SDE (Stimulering voor duurzame energieproductie.)
Maar niet alleen duurzame energie, ook het behoud en bevorderen van bos- en natuurgebieden is van belang. Deze zorgen er namelijk voor dat warmte wordt geadsorbeerd en verontreinigde lucht wordt gezuiverd. Alhoewel eerdergenoemde maatregel nogal botst met het behoud van natuur en bosgebieden, is het een goede oplossing om de uitstoot terug te dringen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.