Taak 1 t/m 5: Moeilijke woorden

Beoordeling 5.5
Foto van een scholier
 • Begrippenlijst door een scholier
 • 5e klas havo | 6836 woorden
 • 7 november 2014
 • 1 keer beoordeeld
Cijfer 5.5
1 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Nederlands

Moeilijke woorden

Zinnen.

 1. Hoe groter geest, hoe groter beest.            -
 2. De kaarten zijn geschud.
 3. Allemans vriend, is allemans gek.              -                  
 4. Een lange arm hebben.
 5. Graag aan Bacchus offeren.
 6. Barbertje moet hangen.                                   -
 7. Hij kijkt of hij aan zijn laatste oortje versnoept heeft.
 8. Nog niet droog achter de oren zijn.
 9. De schellen vielen hem van de ogen.
 10. Een scheve schaats rijden.

Woorden.

 1. Zwijnenpan
 2. Zwin
 3. Kwintessens
 4. Kwinkslag
 5. Symptoom
 6. Acquisitie
 7. Bottleneck
 8. Dynastie
 9. Dividend
 10. Oppositie
 1. Begaafde mensen leven er vaak op los.
 2. Het besluit is genomen.
 3. Wie veel vrienden wil hebben, wordt vaak voor de gek gehouden.
 4. Veel macht/invloed hebben.
 5. Veel drinken (alcohol).
 6. Terecht of onterecht, iemand moet en zal de schuld krijgen.
 7. hij kijkt heel teleurgesteld.                                                 -
 8. Nog niet volwassen zijn.
 9. Iets ineens begrijpen.
 10. Iets doen wat niet mag of niet hoort.
 1. Bende
 2. Kreek
 3. Essentie
 4. Grapje
 5. Kenmerk
 6. Klantenwerving
 7. Knelpunt
 8. Vorstenhuis
 9. Winstaandeel
 10. Tegenpartij

In te vullen woord.

 1. Dat komt hem duur te staan.                      -
 2. Zich in de kaart laten kijken.                             -
 3. Aan lagerwal geraken.                                     -
 4. De kat op het spek binden.
 5. Man en paard noemen.
 6. Iemand de mantel uitvegen.                               -
 7. Iets onder de pet houden.
 8. In eigen staart bijten.
 9. Beren en wolven zien.
 10. Iets op de kaart zetten.                                           -
 1. Van kleur verschieten.
 2. Voor galg en rad opgroeien.                -
 3. Alle hoop de bodem inslaan.
 4. In iemands huid kruipen.
 5. Op een houtje bijten.                                -
 6. Dat is de goden verzoeken.
 7. Met de ellebogen werken.                     -
 8. Op de fles gaan.
 9. Op de klippen lopen.
 10. Ergens garen bij spinnen.Dat kost hem veel inspanning of veel geld; dat brengt hem veel leed.
 11. De plannen blootgeven (zonder dat echt te willen)
 12. Financieel en maatschappelijk hard achteruitgaan.
 13. Iemand in verleiding brengen.
 14. Alles vertellen, niets verzwijgen.
 15. Iemand een standje geven; iemand stevig aanpakken.
 16. Iets geheim houden.
 17. Zichzelf benadelen.
 18. Bang zijn voor (denkbeeldig) gevaar.
 19. Iets van de grond krijgen (bv. een bedrijf).
 1. Bleek worden, heel erg schrikken.
 2. Slecht opgevoed worden, zodat er weinig van je terechtkomt.
 3. Aan alle hoop een einde maken.
 4. Zich in een ander verplaatsen.
 5. Niets of weinig te eten hebben; arm zijn.
 6. Te grote risico’s uitlokken.
 7. Ten koste van anderen proberen hogerop te komen.
 8. Failliet gaan.
 9. Mislukken.
 10. Ergens voordeel van hebben.

Belangrijken.

