woordenschat blok 1 en blok 2

Beoordeling 8.3
Foto van een scholier
  • Begrippenlijst door een scholier
  • 2e klas havo/vwo | 257 woorden
  • 14 november 2016
  • 8 keer beoordeeld
Cijfer 8.3
8 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

NL WOORDENSCHAT BLOK: 1EN 2
aangekondigd = bekendgemaakt
allesbehalve = helemaal niet
niet denkbeeldig = het zou wel eens kunnen zijn
duiden op = wijzen op
essentiële = echte
exclusief = met uitsluiting van anderen
willekeurig = niet gekozen volgens een regel
voordoen = optreden
hebben geen affiniteit = voelen zich niet aangetrokken tot
aversie tegen = afkeer hebben van
castingbureau = bureau dat spelers zoekt voor een film, reclamespot enz.
figurant = iemand die een zwijgende of onbetekende rol heeft
cyclus = reeks van handelingen
compromis = tussenoplossing, schikking waarbij iedere partij iets toegeeft
ecosysteem = levensgemeenschap met alle levende en niet-levende factoren in een bepaald gebied
karakteristieke = typerende, waaraan je het meteen herkent
globaliseringsbeweging = stroming die zich richt tegen de wereldwijde invloeden van de rijke landen
fundamenteel = totaal
hallucinaties = waanvoorstelling
optie = keuzemogelijkheid
reduceren = verminderen
urgent = dringend
vulgair = ordinair
manipuleren = beïnvloeden
charmeren = bekoren
collectioneren = verzamelen
etaleren = uitstallen
perfectioneren = verbeteren
realiseren = uitvoeren
reconstrueren = weer in elkaar zetten
vaccineren = inenten
aanvankelijk = in het begin
bijdrage = aandeel
details = bijzonderheden
effectief = doeltreffend
garantie = zekerheid
geleidelijk = langzamerhand voortgaand
kennelijk = blijkbaar
is ondergeschikt aan = is minder belangrijk dan
speelt in op = sluit aan bij
ambitieus = eerzuchtig
autonoom = zelfstandig
columnist = iemand die regelmatig een stukje schrijft voor een krant of weekblad
magazine = tijdschrift met vooral artikelen over politiek, economie en kunst
complex = ingewikkeld
huidige = tegenwoordige
compact = klein van omvang
debuut = eerste optreden
flexibel = soepel
cliënt = klant
millennium = periode van duizend jaar
mondiaal = wereldwijd
een scala van = heel veel verschillende
wellicht = misschien
technologie = toepassing van de wetenschap in de techniek.
termijn = tijdruimte
dicteren = oplezen wat moet worden opgeschreven
iedereen die dit leest suc6!!!
 

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.