ADVERTENTIE
Sleepover afzeggen?

Je zou gaan logeren bij je beste vriendin, maar haar moeder is positief getest. Zij wil de afspraak door laten gaan. Wat zou jij doen?


Bekijk de video

12 Begrippen van tekstverklaring

1. Leesstratagieën: verschillende manieren van lezen
- zoekend lezen
- globaal lezen
- grondig lezen / intensief lezen
- studerend lezen
- kritisch lezen
2. Tekst soorten en vormen
tekst soorten:
- informerende teksten
- meninggevende teksten
- amuserende teksten
- activerende teksten
tekst vormen v.b. informerende tekst → krantenbericht
3. Schrijfdoel
- informeren
- meninggeven
- overtuigen


- activeren / overhalen
- amuseren
4. Objecttief en subjectief
- objectief: een tekst berust op feiten. B.v een kranten artikel
- subjectief: een tekst berust op een mening
5. Onderwerp / thema
- in één of meer woorden opschrijven waar de hele tekst over gaat.
- nooit een hele zin
6. Hoofdgedachte
- in één zin wat er over het onderwerp wordt gezegd. (samenvatting v/d hele tekst in één zin).
- het staat niet letterlijk in de tekst.
7. Deelonderwerp: het onderwerp van een alinea. Alle deelonderwerpen samen is het onderwerp.
8. Kernzin ( + toelichting): belangrijkste zin van een alinea. De kernzin is de 1e of de laatste zin van een alinea. De kernzin moet je letterlijk overnemen ( citeren).
9. Tussenkopjes: titel bij een alinea ( deelonderwerp).


10. Bron: waar de tekst vandaan komt.
11. Verbanden en signaalwoorden
- Tussen zinnen en alinea’s bestaat een soort verband.
- Verbanden worden aangegeven door signaalwoorden.
12. Citeren (letterlijk overschrijven).
- Alles overschrijven ( woord voor woord + regel nummers).
- Eerste 2 woorden, laatste 2 woorden en de regelnummers opschrijven

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

J.

J.

Bedankt, heel erg handig :D

9 jaar geleden