 1. Aantasting
 2. Agrarische samenleving          -
 3. Agrarisch-stedelijke samenleving                                 -
 4. Amusementsindustrie
 5. Arbeidsdeling                                 -
 6. Antidemocratische stromingen
 7. Arbeidsongeschiktheid
 8. Arbeidsverhoudingen
 9. Armenwet                                         -                                                             -                                                             
 10. Armenzorg
 11. Automatisering
 12. Beroepssectoren                                -                                                            -                                                               -                                            
 13. Bevoegdheden
 14. Blokkade
 15. Burgerlijke rechtspraak                      -
 16. Bijzondere scholen
 17. Communisme                                       -
 18. Communisten
 19. Concurrentie                               -
 20. Confessionele partijen
 1. Beschadiging
 2. Hierin leven mensen in dorpen van landbouw (akkerbouw en veeteelt)
 3. Hierin leven de meeste mensen op het platteland van landbouw, maar steden zijn belangrijk vanwege ambachten en handel
 4. Productie van spullen om mensen te vermaken
 5. Het maken van een product wordt gesplitst in deelbewerkingen voor aparte arbeiders
 6. Meningen van mensen, die tegen democratie zijn                                -
 7. Door ziekte of iets dergelijks niet kunnen werken
 8. Relatie tussen werkgevers en werknemers
 9. Wet uit 1854 waarin werd geregeld dat gemeenten met een armbestuur armen gingen helpen
 10. Moeite die wordt gedaan voor arme mensen
 11. Gebruik van computers in een bedrijf
 12. Delen van de samenleving die bij bepaald soort beroepen horen: landbouw en visserij (eerste sector), industrie en handnijverheid (tweede sector) en diensten en overheid (derde sector)
 13. Taken die iemand mag uitvoeren
 14. Afsluiting
 15. Hierbij bepaalt een rechter de oplossing van een conflict tussen twee partijen
 16. Scholen die door burgers zijn opgericht
 17. Politiek en economisch systeem waarbij bedrijven niet van particulieren zijn, maar van de staat
 18. Mensen die een klasseloze maatschappij willen
 19. Als mensen proberen iets beter te doen dan een ander (bijvoorbeeld handeldrijven)
 20. Deze partijen gaat uit van de Bijbel
 1. Kernachtige spreuk
 2. Het verbitterde gevoel
 3. Op persoonlijke titel (namens zichzelf)
 4. Onthoudt zich van genotsmiddelen e.d.
 5. Schitterende slotscène
 6. Iemand die mensen ophitst en misleidt
 7. Iemand die veel macht heeft en die ook onverbiddelijk gebruikt
 8. Pennenstrijd
 9. Geldigheid
 10. Gedrags- en omgangsregels

Woorden – zinnen

 1. Aanzienlijk
 2. Capituleren
 3. Efficiënt
 4. Graadmeter
 5. Ideologie
 6. Kansarm
 7. Miskennen
 8. Onderling
 9. Rampspoed
 10. Scenario                         -        
 11. Termijn
 12. Uitheems
 13. Uitholling                          -
 14. Voortijdig
 15. Wederhoor
 1. Categorisch
 2. Prematuur
 3. Chronisch
 4. Prominent
 5. Triviaal
 6. Resistent
 7. Inherent
 8. Erudiet
 9. Informeel
 10. Devoot
 1. Zwijnen
 2. Delegeren
 3. Verdisconteren
 4. Recidiveren
 5. Persisteren
 6. Raffineren
 7. Seconderen
 8. Zwichten
 9. Sonderen
 10. Recupereren
 1. Groot
 2. Opgeven; niet langer weerstand bieden
 3. Doelmatig; nuttig effect hebbend
 4. Middel om de mate van iets te bepalen; maatstaf
 5. De ideeën achter een politiek systeem
 6. Weinig kansen krijgend
 7. Onderwaarderen niet op de juiste waarde schatten
 8. Ten opzichte van elkaar; wederzijds
 9. Onheil; ellende; tegenspoed
 10. Draaiboek; vermoedelijke loop van de gebeurtenissen
 11. Bepaalde tijd
 12. Buitenlands; vreemd
 13. Verschraling; het beroven van essentiële bestanddelen
 14. Te vroeg; voor het verwachte tijdstip
 15. Het aanhoren van de andere partij (in een geschil)
 1. Onvoorwaardelijk
 2. Voorbarig
 3. Voortdurend
 4. Vooraanstaand
 5. Platvloers
 6. Bestand
 7. Nauw verbonden
 8. Ontwikkeld
 9. Niet officieel
 10. Vroom
 1. Met geluk winnen
 2. Bevoegdheden overdragen
 3. We zullen dat op de nota verrekenen
 4. Opnieuw een misdrijf begaan
 5. In een standpunt volharden
 6. Het zuiveren van bv. ruwe suiker
 7. Iemand bijstaan bij bv. een spel
 8. Door de druk moeten opgeven
 9. Iets goed uitzoeken of onderzoeken
 10. Herstellen na een zware inspanning

De begrippenlijst gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Belangrijken.

