Debat biotechnologie

Beoordeling 4.5
Foto van een scholier
  • Betoog door een scholier
  • Klas onbekend | 601 woorden
  • 12 augustus 2001
  • 69 keer beoordeeld
Cijfer 4.5
69 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

I. Inleiding Iedere eeuw wordt gekenmerkt door een bepaalde revolutie. In de vorige eeuw kende de mens veel vooruitgang op het vlak van technologie. In deze eeuw zal dat ongetwijfeld op het vlak van de biotechnologie zijn. Onder biotechnologie verstaat men de wetenschappelijke techniek die gebruik maakt van micro-organismen om een grote variatie van producten te maken. Een groot en waarschijnlijk ook het bekendste aspect hiervan is de genetische manipulatie. Met genetische manipulatie zal de mens in staat zijn nieuwe soorten dieren en planten te ontwikkelen die bv. beter bestand zijn tegen ziekten, die sneller groeien,… Ook kan men deze techniek gebruiken in de medische wereld, zoals nu al het geval is, en slechts weinig mensen weten dit, voor de aanmaak van insuline, tegen suikerziekte. Al deze belangrijke ontwikkelingen op het gebied van biotechnologie de laatste jaren, hebben geleid tot de veel gestelde vraag: "Kan dit? Is het wel verantwoord om in te grijpen in de natuur, terwijl we weten dat dit misschien ook gevaar inhoudt?" In dit debat zullen de twee partijen, Peter en Valerie pro en Guus en Brecht contra, proberen tot een besluit te komen hoever men daarin mag gaan.

II. Enkele stellingen en vragen -Na de voedselschandalen de voorbije jaren, werd er heel wat gepraat over biologisch voedsel en de laatste tijd komt hierbij ook de genetisch gemanipuleerde variant aan bod. En, in tegenstelling tot biologisch voedsel, weten de meeste mensen eigenlijk niet precies wat dit genetisch gemanipuleerd voedsel inhoudt, hoewel het wel al op ons bord terechtkomt. Momenteel in de vorm van plantaardig materiaal zoals maïs, zetmeel,… maar men zou dit ook doortrekken naar de dierenwereld. Zo zou men vb. runderen kunnen 'ontwerpen' met meer vlees, koeien met een hogere melkproductie e.d. Maar, is het eigenlijk wel nodig dat wij deze techniek gaan gebruiken voor de voedselindustrie? Volstaat het biologisch geteeld voedsel dan niet meer? -De genetische manipulatie heeft ook met rasse schreden zijn intrede gedaan in de geneeskunde. Zoals reeds gezegd in de inleiding, worden al velerlei geneesmiddelen en grond- stoffen verkregen met behulp van transgene planten en dieren. Wat vinden jullie daarvan? -Er worden ook proeven gedaan tot xenontransplantatie, een techniek waarbij men organen van dieren, meestal varkens, transplanteert naar de mens. Deze dieren zullen ook genetisch moeten worden gemanipuleerd om het afstoten van deze 'donororganen' tegen te gaan. Wat is hierop jullie reactie? -En bij de mens? De mogelijkheden zijn eigenlijk vrijwel onbeperkt: Van prenataal onderzoek naar erfelijke ziekten, over klonen van stamcellen om menselijke organen en weefsels te 'produceren' als reservedelen, tot het klonen van mensen en het verbeteren van onze capaciteiten. Hoever kan men hierbij gaan, denken jullie? -Moet het onderzoek naar de structuur van DNA-moleculen om tot een volledig genetisch beeld van de mens over te gaan, worden gestimuleerd, ik denk hierbij aan een toekenning van octrooien*, of niet? En wat met een eventueel wetsontwerp? -Dus kort samengevat: (Michel, je moet hier zelf maar een conclusie trekken uit hetgeen werd gezegd, niet vergeten dat dit ook tussendoor eens moet gebeuren).

Meer informatie betreffende dit onderwerp op: http://www.scholieren.com en op andere sites onder het trefwoord 'genetische manipulatie'.

Octrooi, het exclusieve recht met betrekking tot een uitvinding, en wel tot het vervaardigen, in het verkeer brengen en exploiteren daarvan. Om voor octrooiverlening in aanmerking te komen, moet de uitvinding een nieuw voortbrengsel, een nieuwe werkwijze of een nieuwe verbetering daarvan op nijverheidsgebied zijn. De aanvrager heeft de keuze tussen een octrooi met een maximale geldigheidsduur van zes jaar of van twintig jaar. De octrooihouder kan ook aan een ander vergunning geven van het octrooi gebruik te maken.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.