Ben jij weleens opgelicht?

Wij doen onderzoek naar online oplichting onder jongeren. Vul de vragenlijst in (ca 5 min) en maak kans op een Bol.com bon van 25 euro (echt waar!)

Dopinggebruik

Beoordeling 4
Foto van een scholier
  • Beschouwing door een scholier
  • 5e klas vwo | 745 woorden
  • 27 mei 2010
  • 31 keer beoordeeld
Cijfer 4
31 keer beoordeeld

'Houd dopingcontroles in sportscholen'
dinsdag 13 april 2010 | 13:36

DEN HAAG (ANP) - Voorzitter André Knottnerus van de Gezondheidsraad vindt dat sportscholen waarover sterke vermoedens bestaan dat er doping wordt gebruikt steekproefsgewijs moeten worden gecontroleerd. Dat is lastig, want het gebruik is niet strafbaar. De handel in de prestatieverhogende middelen is dat wel.
De Dopingautoriteit is het met Knottnerus eens. Volgens directeur Herman Ram worden in tientallen fitnesscentra middelen gebruikt en verhandeld.

In Nederland gebruiken naar schatting 160.000 mensen doping om de prestaties te bevorderen, er mooier uit te zien of om de bijwerkingen van andere middelen tegen te gaan. Het gaat om ongeveer 8 procent van de twee miljoen amateursporters.
De Gezondheidsraad waarschuwde dinsdag voor de risico's. Zij wil dat de naar schatting tweeduizend sportscholen in Nederland voorlichting gaan geven aan de klanten. Twijfelaars moeten worden ontmoedigd en gebruikers dienen te worden gewezen op de gezondheidsproblemen.

Het gebruik van doping wordt sporters voorgeschoteld als iets positiefs. Er wordt aan hen beweerd dat gebruik van prestatieverhogende middelen gevaarloos is, en bovendien worden ze lekker gemaakt met prachtige vooruitzichten: een mooier uiterlijk, een betere conditie, een hoger uithoudingsvermogen, en zo maar voort. Dit klinkt uiteraard aantrekkelijk voor de sporters. Ik vind het daarom begrijpelijk dat bepaalde, vaak kwetsbaardere mensen zich hier mee inlaten.

Volgens mij is het van belang dat sporters goed op de hoogte worden gebracht over hoe het zit rond doping. Ze moeten weten welke verschillende soorten middelen bestaan, wat die middelen met je doen, maar ook wat de gevaren en risico’s van het gebruik daarvan zullen zijn. Ik denk dat wanneer de sporters niet meer alleen de positieve dingen van dopinggebruik voorgeschoteld krijgen, maar ook op de hoogte worden gebracht van de gevaren, dat ze dan veel minder snel zich willen inlaten met deze middelen.

Er moet dus een goed voorlichtingsprogramma komen. Het lijkt me alleen niet logisch dat sportscholen hier voor moeten opdraaien. Ik vind dit meer een verantwoordelijkheid van de overheid. Een sportschool is gewoon een plek waar mensen kunnen sporten en daar de juiste begeleiding bij krijgen. Een sportschool hoeft geen dure investeringen te doen om hun sporters voor te lichten over dopinggebruik. De overheid moet educatief materiaal beschikbaar stellen. De voorlichtingen kunnen gegeven worden door medewerkers van de overheid, en anders moet de overheid medewerkers van de sportschool betalen om de voorlichtingen te geven.

Ook moet dopinggebruik strafbaar worden. Het is ondoenlijk om alleen het verhandelen strafbaar te stellen, omdat dat het voor recherche en juridisch personeel veel lastiger maakt om een strafrechtelijke zaak rond te krijgen. Het is makkelijk om dopingbezit en dopinggebruik te bewijzen, terwijl het lastiger is om te zien of iemand daadwerkelijk handelt in deze middelen.

Wanneer dopinggebruik strafbaar wordt, kunnen er controles gaan plaatsvinden binnen sportscholen. Dit kan via simpele urinetesten. De straffen voor dopinggebruik moeten hoog worden, want dit ontmoedigd de twijfelaars. Zij zullen niet snel kiezen voor het gebruik van prestatieverhogende middelen als ze weten dat daar grote financiële risico’s (boetes) mee gemoeid gaan.


Ook sportscholen moeten streng gestraft worden wanneer er doping wordt gebruikt in hun sportzalen. Dat zal sportscholen zeker ontmoedigen om nog mee te werken aan de handel in deze middelen. De handel zal hierdoor minder vaak voorkomen waardoor minder mensen doping zullen gaan gebruiken.

Het is erg belangrijk om ervoor te zorgen dat het voor sporters moeilijker wordt om aan doping te komen. Het is belangrijk om zoveel mogelijk handelaren op te sporen, hun handel af te nemen en te straffen. Wanneer ze opnieuw de fout in gaan, verdienen ze een zwaardere straf.

Al deze maatregelen zullen er voor moeten zorgen dat het dopinggebruik in Nederland sterk af zal nemen. Sport moet weer worden wat het was; een gezonde manier van tijdsbesteding. Hierbinnen passen geen verkeerde middelen.

Anderzijds is het van belang dat de overheid dopinggebruikers stimuleert om hulp te zoeken. Voor veel dopinggebruikers zal de stap tot stoppen moeilijk zijn, omdat hun uiterlijk en hun gevoelswereld hierdoor zal veranderen. De overheid moet professionele hulp voor deze mensen toegankelijk maken. Dat zal de gezondheid van de Nederlandse burgers bevorderen.

Dopinggebruikers die willen stoppen moeten niet bang zijn voor sancties maar ongestraft hulp kunnen zoeken bij professionele hulpverleners. Mochten ze daarna toch weer terugvallen in hun oude gewoontes van dopinggebruik, dan mogen ze wel gestraft worden.

Conclusie
Het dopinggebruik in Nederland moet worden teruggedrongen. Dit is een taak voor de overheid. De overheid moet doen door meer voorlichting te geven, zwaarder te straffen, beter te controleren en professionele hulp ter beschikking te stellen.

REACTIES

M.

M.

Dit is geen beschouwing, je geeft meerdere malen duidelijk je mening en dit is juist NIET de bedoeling van een beschouwing!

7 jaar geleden

J.

J.

Dit is meer een betoog dan een beschouwing. In een beschouwing mag je niet je eigen mening er in verwerken.

6 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.