 1. Dekolonisatie
 2. Democratisering                          -
 3. Dictatuur                                        -
 4. Discriminatie                                           -                                                         -
 5. Dolle mina                                      -
 6. Duitse eenwording                              -
 7. Economische crisis                           -                                                         -
 8. EEG                                                      -                                                           -
 9. EGKS                                                      -
 10. Emancipatie                                        -
 11. Politiek koloniaal beleid              -
 12. Etniciteit                                            -
 13. EU
 14. Europees Parlement
 15. Europese Commissie
 1. Acceptabel
 2. Bejegenen
 3. Column
 4. Doorzagen
 5. Essentieel
 6. Feminisering
 7. Hiërarchisch
 8. Impliciet
 9. Lobbyen
 10. Nomadisch
 11. Prenataal
 12. Relatief
 13. Tekortschieten
 14. Verguizen
 15. Zuil
 1. Als er een einde komt aan een koloniale verhouding
 2. Als mensen meer invloed krijgen op het bestuur, bijvoorbeeld van een land
 3. Strenge en wrede regering door en persoon (dictator) of groep mensen
 4. Als iemand op oneerlijke manier wordt achtergesteld omdat hij een bepaalde eigenschap heeft
 5. Feministische actiegroep (1969), genoemd naar Mina Kruseman (1839-1922)
 6. In 1990 werden Oost- en West-Duitsland weer één staat.
 7. Erge situatie met weinig productie en veel werkloosheid economische groei als meer wordt geproduceerd en meer werkgelegenheid ontstaat
 8. Europese Economische Gemeenschap eenheidsstaat land met één centrale regering (voorloper EU)
 9. Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (voorloper EU)
 10. Als mensen dezelfde rechten en mogelijkheden krijgen als anderen
 11. Ter verbetering van het leven van de inheemse bevolking
 12. Heeft te maken met het oorspronkelijk volk (of volksgroep) van mensen
 13. Europese Unie
 14. Volksvertegenwoordiging van Europese Unie
 15. Bestuur van EU dat genomen besluiten uitvoert
 1. Aanvaardbaar
 2. Behandelen; tegemoet treden
 3. Enigszins kritisch artikel in een krant of tijdschrift
 4. Langdurig ondervragen
 5. Wezenlijk; heel belangrijk
 6. Toename van het aantal vrouwen in een sector
 7. Volgens een rangorde
 8. Erin opgesloten liggend; niet expliciet
 9. Invloed uitoefenen op de (politieke) besluitvorming
 10. Rondtrekkend; zonder vast verblijf
 11. Aan de geboorte voorafgaand
 12. Naar verhouding; niet absoluut
 13. In gebreke blijven; niet voldoen aan de eisen
 14. Met verachting bespreken
 15. Maatschappelijke groepering met een bepaalde levensbeschouwing

 1. Dat is een heet hangijzer.
 2. Handjeklap met iemand spelen.
 3. Dat is en zware jongen.
 4. Het gouden kalf aanbidden.
 5. En schot voor de boeg geven.
 6. De minister laat een proefballon op.                 -
 7. Hij is een profeet die brood eet.                         -
 8. Het is een publiek geheim.                                 -
 9. Noblesse oblige.                                                           -
 10. De scheidsrechter is wederom de kop van Jut.
 1. Het schip ingaan.
 2. Hij is voor geen kleintje vervaard.
 3. Wil jij de honneurs waarnemen?
 4. Hij leest de krant altijd te hooi en te gras.
 5. Ieder huis heeft zijn kruis.
 6. Die vrouw heeft haar op de tanden.
 7. Dat is voor ons een zwart gat.
 8. De toenemende vergrijzing werpt zijn schaduw vooruit.
 9. Dat is een spel van kat en muis.                           -
 10. Daar heersen de wetten van jungle.
 1. Iets met lede ogen aanzien
 2. Iemand de ogen openen                          -
 3. Iets op zijn lever hebben
 4. Leven en laten leven
 5. Iemand lik op stuk geven
 6. Boven het maaiveld uitsteken
 7. Uit iemands hand eten                         -
 8. De kont tegen de krib gooien
 9. Wil jij het spits afbijten
 10. Tussen twee vuren zitten
 1. Een lastig, veelbesproken onderwerp
 2. Stiekem onderling afspraken maken
 3. Een crimineel
 4. Geld het allerbelangrijkste vinden
 5. Een waarschuwing laten horen
 6. Laat een idee horen om de reacties te peilen
 7. Hij is iemand waar je niet naar moet luisteren
 8. Officieel weet niemand het, maar het is algemeen bekend
 9. Als je talent hebt, moet je dat ook gebruiken
 10. De persoon die overal de schuld van krijgt
 1. Een financiële stop hebben
 2. Hij kan of durft heel wat
 3. Als vervanger de plichten vervullen
 4. Willekeurig; dan dit, dan dat                                              -
 5. Bij iedereen gaat wel eens iets mis
 6. Kan de strijd aan
 7. Iets wat onbekend is
 8. Is nu al te merken                                                                      -
 9. De machtigste wint een ogenschijnlijk gelijke strijd
 10. Het recht van de sterkste geldt
 1. Iets met tegenzin laten gebeuren
 2. Iemand doen inzien hoe iets precies in elkaar zit
 3. Ergens mee zitten
 4. Je moet een ander ook iets gunnen
 5. Direct en fel reageren
 6. Je onderscheiden en daardoor veel kritiek kunnen krijgen
 7. Alles doen wat een ander zegt
 8. Tegendraads zijn
 9. Als eerste beginnen
 10. Er dreigt van twee kanten gevaar
 1. Gods water over Gods akker laten lopen
 2. Een gebaar maken
 3. Tegen de stroom oproeien                                     -
 4. Nog heel wat voor de boeg hebben
 5. Voor stoelen en banken preken                            -
 6. Een dam tegen iets opwerpen                            -
 7. Het daglicht zien
 8. Een huis op iemand kunnen bouwen
 9. Dat zal spoedig ingang vinden
 10. In een ivoren toren zitten                                       -
 1. Allergie                             -
 2. Beducht
 3. Chronisch
 4. Destijds
 5. Falen
 6. Heilstaat                        -
 7. Impuls
 8. Lineair
 9. Mits
 10. Naarstig
 11. Pessimistisch
 12. Reductie
 13. Saboteren
 14. Thans
 15. Uitwijzen
 1. Na ampele overwegingen
 2. De onderhandelingen zijn in een impasse geraakt
 3. Die gebeurtenis baarde opzien
 4. Over iets in het duister tasten
 5. Een raming van de kosten
 6. In weerwil van uw goede bedoelingen
 7. Een compromis sluiten
 8. U bent niet voor rede vatbaar
 9. Met haar is geen goed garen te spinnen
 10. Iets te berde brengen
 1. Alles laten gaan zoals het gaat, een afwachtende houding aannemen
 2. Je goede wil tonen
 3. Ondanks tegenstand iets proberen te bereiken
 4. Nog veel te doen hebben
 5. Niemand wil horen wat je te zeggen hebt
 6. Een bepaalde ontwikkeling / bepaald proces proberen te stoppen
 7. Geboren worden (ook figuurlijk)
 8. Altijd op iemand kunnen vertrouwen
 9. Algemeen geaccepteerd worden
 10. Weinig of geen contact met de samenleving hebben
 1. Overgevoeligheid voor bepaalde stoffen
 2. Bang; bevreesd
 3. Voortdurend; aanhoudend
 4. In die tijd
 5. Tekortschieten; mislukken
 6. Maatschappij waarin iedereen gelukkig is
 7. Prikkel; aansporing
 8. Lijnvormig; volgens een rechte lijn
 9. Als; indien
 10. IJverig
 11. Somber; zwaarmoedig
 12. Vermindering; verlaging
 13. Ondermijnen; in de war sturen
 14. Tegenwoordig; nu; op dit moment
 15. Aantonen
 1. Na uitvoering nadenken
 2. De onderhandelingen zitten muurvast
 3. Die gebeurtenis trok de aandacht
 4. Niet weten hoe het precies zit
 5. Schatting van de kosten
 6. Ondanks uw goede bedoelingen
 7. Tot een akkoord komen
 8. U bent onredelijk
 9. Zij is lastig of onhandelbaar                                                     -
 10. Iets ter bespreking aanvoeren

