Alcoholgrens verhogen

Beoordeling 4.3
Foto van een scholier
  • Betoog door een scholier
  • 5e klas vwo | 1082 woorden
  • 15 februari 2007
  • 63 keer beoordeeld
Cijfer 4.3
63 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Maak jij weleens gebruik van de achteraf betalen-optie bij een webshop?

Voor veel jongeren is het de normaalste zaak van de wereld, maar het kan ook risico’s met zich meebrengen. Zo belandde Maura in de schulden: 'Wat begon met achteraf betalen eindigde met een schuld van zo’n 3.000 euro.'

Lees nu het interview
Zoals uit mijn inleiding wel duidelijk is, , maar er zijn meer zaken waar alcohol een rol in speelt. Mijn stelling hierover is: “De alcoholgrens moet verhoogd worden naar 55 jaar.” Hiermee bedoel ik dat het gebruik van alcohol pas legaal is vanaf een leeftijd van 55 jaar en dat gebruik op een lagere leeftijd strafbaar is. Mijn eerste argument hiervoor is dat alcohol tijdens het gebruik het zenuwstelsel aantast, waardoor er allerlei functies van het lichaam uit kunnen vallen. Bij licht gebruik, één tot drie glazen alcohol (0-0,5 promille), gaat slechts je waarnemingsvermogen achteruit. Je voelt minder pijn, ruikt, proeft en ziet minder. Tot ongeveer zeven glazen wordt je reactievermogen langzamer, je kan situaties slechter beoordelen en je gezichtsvermogen wordt slechter. Hierna worden alle effecten alleen maar versterkt, ga je je emotioneler gedragen en verdwijnt je zelfkritiek. Na ongeveer vijftien glazen (ongeveer 3 promille) ben je zo goed als afwezig, er ontstaat een kans op gray en black outs, en na 25 glazen raak je het bewustzijn kwijt. Het kan met de verdoving van je zenuwstelsel zelfs zo ver gaan dat het ademhalingscentrum verlamd raakt en je dood gaat. (alcoholinfo.nl) Ook heeft alcohol over de lange termijn slechte effecten op de gezondheid. Er zijn verschillende organen die door alcohol aangetast worden. De hersenen kunnen door alcohol beschadigd raken, wat als gevolg heeft dat je geheugen achteruit gaat, je aanpassingsvermogen vermindert en ook het denken gaat langzamer dan ervoor. Bij mensen die vaak veel alcohol drinken, kan het hersenvolume tot vijftien procent kleiner worden. De lever herkent de alcohol niet anders dan als een zeer giftige stof, die afgebroken moet worden. Als je veel drinkt, kan er leververvetting ontstaan. De lever slaat dan veel vet op, waardoor deze opzwelt. Dit kan onder andere pijn en geelzucht veroorzaken. Ook ontstaat er na lang veel drinken kans op een leverontsteking. In de maag wordt door de alcohol het slijmvlies, dat de maagwand beschermt tegen het maagzuur, aangetast. Maagpijn en overgeven zijn vaak het gevolg. Bij het overgeven kan er bij een beschadigde maagwand ook bloed worden overgegeven. Dan zijn er ook nog de ziektes die zich op de lange termijn kunnen ontwikkelen. Veel voorkomende ziektes zijn meerdere soorten kanker, overal in het lichaam, levercirrose, hierbij gaat de lever minder werken, wat verschillende klachten tot gevolg kan hebben en het Korsakov-syndroom. Dit syndroom is een hersenaandoening, die op veel punten te vergelijken is met de dementie van ouderen. (alcoholinfo.nl) Mijn derde hoofdargument is de invloed van alcohol op de voortplanting, biologisch gezien het belangrijkste deel van ons leven. Het is namelijk zo, dat alcohol bij één glas per dag de vruchtbaarheid kan verminderen. Hierdoor is het zwanger raken lastiger. Bij gebruik van veel alcohol kan het zelfs zo zijn dat mannen impotent worden. Ook kan door alcohol de kwaliteit van het sperma of de eicel verminderd raken, waardoor er een grotere kans ontstaat op een miskraam of