Gezocht: VWO'ers uit de 4e/5e met N&T of interesse in techniek. Doe mee aan een online community over een nieuwe studie en verdien een cadeaubon van 50 euro!

Meedoen

Massamedia

Beoordeling 6.8
Foto van een scholier
  • Begrippenlijst door een scholier
  • 4e klas vwo | 322 woorden
  • 2 mei 2006
  • 21 keer beoordeeld
  • Cijfer 6.8
  • 21 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Ga jij de uitdaging aan?

Op EnergieGenie.nl vind je niet alleen maar informatie voor een werkstuk over duurzaamheid, maar ook 12 challenges om je steentje bij te dragen aan een beter klimaat. Douche jij komende week wat korter of daag je jezelf uit om een week vegetarisch te eten? Kom samen in actie!

Check alle challenges!
Beeldvorming = Het laten ontstaan van een idee.

Cultuur = Alle waarden, normen en andere aangeleerde kenmerken die de leden van een groep of samenleving met elkaar gemeen hebben en dus als vanzelfsprekend beschouwen.

Duaal bestel = Naast publieke omroepen bestaan er ook commerciële zenders (lett. uit twee delen bestaande)

Identiteit/lezersprofiel = Persoonlijkheid/kleur

Indoctrinatie = Het systematisch en voortdurend opdringen van bepaalde opvattingen en meningen aan het publiek, waardoor het denkpatroon sterk wordt beïnvloed.

Informatie = Verstrekking van kennis of inzicht.


Interpretatie = Invulling geven. Als iemand iets decodeert dan vertaalt en interpreteert hij de informatie.

Manipulatie = Het publiek krijgt vervormde informatie over een bepaalde kwestie, omdat met opzet feiten worden weggelaten of verdraaid zonder dat de ontvanger dit merkt.

Massamedia = De dragers van openbare boodschappen.

Mediawet = Vervanging omroepwet.

Nieuws = Alle actuele feiten die nog onbekend zijn bij een groot publiek

Norm = Gedragsregel ( In iedere samenleving ontwikkelen mensen normen en waarden) om de waarden na te streven.

Objectiviteit = Zich bepalend tot de feiten, niet beïnvloed door eigen gevoel of door vooroordelen.

Omroep = Organisatie die radio- en televisieprogramma's uitzendt => omroeporganisatie, omroepvereniging, radio-omroep, televisieomroep.

Ontzuiling = Mensen kregen minder behoefte om hun hele leven te laten bepalen door hun geloof- of levensovertuiging. Daardoor ging het publiek meer op basis van voorkeur en smaak kranten en omroepen kiezen. => concurrentie


Overheidsbemoeienis = Inmenging van de overheid in het maatschappelijk leven => overheidsbemoeiing.

Pers=De massamedia en de journalisten.

Pluriformiteit = Veelvoudigheid => De programma’s geven op evenwichtige wijze een beeld van de samenleving en zijn gericht op zowel een breed publiek als op specifieke bevolkings- en leeftijdsgroepen.

Referentiekader = Het geheel van persoonlijke waarden, normen, kennis en ervaring. Het bepaalt de wijze waarop iemand gebeurtenissen bekijkt.

Selectie = Keuze op grond van geschiktheid => schifting Bijvoorbeeld bij het uitzoeken van nieuws.

Stereotype(ring)= Vaststaand beeld van een groep mensen.

Subjectiviteit = Betrekking hebbend op, uitgaand van de persoonlijke zienswijze of smaak.

Vooroordeel = Oordeel over iets of iemand dat niet op kennis van zake berust

Waarde = Principe

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.