Belangrijken.

 1. Feministen
 2. Geboortegolf                                -
 3. Geleide loonpolitiek                     -
 4. Geografische mobiliteit
 5. Glasnost                                              -
 6. Grondwet                                     -
 7. Guerrilla oorlog
 8. Ideologie                                     -
 9. Imperialisme                                -
 10. Identiteit
 11. IJzeren Gordijn                               -
 12. Individualisme                             -
 13. Industrialisatie                               -
 14. Industriële                       samenleving                                
 15. Inlanders                                       -
 16. Jagers-verzamelaars                        -
 17. Japanse bezetting
 18. Kapitalisme                                        -
 19. Kiesrecht
 20. Klassieke grondrechten
 21. KNIL
 22. Kolonialisme                                  -
 23. Koude Oorlog                                -
 1. Mensen die strijden voor emancipatie van vrouwen
 2. Sterke toename van aantal geboorten in een korte periode
 3. Beleid waarbij de regering bepaalt of en hoeveel lonen stijgen
 4. De verplaatsing van mensen ruimtelijke beweeglijkheid                                         -
 5. Openheid (Russisch) grondrechten wat mensen volgens de grondwet mogen
 6. De belangrijkste regels van een land bij elkaar opgeschreven
 7. Kleine oorlog (Spaans) met kleine strijdgroepen
 8. Een verzameling bij elkaar horende ideeën, een manier van denken, meestal over politiek en samenleving
 9. Het veroveren van gebieden en het overheersen van volken
 10. Speciale kenmerken van een persoon of groep
 11. Grens van hekken en prikkeldraad van Noord- naar Zuid-Europa, tijdens de Koude Oorlog
 12. Als mensen hun zelfstandigheid als mens, los van andere mensen, belangrijk vinden
 13. Als meer met machines in fabrieken wordt geproduceerd
 14. Hierin woont meer dan de helft van de mensen in steden
 15. Koloniale naam voor oorspronkelijke bewoners van kolonie
 16. Samenleving waarin nomaden leven van gevonden planten, jagen en vissen
 17. Overheersing door Japan van Indonesië (1942-1945)
 18. Economische systeem waarbij mensen systeem geld investeren in de hoop winst te maken
 19. Als je mag stemmen bij verkiezingen
 20. Vrijheidsrechten, deze leggen nadruk op vrijheden van burgers ter bescherming tegen overheid en anderen
 21. Koninklijk Nederlands-Indische Leger
 22. Land dat door ander land wordt overheerst om er aan te verdienen
 23. Internationale spanning tussen twee machtsblokken die niet is uit gelopen op een echte oorlog (1945-1990)
 1. Theatraal
 2. Understatement
 3. Nepotisme
 4. Doodgeboren kindje
 5. Retorische vraag
 6. Contradictio in terminis
 7. Hypothese
 8. Fourneren
 9. Unicum
 10. Manuscript
 1. Lexicograaf
 2. Buddy
 3. Colporteur
 4. Anarchist
 5. Causeur
 6. Paragnost
 7. Bibliofiel
 8. Purist
 9. Linguïst
 10. Etnoloog
 1. Agrarisch
 2. Claimen
 3. Daadwerkelijk
 4. Evenmin
 5. Gangbaar
 6. Incidenteel
 7. Locatie
 8. Metafoor
 9. Nazaat
 10. Omvang
 11. Pleidooi
 12. Representatief                    -
 13. Spectrum
 14. Toonzetting
 15. Verrijking
 1. Onnatuurlijk; overdreven
 2. Verzachtende manier van zeggen
 3. Het verdelen van banen onder vrienden en familie
 4. Iets wat geen kans van slagen heeft
 5. Vraag die als mededeling bedoeld is
 6. Gebruik van tegenstrijdige woorden                                                              -
 7. Stelling die als waarheid wordt verondersteld
 8. Storten
 9. Iets wat maar één keer voorkomt
 10. Handgeschreven exemplaar van bv. een boek
 1. Een schrijver van woordenboeken
 2. Iemand die een aidspatiënt steunt
 3. Iemand die aan de deur verkoopt
 4. Iemand die iedere vorm van gezag/orde verwerpt
 5. Iemand die en geestige spreekbeurt houdt
 6. Iemand die helderziende is
 7. Een liefhebber. verzamelaar van boeken
 8. Iemand die de taal zuiver wil houden
 9. Een taalgeleerde
 10. Een volkenkundige
 1. Gebaseerd op landbouw
 2. Aanspraak maken op
 3. Echt; feitelijk
 4. Ook niet
 5. Gebruikelijk; gewoon
 6. Afstammeling; nakomeling
 7. Plaats
 8. Figuurlijke uitspraak die gebaseerd is op overeenkomst
 9. Nu en dan; af en toe
 10. Grootte, bereik; uitgestrektheid
 11. Betoog; verdedigingsrede
 12. Alle verschillende (religieuze of politieke) opvattingen oorspronkelijk alle verschillende kleuren
 13. Geschikt om te vertegenwoordigen
 14. Woordkeus; taalgebruik
 15. Toevoeging van iets waardevols

