BLOK 10 ANWOORDEN MOEILIJKE WOORDEN

1. Ad infinitum- tot in het oneindige.
2. Bizar- vreemd.
3. Calculerend- voortdurend zijn eigen voordeel afwegen.
4. Censor- ambtenaar die namens de overheid bepaalde publicaties verbiedt.
5. Civielrechtelijk- volgens burgerlijk recht.
6. Compositietekening- tekening van een verdachte aan de hand van verklaring van een of meer personen.
7. Concept- opvatting, begrip.
8. Contradictie- tegenstrijdigheid.
9. Coulant- niet-streng.
10. Cyclisch- rondgaand.
11. Disproportioneel- buitenverhouding.
12. Faciliteren- beschikbaar stellen.
13. First offender- iemand die voor het eerst terechtstaat.
14. Gerelateerd- in nou verband staand.
15. Historiciteit- het waargebeurde zijn.
16. Implosie- in een klappend.
17. Impulsief- ineens opkomend.
18. Incasseringsvermogen- vermogen tegenslagen te verduren zonder de moed op te geven.
19. Interventie- inmenging, tussenkomst.
20. Majesteit- verhevenheid.
21. Normaliteit- volgens de heersende opvatting.
22. Pretentie- zelfoverschattend.
23. Prioriteit- voorrang.
24. Sanctie- dwangmiddel.
25. Summier- beknopt.
26. Superioriteit- Meerwaardigheidsgevoel.
27. Ten principale- wat de kern van zaak betreft

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.