Vegetarisme

Beoordeling 6.5
Foto van een scholier
  • Beschouwing door een scholier
  • 4e klas vwo | 868 woorden
  • 19 februari 2002
  • 64 keer beoordeeld
Cijfer 6.5
64 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Vegetarisme in onze samenleving

Er zijn veel mensen die om een bepaalde reden geen vlees eten. Die mensen zijn vegetariers. Sommige van hen eten ook geen dierlijke producten, zoals melkproducten en eieren. Over het begrip vegetarisme bestaan nog wel eens meningsverschillen. Meestal wordt met vegetarisme een voedingsvorm bedoeld die voornamelijk of uitsluitend uit plantaardig voedsel is samengesteld. Over vegetarisme bestaan verschillende meningen. Sommige mensen zijn voor, anderen zijn tegen. Hier worden van beide meningen voorbeelden gegeven.

We onderscheiden drie soorten vegetarisme: veganisten, lactovegetariers en ovo-lactovegetariers. De veganisten zijn eigenlijk de strengste soort. Hun voeding bestaat uitsluitend uit planten. De soepelere soort wordt gevormd door de lactovegetariers, die naast plantaardig voedsel ook melk en melkproducten gebruiken. Verder zijn er nog de ovo-lactovegetariers, die naast plantaardig voedsel ook eieren eten.
Natuurlijk hebben de mensen die besluiten om vegetarier te worden, daar niet allemaal dezelfde redenen voor. Er zijn verschillende motieven die mensen ertoe kunnen aanzetten voor het vegetarisme te kiezen. Twee voorbeelden zijn redenen die met de gezondheid te maken hebben en ethische redenen.
Voor de meeste mensen staat de gezondheid op de eerste plaats. Ondanks de vooruitgang van de geneeskunde en de medische technieken nemen ziekten zoals hart- en vaatziekten, diabetes en kanker snel toe. Een belangrijke reden voor deze negatieve ontwikkeling is de verandering van de eetgewoonten. Doordat mensen meer zijn gaan verdienen, eten ze over het algemeen meer dierlijke eiwitten in de vorm van vlees, worst, eieren en melkproducten. Deze verandering in de samenstelling van het voedsel kan leiden tot meer kans op de bovengenoemde ziekten. Dat is dan ook voor velen een belangrijk motief om vegetarier te worden. Ook is het wetenschappelijk onderzocht dat het bevorderlijk voor de gezondheid is om te leven zonder dierlijke eiwitten. Het is zelfs bewezen dat die mensen meer kans hebben op een langere levensduur.
Er zijn ook veel mensen die ethische redenen hebben om voor het vegetarisme te kiezen. Ze vinden dat er geen dieren voor de vleesconsumptie mogen worden gedood, zolang onze aarde voldoende plantaardige voedingsmiddelen produceert. Ook de vele problemen met het vlees van tegenwoordig, zoals BSE en mond- en klauwzeer, zetten veel mensen aan het denken over de vleesconsumptie.
Het grootste deel van de wereldbevolking, ongeveer twee derde, leeft hoofdzakelijk van plantaardig voedsel. De andere deel van de mensen eet voornamelijk dierlijk voedsel. En daarmee gebruiken ze bijna een derde van de hele graanoogst ter wereld voor het voeden van het vee, terwijl veel mensen niet eens te eten hebben. De westerse wereld leeft momenteel over het algemeen in overvloed en kiest daarbij vooral voor dierlijk voedsel. Het vegetarisme is bij ons meestal nog een uitzondering. Er zijn dan ook veel verschillende stellingen tegen het vegetarisme. Een daarvan is dat een vegetarier niet genoeg ijzer binnen zou krijgen. Bij ijzer is net zoals bij bijvoorbeeld calcium niet de hoeveelheid doorslaggevend, maar de bruikbaarheid ervan. Het is volgens bepaalde dokters niet het belangrijkste of er in vlees meer ijzer zit dan in planten. Het belangrijkste is de hoeveelheid die het lichaam kan benutten. En dat is afhankelijk van de rest van de voeding. Een vegetarier die zich volgens de basisprincipes van een volledige voeding, rijk aan vitale stoffen, voedt, hoeft zich over details zoals voldoende eiwit, ijzer, calcium en vitamine B12 geen zorgen te maken.
Ook over andere vitaminen wordt vaak beweerd dat ze alleen in vlees voorkomen en dat vegetariers niet alle voedingsstoffen binnen zouden krijgen. Er is echter al lang aangetoond dat er voldoende vervangers zijn, zoals peulvruchten. De mensen die vegetarier zijn moeten alleen zorgen voor een volledige voeding waarbij ze alle belangrijke voedingsmiddelen binnen krijgen.
Mijn mening is dat iedereen zichzelf moet voeden hoe hij zelf wil. Maar ik vind wel dat de mensen er goed aan doen om vegetarier te worden. De redenen die zij hebben vind ik goed en ik ben het ook op de meeste punten met hen eens. De tegenargumenten die sommige vleeseters hebben, vind ik daarentegen niet sterk genoeg. Ik ben zelf nu geen vegetarier, maar ik denk dat ik het nog wel een keer word.
Er zijn dus drie soorten vegetariers: veganisten, lactovegetariers en ovo-lactovegetariers. Die mensen kunnen verschillende redenen hebben om voor het vegetarisme te kiezen. Bijvoorbeeld ethische redenen of redenen die met de gezondheid te maken hebben. Er zijn natuurlijk ook argumenten tegen het vegetarisme. De belangrijkste is dat vegetariers niet genoeg vitamines binnen zouden krijgen. Maar door de meeste dokters word beweerd dat als je maar zorgt voor een volledige voeding, dat je dan alle belangrijke voedingsmiddelen binnen krijgt.

1. Schrijfplan bij beschouwing over het vegetarisme.

Alinea Inhoud (kort)

Inleiding: onderwerp introduceren en het begrip vegetarisme omschrijven.
Middenstuk:
De verschillende soorten vegetarisme noemen
Voorbeelden van redenen voor het vegetarisme noemen
Voorbeelden van redenen tegen het vegetarisme noemen
Mijn eigen mening
conclusie: korte samenvatting waarin de belangrijkste punten nog even vermeld worden.

2. Bronvermelding

Internet: www.vegetariers.nl en www.stopdierenleed.nl.

3. Commentaar op de kladversie (gegeven door Laura Verbrugge)

- houd zich aan het gegeven tekstdoel en -vorm
- verwerkt alle deelvragen in de opdracht
- werkt netjes
- kan betere titel verzinnen
- wel in alinea's verdeeld maar niet ingesprongen
- geen duidelijke hoofdgedachte te herkennen
- onderwerp wordt duidelijk geintroduceert in de inleiding
- goede conclusie, alle punten uit het middenstuk worden nog eens genoemd
- geen spelfouten gezien

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.