Belangrijken.

 1. Landarbeiders
 2. Liberalen                                        -                                                       
 3. Liefdadigheid
 4. Linggadjati-akkoord                   -
 5. Marshallplan                                  -                                              -
 6. Medische wetenschap
 7. Mensenrechten
 8. Monopolie                                       -
 9. Nationalisme                              -                                                      -
 10. NAVO                                     -                                                -
 11. Ontkerkelijking                              -
 12. Ontzuiling                                  -
 13. Openbare scholen
 14. Parlement                                -                                                          -
 15. Perestrojka hervorming
 16. Politionele actie                             -
 17. Primaire levensbehoeften
 18. Propaganda
 19. Provo                                             -
 1. Werknemers in de landbouw
 2. Mensen die vinden dat de overheid zich zo min mogelijk moet bemoeien met samenleving en economie
 3. Hulp voor mensen die het slecht hebben
 4. Afspraak tussen Nederland en de Republiek Indonesië (1946)
 5. Plan van Amerikaanse regering om Europese landen geld te geven voor de economische wederopbouw (1947)
 6. Wat mensen weten en door geleerden wordt onderzocht over geneeskunde
 7. Rechten die iedereen zou moeten hebben
 8. Alleenrecht als iemand of een organisatie als enige iets mag doen
 9. Trots zijn op je eigen volk, dat een eigen land moet hebben en onafhankelijk moet zijn van andere landen of volken
 10. Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (in het Engels: NATO), militair verbond van VS, Canada en Westen’ Zuid-Europese landen (vanaf 1949)
 11. Als mensen minder naar de kerk (als gebouw) gaan en minder naar de kerk (als organisatie) luisteren
 12. Als mensen zich minder aantrekken van kerkelijk-politieke belangengroepen in de samenleving
 13. Scholen die door de overheid zijn opgezet
 14. Volksvertegenwoordiging parlementaire democratie bestuursvorm waarbij het volk via vertegenwoordigers invloed heeft
 15. (Russisch), naam van politieke van Russische partijleider Gorbatsjov (1985-1991)
 16. Nederlandse naam van de militaire acties in Indonesië (1947 en 1948)
 17. Eerste benodigdheden om te leven                                                            -
 18. Manieren om mensen een mening op te dringen
 19. Uitdagende, tegen de bestaande samenleving gerichte politieke organisatie (omstreeks 1966)
 1. Pluviometer
 2. Manometer
 3. Radiometer
 4. Parameter
 5. Chronometer
 6. Barometer
 7. Hygrometer
 8. Oscillograaf
 9. Seismograaf
 10. Fluviometer
 1. Alternatief
 2. Beschikken over
 3. Competitief
 4. Effect sorteren
 5. Gedegen
 6. Huidig
 7. Indammen
 8. Kennelijk
 9. Mantra                                   -
 10. Nostalgie
 11. Ongebreideld
 12. Potentieel
 13. Rijmen met
 14. Selectief
 15. Voorbang
 1. Een regenmeter
 2. Een drukmeter
 3. Een apparaat dat straling meet
 4. Kenmerkende grootheid in bv. de wiskunde
 5. Een apparaat dat de tijd meet
 6. Een apparaat dat de luchtdruk meet
 7. Apparaat dat de luchtvochtigheid meet
 8. En apparaat dat elektrische stromen meet
 9. Apparaat dat de kracht van aardbevingen meet
 10. Apparaat dat de stroomsnelheid van rivieren meet
 1. Andere mogelijkheid
 2. Hebben; gebruik kunnen maken van
 3. Concurrerend
 4. Resultaat opleveren
 5. Grondig; goed doordacht
 6. Van onze tijd; van heden
 7. Beperken
 8. Blijkbaar; klaarblijkelijk
 9. Veel herhaalde spreuk (oorspronkelijk van religieuze staat)
 10. Verlangen vol heimwee
 11. Tomeloos; onbeperkt
 12. Beschikbaar vermogen
 13. Overeenstemmen met
 14. Gebaseerd op een bewuste keuze; kieskeurig
 15. Vroeg; prematuur

