Hoe kies jij een studie?

Daar zijn wij benieuwd naar. Vul onze vragenlijst in en bepaal zelf wat voor beloning je daarvoor wilt krijgen! Meedoen duurt ongeveer 7 minuten.

Meedoen

Criminaliteit

Beoordeling 4.4
Foto van een scholier
  • Begrippenlijst door een scholier
  • 4e klas vwo | 596 woorden
  • 26 augustus 2008
  • 9 keer beoordeeld
Cijfer 4.4
9 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Overweeg jij om Politicologie te gaan studeren? Meld je nu aan vóór 1 mei!

Misschien is de studie Politicologie wel wat voor jou! Tijdens deze bachelor ga je aan de slag met grote en kleine vraagstukken en bestudeer je politieke machtsverhoudingen. Wil jij erachter komen of deze studie bij je past? Stel al je vragen aan student Wouter. 

Meer informatie
Begrippen Criminaliteit

onmaatschappelijk gedrag: gedrag dat wordt bepaald door de heersende normen en
waarden
overtredingen: minder ernstige strafbare feiten, zoals rijden door rood misdrijven meer ernstige strafbare feiten, zoals diefstal en moord criminaliteit alle misdrijven die in de wet staan omschreven
geregistreerde criminaliteit: misdrijven die bij de politie zijn aangegeven of die door de politie zelf zijn ontdekt
slachtofferenquêtes: geeft informatie over de mate criminaliteit

zinloos geweld: verzamelnaam voor vormen van uitgaansgeweld, redeloos geweld
immateriële schade: schade die je niet in geld uit kunt drukken
primaire socialisatie: het gezin waarin een kind opgroeit
persoonlijkheidstheorie van Freud: er bestaat een verband tussen crimineel gedrag van volwassenen en hun ervaringen tijdens de kindfase
anomietheorie van Merton: mensen vertonen crimineel gedrag om hun levensdoel te bereiken
etiketteringstheorie van Becker: sociale afkeuring oorzaak van crimineel gedrag
de aangeleerd-gedrag-theorie: crimineel gedrag wordt aangeleerd als iemand opgroeit in een crimineel milieu of als hij verkeerde vrienden heeft
bindingstheorie van Hirschi: crimineel gedrag wordt veroorzaakt door gebrek aan maatschappelijke bindingen

veelvoorkomende criminaliteit: “kleine” criminaliteit, zoals winkeldiefstal, graffiti voetbalvandalisme en vernielingen.
zware criminaliteit: ernstige vormen van criminaliteit, zoals moord, inbraak, overvallen en verkoop van harddrugs.
georganiseerde criminaliteit: misdrijven door een organisatie over een langere periode, zoals drugshandel, mensensmokkel en prostitutie
preventieve maatregelen: voorkomende maatregelen zoals versterking van de sociale controle
voetbalvandalisme: vernielingen door supporters van voetbalclubs voor, na en tijdens wedstrijden
witteboordencriminaliteit: criminaliteit die wordt gepleegd in een beroepssituatie door een dader met een hoge status en waar specialistische kennis voor nodig is
rechtsbescherming: uitgangspunt van de rechtstaat om burger te beschermen

ne bis in idem-regel: je mag niet voor hetzelfde strafbare feit voor de tweede keer worden vervolgd

verdachte: iemand is verdacht als er een redelijk vermoeden bestaat dat hij een strafbaar feit heeft gepleegd
dwangmiddel: speciale bevoegdheden van de politie voor het opsporen van criminaliteit
legitimeren: aantonen wie je bent met een paspoort of ander legitimatiebewijs
officier van justitie: openbare aanklager, hij zoekt namens de samenleving bewijzen tegen de verdachte en eist een straf tegen hem
Openbaar Ministerie: alle officieren bij elkaar
Opsporingsonderzoek:
seponeren: niet vervolgen
transactie: voorstel doen, meestal in de vorm van een geldboete
vervolgen: verdachte voor de rechter brengen
onafhankelijke rechters mogen niemand bevoordelen en zijn voor het leven benoemd, salaris is bij de wet geregeld en het aantal rechters in elke rechtszaak staat van tevoren vast
proces-verbaal: schriftelijke vastlegging van wat er door de partijen op een rechtszitting is gezegd

sector Kanton: onderdeel van arrondissementsrechtbank die overtredingen, strafrecht en burgerlijke rechtszaken behandeld, laagste rechtbank
arrondissementsrechtbank: laagste rechtscollege en houdt zich bezig met de berechting van alle overtredingen en misdrijven
gerechtshof: rechtbank voor hoger beroep van arrondissementsrechtbank
de Hoge Raad: hoogste rechtscollege van Nederland
hoger beroep: beslissing van de rechter aanvechten bij een hogere rechter
cassatie: vernietiging: rechtszaak wordt terug verwezen naar een lagere rechtbank
requisitoir officier: probeert aan te tonen dat de verdachte schuldig is en eist een straf
pleidooi: verdediging van verdachte door advocaat
vonnis: uitspraak van de rechter
bureau voor rechtshulp: bureau voor informatie en advies bij kleinere zaken
rechtswinkel: bureau voor gratis juridisch advies

accusatoire rechtspraak: beschuldigende rechtspraak, komt alleen een rechtspraak als iemand en klacht indient
inquisitoire rechtspraak: opsporende rechtspraak, ook de overheid kan misdadigers opsporen en voor de rechter brengen
resocialisatie: d.m.v een straf proberen een dader te corrigeren zodat hij zich aanpast aan de normen en waarden in de samenleving
wraak: motief voor straf: tegenwoordig niet meer
alternatieve straf: nuttig werk doen voor de samenleving
TBS: terbeschikkingstelling, doel: iemand tegen zichzelf of de samenleving beschermen
burgerlijk recht: voor conflicten tussen burgers
eiser: degene die de zaak aan de rechter voorlegt
gedaagde persoon: van wie iets wordt gevraagd en daarom voor de rechter wordt gedaagd
dagvaarding: een mededeling aan een persoon dat hij voor de rechter moet verschijnen
verweer: antwoord gedaagde

kort geding: een vereenvoudigde procedure voor spoedeisende zaken die worden behandeld door de voorzieningenrechter

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.