Alleen vmbo'ers gezocht! Waar denk jij aan bij duurzaamheid? Vul de vragenlijst in en maak kans op een Bol.com bon van 15 euro

Meedoen

taalschat blok 1 t/m 3

Beoordeling 8.6
Foto van een scholier
 • Begrippenlijst door een scholier
 • 3e klas havo | 590 woorden
 • 19 oktober 2014
 • 38 keer beoordeeld
 • Cijfer 8.6
 • 38 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode

Taalschat blok 1:Opdracht 101.Evalueren: onderzoeken wat goed en wat slecht aan iets was2.Exploiteren: winstgevend maken3.Exposeren: tentoonstellen4.Infiltreren: stiekem binnendringen in een organisatie5.Inventariseren: een lijst maken van spullen of punten6.Professionaliseren: tot beroep maken7.Promoveren: naar een hogere klasse of functie gaan8.Provoceren: uitdagen, uitlokken

Opdracht 111.Analytisch vermogen: vaardigheid om zaken te doorzien.
 • Missie: opdracht, taak

 • Elimineren: verwijderen2.Eerwraak: plicht om de familie eer te zuiveren door de overtreder van de regels te vermoorden.3.Essentieel: belangrijk, wezenlijk4.Fatale: noodlottige5.Groeihormoon: door klieren afgescheiden stof die de groei bevordert
 • Chemische: scheikundige

 • Klier: orgaan dat vocht afscheidt6.Verkeersinfarct: het volledig vastlopen van het verkeer7.Longitudinale: langdurende
 • RSI: repetitive strain injury, gewrichtsaandoening bij mensen die voortdurend dezelfde beweging moeten maken.8.Sensitief: (over) gevoelig9.Sociale fobie: ongemotiveerde angst voor contact met mensen10.Stringente: dwingende, waar je niet om heen kunt.

Taalschat blok 2:Opdracht 81.Compagnie: handelsvereniging
 • Koloniën: veroverde gebieden om handel mee te drijven2.Compenseren: weer goedmaken3.Diabetes: suikerziekte (waarbij te vee glucose aanwezig is)
 • Complicaties: bijverschijnselen die een ziekte erger maken.4.Incidenteel: maar af en toe5.Fundamentele: zeer diep aanwezige6.Incubatietijd: tijd tussen de besmetting en het uitbreken van een ziekte7.Instantie: afdeling van de overheid die bepaalde zaken behandeld8.Medisch circuit: de wereld van de gezondheidszorg9.Particuliere indicatie: het beginnen van iets door burgers of ondernemers10.Recent: kortgeleden11.Second opinion: advies van een tweede deskundige

Opdracht 91.Hij doet alsof er niet aan de hand is, alsof hem de zaak niet aangaat: hij doet alsof zijn neus bloedt.2.De aanwezigen tellen, met name bij een stemming: de neuzen tellen3.Bij koud weer een wandeling maken: een frisse neus halen4.Het is iets wat alleen voor de vorm bestaat, geen werkelijk belang heeft: een wassen neus5.Kortzichtig zijn: niet verder kijken dan zijn neus lang is6.Zich overal mee bemoeien: zijn neus overal insteken7.Iem die van een bloedverwant kwaad vertelt, deelt in de schande: wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht8.Een weigerend antwoord op een verzoek krijgen: zijn neus stoten9.Daarvan krijgt hij niets: dat gaat (aan) zijn neus voorbij10.Iemand foppen: iemand bij de neus nemen11.Hem niet geven wat hem toekomt: iemand iets door de neus boren12.Schijnbaar tussendoor zeggen als iets onbelangrijks: iets langs zijn neus zeggen13.Hem de harde feiten laten zien: iemand met de neus op de feiten drukken14.Op een buitengewoon gelukkig ogenblik, heel goed terecht komen: met zijn neus in de boter vallen15.Het lekkerste, het beste:  het neusje van de zalm16.Zijn tijd verdoen met niets: uit zijn neus eten17.Er schoon genoeg van hebben of krijgen: je neus uitkomen18.Het ligt vlakbij: het ligt voor je neus19.Iemand iets verwijten: iemand iets onder de neus wrijven20.Beteuterd kijken: op zijn neus kijken21.Ik denk er niet over!: ja, me neus

Taalschat blok 3:Opdracht 71.Aromatiseren: geurig maken2.Idealiseren: iets als volmaakt voorstellen3.Implanteren: inzetten in een levend weefsel4.Imponeren: indruk maken5.Improviseren: onvoorbereid uitvoeren6.Incasseren: innen, binnenhalen7.Indexeren: koppelen aan het algemene prijsniveau8.Indoctrineren: een overtuiging maken, opdringen9.Paraderen: een optocht houden (voorbij komen om zich te laten zien)

Opdracht 81.Abattoir: slachthuis2.Antecedenten: geschiedenis3.Apotheose: indrukwekkend hoogtepunt als einde4.Assertief: als je voor jezelf op durft te komen5.Ballotage: stemming waarmee iemand wordt toe gelaten6.Blamage: afgang7.Budget: bedrag dat je kunt besteden8.Compromis: tussenoplossing9.Cryptogram: bijzondere vorm van een kruiswoordpuzzel10.Geagiteerd: nerveus en opgewonden11.Generaliseren: conclusie afleiden12.Identificatieplicht: id kaart verplicht bij je hebben13.Opportunist: iemand die uit elke situatie zijn voordeel haalt14.Stigmatiseren: iemand een slechte reputatie bezorgen15.Zoöloog: dierkundige
REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.