Belangrijken.

 1. Raad van de EU                              -
 2. Raad van Ministers                        -
 3. Rerum Novarum                            -
 4. Revolutie                                        -                                                         -
 5. Schaalvergroting                           -
 6. Sociale   grondrechten                           -
 7. Sociale gelaagdheid                     -
 8. Sociale mobiliteit                           -
 9. Sociale positie
 10. Sociale rechten                             -
 11. Sociale voorzieningen
 12. Sociale wetgeving                      -
 13. Sociale wetten                     -
 14. Sociale zekerheidsstelsel
 15. Socialisten                                        -
 16. Soevereiniteitsover-dracht
 17. Specerijen                                   -
 18. Staatshoofd
 19. Strafrechtszaak                             -                                                    -
 1. Vergadering van per lidstaat één lid van de regering (staatshoofd of minister)
 2. Rechtsstaat land waar iedereen (burgers, overheid, rechters) zich aan de wet houden
 3. Bekendmaking van de paus over de sociale kwestie (1891)
 4. Grote, ingrijpende verandering rollenpatroon manier waarop de bezigheden zijn verdeeld, bijvoorbeeld tussen man en vrouw
 5. Dingen worden gedaan in grotere aantallen, hoeveelheden, met meer mensen
 6. Rechten in de grondwet waardoor de overheid moet zorgen voor behoorlijke leefomstandigheden van burgers
 7. De verdeling van de samenleving in hogere en lagere groepen (lagen)
 8. Beweeglijkheid van mensen tussen hogere en lagere groepen, hogerop komen of afzakken
 9. Plaats in de samenleving
 10. Rechten van burgers in verband met hun plaats in de samenleving en hun leefomstandigheden
 11. Maatregelen waarmee mensen in hun leefomstandigheden worden geholpen
 12. Het vaststellen van wellen ter verbetering van leefomstandigheden van mensen
 13. Regels ter verbetering van leefomstandigheden van mensen
 14. Systeem waarmee gezorgd wordt voor behoorlijke leefomstandigheden van burgers
 15. Mensen die zich met een actieve overheid willen inzetten voor minder rijke bevolkingsgroepen
 16. Weggeven van de hoogste macht over een staat                                -
 17. Gedroogde en vaak gemalen delen van planten met sterke geur en smaak
 18. Hoogste persoon van een land
 19. Hierbij bepaalt een rechter of een verdachte een wet heeft overtreden en welke straf hij volgens de wet moet krijgen

Belangrijken.