afwijkingen bij het kind. Ook tijdens de zwangerschap is een beetje alcohol al niet goed voor het ongeboren kind. Het kind krijgt namelijk een zelfde promillage alcohol binnen als de moeder, alleen kan de lever van de moeder het weer afbreken en het kind kan dit niet. Hierdoor kan de groei en ontwikkeling van organen of het hele kind verminderen en kan het kind met aangeboren afwijkingen ter wereld komen. (alcoholinfo.nl) Dan wil ik ook nog wijzen op de schade van alcohol op de maatschappij. Volgens het RIVM is alcohol de oorzaak van ongeveer 2500 sterfgevallen per jaar. Het aantal doden in het verkeer is volgens het CBS al jaren rond de 250 en met het aantal ernstig gewonden zit het aantal verkeersslachtoffers van alcohol tussen de 3000 en 3500 per jaar. Dan zijn er ook nog de kosten die er gemaakt moeten worden voor zorg, verzuim, vernieling en andere dingen die door alcoholmisbruik veroorzaakt worden. Deze kosten komen uit op zo’n ruime 2,5 miljard euro per jaar (alcoholinfo.nl en KPMG). (meerdere bronnen) Natuurlijk zijn er mensen die redenen hebben om wel alcohol te gebruiken. De twee belangrijkste redenen zijn volgens mij dat het lekker is en dat het je losser maakt, waardoor contact met anderen makkelijker wordt. De eerste reden gaat voor mij over het algemeen al niet op, want de meeste alcoholhoudende producten vind ik niet lekker. Voor zij die het wel lekker vinden zijn er duizenden alcoholvrije producten op de markt, waar er velen tussen te vinden zijn waar meer van te genieten valt dan van alcoholhoudende producten. Dus om het lekkere hoeft het niet gebruikt te worden. De tweede reden, het vergemakkelijken van de omgang met anderen, is al wat lastiger tegen te spreken. Het is inderdaad zo dat sommige mensen veel moeite hebben met de omgang met anderen, al vind ik niet dat alcohol daar de oplossing voor moet zijn. Omgang met anderen is iets wat je moet leren, net als gezellig zijn. Mocht het dan toch voor sommigen de enige oplossing zijn, dan lijkt het mij duidelijk dat de vele nadelen die er met het gebruik van alcohol meekomen lang niet opwegen tegen het ene voordeel. Desnoods ga je dan maar op sociale therapie. Het losser worden heeft dan ook nog als nadeel dat sommige mensen ook hun redelijkheid verliezen en eerder overgaan tot het plegen van geweld. Mijn argument voor het verhogen van de grens naar 55 jaar en het niet volledig verbieden van het gebruik van alcohol is dat het vanaf deze leeftijd een gezonde werking op het lichaam kan hebben. Het is dan namelijk zo, dat maximaal twee glazen alcohol per dag het dichtslibben van hart- en bloedvaten kan voorkomen. Deze gezonde werking treedt bij mannen pas vanaf ongeveer het veertigste jaar op en bij vrouwen pas na de overgang. Om er zeker van te zijn dat het grootste deel van de uitschieters ook veilig is, heb ik besloten 55 als goede leeftijd te zien. Nu is er ook vanaf deze leeftijd het gevaar voor alcoholmisbruik (‘Ouderen grijpen naar de fles’), maar wanneer bij deze mensen niet vanaf lagere leeftijd een gewoonte is ontstaan voor het gebruiken van alcohol, zullen zij waarschijnlijk later ook verstandiger met de alcohol omgaan. Al met al zitten er tot op hogere leeftijd zo goed als alleen maar nadelen aan het gebruik van alcohol. En de paar kleine voordelen die er zijn wegen lang niet op tegen de nadelen. Hierom moet de alcoholgrens verhoogd worden naar 55 jaar. Als dit namelijk zou gebeuren,
Bronnen: http://www.rivm.nl/ http://www.alcoholinfo.nl/ http://statline.cbs.nl/ ‘Ouderen grijpen naar fles’ – Telegraaf, 29 jan 2007

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.