Alleen vmbo'ers gezocht! Waar denk jij aan bij duurzaamheid? Vul de vragenlijst in en maak kans op een Bol.com bon van 15 euro

Meedoen

woordenschat blok 1 en blok 2

Beoordeling 8.3
Foto van meric
  • Begrippenlijst door meric
  • 2e klas havo/vwo | 257 woorden
  • 14 november 2016
  • 8 keer beoordeeld
  • Cijfer 8.3
  • 8 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
NL WOORDENSCHAT BLOK: 1EN 2

aangekondigd = bekendgemaakt

allesbehalve = helemaal niet

niet denkbeeldig = het zou wel eens kunnen zijn

duiden op = wijzen op

essentiële = echte

exclusief = met uitsluiting van anderen

willekeurig = niet gekozen volgens een regel

voordoen = optreden

hebben geen affiniteit = voelen zich niet aangetrokken tot

aversie tegen = afkeer hebben van

castingbureau = bureau dat spelers zoekt voor een film, reclamespot enz.

figurant = iemand die een zwijgende of onbetekende rol heeft


cyclus = reeks van handelingen

compromis = tussenoplossing, schikking waarbij iedere partij iets toegeeft

ecosysteem = levensgemeenschap met alle levende en niet-levende factoren in een bepaald gebied

karakteristieke = typerende, waaraan je het meteen herkent

globaliseringsbeweging = stroming die zich richt tegen de wereldwijde invloeden van de rijke landen

fundamenteel = totaal

hallucinaties = waanvoorstelling

optie = keuzemogelijkheid

reduceren = verminderen

urgent = dringend

vulgair = ordinair

manipuleren = beïnvloeden

charmeren = bekoren

collectioneren = verzamelen

etaleren = uitstallen

perfectioneren = verbeteren

realiseren = uitvoeren

reconstrueren = weer in elkaar zetten

vaccineren = inenten


aanvankelijk = in het begin

bijdrage = aandeel

details = bijzonderheden

effectief = doeltreffend

garantie = zekerheid

geleidelijk = langzamerhand voortgaand

kennelijk = blijkbaar

is ondergeschikt aan = is minder belangrijk dan

speelt in op = sluit aan bij

ambitieus = eerzuchtig

autonoom = zelfstandig

columnist = iemand die regelmatig een stukje schrijft voor een krant of weekblad

magazine = tijdschrift met vooral artikelen over politiek, economie en kunst

complex = ingewikkeld

huidige = tegenwoordige

compact = klein van omvang

debuut = eerste optreden

flexibel = soepel

cliënt = klant

millennium = periode van duizend jaar

mondiaal = wereldwijd

een scala van = heel veel verschillende

wellicht = misschien

technologie = toepassing van de wetenschap in de techniek.

termijn = tijdruimte

dicteren = oplezen wat moet worden opgeschreven

iedereen die dit leest suc6!!!

 

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.