 1. Feministen
 2. Geboortegolf                                -
 3. Geleide loonpolitiek                     -
 4. Geografische mobiliteit
 5. Glasnost                                              -
 6. Grondwet                                     -
 7. Guerrilla oorlog
 8. Ideologie                                     -
 9. Imperialisme                                -
 10. Identiteit
 11. IJzeren Gordijn                               -
 12. Individualisme                             -
 13. Industrialisatie                               -
 14. Industriële                       samenleving                                
 15. Inlanders                                       -
 16. Jagers-verzamelaars                        -
 17. Japanse bezetting
 18. Kapitalisme                                        -
 19. Kiesrecht
 20. Klassieke grondrechten
 21. KNIL
 22. Kolonialisme                                  -
 23. Koude Oorlog                                -
 1. Mensen die strijden voor emancipatie van vrouwen
 2. Sterke toename van aantal geboorten in een korte periode
 3. Beleid waarbij de regering bepaalt of en hoeveel lonen stijgen
 4. De verplaatsing van mensen ruimtelijke beweeglijkheid                                         -
 5. Openheid (Russisch) grondrechten wat mensen volgens de grondwet mogen
 6. De belangrijkste regels van een land bij elkaar opgeschreven
 7. Kleine oorlog (Spaans) met kleine strijdgroepen
 8. Een verzameling bij elkaar horende ideeën, een manier van denken, meestal over politiek en samenleving
 9. Het veroveren van gebieden en het overheersen van volken
 10. Speciale kenmerken van een persoon of groep
 11. Grens van hekken en prikkeldraad van Noord- naar Zuid-Europa, tijdens de Koude Oorlog
 12. Als mensen hun zelfstandigheid als mens, los van andere mensen, belangrijk vinden
 13. Als meer met machines in fabrieken wordt geproduceerd
 14. Hierin woont meer dan de helft van de mensen in steden
 15. Koloniale naam voor oorspronkelijke bewoners van kolonie
 16. Samenleving waarin nomaden leven van gevonden planten, jagen en vissen
 17. Overheersing door Japan van Indonesië (1942-1945)
 18. Economische systeem waarbij mensen systeem geld investeren in de hoop winst te maken
 19. Als je mag stemmen bij verkiezingen
 20. Vrijheidsrechten, deze leggen nadruk op vrijheden van burgers ter bescherming tegen overheid en anderen
 21. Koninklijk Nederlands-Indische Leger
 22. Land dat door ander land wordt overheerst om er aan te verdienen
 23. Internationale spanning tussen twee machtsblokken die niet is uit gelopen op een echte oorlog (1945-1990)
 1. Theatraal
 2. Understatement
 3. Nepotisme
 4. Doodgeboren kindje
 5. Retorische vraag
 6. Contradictio in terminis
 7. Hypothese
 8. Fourneren
 9. Unicum
 10. Manuscript
 1. Lexicograaf
 2. Buddy
 3. Colporteur
 4. Anarchist
 5. Causeur
 6. Paragnost
 7. Bibliofiel
 8. Purist
 9. Linguïst
 10. Etnoloog
 1. Agrarisch
 2. Claimen
 3. Daadwerkelijk
 4. Evenmin
 5. Gangbaar
 6. Incidenteel
 7. Locatie
 8. Metafoor
 9. Nazaat
 10. Omvang
 11. Pleidooi
 12. Representatief                    -
 13. Spectrum
 14. Toonzetting
 15. Verrijking
 1. Onnatuurlijk; overdreven
 2. Verzachtende manier van zeggen
 3. Het verdelen van banen onder vrienden en familie
 4. Iets wat geen kans van slagen heeft
 5. Vraag die als mededeling bedoeld is
 6. Gebruik van tegenstrijdige woorden                                                              -
 7. Stelling die als waarheid wordt verondersteld
 8. Storten
 9. Iets wat maar één keer voorkomt
 10. Handgeschreven exemplaar van bv. een boek
 1. Een schrijver van woordenboeken
 2. Iemand die een aidspatiënt steunt
 3. Iemand die aan de deur verkoopt
 4. Iemand die iedere vorm van gezag/orde verwerpt
 5. Iemand die en geestige spreekbeurt houdt
 6. Iemand die helderziende is
 7. Een liefhebber. verzamelaar van boeken
 8. Iemand die de taal zuiver wil houden
 9. Een taalgeleerde
 10. Een volkenkundige
 1. Gebaseerd op landbouw
 2. Aanspraak maken op
 3. Echt; feitelijk
 4. Ook niet
 5. Gebruikelijk; gewoon
 6. Afstammeling; nakomeling
 7. Plaats
 8. Figuurlijke uitspraak die gebaseerd is op overeenkomst
 9. Nu en dan; af en toe
 10. Grootte, bereik; uitgestrektheid
 11. Betoog; verdedigingsrede
 12. Alle verschillende (religieuze of politieke) opvattingen oorspronkelijk alle verschillende kleuren
 13. Geschikt om te vertegenwoordigen
 14. Woordkeus; taalgebruik
 15. Toevoeging van iets waardevols

Belangrijken.

