Ontbossing Amazonewoud

Beoordeling 6.7
Foto van een scholier
 • Betoog door een scholier
 • aso | 277 woorden
 • 11 maart 2016
 • 22 keer beoordeeld
Cijfer 6.7
22 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Probleemstelling: 

De ontbossing van het Braziliaanse Amazonewoud is het afgelopen jaar bijna verzesvoudigd.

Oorzaken van de ontbossing:

 • uitbreiding van de veeteelt
 • uitbreiding van de commerciële landbouw (vooral sojateelt)
 • niet-gereglementeerde houtkap
 • overlevingslandbouw
 • bosbranden
 • wegenaanleg (om afgelegen gebieden te ontsluiten)
 • bouw van stuwdammen voor hydro-elektriciteit
 • mijnbouw (erosie, vervuiling van het water met kwik en zware metalen)
 • exploratie voor oliewinning en aanleg van pijpleidingen
 • gebrek aan wetgeving die duurzame ontwikkeling bevordert en de natuurlijke rijkdommen veilig stelt
 • politieke instabiliteit
 • het onvermogen van sommige overheidsinstellingen om de wet op het natuurbehoud toe te passen
 • armoede en ongelijkheid

Gevolgen van de ontbossing:

 • Verlies aan biodiversiteit: soorten verliezen hun habitat (of kunnen niet meer leven in kleine overblijvende delen van het woud). De populaties worden kleiner en sommige verdwijnen volledig.
 • Aantasting van de habitat: nieuwe wegen leiden tot een versnippering van het woud. De kleine gebieden die zo ontstaan, zijn gevoeliger voor droogte en voor brand.
 • Klimaatverandering: aangezien er minder bomen zijn, nemen de wouden minder CO2 op. Tegelijk wordt CO2 uitgestoten als gevolg van het verbranden van bomen.
 • Verlies van water: door de ontbossing vermindert de hoeveelheid water die de bomen uitscheiden (evapotranspiratie).
 • Maatschappelijke impact: minder wouden = minder voordelen voor de mensen die van deze wouden moeten leven.

Besluit:

In Brazilië is al meer dan 17,1% van het tropisch Amazonewoud verloren gegaan. In 2020 zal 25% van het oorspronkelijke Braziliaanse Amazonewoud verdwenen zijn.

Het Amazonewoud heeft een oppervlakte van 7 miljoen vierkante kilometer en is het grootste regenwoud van onze planeet. Het fungeert als een soort groene long. Een kleiner Amazonewoud kan nefaste gevolgen hebben voor het broeikaseffect en kan ook leiden tot grotere droogte in de regio zelf.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.