 1. Landarbeiders
 2. Liberalen                                        -                                                       
 3. Liefdadigheid
 4. Linggadjati-akkoord                   -
 5. Marshallplan                                  -                                              -
 6. Medische wetenschap
 7. Mensenrechten
 8. Monopolie                                       -
 9. Nationalisme                              -                                                      -
 10. NAVO                                     -                                                -
 11. Ontkerkelijking                              -
 12. Ontzuiling                                  -
 13. Openbare scholen
 14. Parlement                                -                                                          -
 15. Perestrojka hervorming
 16. Politionele actie                             -
 17. Primaire levensbehoeften
 18. Propaganda
 19. Provo                                             -
 1. Werknemers in de landbouw
 2. Mensen die vinden dat de overheid zich zo min mogelijk moet bemoeien met samenleving en economie
 3. Hulp voor mensen die het slecht hebben
 4. Afspraak tussen Nederland en de Republiek Indonesië (1946)
 5. Plan van Amerikaanse regering om Europese landen geld te geven voor de economische wederopbouw (1947)
 6. Wat mensen weten en door geleerden wordt onderzocht over geneeskunde
 7. Rechten die iedereen zou moeten hebben
 8. Alleenrecht als iemand of een organisatie als enige iets mag doen
 9. Trots zijn op je eigen volk, dat een eigen land moet hebben en onafhankelijk moet zijn van andere landen of volken
 10. Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (in het Engels: NATO), militair verbond van VS, Canada en Westen’ Zuid-Europese landen (vanaf 1949)
 11. Als mensen minder naar de kerk (als gebouw) gaan en minder naar de kerk (als organisatie) luisteren
 12. Als mensen zich minder aantrekken van kerkelijk-politieke belangengroepen in de samenleving
 13. Scholen die door de overheid zijn opgezet
 14. Volksvertegenwoordiging parlementaire democratie bestuursvorm waarbij het volk via vertegenwoordigers invloed heeft
 15. (Russisch), naam van politieke van Russische partijleider Gorbatsjov (1985-1991)
 16. Nederlandse naam van de militaire acties in Indonesië (1947 en 1948)
 17. Eerste benodigdheden om te leven                                                            -
 18. Manieren om mensen een mening op te dringen
 19. Uitdagende, tegen de bestaande samenleving gerichte politieke organisatie (omstreeks 1966)
 1. Pluviometer
 2. Manometer
 3. Radiometer
 4. Parameter
 5. Chronometer
 6. Barometer
 7. Hygrometer
 8. Oscillograaf
 9. Seismograaf
 10. Fluviometer
 1. Alternatief
 2. Beschikken over
 3. Competitief
 4. Effect sorteren
 5. Gedegen
 6. Huidig
 7. Indammen
 8. Kennelijk
 9. Mantra                                   -
 10. Nostalgie
 11. Ongebreideld
 12. Potentieel
 13. Rijmen met
 14. Selectief
 15. Voorbang
 1. Een regenmeter
 2. Een drukmeter
 3. Een apparaat dat straling meet
 4. Kenmerkende grootheid in bv. de wiskunde
 5. Een apparaat dat de tijd meet
 6. Een apparaat dat de luchtdruk meet
 7. Apparaat dat de luchtvochtigheid meet
 8. En apparaat dat elektrische stromen meet
 9. Apparaat dat de kracht van aardbevingen meet
 10. Apparaat dat de stroomsnelheid van rivieren meet
 1. Andere mogelijkheid
 2. Hebben; gebruik kunnen maken van
 3. Concurrerend
 4. Resultaat opleveren
 5. Grondig; goed doordacht
 6. Van onze tijd; van heden
 7. Beperken
 8. Blijkbaar; klaarblijkelijk
 9. Veel herhaalde spreuk (oorspronkelijk van religieuze staat)
 10. Verlangen vol heimwee
 11. Tomeloos; onbeperkt
 12. Beschikbaar vermogen
 13. Overeenstemmen met
 14. Gebaseerd op een bewuste keuze; kieskeurig
 15. Vroeg; prematuur

Belangrijken.

 1. Raad van de EU                              -
 2. Raad van Ministers                        -
 3. Rerum Novarum                            -
 4. Revolutie                                        -                                                         -
 5. Schaalvergroting                           -
 6. Sociale   grondrechten                           -
 7. Sociale gelaagdheid                     -
 8. Sociale mobiliteit                           -
 9. Sociale positie
 10. Sociale rechten                             -
 11. Sociale voorzieningen
 12. Sociale wetgeving                      -
 13. Sociale wetten                     -
 14. Sociale zekerheidsstelsel
 15. Socialisten                                        -
 16. Soevereiniteitsover-dracht
 17. Specerijen                                   -
 18. Staatshoofd
 19. Strafrechtszaak                             -                                                    -
 1. Vergadering van per lidstaat één lid van de regering (staatshoofd of minister)
 2. Rechtsstaat land waar iedereen (burgers, overheid, rechters) zich aan de wet houden
 3. Bekendmaking van de paus over de sociale kwestie (1891)
 4. Grote, ingrijpende verandering rollenpatroon manier waarop de bezigheden zijn verdeeld, bijvoorbeeld tussen man en vrouw
 5. Dingen worden gedaan in grotere aantallen, hoeveelheden, met meer mensen
 6. Rechten in de grondwet waardoor de overheid moet zorgen voor behoorlijke leefomstandigheden van burgers
 7. De verdeling van de samenleving in hogere en lagere groepen (lagen)
 8. Beweeglijkheid van mensen tussen hogere en lagere groepen, hogerop komen of afzakken
 9. Plaats in de samenleving
 10. Rechten van burgers in verband met hun plaats in de samenleving en hun leefomstandigheden
 11. Maatregelen waarmee mensen in hun leefomstandigheden worden geholpen
 12. Het vaststellen van wellen ter verbetering van leefomstandigheden van mensen
 13. Regels ter verbetering van leefomstandigheden van mensen
 14. Systeem waarmee gezorgd wordt voor behoorlijke leefomstandigheden van burgers
 15. Mensen die zich met een actieve overheid willen inzetten voor minder rijke bevolkingsgroepen
 16. Weggeven van de hoogste macht over een staat                                -
 17. Gedroogde en vaak gemalen delen van planten met sterke geur en smaak
 18. Hoogste persoon van een land
 19. Hierbij bepaalt een rechter of een verdachte een wet heeft overtreden en welke straf hij volgens de wet moet krijgen

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.